click

Usability Là Gì – Tìm Hiểu Về Usability

Usability La Gi Tim Hieu Ve Usability

Usability Là Gì – Tìm Hiểu Về Usability

*

Check khả dụng là một kỹ thuật check hộp đen. Check khả dụng đc triển khai, với
ý kiến của những người, mua.
này là một kỹ thuật đc tiến hành khởi công, trong thiết kế kiến thiết, tương tác triệu tập, vào
người sử dụng để reviews một sản phẩm, hoặc dịch vụ bằng phương thức thử nghiệm nó với
người sử dụng thay mặt đại diện,. Trên trang web, năng lực,
Cần sử dụng, là
trường hợp quan trọng and thiết yếu nhất cho sự sống còn. Nếu trang web khó
Cần sử dụng, thì
người sử dụng sẽ không
Cần sử dụng, nữa. Nếu content trang hoặc rõ rệt khó đọc hoặc hiểu thì người khác
cũng tiếp tục rời khỏi trang.
vì vậy,, check khả dụng đóng một vai trò quan trọng trong số đó, reviews giao diện
người sử dụng dễ
Cần sử dụng, như vậy nào.

Bài Viết: Usability là gì

Check khả dụng

Mục tiêu, thử nghiệm là để phân biệt ngẫu nhiên vụ việc, năng lực,
Cần sử dụng, nào, thu thập tài liệu, định tính and định lượng and thiết lập sự hoàn thành xong, của
những người dân, ký danh, với sản phẩm,.

Check khả dụng là một yếu tố, rất cần thiết, của bảo đảm an toàn, chất lượng.
này là thước đo tiềm năng của sản phẩm, để hoàn thành xong, mục tiêu của những người, mua. Check khả dụng là phương pháp, mà
Từ đó
người sử dụng một sản phẩm, đc yêu cầu, triển khai, một số trong những, tác vụ ổn định trong cố gắng nỗ lực, để thống kê mức độ dễ
Cần sử dụng,, thời hạn việc làm and nhận thức của những người, mua về trải nghiệm. Cái nhìn này như thể, một thực hành năng lực,
Cần sử dụng, duy nhất
bởi lẽ vì nó vừa ý đầu
vào trực tiếp trực tiếp về phương thức
người sử dụng thực sự
Cần sử dụng, hệ thống. Check khả dụng thống kê những sản phẩm, có thể
Cần sử dụng, cho con người để vừa lòng, mục tiêu, của những người, mua. Những items đc hưởng lợi từ check khả dụng là những trang web hoặc ứng dụng, web, tài liệu, giao diện máy tính xách tay,, sản phẩm, tiêu cần sử dụng and loại thiết bị. Check khả dụng xử lý năng lực,
Cần sử dụng, của một đối tượng người tiêu dùng, hoặc nhóm đối tượng người tiêu dùng, rõ ràng,, trong số đó, những nghiên giúp tương tác giữa con người and máy tính xách tay, thông dụng nỗ lực cố gắng, xây dựng, những nguyên tắc, phổ quát.

Những
hiệu quả, khả dụng như “Nhìn and cảm nhận thấy, thấy” không còn, đo đc tại mọi thời hạn, vì chúng mang tính chất, chủ quan trong
tự nhiên,. Trong check khả dụng chủ yếu là thử nghiệm check sự dễ dàng và đơn giản, với việc
Cần sử dụng, giao diện
người sử dụng. Tester có thể check những ứng dụng, thân thiết, với
người sử dụng hoặc không thân thiết, hoặc những sản phẩm,. Check khả dụng là một thử nghiệm thực sự về phương thức mọi người thực sự
Cần sử dụng, một trang web and cam kết rằng liệu
người sử dụng có cảm nhận thấy, thấy thoải mái, với những ứng dụng, khác hoặc những trang web theo những
thông số kỹ thuật không giống nhau, như; luồng, duyệt and
bố cục tổng quan,, vận tốc and content.

Xem Ngay:  Time Capsule Nghĩa Là Gì
*

Danh sách check khả dụng đc phân thành ba phần Năng lực,
truy vấn, Điều phối and Content.

Phần I: Năng lực,
truy vấn

Check thời hạn tải thực tiễn của trang web.Check xem sự tương phảnKiểm tra xem kích thước phông chữ and khoảng phương thức giữa những văn bản có thể đọc đc không.Check xem trang web có trang 404 hay trang Không tìm cảm nhận thấy, thấy được làm, tùy chỉnh nào.Check xem những thẻ, ALT tương thích, có đc thêm vào hình Hình ảnh, không.

Phần II: Điều phối

Check xem
người sử dụng có dễ dàng và đơn giản, phân biệt điều phối trang web hay là không,.Check xem những tùy chọn điều phối có dễ hiểu hay là không,.Check xem số lượng nút / links có hợp lý khôngKiểm tra xem Logo của C.ty có đc links với
trang chủ hay khôngKiểm tra xem kiểu links có hệt nhau, trên
tất cả những trang and dễ hiểu hay là không,.

Phần III: Content

Check xem URL có ý nghĩa and thân thiết, với
người sử dụng khôngKiểm tra xem tiêu đề trang HTML có lý giải, hay khôngKiểm tra xem Content quan trọng có phía bên trong, màn hình hiển thị trước tiên khôngKiểm tra những kí tự nhấn mạnh vấn đề, (đậm, vv) đc
Cần sử dụng, ítKiểm tra xem bản sao chính có ngắn gọn and lý giải, cụ thể khôngKiểm tra xem những tiêu đề chính có cụ thể and có mô tả, rõ ràng, hay khôngKiểm tra xem Styles & Colors có hệt nhau, không

Quyền lợi, chính của check năng lực,
Cần sử dụng,:

Giảm trị giá tăng trưởng, and thiết kế kiến thiết, lại làm tăng sự hài lòng của những người, mua.Giúp cam kết những yêu cầu, and trách nhiệm, thực sự của những người, mua trước thời hạn trong
quy trình tiến độ thiết kế kiến thiết,.Phân tích
Ưu thế, and nhược điểm của thiết kế kiến thiết, trang web của bạn.Số lượng giới hạn, đồ họa với những
công dụng của thiết kế kiến thiết,.Tăng năng suất
người sử dụng, giảm trị giá.Tăng lợi nhuận, do
quý khách hàng hài lòng.Tiết kiệm thời hạn and tránh, lỗi của những người, mua.Đống ý, ứng dụng chất lượng rất tốt, hơn cho
người sử dụng cuối hoặc
quý khách hàng.Ứng dụng sẽ dễ hiểu and dễ
Cần sử dụng, bởi
người sử dụng cuối hoặc
quý khách hàng.Ứng dụng đc
người sử dụng đồng ý,
nhiều hơn nữa.Rút ngắn
quy trình tiến độ thăm dò nghiên hỗ trợ cho,
người sử dụng mới.


Điểm vượt trội, của check năng lực,
Cần sử dụng,:

Check khả dụng tìm cảm nhận thấy, thấy những lỗi quan trọng của ứng dụng, mà khó có thể tìm cảm nhận thấy, thấy trong
quy trình tiến độ tăng trưởng,.
Cần sử dụng,
tài nguyên đúng chuẩn, check khả dụng có thể trợ giúp khắc phục mọi sự cố mà
người sử dụng gặp phải trước khi
phát hành, ứng dụng,.Check năng lực,
Cần sử dụng, có thể đc sửa đổi theo yêu cầu, để trợ giúp những loại thử nghiệm khác như check
công dụng, check tích hợp, hệ thống, check
Đơn vị chức năng,, v.v …Kế hoạch check năng lực,
Cần sử dụng, làm nên, rất thương mại, rất thành công and có ích.Những vụ việc, and vụ việc, tiềm năng đc lưu lại, trước khi sản phẩm, đc khởi chạy.

Xem Ngay:  Hoán Vị Gen Là Gì

Xem Ngay: Rambler Là Gì – Nghĩa Của Từ Rambler Trong Tiếng Việt

Hạn chế của check năng lực,
Cần sử dụng,:

Công đoạn, lập kế hoạch and thu thập tài liệu, tốn nhiều thời hạn. Nó luôn luôn là rất khó, hiểu rằng tại sao lại xảy ra vụ việc, về khả dụng. Kích thước nhỏ dại and đơn giản, của nó để cho nó không an toàn và đáng tin cậy, để
Rút ra,
Kết luận về sở trường,
người sử dụng chủ quan. Thật khó để tạo ra,
toàn cảnh, tương xứng,. Bạn không còn, check trải nghiệm lâu dài hơn,. Không còn, sao chép
liên kết
hội đồng chưa đc quét. Mọi người hành động theo một phương thức khác khi họ biết họ hiện giờ đang bị, theo dõi.

Mục tiêu check năng lực,
Cần sử dụng,

*

Mục tiêu của thử nghiệm
Đấy là, để vừa lòng,
người sử dụng and nó chủ yếu triệu tập, vào những
thông số kỹ thuật sau của một hệ thống:

Hiệu quả của hệ thống

Hệ thống có dễ học không?Hệ thống có có ích, and tăng tốc, thêm
giá trị, cho đối tượng người tiêu dùng, mục tiêu không?Content, màu, hình tượng, hình Hình ảnh, đc
Cần sử dụng, có mang tính chất, thẩm mỹ, không?

Hiệu quả

Điều phối bắt buộc để tiếp cận màn hình hiển thị / trang web yêu cầu phải tiết kiệm hơn.
Không nên,
Cần sử dụng, thanh cuộn thường xuyên.Tính đồng điệu, ở định dạng màn hình hiển thị / trang trong ứng dụng, / trang web của bạn.Đống ý, để tìm kiếm, trong ứng dụng, hoặc trang web ứng dụng của bạn

Độ đúng chuẩn

Không còn, tài liệu, xưa cũ, hoặc không đúng chuẩn như thông tin /
Vị trí,
liên hệ.Không còn, links bị hỏng.


người sử dụng thân thiết,

Việc control đc
Cần sử dụng, phải tự lý giải, and không đc yêu cầu,
Đào tạo và giảng dạy, để sở hữu, thể hoạt độngCần vừa ý
hỗ trợ, để
người sử dụng hiểu ứng dụng, / trang webViệc
căn chỉnh với những mục tiêu trên giúp check năng lực,
Cần sử dụng, hiệu quả

Công đoạn, check năng lực,
Cần sử dụng,

Công đoạn, check năng lực,
Cần sử dụng, kể cả những
quá trình sau

*

Lập kế hoạch: – Trong giai đoạn này,, mục tiêu của bài check năng lực,
Cần sử dụng, đc cam kết. Có tình nguyện viên ngồi trước ứng dụng, của bạn and
Ghi lại, hành động của mình, không phải là, mục tiêu. Bạn phải cam kết những
công dụng and mục tiêu quan trọng của hệ thống. Bạn phải chỉ định trách nhiệm, cho người thử nghiệm của bạn, trong số đó, triển khai, những
công dụng quan trọng này. Trong giai đoạn này,, phương pháp, thử năng lực,
Cần sử dụng,, số & nhân khẩu học của
những người dân, check năng lực,
Cần sử dụng,, những định dạng
Báo cáo giải trình, thử nghiệm rất được cam kết

Xem Ngay:  Streptococcus Pyogenes Là Gì, Liên Cầu Khuẩn Nhóm A: Những Điều Cần Biết

Tuyển dụng: Trong giai đoạn này,, bạn tuyển dụng số lượng người thử nghiệm yêu cầu theo kế hoạch check năng lực,
Cần sử dụng, của bạn. Tìm người thử nghiệm tương xứng, với nhân khẩu học của bạn (tuổi tác, giới tính, v.v.) and hồ sơ chuyên nghiệp, (giáo dục, việc làm, v.v.) có thể mất thời hạn.

Check năng lực,
Cần sử dụng,:
Trong giai đoạn này,, những thử nghiệm năng lực,
Cần sử dụng, đc thực thi.

Phân tích tài liệu,: Tài liệu, từ những bài check năng lực,
Cần sử dụng, đc phân tích kỹ lưỡng để tìm ra những suy luận có ý nghĩa and nêu ra những
khuyến nghị có thể triển khai, để cải tổ năng lực,
Cần sử dụng, chung của sản phẩm, của bạn.


Báo cáo giải trình,:
Những
tác dụng của bài check năng lực,
Cần sử dụng, đc giải bày
Với tất cả, những bên liên quan, có liên quan, có thể kể tất cả mọi người trong nhà, thiết kế kiến thiết,, nhà tăng trưởng,,
quý khách hàng and CEO

Phương thức check năng lực,
Cần sử dụng,

Có hai phương pháp, để check năng lực,
Cần sử dụng, –

Thử nghiệm năng lực,
Cần sử dụng, trong phòng thí nghiệmKiểm tra năng lực,
Cần sử dụng, từ xa

Thử nghiệm năng lực,
Cần sử dụng, trong phòng thí nghiệm :.
Thử nghiệm này đc triển khai, triển khai trong một phòng thí nghiệm riêng lẻ, với việc, hiện hữu, của rất nhiều, nhà quan sát. Những người kiểm thử đc giao trách nhiệm, thực thi. Vai trò của
những người dân, quan sát là theo dõi hành vi của
những người dân, kiểm thử and
Báo cáo giải trình,
tác dụng xét nghiệm. Người quan sát vẫn lặng lẽ, trong
quy trình tiến độ thử nghiệm. Trong thử nghiệm này,
khắp cơ thể quan sát and người thử nghiệm đều xuất hiện ở cùng một
Vị trí đặt, thực tiễn.

Xem Ngay: Sensor Là Gì – Nghĩa Của Từ Sensor

Check năng lực,
Cần sử dụng, từ xa:
Theo những nhà quan sát thử nghiệm and kiểm thử này đc
cam kết từ xa. Người thử nghiệm
truy vấn Hệ thống đang check, từ xa and triển khai, những tác vụ đc giao. Giọng nói, hoạt động màn hình hiển thị, người thử nghiệm biểu lộ khuôn mặt của Tester đc
Ghi lại, bằng ứng dụng tự động hóa, hóa. Những nhà quan sát phân tích tài liệu, này and
Báo cáo giải trình,
tác dụng của thử nghiệm


Kết luận:

Check năng lực,
Cần sử dụng, là một nghệ thuật và thẩm mỹ, and một khoa học. Bạn đã
lúc nào, làm việc về check năng lực,
Cần sử dụng,? Kinh nghiệm của bạn khi thử nghiệm những ứng dụng,
Đấy là, gì? Hãy giải bày kinh nghiệm của bạn nhé.

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Usability Là Gì – Tìm Hiểu Về Usability

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Usability Là Gì – Tìm Hiểu Về Usability

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *