click

V Model Là Gì – V Model Trong Kiểm Thử Phần Mềm Là Gì

V Model La Gi V Model Trong Kiem Thu

V Model Là Gì – V Model Trong Kiểm Thử Phần Mềm Là Gì

V-model là một dạng
quy trình tăng trưởng, mặt hàng. V-model có thể sử dụng, với những
quy trình tăng trưởng, khác. Trong bài này, mặt hàng sẽ được, hiểu mặc định là mặt hàng ứng dụng, với những ví dụ liên quan, tới, việc làm của kỹ sư ứng dụng.

Bài Viết: V model là gì

Trong V-model, output của từng bước, trong
quy trình đó
đó chính là input cho bước tiếp theo. Trên lý thuyết, có thể chứa một team riêng lẻ, cho từng bước một, trong
quy trình. Mỗi team sẽ nhận input là những văn bản từ team trước, phân tích input đó để xuất ra output cho team tiếp theo đọc.

Việc thiết kế kiến thiết, mặt hàng and kiểm thử đc phân tách làm 2 vế tương xứng.

Ví dụ kết cấu của một user story

3. Bước tiếp theo là phân tích những Business requirements đó để thiết kế kiến thiết, một hệ thống. Output của bước đó
đó chính là System design,
diễn tả tương tác giữa những thành phần trong hệ thống.

System design có thể đc
màn biểu diễn
Phía bên dưới, rất nhiều, dạng văn bản hoặc diagram.
Phía bên dưới,
này là một vài ví dụ.

*

Use-case diagram

*

Data flow diagram

*

Database diagram

*

Wireframe
diễn tả giao diện của một screen, trong
Một trong những phần, mềm Smartphone

5. Sau hết
quy trình, đó rồi mới bắt tay vào làm mặt hàng (Implementation). Output của bước đó
đó chính là code có thể test đc.

Xem Ngay:  Matte Painting Là Gì - Matte Painting Là 1 Trong Những Kĩ Thuật

Xem Ngay: Kmno4 Là Gì – Những Ứng Dụng Tuyệt Vời Của Thuốc Tím

6. Unit testing:

Thứ trước tiên để test là những code unit, là
Đơn vị chức năng, nhỏ nhất có thể test đc trong code, ví dụ như thể, một function.

Theo V-model, người viết tester sẽ đọc Module design từ bước #4 để triển khai, việc test (thủ công hoặc test tự động,). Mục tiêu, là để bảo đảm an toàn, rằng từng unit code có triển khai, đúng nhu yếu, trong Module design.

Unit test tự động,

7. Integration testing

Cũng như như trên, tester sẽ đọc System design từ bước #3 để bảo đảm an toàn, rằng những module trong hệ thống tương tác
cùng với nhau, đúng như theo
diễn tả. Ví dụ tương tác giữa những module:

Server – database: check rằng rằng khi server muốn tạo một tài khoản mới, thì trong database xuất hiện, một dòng account mới, hoặc báo lỗi nếu tài khoản đã tồn tại.UI – middleware: check rằng khi
người tiêu dùng nhấn nút “Tạo tài khoản”, thì middleware trong client-side app sẽ gửi một request lên server để tạo tài khoản.Client – server: check rằng khi client gửi request lên, thì server nhận đc request đó để xử lí, and trả lại response tương xứng,.


Giờ đây,, hệ thống chưa hoàn chỉnh, nên sẽ thường
Cần sử dụng, tài liệu, giả mock data để check tương tác giữa 1 vài module, mà không cần tương tác với những module khác. Ví dụ khi check tương tác giữa UI and client-side logic cho
tính năng, login. Khi nhấp chuột vào nút “Login” trên UI, tester có thể giả tài liệu, HTTP Response 201 để chuyển trang từ Login page sang trang chủ page. Chưa sẽ phải, có tương tác thực theo chuẩn HTTP giữa client app and server.

Xem Ngay:  Cdo Là Gì - Cdo, Cds Và Khủng Hoảng Tài Chính Mỹ

8. System testing

Khi đã bảo đảm an toàn, rằng từng thành phần của hệ thống đã tương tác
cùng với nhau, đúng như theo System design rồi, thì tiếp tục check xem một hệ thống hoàn chỉnh,
Với tất cả, những thành phần đẩy đủ, có ưng ý, hay là không, Business requirement từ bước #2 do bước phân tích mặt hàng đưa ra.

Xem Ngay: Sinh Năm 2017 Cung Gì – Sinh Con Năm 2017 Đinh Dậu Mệnh Gì

9. User-acceptance testing

Hệ thống
Hiện tại, đã ưng ý, đc những Business requirement.
Lúc này, là lúc đưa mặt hàng cho
quý khách hàng cần sử dụng thử để Reviews xem mặt hàng có ưng ý, đúng
có nhu yếu, của
quý khách hàng không.

Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: V Model Là Gì – V Model Trong Kiểm Thử Phần Mềm Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com V Model Là Gì – V Model Trong Kiểm Thử Phần Mềm Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *