click

Viên Tịch Là Gì – Nghĩa Của Từ Viên Tịch Trong Tiếng Việt

Viên Tịch Là Gì – Nghĩa Của Từ Viên Tịch Trong Tiếng Việt

hethongbokhoe.com –
Lúc này, do tương quan, ngôn ngữ mới (Tiếng Bắc Kinh / Quan Thoại / Chữ Giản Thể) của
những người dân, China mà
Báo chí truyền thông, trong nước, thường sử dụng chữ “tân viên tịch” để chỉ sự vừa mới viên tịch rồi
Báo chí truyền thông, ở hải ngoại tưởng sử dụng như vậy là đúng and bắt chước theo
Sự không giống nhau, giữa chữ “Viên Tịch” and “Tân Viên Tịch”Trước năm 1954 tại Miền Bắc and trước năm 1975 tại Miền Nam gần như là, chưa
lúc nào, cảm nhận thấy, chữ “Tân Viên Tịch” trên những văn bản gần tương tự, những phương tiện đi lại, quảng cáo truyền thông, nhưng vừa mới đây, người ta cảm nhận thấy, chữ “Tân Viên Tịch” đc sử dụng ngày càng nhiều để chỉ sự kiện, một vị Tôn Đức Tăng Ni Giáo Phẩmvừa viên tịch. Vậy trong Kinh Luận có sự không giống nhau, giữa viên tịch and tân viên tịch không ? Nếu như không, có sự không giống nhau, thì tại sao lại sử dụng chữ “tân viên tịch”
thay vì sử dụng chữ “viên tịch”
như trước đó năm 1975 ?

Trong Kinh Luận Đại Thừa thì cóTân Vãng Bồ Tát andCựu Trụ Bồ Tát, tức là tên thường gọi, để nhận thấy Bồ Tát mới vãng sinh về cõi Tịnh Độ với Bồ Tát đã trụ ở Tịnh Độ từ trước. Nhưng này là một phạm vi kinh luận khác còn chữ “Tân” trong “Tân Viên Tịch” chỉ thuần là phạm vi ngôn ngữ mà thôi.hethongbokhoe.com

Xem Ngay:  Ncc Là Gì - Ncc Viết Tắt, định Nghĩa, ý Nghĩa

Ở Miền Nam trước năm 1975 thì chữ “tân” đc sử dụng
Phía bên dưới, ý nghĩa tỉnh từ (new)
nhiều hơn nữa trạng từ (newly) như tân hôn, tân lang, tân giai nhân, tân gia, v.v…; tuy
Thông thường, cũng có thể có, sử dụng ở
Vị trí đặt, trạng từ nhưng ít lắm.
Lúc này, do tương quan, ngôn ngữ mới (Tiếng Bắc Kinh / Quan Thoại / Chữ Giản Thể) của
những người dân, China mà
Báo chí truyền thông, trong nước, thường sử dụng chữ “tân viên tịch” để chỉ sự vừa mới viên tịch rồi
Báo chí truyền thông, ở hải ngoại tưởng sử dụng như vậy là đúng and bắt chước theo. Trong chữ “tân viên tịch” thì chữ “tân” (mới, vừa xảy ra) là trạng từ; chữ “viên tịch” là động từ. Chữ “tân” trong “tân viên tịch” trọn vẹn không mang nghĩa “mới” (tân, new / tỉnh từ) để đối chiều với “cũ” (cựu, old, former / tỉnh từ) mà chỉ mang ý nghĩa “vừa xảy ra” (tân, recently / adverb).

Bài Viết: Viên tịch là gì

Về phương diện kinh luận Phật học thì chữ “tân viên tịch” cũng không đc khế lý mặc dầu trong ý nghĩa
toàn cầu thì hình như khế cơ. Viên tịch hay niết bàn (Sancrit: Nirvàna / Pali: Nibbàna) là một biến cố cấp kỳ, xảy ra trong sát-na chớp nhoáng (hằng ngày có 24h and gồm 4.800.000 sát-na) như thổi tắt ngọn đèn, and nghĩa là, diệt tận vòng xoay, sinh tử luân hồi, trọn vẹn giải thoát để
vào một trong những cõi sống khác đầy an nhàn,. Khoảnh khắc viên tịch như 1 niệm, khởi lên and tan biến ngay lúc đó như khi ta nghĩ về, nhớ tới, hình Hình ảnh, tình nhân thì hình Hình ảnh, đó chỉ ra ngay cho dầu chàng hay nàng đang vận động và di chuyển, du ngoạn
Vị trí, nào đó trên địa cầu này.

Xem Ngay:  Nữ Công Gia Chánh Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Gia Chánh

Tình trạng đau yếu, and thời điểm bệnh hoạn,
gồm có, khoảng thời điểm lâm chung and trăng trối không phải là, thời hạn viên tịch mà là
quá trình trả nghiệp lành, dữ mà người lâm chung
Đã tạo ra, trong đời của mình,. Để tưởng tượng đc sự viên tịch and hành viên tịch thì phải hiểu sát-na là gì ?

Nhất sát na vi nhất niệm.

Nhị thập niệm vi nhất thuấn.

Nhị thập thuấn vi nhất đàn chỉ.

Nhị thập đàn chỉ vi nhất la dự.

Xem Ngay: Công Suất Cv Là Gì – Tìm Hiểu Về Phương pháp, Quy Đổi Mã Lực

Nhị thập la dự vi nhất tu du.

Nhất nhật nhất dạ hữu tam thập tu du.

一刹那为一念

二十念为一瞬

二十瞬为一弹指

二十弹指为一罗预

二十罗预为一须臾

一日一夜有三十须臾

1 sát na là 1 niệm

20 niệm là 1 thuấn

20 thuấn là 1 đàn chỉ

20 đàn chỉ là 1 la dự

20 la dự là 1 tu du

1 ngày 1 đêm có 30 tu du.

Xem Ngay: Betaine Là Gì – Cocamidopropyl


nói tóm lại,
chúng ta, nên nói and viết “Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Tịchvừa viên tịch lúc 11h 22 phút 33 giây ngày 14 tháng 11 năm 2014” là khế lý and khế cơ nhất.

Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Viên Tịch Là Gì – Nghĩa Của Từ Viên Tịch Trong Tiếng Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Viên Tịch Là Gì – Nghĩa Của Từ Viên Tịch Trong Tiếng Việt

Xem Ngay:  Calibration Là Gì - Calibrate Là Gì, Nghĩa Của Từ Calibrate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *