click

Virtual Là Gì

Virtual Là Gì

Of or pertaining to, a device or service that appears to, the user as something it actually is not or that does not physically exist.
Virtual planning of surgery và guidance using 3D printed, personalized instruments have been applied to, many areas of surgery including total joint replacement và craniomaxillofacial reconstruction with great success. areas of surgery including total joint replacement và craniomaxillofacial reconstruction with great success.
Lập kế hoạch ảo về phẫu thuật and
hướng dẫn sử dụng, công cụ in 3D đc
cá thể hóa đã đc sử dụng cho nhiều ngành nghề phẫu thuật kể cả thay thế
tất cả and tái tạo xương sọ với thành công to.
cá thể hóa đã đc sử dụng cho nhiều ngành nghề phẫu thuật kể cả thay thế
tất cả and tái tạo xương sọ với thành công to. WikiMatrix WikiMatrix
Incredibly, this pyramid”s perimeter, is virtually the same as that of the Great Pyramid of Gizah.
Thật ngạc nhiên,, chu vi của kim tự tháp này, gần như là, y hệt với Đại Kim Tự Tháp ở Gizah. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Và then just last spring we released Virtual Choir 3, “Water Night,” another piece that I had written, this time nearly 4,000 singers from 73 different countries. written, this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
Ngày xuân rồi, chúng tôi đã diễn ra Virtual Choir 3 (Dàn Hợp Xướng Ảo 3), trình diễn “Water Night” (Thủy Dạ – Đêm Nước) cũng do tôi viết, lần này gần 4000 ca sĩ ở 73 tổ quốc không giống nhau,. Đêm Nước) cũng do tôi viết, lần này gần 4000 ca sĩ ở 73 tổ quốc không giống nhau,. ted2019 ted2019
In 1123, they were granted virtual autonomy in the Kingdom of Jerusalem through the Pactum Warmundi.
Năm 1123, họ đc trao quyền tự trị ảo ở Vương quốc Jerusalem trải qua Pactum Warmundi. WikiMatrix WikiMatrix
The solid shading of traditional animation has been replaced by very sophisticated virtual lighting in computer animation, và computer animation can take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world “camera shake” through motion capture of a cameraman”s movements). take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world “camera shake” through motion capture of a cameraman”s movements).
Lối tả khối trong những hoạt Lối tả khối trong những hoạt hình truyền thống, đã đc thay thế bởi ảo Hình ảnh,
Ánh sáng, vô cùng tỉ mỉ trong phim hoạt hình máy tính xách tay,, and hoạt hình máy tính xách tay, có thể tận dụng nhiều kỹ thuật camera đc sử dụng, trong live action (tức mô phỏng toàn cầu thực bằng kỹ thuật “rung máy” qua chụp vận động bởi sự dịch rời, của
những người dân, quay). phim hoạt hình máy tính xách tay,, and hoạt hình máy tính xách tay, có thể tận dụng nhiều kỹ thuật camera đc sử dụng, trong live action (tức mô phỏng toàn cầu thực bằng kỹ thuật “rung máy” qua chụp vận động bởi sự dịch rời, của
những người dân, quay). WikiMatrix WikiMatrix

Phía bên dưới, thời
Phía bên dưới, thời những toàn quyền người Thổ Nhĩ Kỳ, Beys, Tunisia đã lấy lại độc lập thực sự. WikiMatrix WikiMatrix
It seem like only yesterday the party would go on forever but in just It seem like only yesterday the party would go on forever but in just 12 short months the place known as America”s Spring Break Capital has become a virtual ghost town.
Nhưng chỉ trong vòng 1 2 tháng ngắn ngủi, 1 Vị trí đặt, Nhưng chỉ trong vòng 1 2 tháng ngắn ngủi, 1 Vị trí đặt, đc xem như là, là Hà Nội nghỉ hè của Mỹ
Đã trở thành, một thị trấn ma. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
In November 2018, Koshy voiced the In November 2018, Koshy voiced the character Owl in Crow: The Legend, an animated virtual -reality short film written và directed by Eric Darnell, starring John Legend.
Cũng
vào thời điểm năm 2018, Koshy
Đang tới, sẽ lồng tiếng cho nhân vật Owl trong Crow: The Cũng
vào thời điểm năm 2018, Koshy
Đang tới, sẽ lồng tiếng cho nhân vật Owl trong Crow: The Legend, một
bộ phim truyện, hoạt hình thực tiễn ảo ngắn đc viết bởi Eric Darnell, với vai diễn chính thuộc về John Legend. diễn chính thuộc về John Legend. WikiMatrix WikiMatrix
The department said that, as originally proposed, the deal would jeopardize the ability of open source software, such as Linux, to, continue to, innovate và compete in the The department said that, as originally proposed, the deal would jeopardize the ability of open source software, such as Linux, to, continue to, innovate và compete in the development và distribution of server, desktop, và mobile operating systems as well as middleware và virtualization products.
Bộ này.nhận định rằng,, như
khuyến nghị ban sơ, thỏa thuận này sẽ gây mất an toàn và đáng tin cậy, cho năng lực, của ứng dụng mã nguồn mở,
ví dụ điển hình như Linux, để tiếp tục nâng cấp cải sinh, and đối đầu, trong việc tăng trưởng, and vừa ý những hệ điều hành máy chủ, máy Bộ này.nhận định rằng,, như
khuyến nghị ban sơ, thỏa thuận này sẽ gây mất an toàn và đáng tin cậy, cho năng lực, của ứng dụng mã nguồn mở,
ví dụ điển hình như Linux, để tiếp tục nâng cấp cải sinh, and đối đầu, trong việc tăng trưởng, and vừa ý những hệ điều hành máy chủ, máy tính xách tay, để bàn, and hệ điều hành di động y như middleware and ảo hóa những sản phẩm,. WikiMatrix WikiMatrix
According to, Willmott, this disruption virtually eliminated retail trade “và the traders (almost all Chinese) became indistinguishable from the unpropertied urban classes.” from the unpropertied urban classes.”
Theo Willmott, sự gián đoạn này, số đông đã sa thải những cửa hiệu
Kinh doanh nhỏ lẻ, and những thương nhân (gần như là,
tất cả người Hoa)
Đã trở thành, tầng lớp vô sản thành thị.” thương nhân (gần như là,
tất cả người Hoa)
Đã trở thành, tầng lớp vô sản thành thị.” WikiMatrix WikiMatrix
Và, as a psychologist, what excited me most was the idea that Và, as a psychologist, what excited me most was the idea that we would use what we learned in the virtual world about ourselves, about our identity, to, live better lives in the real world. better lives in the real world.
là ý tưởng phát minh, những
bạn cũng có thể, sử dụng cái là ý tưởng phát minh, những
bạn cũng có thể, sử dụng cái mà
chúng ta, học đc trong toàn cầu ảo về chính mình, về truyền thống, của chính
chúng ta, để sống rất tốt, hơn trong toàn cầu thực.
chúng ta, để sống rất tốt, hơn trong toàn cầu thực.

Xem Ngay:  Khái Niệm Chứng Thực Là Gì ? Khái Niệm Chứng Thực?

Bài Viết: Virtual là gì

Xem Ngay: Voucher Là Gì – Coupon Là Gì

Xem Ngay: Tứ đổ Tường Là Gì

QED QED
Blue Pill originally required AMD-V (Pacifica) virtualization tư vấn, but was later ported to, tư vấn Intel VT-x (Vanderpool) as well.
Blue Pill
Thứ nhất, đòi Blue Pill
Thứ nhất, yên cầu vi xử lý
hỗ trợ, công nghệ ảo hóa AMD-V (Pacifica), nhưng tiếp sau đó, đc chuyển để
hỗ trợ, cả Intel VT (Vanderpool).
hỗ trợ, cả Intel VT (Vanderpool). WikiMatrix WikiMatrix
Không riêng gì, là chết, Không riêng gì, là chết, mà bị xé rời, thiêu sống, hút sạch máu, một ngôi nhà kinh dị theo nghĩa đen. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Bộ quản trị
hành lang cửa số
Tối thiểu, dựa Bộ quản trị
hành lang cửa số
Tối thiểu, dựa vào, AEWM, nâng cấp, với màn hình hiển thị nền ảo và đã được
hỗ trợ,
Một phần, bởi GNOMEName KDE40.1 KDE40.1
He did a five-volume biography of Thomas Jefferson, spent virtually his whole life with Thomas Jefferson, và by the way, at one point I asked him, “Would you like to, have met him?”
Ông viết 1 cuốn tiểu sử 5 chương về Thomas Jefferson, dành
tất cả
cuộc sống cho Thomas Jefferson, and tôi hỏi ông, ” Ông có muốn gặp ông ấy không?” ted2019 ted2019
To, determine whether a program is malicious To, determine whether a program is malicious or not, this technology makes use of a virtual PC in which files are executed và analyzed.
Để khẳng định chắc chắn, liệu một chương trình
Tác hại, hay là không,, Để khẳng định chắc chắn, liệu một chương trình
Tác hại, hay là không,, công nghệ này sử dụng, một máy tính xách tay, ảo , trong số đó, phân tích những file đc triển khai. WikiMatrix WikiMatrix
You can imagine building up some library, whether real or virtual , of fingerprints of essentially every virus.
Bạn cũng có thể có, thể tưởng tượng, Bạn cũng có thể có, thể tưởng tượng, việc xây dựng, vài thư viện, thật hoặc ảo , về “vân tay” của
Hầu hết, những loại virus. ted2019 ted2019
Yellowstone experiences thousands of small earthquakes every year, virtually all of which are undetectable to, people.
Yellowstone trải qua, hàng tỷ trận động đất nhỏ dại mỗi năm, dường như
tất cả đều khó ghi nhận so với con người. WikiMatrix WikiMatrix
The Carnarvon Tablet does state that Kamose went north to, attack the Hyksos by the command of The Carnarvon Tablet does state that Kamose went north to, attack the Hyksos by the command of Amun, but this is simple hyperbole, common to, virtually all royal inscriptions of Egyptian history, và should not be understood as the specific command from this deity. not be understood as the specific command from this deity.
Tấm bảng Carnarvon ghi rằng Kamose tiến về
phía bắc, để tiến công người Hyksos theo lệnh của Amun, nhưng đây đơn giản, chỉ Tấm bảng Carnarvon ghi rằng Kamose tiến về
phía bắc, để tiến công người Hyksos theo lệnh của Amun, nhưng đây đơn giản, chỉ là sự việc cường điệu vốn thông dụng, trong số đông
tất cả những chữ khắc hoàng của lịch sử Ai Cập. WikiMatrix WikiMatrix
It includes Self-configuring kits for deployment from desktop It includes Self-configuring kits for deployment from desktop to, datacenter to, cloud, software that secures physical, virtual và cloud-based endpoints, và software that uses a Network of malware data to, stay updated. Network of malware data to, stay updated.
Nó kể cả Self-configuring kits for deployment từ máy tính xách tay, để bàn tới trung tâm tài liệu, tới đám mây, ứng dụng bảo mật thông tin, thiết Nó kể cả Self-configuring kits for deployment từ máy tính xách tay, để bàn tới trung tâm tài liệu, tới đám mây, ứng dụng bảo mật thông tin, loại thiết bị đầu cuối dựa vào, vật lý, máy ảo , dựa vào, đám mây and ứng dụng sử dụng, tài liệu, Mạng lưới những ứng dụng
Tác hại, để update. dụng tài liệu, Mạng lưới những ứng dụng
Tác hại, để update. WikiMatrix WikiMatrix
Hoxha was widely portrayed as a genius who commented on virtually all facets of life from culture to, economics to, military matters.
Hoxha đc
diễn tả như thể, Hoxha đc
diễn tả như thể, một thiên tài, người đã
Góp phần, vào số đông
tất cả mọi khía cạnh của đời từ văn hóa truyền thống cổ truyền, vào thương mại tới, những vụ việc, quân sự. văn hóa truyền thống cổ truyền, vào thương mại tới, những vụ việc, quân sự. WikiMatrix WikiMatrix
Dell is investing $ 1 billion in its current fiscal year in new data centers , solution facilities và technologies Dell is investing $ 1 billion in its current fiscal year in new data centers , solution facilities và technologies designed to, broaden its capabilities in such areas as cloud computing , virtualization và converged infrastructure .
Dell đang góp vốn đầu tư, 1 tỷ $ trong năm tài chính ngày này của hãng sản xuất, vào những trung tâm tài liệu, mới , những công nghệ and cơ sở
phương pháp
Được thiết kế, để mở rộng năng lực, trong những Dell đang góp vốn đầu tư, 1 tỷ $ trong năm tài chính ngày này của hãng sản xuất, vào những trung tâm tài liệu, mới , những công nghệ and cơ sở
phương pháp
Được thiết kế, để mở rộng năng lực, trong những ngành nghề như điện toán đám mấy , ảo hoá and
hạ tầng, triệu tập, . EVBNews EVBNews
* (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:68) Cả xứ Giu-đê, số đông không còn, một bóng người Do Thái. jw2019 jw2019
And
chúng ta, gọi
Đấy là, thực tiễn ảo , nhưng điều gì xảy ra nếu
chúng ta, đi quá số lượng giới hạn, của việc mô phỏng thực tiễn ảo? đi quá số lượng giới hạn, của việc mô phỏng thực tiễn ảo? ted2019 ted2019
If you want to, design from scratch virtually any service in Africa, you would start now with the mobile phone.
Nếu bạn thích tạo ra, từ bàn tay trắng số đông bất kì dịch vụ nào ở Châu Phi, bạn cũng có thể có, thể mở đầu ngay với Smartphone di động. QED QED
Tìm 202 câu trong 4 mili giây. Những câu tới từ nhiều nguồn and chưa đc check.

Xem Ngay:  expire là gì

Tác giả

KDE40.1, MicrosoftLanguagePortal, FVDP-English-Vietnamese-Dictionary, Guest, EVBNews, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, QED, GlosbeMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn thông dụng, nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k
Viroflay viroid virology virose virtu virtual virtual Địa Chỉ virtual circuit virtual community virtual directory virtual image virtual machine virtual memory virtual office virtual private network
Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển
hỗ trợ, Trình làng, về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Quy tắc, dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ
liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Virtual Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Virtual Là Gì