click

Trường Dữ Liệu Là Gì

Truong Du Lieu La Gi

Trường Dữ Liệu Là Gì

Sử dụng, những điều khiển và tinh chỉnh, tài liệu, để tạo giao diện
người tiêu dùng

Cơ sở tài liệu, là phần cốt lõi của
Phần lớn, mềm ứng dụng buôn bán. Cơ sở tài liệu, rất phổ cập trong toàn cầu buôn bán vì chúng được phép
truy vấn triệu tập, tới, những thông tin theo một những đồng nhất,, hiệu quả and tương đối dễ dàng và đơn giản, cho việc tăng trưởng, and duy trì. Chương này thăm dò về những khái niệm
cơ bản, để thiết lập and duy trì một cơ sở tài liệu, cho một doanh nghiệp,, kể cả cơ sở tài liệu, là gì, tại sao cơ sở tài liệu, có ích, and
Cần sử dụng, cơ sở tài liệu, như vậy nào để tạo ra, những
phương pháp cho doanh nghiệp,.

Bài Viết: Trường tài liệu, là gì

Nếu
Bạn đã sở hữu, lần
Cần sử dụng, Visual Basic and từng lập trình với cơ sở tài liệu,.
các bạn sẽ, thấy, chương trình này khá
cơ bản,, tuy vậy nó sẽ bị giúp bạn có đc một nguồn gốc xuất xứ, tổt của một hệ
quản trị cơ sở tài liệu,
Tóm lại.

Tuy nhiên, những khái niệm cơ sở tài liệu, gần như là, y như giữa những hệ
quản trị cơ sở tài liệu,, những nhà cung cập những hệ
quản trị cơ sở tài liệu, thường sẽ có những tên thường gọi, không giống nhau, cho những mặt hàng, riêng của mình,. Ví; dụ, nhiều nhà lập trình Client / Server đề cập tới, truy cấn chứa trong cơ sở tài liệu, như thể, View;
trong lúc những nhà lập trình Access and Visual Basic lại gọi truy vấn là QueryDef. Cả hai khái niệm này đều là hệt nhau,.

Nếu
Bạn đã sở hữu, lần
Cần sử dụng, phiên bản cũ của VB – đặc biệt quan trọng, là Visual Basic 3, ta nên biết, một vài điểm mới trong lập trình cơ sở tài liệu,. Visual Basic chứa phiên bản tiên tiến nhất, của
cỗ máy, cơ sở tài liệu, Jet ( Visual Basic san sẻ, giải bày, với Microsoft Access ). Phiên bản này của Jet đặt ra, những bổ sung cập nhật cho
cỗ máy, cơ sở tài liệu, sẽ được, giải bày, trong chương này. Ngoài ra, việc bổ sung cập nhật ADO(Đối tượng người sử dụng, tài liệu, ActiveX –ActiveX Data Object ), y
tựa như, những công cụ liên quan, trong môi trường thiên nhiên, xung quanh phát triền, thể hiện, những
chỉnh sửa và biên tập cho những nhà lập trình Visual Basic. Nếu đã quen với tăng trưởng, tài liệu, 32 bit trong Visual Basic, Bạn cũng có thể có, thể nhảy thẳng tới, chương “Đối tượng người sử dụng, tài liệu, ActiveX – ADO”.

Cơ sở tài liệu, là gì?

Cơ sở tài liệu, là một kho chứa thông tin.
có rất nhiều, loại cơ sở tài liệu,, nhưng ta chỉ đề cập tới, cơ sở tài liệu, quan hệ, là kiểu cơ sở tài liệu, phổ cập nhất
Hiện giờ,.

Một cơ sở tài liệu, quan hệ:

Chứa tài liệu, trong những bảng, đc kết cấu bởi những dòng nói một cách khác, là những mẩu tin, and cột gọi là những trường.

Được phép lấy về ( hay truy vấn ) những tập hợp tài liệu, con từ những bảng


cỗ máy, (Engine) cơ sở tài liệu, là gì?


công dụng
cơ bản, của một cơ sở tài liệu, đc vừa ý, bởi một
cỗ máy, cơ sở tài liệu,, là hệ thống chương trình quản trị phương pháp, thức chứa and trả về tài liệu,.


cỗ máy, cơ sở tài liệu, giải bày, trong tài liệu đó là Microsoft Jet, Jet không phải là, một thương phẩm, thay vào đó, nó là một hệ thống con đc
Phần lớn, mềm của

Microsoft
Cần sử dụng,. Microsoft lần trước tiên đưa
cỗ máy, này vào
Cần sử dụng, với Visual Basic 3.0 and Access 1. Sau rất
rất nhiều lần đổi mới,, phiên bản Jet
Cần sử dụng, với quyển sách đó là Jet 3.51, đi
song song với, Visual Basic and Access.

Lưu ý, : Ngoài Jet, còn nhiều
cỗ máy, cơ sở tài liệu, khác, như vì Visual Basic
giúp đỡ, Jet một những nội tại nên quyển sách này ưu tiên, nói về Jet. Hơn thế nữa, Jet còn
giúp đỡ, những
cỗ máy, cơ sở tài liệu, khác. Trong chương “Làm quen với SQL Server “ trình làng, một
cỗ máy, tuyệt đối hoàn hảo, khác SQL Server 6.5

Bản and trường

Những cơ sở tài liệu, đc kết cấu từ những bảng
Cần sử dụng, thể hiện, những phân nhóm tài liệu,.

Ví; dụ, nếu ta tạo một cơ sở tài liệu, để quản trị tài khoản trong việc làm buôn bán ta phải tạo một bảng cho
quý khách hàng, một bảng cho Hoá đơn and một bảng cho chuyên viên. Bảng có kết cấu định nghĩa sẵn and chứa tài liệu, tương xứng, với kết cấu này.

Bảng: Chứa những mẩu tin là những mẩu riêng rẽ
Phía trong, phân nhóm tài liệu,.

Mẩu tin: Chứa những môi trường thiên nhiên, xung quanh. Mỗi trưởng thể hiện, một bộ phận tài liệu, trong một mẩu tin. Ví; dụ như mỗi mẩu tin thể hiện, một mục trong danh bạ
Vị trí, chứa trong trường Tên and họ,
Vị trí,, đô thị, tiểu bang, mã ZIP and số Smartphone.

Xem Ngay:  Ký Hiệu Tiếng Anh Là Gì

Ta có thể
Cần sử dụng, chương trình Visual Basic để tham chiếu and thao tác với cơ sở tài liệu,, bảng, mẩu tin and trường.

Thiết kế kiến thiết, cơ sở tài liệu,

Để tạo một cơ sở tài liệu,, trước hết ta phải khẳng định chắc chắn, thông tin gì cần theo dõi. Tiếp sau đó,, ta thiết kế kiến thiết, cơ sở tài liệu,, tạo bảng chứa những trường định nghĩa kiểu tài liệu, sẽ có. Sau lúc, tạo ra, kết cấu cơ sở tài liệu,, tạo bảng chứa những trường định nghĩa kiểu tài liệu, sẽ có. Sau lúc, tạo ra, kết cấu cơ sở tài liệu,, cơ sở tài liệu, có thể chứa tài liệu,
Phía bên dưới, dạng mẩu tin. Ta không hề, đưa tài liệu, vào mà không còn, bảng hay định nghĩa trường vì tài liệu, sẽ không còn, chỗ để chứa.
thế cho nên,, thiết kế kiến thiết, cơ sở tài liệu, rất là quan trọng, đặc biệt quan trọng, là rất khó,
chỉnh sửa và biên tập thiết kế kiến thiết, một khi ta đã tạo xong nó.

Ví; dụ ta tạo một bảng sau :

CompanyĐịa ChỉCityStateZipPhoneFaxEmail

Bảng
quý khách hàng
Bảng tblRegion
tblCustomerTblRegion
IDState
FirstNameRegionName
LastName 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có quan hệ giữa 2 bảng trải qua trường State (Trạng thái ). Đó là quan hệ, một – nhiều, so với một mẩu tin trong tblRegion, có thể không còn,, hoặc
có rất nhiều, mẩu tin tương xứng, trong bảng tblCustomer.

Cụm từ “tbl” thể hiện, tên bảng, tên trường hiển thị khá đầy đủ,, không chứa khoảng trắng hay những ký tự
Đặc thù, khác như dấu gạch
Phía bên dưới,.

Bảng hoá đơn :

TblOrder

ID
CustomerID
OrderDate
ItemID
Amount

Recordset là gì ?

Một khi ta có tác dụng, tạo bảng, ta nên biết phương pháp, thức thao tác chúng.

Thao tác trên những bảng liên quan, tới, việc nhập and lấy về tài liệu, từ những bảng khác y
tựa như, việc check and sửa đổi kết cấu bảng. Để thao tác với kết cấu bảng, ta
Cần sử dụng, những câu lệnh đinh nghĩa tài liệu, hoặc một đối tượng người sử dụng, TableDef(đc trình làng, trong chương “ Những đối tượng người sử dụng,
truy vấn tài liệu,” ). Để thao tác tài liệu,, trong một bảng, ta
Cần sử dụng, Recordset.

Một Recordset là một kết cấu tài liệu, thể hiện, một tập hợp con những mẩu tin lấy về từ cơ sở tài liệu,. Về khái niệm, nó y như một bảng, nhưng lại thêm một vài thuộc tí;nh riêng lẻ, quan trọng. Những RecordSet đc thể hiện, như thể, những đối tượng người sử dụng,, về khái niệm y như như thể, những đối tượng người sử dụng, giao diện
người tiêu dùng ( như thể, những nút lệnh and hộp văn bản ) mà ta đã làm quen với Visual Basic trong những chương trước. Gần tương tự, những kiểu đối tượng người sử dụng, khác trong Visual Basic, những đối tượng người sử dụng, Recordset có những thuộc tí;nh and phương thức, riêng. Chăm chú : Ta có thể lập trình để tạo and
Cần sử dụng, những recordset theo một trong ba thư viện
truy vấn tài liệu, – Những đối tượng người sử dụng,
truy vấn dữliệu ( DAO ), những đối tượng người sử dụng,
truy vấn tài liệu, từ xa ( RDO ) and những đối tượng người sử dụng, tài liệu, ActiveX ( ADO ).

Những kiểu cơ sở tài liệu,

Cơ sở tài liệu, nội tại của Visual Basic, Jet, vừa ý, 21 kiểu tài liệu, không giống nhau,.

Không còn, sự tương tự, một-một giữa kiểu tài liệu, Visual Basic and kiểu tài liệu, trường cơ sở tài liệu,. Ví; dụ, ta không hề, quy cách, một trường cơ sở tài liệu, là kiểu định nghĩa bởi
người tiêu dùng hay biến Object của Visual Basic. Hơn thế nữa, nếu ta
Cần sử dụng, Microsoft Access để tạo cơ sở tài liệu,
Cần sử dụng, trong những ứng dụng, Visual Basic, chăm chú rằng một số trong những, kiểu tài liệu, có ích, trong ứng dụng, Visual Basic không xuất hiện, trong thiết kê bảng của Microsoft Access.
bởi lẽ vì vì Visual Basic
giúp đỡ, lập trình cơ sở tài liệu, khác với những, gì tạo bằng Microsoft Access.

Tạo lược đồ cơ sở tài liệu,

Tuy nhiên, việc tạo danh sách những bảng and trương là phương pháp, rất tốt nhất, nhất để khẳng định chắc chắn, kết cấu cơ sở tài liệu,, ta còn tồn tại một phương pháp, để xem những bảng and tường
Phía bên dưới, dạng đồ hoạ.

Tiếp sau đó,, không riêng gì, xem đc những bảng and trường hiện có mà còn thấy, đc quan hệ, giữa chúng.
Để triển khai, đc
Điều đó,, ta tạo lược đồ.

Lược đồ là sơ đồ những
con phố trong cơ sở tài liệu,. Lược đồ thể hiện, những bảng, trường and quan hệ, trong cơ sở tài liệu,. Có lược đồ cơ sở tài liệu, là phần quan trọng trong thết kế ứng dụng
bởi lẽ vì vì nó cho ta một phương pháp, nhìn nhanh về những gì trong cơ sở tài liệu,.

Xem Ngay:  Fastener Là Gì - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Của Fastener

Những lược đồ vẫn đang còn,
Vị trí đặt,; quan trọng lâu dài hơn, sau lúc, công đoạn, thiết kế kiến thiết, cơ sở tài liệu, hoàn tất. Ta sẽ cần tới, lược đồ để thi hành những câu truy vấn trên nhiều bảng. Một lược đồ rất tốt nhất, sẽ vấn đáp đc những thắc mắc, như thể,, “ Những bảng nào cần nối
cùng với nhau, để đặt ra, danh sách những hoá đơn trên $50.00 từ những
quý khách hàng ở Minnesota trong 24h qua ?” Không còn, phương thức chí;nh thức để tạo lược đồ, tuy nhiên, cũng
có rất nhiều, công cụ để triển khai, triển khai. Công cụ vẽ Visio rất uyển chuyển,, nhanh and dễ
Cần sử dụng,. Hơn thế nữa, nó tí;ch phù hợp, những ứng dụng, Windows khác, đặc biệt quan trọng, là Microsoft Office.

Phần này xem visio như 1 công cụ vẽ để ghi chếp về cơ sở tài liệu,. Nhung ta còn tồn tại thể
Cần sử dụng, Visio như 1 công cụ tăng trưởng,. Với Visio Professional, ta có thể thiết kế kiến thiết, cơ sở tài liệu, bằng đồ hoạ. Thành phầm có tác dụng, lấy thiết kế kiến thiết, đồ hoạ and tạo ra, cơ sở tài liệu, thực sự.
Xem thêm, thông tin về Visio tại
Vị trí, http://WWW.Visio.Com


Cần sử dụng, Visual Basic để tạo một cơ sở tài liệu,

Sau lúc, tạo xong lược đồ and chỉnh sửa, thiết kế kiến thiết,,
Đã đi đến, lúc ta phải tạo cơ sở tài liệu, thực sự. Đạo cơ Basic, ta có thể
Cần sử dụng, tiện í;ch gọi là Visual Data Manager. Tiện í;ch này trong ấn sở tài liệu, Jet
Cần sử dụng, Visual bản Visual Basic Professional and Enterprise được phép ta tạo những cơ sở tài liệu, tương thí;ch với MicrosoftAccess.

Do Visual Basic and Access 97 san sẻ, giải bày, cùng
cỗ máy, cơ sở tài liệu, ta có thể hoặc là
Cần sử dụng, Visual Basic hoặc là
Cần sử dụng, Access để tạo một cơ sở tài liệu,. Cơ sở tài liệu,
sau cùng đều hệt nhau,.

Xem Ngay: Uk Là Gì – And Uk Là Những Nước Nào,
Vị trí, nào

Để chạy Visual Data Manager, ta theo
quy trình, sau :

Từ menu của Visual Basic chọn mục Add-ins, VisualDataManager,
hành lang cửa số VisualData Managersẽ xuất hiện,. Từ menu của Visual Data Manager, chọn Tệp tin, New. Từ menu con, chọn Microsoft Access, Version 7.0 MDB. Một hộp thoại tập tin xuất hiện, : “ Version 2.0 MDB “ là phiên bản của Jet tương thí;ch với phiên bản 16 –bit của Access and Visual Basic Chọn folder ta muốn lưu cơ sở tài liệu, cơ sở tài liệu, mới rồi gõ tên. ( Vì mục đí;ch minh hoạ cho cuốn sách này, bạn cũng có thể có, thể chọn tên cơ sở tài liệu, là novelty.mdb) Nhấn chuột vào nút Save. Cơ sở tài liệu, mới đc tạo and Visual Data Manager sẽ hiển thị một vài
hành lang cửa số được phép ta làm việc với cơ sở tài liệu, đc hiển thị như hình
Phía bên dưới, đây.

*


hành lang cửa số Visual Data Manager

Sử dụng,
hành lang cửa số cơ sở tài liệu,


hành lang cửa số DataBase của Visual Data Manager chứa toàn bộ những thành phần của cơ sở tài liệu,. Trong
hành lang cửa số này ta có thể xem những thuộc tí;nh, check những bảng and những thành phần, khác and thêm những thành phần mới vào cơ sở tài liệu,.

Để xem những thuộc tí;nh ta vừa tạo, nhấn chuột vào dấu cộng ở bên trái của mục Properties. Mục này sẽ mở ra như hình
Phía bên dưới, đây.

*

Xem những thuộc tí;nh của cơ sở tài liệu, mới.

Tạo bảng

Một đặc tí;nh của Visual Data Manager là nó không hề, cho ta phương pháp, cụ thể để tạo bảng mới trong cơ sở tài liệu, mà ta vừa tạo.
bởi lẽ vì vì những phần từ xuất hiện, trong
hành lang cửa số Database của Visual Data Manager rất nhạy với việc nhấn chuột phải. Nhưng một khi ta
Cần sử dụng, nút chuột phải việc tạo một bảng mới thật là đơn giản,. Ví; dụ : Để tạo một bảng mới ta theo
quy trình, sau:

1. Trong
hành lang cửa số Database của Visual Data Manager, nhấn chuột phải vào Properties. Menu ngữ cảnh của
hành lang cửa số sẽ xuất hiện,.

2. Chọn New Table. Hộp thoại Table Structure sẽ xuất hiện, như hình
Phía bên dưới, đây.

*

Hộp thoại Table Structure.

Trong hộp thoại Table Structure, ta có thể tạo kết cấu bảng, chỉ định những trường, kiểu tài liệu, and chỉ mục. Ví; dụ, ta sẽ tạo nên, kết cấu bảng để chứa
quý khách hàng.


Để triển khai, đc
Điều đó,, theo
quy trình, sau:

1. Gõ tblCustomer trong ô Table Name.

2. Nhấn chuột vào nút Add Field. Hộp thoại Add Field sẽ xuất hiện,, đc hiển thị như hình
Phía bên dưới, đây.

*

Hộp thoại Add Field.

Hộp thoại Add field được phép ta thêm 1 trường
vào một trong những bảng tạo bởi hộp thoại Table structure của Visual Data Manager.

3. Trong ô Name gõ First Name. Đây sẽ là tên của trường mà ta tạo trong bảng
quý khách hàng.

Xem Ngay:  Khoảng Tin Cậy Là Gì

4. Trong ô size gõ 25.
Điều đó,
Đưa ra, rằng tên có thể lên tới, 25 ký tự, nhưng không hề, dài hơn.
Điều đó, nghĩa là, cơ sở tài liệu, sẽ chứa những tên hiệu quả hơn.

5. Chọn Fixed Field để
Đưa ra, rằng đâu không phải là, trường có chiều dài
biến hóa, rổi nhấn nút OK. ( Chăm chú rằng rất khó, sửa đổi một trường một khi ta đã tạo xong nó.
vì vậy,, phải chắc như đinh, rằng mọi thứ ta quy cách, là chí;nh xác.) Trường đc thêm vào kết cấu cơ sở tài liệu,. Những hộp văn bản trong hộp thoại Add Field sẽ được, xoá. Được phép ta thêm
vào một trong những trường khác ngay lập tức.

6.
Ngày này, ta có thể thêm những trường khác vào kết cấu bảng. Sử dụng, Add Field, thêm những trường vào tblCustomer những trường tại đây, :

Tên trườngKiểu tài liệu,Kí;ch cỡ tài liệu,Fixed
First NameText25Yes
IDLong, AutoInerField=trueN/AN/A
LastNameText45Yes
CompanyText100Yes
Địa ChỉText100Yes
CityText100Yes
StateText2Yes
ZipText9Yes
PhoneText25Yes
FaxText25Yes
EmailText255Yes

7. Cần check hộp AutoInerField khi tạo trường ID để bảo đảm an toàn, rằng mọi khách

hàng ta tạo đều phải có, số hiệu duy nhất.
bởi lẽ vì vì
cỗ máy, cơ sở tài liệu, tăng số trong trường một phương pháp, tự động hóa, hóa, ứng dụng, cơ sở tài liệu, sẽ không phải tự sinh ra số hiệu duy nhất.

8. Khi ta hoàn tất việc nhập trường, nhấn nút bấm Close.

Chỉ định chỉ mục and khoá chí;nh

Tới, đây ta vừa tạo xong một bảng
cơ bản,, phần
còn sót lại, là ta cần
Đưa ra, những chỉ mục. Một chỉ mục là một thuộc tí;nh ta có thể gán cho một trường để tạo sự dễ dàng và đơn giản, cho
cỗ máy, cơ sở tài liệu, khi lấy về thông tin chứa trong trường đó. Ví; dụ, trong cơ sở tài liệu, theo dõi
quý khách hàng, ứng dụng, có thể tìm kiếm, những
quý khách hàng theo họ, mã Zip and những số hiệu ID
cá thể.
thế cho nên,, thiết yếu phải tạo những chỉ mục trên những trường này để giúp cho
quy trình, lấy mẩu tin dựa vào, những trường này nhanh hơn.

Một khi ta đã phân biệt lợi í;ch của rất nhiều, chỉ mục trong việc thiết kế kiến thiết, cơ sở tài liệu,, ta có thể tự nêu ra những thắc mắc, như : Nếu những chỉ mục giúp việc tìm kiếm, nhanh hơn, tại sao ta không đặt một chỉ mục trong toàn bộ những trường của mọi bảng ? Câu vấn đáp là những chỉ mục làm cho, cơ sở tài liệu, của ta phình to hơn, về mặt vật lý, do đó, nếu ta có quá nhiều chỉ mục, sẽ lãng phí;
bộ nhớ lưu trữ, and làm cho, máy tí;nh của ta chạy chậm hơn.
Điều đó, hiển nhiên làm mất đi, đi những ưu thế,
mở đầu,. Không còn, quy cách, về việc nên tạo bao nhiêu chỉ mục
cho từng, bảng, nhưng
Tóm lại, ta nên tạo một chỉ mục dựa vào, những trường mà ta nghĩ là
Cần sử dụng, thường xuyên trong những câu truy vấn.

Mỗi bảng mà ta thiết kế kiến thiết, phải có í;t nhất một khoá chí;nh, and nó phải đc đánh số chỉ mục trên những trường mà ta chờ đón sẽ được, truy vấn nhiều nhất. Trong
trường hợp của bảng tblCustomer, y
tựa như, với nhiều bảng cơ sở tài liệu,, khoá chí;nh sẽ là trường ID. Những chỉ mục phụ là trường LastName and FirstName

Để tạo những chỉ mục and những khoá chí;nh, theo
quy trình, sau :

1. Trong hộp thoại Table Structure, nhấn chuột vào nut Add Index. Hộp thoại

Add Index xuất hiện,

*

Hộp thoại Add Index. Trước hết ta sẽ tạo nên, khoá chí;nh cho bảng.

2. Gõ Primary Key trong hộp văn bản Name

3. Nhấn đúp chuột vào trường ID trong danh sách những trường có sẵn. ID đc thêm vào danh sách những trường có chỉ mục. Hộp lưu lại, Primary and Unique phải đc chọn theo mặc định.

4. Nhấn OK, Hộp văn bản bị xoá and khoá chí;nh đc thêm vào thiết kế kiến thiết, bảng.

Chăm chú rằng chỉ mục mang tên như tên trường ( tuy nhiên, đã quen với Microsoft Access m ta có thể chưa biết đến, tới,
Điều đó,,
bởi lẽ vì vì Access che tên chỉ mục trên giao diện
người tiêu dùng ).
truy vấn tới, tên của một trường chỉ mục thì thật thuận tiện cho một mục đí;nh nào đó.


Hiện tại, ta có thể tạo thêm hai chỉ mục cho những trường FirstName and LastName.
Để triển khai, đc
Điều đó, ta tuân theo,
quy trình, sau :

1. Gõ tên chỉ mục FirstNameIndex trong hộp văn bản Name

2. Nhấn đúp chuột trên trường FirstName trong danh sách những trường hiện có, FirstName đc thêm vào trong danh sách những trường có chỉ mục.

3. Bỏ chọn những hộp lưu lại, Primary and Unique, tiếp sau đó, nhấn nut OK.

Nếu ta để hộp lưu lại, Unique đc chọn, ta sẽ không hề, thêm hai người có cùng tên vào cơ sở tài liệu,.

4. Tái diễn, đoạn này, với truờng LastName, tạo một chỉ mục là LastIndex.

Xem Ngay: Ams Là Phí Gì – Local Charges Là Gì

5. Nhấn nút chuột Close. Ta sẽ tái ngộ hộp hội thoại Table Structure.

6. Để tạo bảng, nhấn nút Build the Table. Bảng sẽ được, tạo and thêm vào
hành lang cửa số

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Trường Dữ Liệu Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Trường Dữ Liệu Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *