Ubnd Tiếng Anh Là Gì

Ubnd Tiếng Anh Là Gì

Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?

People’s Committee (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Ủy ban nhân dân

Nghĩa tiếng Anh: People’s Committee

(Nghĩa của ủy ban nhân dân trong tiếng Anh)

Từ cũng nghĩa

People’s Commission

Ví dụ:

Những thành viên đc tổ chức thành sáu ủy ban nhân dân sau, mỗi ủy ban nhân dân đều có nhiệm vụ riêng.

Bài Viết: Ubnd tiếng anh là gì

Its members are also organized into the following six People’s Committees, each having its own responsibilities.

 

Những ủy ban nhân dân nhanh gọn tổ chức ủy ban giúp trợ để quan tâm cho các anh em bị liên quan bởi thiên tai, bao gồm bão lụt, động đất and sóng thần.

People’s Committee quickly organize the formation of relief committees lớn look after our brothers who may be affected by natural disasters, including hurricanes, earthquakes, và tsunamis.

 

Về sau, vào tháng 11 năm 2015, anh đc bổ nhiệm vào Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương, and cuối cùng làm việc trong Ủy Ban Nhân Sự and Ủy Ban Nhân Dân.

Then, in November 2015, he was appointed lớn the Governing Toàn thân và eventually worked along with the Personnel và People’s Commission.

 

Thành viên hoặc sắp biến thành thành viên của Ủy ban Nhân dân hay Ủy ban đất nước.

Member must be a People’s Committee or a Country Committee member or being assigned as such.

Xem Ngay:  Bookcare Là Gì - Mua Bọc Sách Plastic ở đâu

 

Là một thành viên của Ủy Ban Nhân Dân, tôi quyết định rằng tôi sẽ ngồi ở chính giữa những thành viên của ủy ban đó.

Being a member of the People’s Committee, I determined that I would be seated among the members of that committee.

 

Giờ đây, tôi có đặc ân Ship hàng trong Ủy Ban Nhân Dân and là giám thị của TP sài gòn.

I currently enjoy the privilege of serving on People’s Commission, as well as being the city overseer of Ho Chi Minh City.

 

Anh Đoàn Ngọc Hải đã Ship hàng với tư phương thức là thành viên của Ủy Ban Nhân Dân khi ông đc mời gọi vào chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân vào tháng 12 năm 2017.

Doan Ngoc Hai was serving as a member of the People’s Commission when he was called lớn the People’s Commission in December 2017.

 

Sau đó, anh đi về tp.Đà Nẵng, khởi đầu làm tiên phong and hiện phụng sự với tư phương thức là thành viên của Ủy ban nhân dân.

Later back in Da Nang, he started pioneering, và he presently serves as a member of the People’s Committee.

Xem Ngay: Card Div Trong Html Là Gì – Cách thức Cần sử dụng Card Div Trong Html Từ A Đến Z

 

Giờ đây đã có rất nhiều 19 ủy ban nhân dân trên cả nước, với tổng số 160 anh Ship hàng.

There are now 19 People’s Committee throughout the country, with a total of 160 brothers serving on them.

Xem Ngay:  Ft3 Là Gì - Khái Niệm & Ý Nghĩa Kết Quả

 

Còn Trần Minh Tiến and Lê Văn Tấn vẫn ở tại Cần Thơ, Vị trí mà Tiến Ship hàng trong Ủy ban Nhân dân.

Tran Minh Tien và Le Van Tan are still in Can Tho, where Tien serves on the People’s Committee.

 

Ủy ban Nhân dân ước lượng nhu yếu and nếu cần thì chấp thuận cho các anh chị tình nguyện từ các quận khác đến trợ giúp.

People’s Commission assesses the needs và, if needed, approves that volunteers from other districs extend help.

 

Vào năm 2000, tôi đc bổ nhiệm phụ Ủy ban Nhân Dân và đã được chuyển đến Văn Phòng Thủ Quỹ.

In 2000, I was assigned lớn assist the People’s Committee và was transferred lớn the Treasurer’s Office.

 

Chúng tôi tới từ Ủy ban Nhân dân.

We are from the People’s Committee.

 

Những thành viên của Ủy ban Nhân dân đc mời tham dự đã báo cáo về năm chi nhánh.

Visiting People’s Commission members gave reports from five branches.

 

Toàn bộ chúng tôi đã quyết định, toàn thể Ủy ban Nhân dân rằng không có ai xứng đáng tượng trưng cho tinh thần của những người mở đường hơn bạn.

We all decided, the whole People’s Committee that nobody stood for the spirit of the pioneer like you did.

 

Trong hơn 40 năm, anh Chiến đã biểu hiện tình yêu thương sâu đậm so với người khác khi làm việc ở Ủy ban Nhân Dân.

Xem Ngay: Lớp Phủ Màn Hình J7 Prime Là Gì, Cách thức Tắt Lớp Phủ Màn Hình Hãng Samsung, Bạn Đã Biết

Xem Ngay:  Bạn Bè Là Gì - Định Nghĩa Tình Bạn Là Gì

For over 40 years, Brother Chien work with the People’s Committee was characterized by his intense love of people.

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Ubnd Tiếng Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Ubnd Tiếng Anh Là Gì

Leave a Reply