click

ưu Thế Lai Là Gì

uu The Lai La Gi

ưu Thế Lai Là Gì

Điểm vượt trội lai là hiện tượng
khung hình, lai F1 có sức sống cao hơn nữa,, sinh trưởng nhanh hơn, tăng trưởng, mạnh hơn,, chống chịu rất tốt, hơn, những tính trạng năng suất cao hơn nữa, trung bình giữa hai
phụ huynh, hoặc vượt trội cả hai
phụ huynh,.

Bài Viết: ưu thế lai là gì

– Cơ sở di truyền: Về phương diện di truyền, những tính trạng số lượng do nhiều gen trội quy cách,. Khi lai giữa hai dòng thuần có kiểu gen khác nhai, tính chất có những gen lặn
bộc lộ một số trong những, nổi trội, xấu, ở con lai F1 chỉ có những gen trội có ích, mới đc
bộc lộ, gen trội át gen lặn, đặc tính xấu không đc
bộc lộ.
do đó, con lai F1
có rất nhiều, nổi trội, rất tốt, như yêu cầu,.VD: Lai 1 dòng thuần mang 2 gen trội lai với 1 dòng thuần mang một gen trội đc con lai F1 mang 3 gen trội:P: AabbCC x aaBBcc => F1: AaBbCc– Không sử dụng con lai F1 để nhân giống vì: Trong những thế hệ, sau, tỉ lệ gen dị hợp giảm, gen đồng hợp tăng. Trong số đó, có gen đồng hợp lặn là gen tật bệnh. Nếu cứ tiếp tục lai như vậy, sức sống con lai cứ giảm dần qua những thế hệ, nên ưu thế lai cũng giảm theo.– Muốn duy trì, ưu thế lai:
Cần sử dụng, cách nhân giống vô tính (bằng giâm, chiết ghép, vi nhân giống).

Xem Ngay:  Nic Là Gì - Card Mạng Chức Năng & Phân Loại

Xem Ngay: Bom Là Gì – định Nghịa Bom Là Viết Tắt

* Điểm vượt trội lai là hiện tượng con lai F1 mạnh hơn, sinh trưởng tăng trưởng, mạnh, chống chịu rất tốt, những tính trạng hình thái and năng suất cao hơn nữa, trung bình giữa hai
phụ huynh, hoặc vượt trội hơn hết, hai dạng
phụ huynh,.- Người ta không sử dụng con lai F1 để nhân giống vì nếu sử dụng làm giống thì ở đời sau, qua phân li, tỉ lệ Gen dị hợp giảm, Gen đồng hợp lặn tăng đều,
trong lúc Gen đồng hợp lặn là Gen bệnh tật, gây hại, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sức sống con lai cứ giảm dần qua những thế hệ,, có thể gây chết hoặc ưu thế lai giảm.- Để khắc phục hiện tượng trên, người ta sử dụng cách nhân giống vô tính (băng giâm, chiết, ghép,…). Xem Ngay: Fingerprint Là Gì – Browser Fingerprinting * Điểm vượt trội lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn nữa,, sinh trưởng nhanh, tăng trưởng, mạnh, chống chịu rất tốt,, những tính trạng hình thái and năng suất cao hơn nữa, trung bình, giữa hai
phụ huynh, hoặc vượt trội cả hai
phụ huynh,.Cơ sở di truyền của hiện tượng trên đc lý giải, như sau: Về phương diện di truyền, những tính trạng số lượng do nhiều gen trội quy cách,. Khi lai giữa hai dòng thuần có kiểu gen không giống nhau,, đặc biết có những gen lặn
bộc lộ một số trong những, nổi trội, xấu, ở con lai F1 chỉ có những gen trội có ích, mới đc
bộc lộ, gen trội át gen lặn, đặc tính xấu không đc
bộc lộ, do đó con lai F1
có rất nhiều, nổi trội, rất tốt, như yêu cầu,.Ví dụ: lai một dòng thuần mang hai gen trội lai với dòng thuần mâng 1 gen trội sẽ được, con lai F1 mang 3 gen trội.Sơ đồ: P: AabbCC x aaBBcc → F1: AaBbCcTrong những thế hệ, sau, qua phân li tỉ lệ gen dị hợp giảm, gen đồng hợp tăng, trong số đó, có gen đồng hợp lặn là gen tật bệnh, nếu cứ tiếp tục lai như vậy, sức sống con lai cứ giảm dần qua những thế hệ,, có thể gây chết làm ưu thê lai giảm.Muốn duy trì, ưu thế lai, khắc phục hiện tượng trên người ta sử dụng cách nhân giống vô tính.
31 12 Tặng kèm, xu Tặng kèm, quà
Báo cáo giải trình, Phản hồi
3.9
393 sao / 101 Đánh Giá 5 sao – 64 Đánh Giá 4 sao – 7 Đánh Giá 3 sao – 6 Đánh Giá 2 sao – 3 Đánh Giá 1 sao – 21 Đánh Giá

Bài Viết: ưu Thế Lai Là Gì

Xem Ngay:  Glucocorticoid Là Gì - Biến Chứng Sử Dụng Glucocorticoid

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com ưu Thế Lai Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *