Virtual Là Gì

Virtual Là Gì

Of or pertaining lớn a device or service that appears lớn the user as something it actually is not or that does not physically exist.
Virtual planning of surgery và guidance using 3D printed, personalized instruments have been applied lớn many areas of surgery including total joint replacement và craniomaxillofacial reconstruction with great success. areas of surgery including total joint replacement và craniomaxillofacial reconstruction with great success.
Lập kế hoạch ảo về phẫu thuật and chỉ dẫn dùng công cụ in 3D đc cá nhân hóa đã đc sử dụng cho nhiều ngành nghề phẫu thuật kể cả thay thế cục bộ and tái tạo xương sọ với thành công to. cá nhân hóa đã đc sử dụng cho nhiều ngành nghề phẫu thuật kể cả thay thế cục bộ and tái tạo xương sọ với thành công to. WikiMatrix WikiMatrix
Incredibly, this pyramid”s perimeter, is virtually the same as that of the Great Pyramid of Gizah.
Thật kinh ngạc, chu vi của kim tự tháp này, gần như y hệt với Đại Kim Tự Tháp ở Gizah. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Và then just last spring we released Virtual Choir 3, “Water Night,” another piece that I had written, this time nearly 4,000 singers from 73 different countries. written, this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
Ngày xuân rồi, chúng tôi đã diễn ra Virtual Choir 3 (Dàn Hợp Xướng Ảo 3), trình diễn “Water Night” (Thủy Dạ – Đêm Nước) cũng do tôi viết, lần này gần 4000 ca sĩ ở 73 tổ quốc khác nhau. Đêm Nước) cũng do tôi viết, lần này gần 4000 ca sĩ ở 73 tổ quốc khác nhau. ted2019 ted2019
In 1123, they were granted virtual autonomy in the Kingdom of Jerusalem through the Pactum Warmundi.
Năm 1123, họ đc trao quyền tự trị ảo ở Vương quốc Jerusalem trải qua Pactum Warmundi. WikiMatrix WikiMatrix
The solid shading of traditional animation has been replaced by very sophisticated virtual lighting in computer animation, và computer animation can take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world “camera shake” through motion capture of a cameraman”s movements). take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world “camera shake” through motion capture of a cameraman”s movements).
Lối tả khối trong những hoạt Lối tả khối trong những hoạt hình cổ xưa đã đc thay thế bởi ảo ảnh ánh nắng vô cùng tỉ mỉ trong phim hoạt hình máy tính, and hoạt hình máy tính có thể tận dụng nhiều kỹ thuật camera đc dùng trong live action (tức mô phỏng toàn cầu thực bằng kỹ thuật “rung máy” qua chụp vận động bởi sự dịch chuyển của những người quay). phim hoạt hình máy tính, and hoạt hình máy tính có thể tận dụng nhiều kỹ thuật camera đc dùng trong live action (tức mô phỏng toàn cầu thực bằng kỹ thuật “rung máy” qua chụp vận động bởi sự dịch chuyển của những người quay). WikiMatrix WikiMatrix
Bên dưới thời Bên dưới thời những toàn quyền người Thổ Nhĩ Kỳ, Beys, Tunisia đã lấy lại độc lập thực sự. WikiMatrix WikiMatrix
It seem like only yesterday the party would go on forever but in just It seem like only yesterday the party would go on forever but in just 12 short months the place known as America”s Spring Break Capital has become a virtual ghost town.
Nhưng chỉ trong vòng 1 2 tháng ngắn ngủi, 1 Vị trí Nhưng chỉ trong vòng 1 2 tháng ngắn ngủi, 1 Vị trí đc xem là là Hà Nội nghỉ hè của Mỹ đã biến thành một thị trấn ma. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
In November 2018, Koshy voiced the In November 2018, Koshy voiced the character Owl in Crow: The Legend, an animated virtual -reality short film written và directed by Eric Darnell, starring John Legend.
Cũng vào năm 2018, Koshy đang đến sẽ lồng tiếng cho nhân vật Owl trong Crow: The Cũng vào năm 2018, Koshy đang đến sẽ lồng tiếng cho nhân vật Owl trong Crow: The Legend, một bộ phim hoạt hình thực tiễn ảo ngắn đc viết bởi Eric Darnell, với vai diễn chính thuộc về John Legend. diễn chính thuộc về John Legend. WikiMatrix WikiMatrix
The department said that, as originally proposed, the deal would jeopardize the ability of open source software, such as Linux, lớn continue lớn innovate và compete in the The department said that, as originally proposed, the deal would jeopardize the ability of open source software, such as Linux, lớn continue lớn innovate và compete in the development và distribution of server, desktop, và mobile operating systems as well as middleware và virtualization products.
Bộ này.cho rằng, như khuyến cáo ban sơ, thỏa thuận này sẽ gây mất an toàn cho khả năng của ứng dụng mã nguồn mở, chẳng hạn như Linux, để tiếp tục nâng cấp and cạnh tranh và đối đầu trong việc phát triển and vừa ý những hệ điều hành máy chủ, máy Bộ này.cho rằng, như khuyến cáo ban sơ, thỏa thuận này sẽ gây mất an toàn cho khả năng của ứng dụng mã nguồn mở, chẳng hạn như Linux, để tiếp tục nâng cấp and cạnh tranh và đối đầu trong việc phát triển and vừa ý những hệ điều hành máy chủ, máy tính để bàn, and hệ điều hành di động y như middleware and ảo hóa những món đồ. WikiMatrix WikiMatrix
According lớn Willmott, this disruption virtually eliminated retail trade “và the traders (almost all Chinese) became indistinguishable from the unpropertied urban classes.” from the unpropertied urban classes.”
Theo Willmott, sự gián công đoạn này số đông đã sa thải những cửa hiệu kinh doanh nhỏ and những thương nhân (gần như cục bộ người Hoa) đã biến thành tầng lớp vô sản thành thị.” thương nhân (gần như cục bộ người Hoa) đã biến thành tầng lớp vô sản thành thị.” WikiMatrix WikiMatrix
Và, as a psychologist, what excited me most was the idea that Và, as a psychologist, what excited me most was the idea that we would use what we learned in the virtual world about ourselves, about our identity, lớn live better lives in the real world. better lives in the real world.
là ý tưởng các bạn có thể sử dụng cái là ý tưởng các bạn có thể sử dụng cái mà các bạn học đc trong toàn cầu ảo về chính mình, về bản sắc của chính các bạn để sống cực tốt hơn trong toàn cầu thực. các bạn để sống cực tốt hơn trong toàn cầu thực.

Xem Ngay:  Môi Giới Là Gì - Quy định Của Pháp Luật Về Môi

Bài Viết: Virtual là gì

Xem Ngay: Voucher Là Gì – Coupon Là Gì

Xem Ngay: Tứ đổ Tường Là Gì

QED QED
Blue Pill originally required AMD-V (Pacifica) virtualization tư vấn, but was later ported lớn tư vấn Intel VT-x (Vanderpool) as well.
Blue Pill đầu tiên đòi Blue Pill đầu tiên yên cầu vi xử lý giúp sức công nghệ ảo hóa AMD-V (Pacifica), nhưng sau đó đc chuyển để giúp sức cả Intel VT (Vanderpool). giúp sức cả Intel VT (Vanderpool). WikiMatrix WikiMatrix
Không chỉ là chết, Không chỉ là chết, mà bị xé rời, thiêu sống, hút sạch máu, một ngôi nhà kinh dị theo nghĩa đen. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Bộ quản trị cửa sổ ít nhất dựa Bộ quản trị cửa sổ ít nhất dựa trên AEWM, nâng cao với màn hình nền ảo và đã được giúp sức 1 phần bởi GNOMEName KDE40.1 KDE40.1
He did a five-volume biography of Thomas Jefferson, spent virtually his whole life with Thomas Jefferson, và by the way, at one point I asked him, “Would you like lớn have met him?”
Ông viết 1 cuốn tiểu sử 5 chương về Thomas Jefferson, dành cục bộ cuộc đời cho Thomas Jefferson, and tôi hỏi ông, ” Ông có muốn gặp ông ấy không?” ted2019 ted2019
Lớn determine whether a program is malicious Lớn determine whether a program is malicious or not, this technology makes use of a virtual PC in which files are executed và analyzed.
Để khẳng định liệu một chương trình ô nhiễm và độc hại hay không, Để khẳng định liệu một chương trình ô nhiễm và độc hại hay không, công nghệ này dùng một máy tính ảo , trong đó phân tích những file đc triển khai. WikiMatrix WikiMatrix
You can imagine building up some library, whether real or virtual , of fingerprints of essentially every virus.
Bạn cũng có thể hình dung Bạn cũng có thể hình dung việc thành lập vài thư viện, thật hoặc ảo , về “vân tay” của đa số những loại virus. ted2019 ted2019
Yellowstone experiences thousands of small earthquakes every year, virtually all of which are undetectable lớn people.
Yellowstone thông qua hàng tỷ trận động đất nhỏ dại mỗi năm, dường như cục bộ đều khó ghi nhận so với con người. WikiMatrix WikiMatrix
The Carnarvon Tablet does state that Kamose went north lớn attack the Hyksos by the command of The Carnarvon Tablet does state that Kamose went north lớn attack the Hyksos by the command of Amun, but this is simple hyperbole, common lớn virtually all royal inscriptions of Egyptian history, và should not be understood as the specific command from this deity. not be understood as the specific command from this deity.
Tấm bảng Carnarvon ghi rằng Kamose tiến về bắc bộ để tiến công người Hyksos theo lệnh của Amun, nhưng đây dễ chơi chỉ Tấm bảng Carnarvon ghi rằng Kamose tiến về bắc bộ để tiến công người Hyksos theo lệnh của Amun, nhưng đây dễ chơi chỉ là sự cường điệu vốn thịnh hành trong số đông cục bộ những chữ khắc hoàng của lịch sử Ai Cập. WikiMatrix WikiMatrix
It includes Self-configuring kits for deployment from desktop It includes Self-configuring kits for deployment from desktop lớn datacenter lớn cloud, software that secures physical, virtual và cloud-based endpoints, và software that uses a Network of malware data lớn stay updated. Network of malware data lớn stay updated.
Nó kể cả Self-configuring kits for deployment từ máy tính để bàn tới trung tâm dữ liệu tới đám mây, ứng dụng bảo mật thiết Nó kể cả Self-configuring kits for deployment từ máy tính để bàn tới trung tâm dữ liệu tới đám mây, ứng dụng bảo mật loại thiết bị đầu cuối dựa trên vật lý, máy ảo , dựa trên đám mây and ứng dụng dùng dữ liệu Mạng lưới những ứng dụng ô nhiễm và độc hại để update. dụng dữ liệu Mạng lưới những ứng dụng ô nhiễm và độc hại để update. WikiMatrix WikiMatrix
Hoxha was widely portrayed as a genius who commented on virtually all facets of life from culture lớn economics lớn military matters.
Hoxha đc diễn đạt như là Hoxha đc diễn đạt như là một thiên tài, người đã đóng góp vào số đông cục bộ mọi khía cạnh của đời từ văn hóa truyền thống vào thương mại đến những vấn đề quân sự. văn hóa truyền thống vào thương mại đến những vấn đề quân sự. WikiMatrix WikiMatrix
Dell is investing $ 1 billion in its current fiscal year in new data centers , solution facilities và technologies Dell is investing $ 1 billion in its current fiscal year in new data centers , solution facilities và technologies designed lớn broaden its capabilities in such areas as cloud computing , virtualization và converged infrastructure .
Dell đang đầu tư 1 tỷ $ trong năm tài chính ngày này của hãng vào những trung tâm dữ liệu mới , những công nghệ and cơ sở giải pháp được làm để mở rộng khả năng trong những Dell đang đầu tư 1 tỷ $ trong năm tài chính ngày này của hãng vào những trung tâm dữ liệu mới , những công nghệ and cơ sở giải pháp được làm để mở rộng khả năng trong những ngành nghề như điện toán đám mấy , ảo hoá and cơ sở hạ tầng tập trung . EVBNews EVBNews
* (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:68) Cả xứ Giu-đê, số đông đã không còn gì một bóng người Do Thái. jw2019 jw2019
And các bạn gọi đây là thực tiễn ảo , nhưng điều gì xảy ra nếu các bạn đi quá giới hạn của việc mô phỏng thực tiễn ảo? đi quá giới hạn của việc mô phỏng thực tiễn ảo? ted2019 ted2019
If you want lớn design from scratch virtually any service in Africa, you would start now with the mobile phone.
Nếu bạn thích tạo nên từ bàn tay trắng số đông bất kì dịch vụ nào ở Châu Phi, bạn cũng có thể mở đầu ngay với Smartphone di động. QED QED
Tìm 202 câu trong 4 mili giây. Những câu tới từ nhiều nguồn and chưa đc check.

Xem Ngay:  Fce Là Gì - Nội Dung Thi

Tác giả

KDE40.1, MicrosoftLanguagePortal, FVDP-English-Vietnamese-Dictionary, Guest, EVBNews, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, QED, GlosbeMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k
Viroflay viroid virology virose virtu virtual virtual Địa Chỉ virtual circuit virtual community virtual directory virtual image virtual machine virtual memory virtual office virtual private network
Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Giúp sức Ra mắt về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Quy định dịch vụĐối tácTrợ cứu Giữ liên hệ FacebookTwitterLiên hệ

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Virtual Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Virtual Là Gì