Uscis Là Gì – Sở Di Trú Mỹ

Uscis Là Gì – Sở Di Trú Mỹ

Card xanh (green thẻ) hay còn gọi là card Thường trú nhân. Card xanh là từ gọi tắt của những người đc hưởng quy chế thường trú nhân. Nguyên thủy card có màu xanh nên đc gọi là card xanh, sau này card đc đổi sang màu trắng , màu hồng and hôm nay là màu xanh.

Bài Viết: Uscis là gì

Trên card xanh có:

TênNgày tháng 5 sinh; giới tính; địa điểm sinhNgày hết hạn card xanhSố A: 8 hoặc 9 con số , hoặc USCIS#9 con số. Đấy là số của Sở di trú Hoa Kỳ sử dụng để phân biệt mỗi người cũng tương tự như số an sinh thế gới.

Card xanh thường sẽ có 2 loại

Card xanh 2 năm (card xanh thường trú có tình huống )Card xanh 10 năm (card xanh vĩnh viễn)
So với các hồ sơ bảo lãnh diện vk/chồng của công dân Hoa Kỳ, hoặc diện bảo lãnh hôn thê, hôn phu, người đc bảo lãnh sau khi sang Hoa Kỳ có card xanh thường trú có tình huống nếu cuộc hôn nhân bên dưới 2 năm tại thời gian người đc bảo lãnh đc cấp visa thì để được cấp card xanh 2 năm.
Thắc mắc : Vì sao lại thêm card xanh 2 năm? Vì sao phải xin card xanh 10 năm? Đơn I-751 là gì, nó quan trọng thế nào?
Immigration Marriage Fraud Amendments of 1986 (IMFA ) (tạm dịch là Tu Chính Án Luật Di Trú về việc Hôn Nhân Gian Trá năm 1986). Đạo luật này đc lập ra để ngăn ngừa các vấn đề lập hôn thú giả để hưởng các điều luật di trú. Đạo luật này đã tạo ra rất đông sự nan giải cho “người thừa hưởng” (Beneficiary ) and “người bảo lãnh” (Petitioner ).
Người thừa hưởng đc thường trú do kết duyên với Công Dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân (tức là bảo lãnh theo diện phối ngẫu); vàSự hôn nhân đó bên dưới 2 năm khi “người thừa hưởng” ban sơ thường trú tại US.
Tình huống của card xanh 2 năm có thể bỏ đi nếu “người thừa hưởng” làm mẫu đơn I-751 chung với “người bảo lãnh” 90 ngày trước khi card xanh 2 năm hết hạn hoặc làm mẫu đơn I-751 and xin miễn việc ở chung với “người bảo lãnh.” Tình huống của card xanh 2 năm đã cho Sở Di Trú thời cơ lần thứ hai để điều tra sự hôn nhân của đương sự có gian trá hay không.

*

Card xanh là gì? Thủ tục xin card xanh 10 năm ở Mỹ
Nếu thời hạn kết duyên đã quá 2 năm kể từ ngày “người thừa hưởng” thường trú, thì đương sự phải có card xanh 10 năm. Có tình huống Sở Di Trú làm sai khi cấp card xanh có chi phí 2 năm cho “người thừa hưởng” dù rằng ngày đc sự thường trú đã quá 2 năm từ ngày làm hôn thú. Trong tình huống đó, “người thừa hưởng” có quyền khiếu nại để cân chỉnh card xanh and không phải làm mẫu đơn I-751. Lý do mà sĩ quan của Sở Di Trú Hoa Kỳ tại phi trường làm sai vì khi đương sự đi phỏng vấn và đã được cấp chiếu khán nhập cảnh bởi Lãnh Sự Hoa Kỳ, lúc đó hôn thú chưa đủ 2 năm, bởi vậy Lãnh Sự Hoa Kỳ phải cấp chiếu khán với mã số card xanh 2 năm. Nhưng sau đó đương sự nhập cảnh Hoa Kỳ (ngày nhập cảnh là ngày đc sự thường trú) sau 2 năm lập hôn thú, theo luật Sở Di Trú phải cấp đương sự card xanh 10 năm. Vì sĩ quan Sở Di Trú dựa vào mã số trên chiếu khán bởi vậy làm sai and cấp cho đương sự card xanh 2 năm.
Quí bạn đọc nên chăm chú đạo luật bảo rằng ngày đc thường trú chứ không cần là ngày đc card xanh. Điển hình là trong tình huống “người thừa hưởng” đc bảo lãnh and phỏng vấn tại quê hương của họ, khi nhập cảnh Hoa Kỳ lần trước tiên, thì ngày nhập cảnh trước tiên là ngày thường trú. Khoảng 3-6 tháng thì Sở Di Trú sẽ gửi card xanh về.

Xem Ngay:  502 Là Gì - Làm Thế Nào Để Sửa Lỗi 502 Bad Gateway

Xem Ngay: Sandbox Là Gì – Vai Trò And ứng Dụng Sử Dụng Sandbox

Trong tình huống khác, người thừa hưởng hiện xuất hiện tại Hoa Kỳ and làm hồ sơ căn sửa tình trạng di trú sang diện card xanh, sau khi phỏng vấn and hồ sơ đc chấp thuận, thì ngày hồ sơ chấp thuận là ngày đc sự thường trú. Khoảng 12 tháng sau thì Sở Di Trú sẻ gửi card xanh về.
Đạo luật này đc cần sử dụng vào tình huống người bảo lãnh là Công Dân Hoa Kỳ and thường trú nhân. Nhưng các bạn không cảm thấy tình huống thường trú nhân vì thời nay các hồ bảo lãnh diện phối ngẫu and người bảo lãnh là thường trú nhân, thời hạn mong chờ ngày chiếu khán đáo hạng là khoảng 5 năm. Các tình huống đó “người thừa hưởng” phải đc card xanh 10 năm vì từ ngày lập hôn thú đến ngày đc sự thường trú đã quá 2 năm.
Nếu “người thừa hưởng” làm đơn I-751 với “người bảo lãnh,” đơn I-751 phải đc nộp trong vòng 90 ngày trước khi card xanh 2 năm hết hạn. Đơn I-751 đc nộp tại “regional service center” (trung tâm dịch vụ địa phương của Sở Di Trú) nào trong phạm vi chỗ ở của “người thừa hưởng.” Sau khi Sở Di Trú nhận đc mẫu đơn I-751, sự thường trú của “người thừa hưởng” đc auto gia hạn tới bao giờ Sở Di Trú giải quyết xong đơn đó. Sở Di Trú sẽ gửi giấy chứng nhận đơn đã đc nhận and card xanh đc gia hạn một năm cho “người thừa hưởng.” “Người thừa hưởng” có thể đem hộ chiếu của họ lên Sở Di Trú sẽ được đóng mộc chứng nhận card xanh đc gia hạn một năm. Mộc trong hộ chiếu của đương đơn có thể sử dụng để rời khỏi Hoa Kỳ and nhập cảnh lại Hoa Kỳ. Nếu sau một năm Sở Di Trú chưa xét xong mẫu đơn I-751 của “người thừa hưởng,” đương đơn có thể đem hộ chiếu đến Sở Di Trú, để Sở Di Trú tiếp tục gia hạn card xanh lại cho một năm. Sau đó Sở Di Trú sẽ tiếp tục gia hạn card xanh hàng năm đến bao giờ họ giải quyết xong đơn I-751.
Trong tình huống đơn I-751 không đc nộp trong vòng 90 ngày trước khi card xanh 2 năm hết hạn, sự thường trú của “người thừa hưởng” sẽ auto bị chấm dứt (terminated) and Sở Di Trú có thể ban sơ thủ tục trục xuất “người thừa hưởng.” Đơn I-751 có thể nộp sau khi card xanh 2 năm hết hạn, nếu “người thừa hưởng” có thể chứng minh rằng họ có lý do chính đáng về sự nộp đơn không đúng hạn của họ. Nếu Sở Di Trú nhận đơn nộp trễ của “người thừa hưởng,” sự thường trú của “người thừa hưởng” để được tiếp tục đến bao giờ Sở Di Trú giải quyết xong đơn của “người thừa hưởng.”
Đơn I-751 phải đc nộp với minh chứng rõ nét chứng minh rằng sự hôn nhân của họ là chân thật. Nếu đương đơn nộp đủ các minh chứng rõ nét, Sở Di Trú có thể miễn phỏng vấn hai vk chồng. Trong tình huống phỏng vấn đc miễn, Sở Di Trú sẽ báo cho “người thừa hưởng” đơn I-751 đc chấp thuận and nhu yếu “người thừa hưởng” đến Sở Di Trú gần nhà làm thủ tục cấp card xanh 10 năm. Nếu Sở Di Trú không hài lòng về các giấy tờ đã nộp, hoặc các giấy tờ nộp còn nợ, Sở Di Trú sẽ gửi hồ sơ của đương sự đến Sở Di Trú (local) để xếp đặt ngày giờ cho 2 vk chồng đương sự đi phỏng vấn. Ngoài ra vì lý do nội bộ, Sở Di Trú sẽ còn phỏng vấn một số ít hồ sơ I-751 dù rằng là minh chứng rõ nét đc đầy đủ.
Nếu Sở Di Trú xét hồ sơ cần phải phỏng vấn, cả hai vk chồng đương sự phải xuất hiện ngày phỏng vấn. Phỏng vấn theo mẫu đơn I-751 thường là khó hơn hồ sơ card xanh 2 năm theo diện phối ngẫu. Vì Sở Di Trú sẽ tách rời hai vk chồng ra and hỏi mỗi người các khúc mắc giống hệt như nhau để xem hai vk chồng vấn đáp giống nhau hoặc khác nhau. Nếu sự vấn đáp khác nhau của hai vk chồng đưa đến sự nghi ngờ hôn nhân chân thật, hồ sơ sẽ bị trì hoãn lại để Sở Di Trú có thể cho sĩ quan khảo sát của họ ra tận nhà để khảo sát. Sĩ quan khảo sát của Sở Di Trú sẽ liên hệ với các người ở cùng nhà and hàng xóm của đương sự để xem các người ở cùng nhà and hàng xóm có biết “người thừa hưởng” and “người bảo lãnh” có sống chung cùng với nhau như vk chồng hay không.
Nếu “người thừa hưởng” hoặc “người bảo lãnh” không đi phỏng vấn chung sau khi đc hẹn thì sự thường trú của “người thừa hưởng” sẽ auto bị chấm dứt (terminated) tính từ ngày card xanh 2 năm hết hạn. Vì lý cho nên, nếu “người thừa hưởng” hoặc “người bảo lãnh” không đi phỏng vấn đc theo ngày Sở Di Trú đã định, “người thừa hưởng” nên làm đơn nhu yếu Sở Di Trú dời ngày hẹn đi phỏng vấn vào ngày khác khi cả hai vk chồng có thể đi phỏng vấn chung. Nếu đơn I-751 bị từ chối, Sở Di Trú sẽ báo cho “người thừa hưởng” biết lý do đơn bị từ chối and Sở Di Trú sẽ chuyển hồ sơ của “người thừa hưởng” qua tòa di trú để thực hiện thủ tục trục xuất. Thường Sở Di Trú không thực hiện hồ sơ trục xuất ngay sau khi đơn I-751 bị từ chối, bởi vậy “người thừa hưởng” có thể lợi dụng thời cơ đó để làm mẫu đơn I-751 mới and xin miễn sự yên cầu làm đơn chung với “người bảo lãnh.” Khi “người thừa hưởng” làm mẫu đơn I-751 mới, Sở Di Trú sẽ hoãn sự thực hiện hồ sơ trục xuất để Sở Di Trú có thời cơ xét đơn I-751 mới đó.

Xem Ngay:  Chuyển Ver Là Gì - Một Chút Bức Xúc Về Một Fic Chuyển Ver

Nếu Sở Di Trú quyết định rằng:

Sự hôn nhân của hai vk chồng là hợp pháp theo luật của địa điểm làm hôn thú;Sự hôn nhân là chân thật;Ttrong thời hạn chi phí card xanh 2 năm, hôn thú không bị tòa án bãi bỏ; vàKhông phải trả bất kỳ giá trị nào để khuyến dụ hoặc thuyết phục ai để làm đơn bảo lãnh mở màn (ngoài tiền luật sư phí để làm hồ sơ bảo lãnh ra), Sở Di Trú sẽ phải chấp thuận đơn I-751 and cấp card xanh 10 năm cho “người thừa hưởng.”
Để quyết định rằng sự hôn nhân là chân thật, khúc mắc chính cần vấn đáp là ý định của hai người lúc lập hôn thú. Bởi vậy, nếu hai người thật sự là vk chồng nhưng sự hôn nhân của hai người không thành (tức là đã không còn gì sống cùng với nhau như vk chồng trong thời hạn card xanh 2 năm) and hôn thú chưa bị tòa án bãi bỏ, Sở Di Trú có thể chấp thuận đơn I-751 đó. Nhưng Sở Di Trú có thể nhìn vào sự đổ vở hôn nhân của 2 người để quyết định về sự chân thật trong hôn nhân của 2 người.

Xem Ngay: Sự Phân Bố Theo Kích Thước And Nguồn Gốc Pah Là Gì

Nếu Sở Di Trú biết tin tức khác thường gì về đơn I-751 của 2 người, Sở Di Trú phải cho “người bảo lãnh” thời cơ để giải thích. Sau khi “người bảo lãnh” giải thích, nếu Sở Di Trú hài lòng với sự giải thích đó thì Sở Di Trú có thể chấp thuận đơn I-751 đó and nếu Sở Di Trú không hài lòng với sự giải thích thì Sở Di Trú sẽ từ chối đơn I-751 đó. Khi Sở Di Trú từ chối đơn I-751, Sở Di Trú phải cho biết lý do trên thư từ chối. Khi đơn I-751 bị từ chối, sự thường trú and giấy phép đi làm việc của “người thừa hưởng” sẽ bị kết thúc. “Người thừa hưởng” không đc kháng cáo sự từ chối. Nhưng thường sau khi đơn I-751 bị từ chối, Sở Di Trú sẽ chuyển hồ sơ qua tòa di trú để thực hiện thủ tục trục xuất. Khi đó “người thừa hưởng” có quyền nhu yếu tòa di trú xét lại đơn I-751 của đương đơn. Sở Di Trú có bổn phận chứng minh rằng rõ rệt trong đơn I-751 không đúng and sự từ chối là hợp pháp. Trong thời hạn hồ sơ đc tòa di trú xét sử, “người thừa hưởng” đc Sở Di Trú cấp giấy tạm chứng minh sự thường trú.
” class=”fb_share_button” onclick=”return fbs_click()” target=”_blank” style=”text-decoration: none;”>

Xem Ngay:  Dịch Sang Tiếng Anh Phí Cầu đường Tiếng Anh Là Gì
*
*

Phòng 1901, Lầu 19, Saigon Trade Center | 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, thành phố. HCM
Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Uscis Là Gì – Sở Di Trú Mỹ

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Uscis Là Gì – Sở Di Trú Mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published.