click

Trọng Số Là Gì – Trung Bình Cộng Có Trọng Số

Trong So La Gi Trung Binh Cong Co Trong

Trọng Số Là Gì – Trung Bình Cộng Có Trọng Số

Bài viết
Phía bên dưới, đây sẽ
hướng dẫn rõ ràng, cho bạn phương thức, tính trung bình trọng số trong Excel trải qua việc cần sử dụng hàm SUM hoặc SUMPRODUCT. Cùng theo dõi nhé!

TRUNG BÌNH TRỌNG SỐ LÀ GÌ?

Trung bình trọng số đc nghe biết, là một loại trung bình số học, trong số đó, chứa một số trong những, thành phần, của tập tài liệu, quan trọng hơn những yếu tố, khác. Hay nói phương thức, khác, mỗi một trị giá đc tính trung bình sẽ được, gán cho một tỉ trọng ổn định.

Bài Viết: Trọng số là gì

Điểm số
Phía bên dưới, đây của sinh viên đc tính bằng phương thức, sử dụng trung bình trọng số. Chỉ số trung bình cộng thường đc tính một phương thức, dễ dàng và đơn giản, bằng việc cần sử dụng hàm AVERAGE. Tuy vậy,
bạn phải, công thức để tính trung bình cho những, vận động, chiếm tỉ trọng không giống nhau, đc liệt kê trong cột C.

*

Trong toán học, bạn thường tính trung bình trọng số bằng việc nhân mỗi trị giá với một tỉ trọng tương xứng,, tiếp sau đó, cộng những
tác dụng này lại
song song với, nhau rồi đem tổng đó chia cho tổng tỉ trọng. Cho ví dụ sau, để triển khai, tính trung bình trọng số, bạn triển khai nhân mỗi loại với tỉ lệ phần trăm tương xứng,, rồi cộng 5
tác dụng lại chia cho tổng số phần trăm.

Xem Ngay:  Single Là Gì

((91*0.1)+(65*0.15)+(80*0.2)+(73*0.25)+(68*0.3)) / (0.1+0.15+0.2+0.25+0.3)=73.5

Bạn cũng có thể có, thể cảm nhận thấy, rằng, mức trung bình cộng (75,4) and trung bình trọng số (73,5) là những trị giá không giống nhau,.

TÍNH TOÁN TRUNG BÌNH TRỌNG SỐ TRONG EXCEL

Với Microsoft Excel, trung bình trọng số sẽ được, tính bằng phương pháp, thức
cũng tương tự, như như vậy, nhưng ít nan giải hơn vì những hàm Excel sẽ triển khai,
Số đông, việc làm của bạn.

Xem Ngay: Tổ Chức Tiếng Anh Là Gì

VÍ DỤ 1. TÍNH TRUNG BÌNH TRỌNG SỐ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG HÀM SUM

Nếu như,
Bạn đã sở hữu, rất nhiều lần, kiến ​​thức
cơ bản, về hàm SUM thì dễ dàng và đơn giản, hiểu công thức tại đây,:

= SUM (B2 * C2, B3 * C3, B4 * C4, B5 * C5, B6 * C6,) / SUM (C2: C6)

Về thực ra,, hàm này triển khai, tính toán
cũng tương tự, như như
diễn tả ở phía bên trên,, chỉ ngoại trừ việc bạn vừa lòng, những tham chiếu ô
thay vì số.

Như bạn đang cảm nhận thấy, trong hình, công thức này trả về
tác dụng đúng chuẩn như
tác dụng tính
chúng ta, đã làm trước kia,. Nhắc nhở, rằng sẽ có sự
khác hoàn toàn giữa trung bình cộng từ hàm AVERAGE (C8) song song với trung bình trọng số (C9).

*

Tuy nhiên, là hàm SUM đơn giản, and dễ hiểu nhưng hàm này sẽ không, phải là, một chọn lựa rất tốt nhất, nếu bạn tính trung bình cho nhiều số.
So với, điều kiện kèm theo, này, bạn nên sử dụng hàm SUMPRODUCT trong ví dụ tiếp theo.

Xem Ngay:  Khuôn Tiếng Anh Là Gì

VÍ DỤ 2. TÌM TRUNG BÌNH TRỌNG SỐ VỚI HÀM SUMPRODUCT

Hàm SUMPRODUCT rất phù cho việc này vì hàm được làm, để tính tổng số mặt hàng,,
này là những gì mà bạn đang cần.
vì vậy,,
thay vì triển khai, nhân mỗi trị giá theo trọng số riêng lẻ, bạn cũng có thể có, thể vừa lòng, hai mảng trong công thức SUMPRODUCT (trong bài viết này, mảng đc nghe biết, là một dãy những ô liên tục,) rồi tiếp sau đó, chia cho tổng trọng số:

=SUMPRODUCT(values_range, weights_range) / SUM(weights_range)

Giả sử như những trị giá trung bình phía trong những ô B2: B6 cùng trọng số trong những ô C2: C6, ta sử dụng hàm SUMPRODUCT có dạng sau:

= SUMPRODUCT (B2: B6, C2: C6) / SUM (C2: C6)

Để xem đc những trị giá trong mảng, bạn hãy chọn mảng có chứa những trị giá này trong thanh công thức rồi nhấn phím F9.
tác dụng
Lúc này, sẽ
cũng tương tự, như như sau:

*

Vậy những gì hàm SUMPRODUCT làm đc là nhân trị giá
Trước tiên, trong mảng 1 cùng trị giá
Trước tiên, trong mảng 2 (91 * 0,1 ở ví dụ này), rồi tiếp sau đó, nhân trị giá
Thời điểm đầu tuần, trong mảng 1 vì trị giá
Thời điểm đầu tuần, trong mảng 2 (65 * 0,15 trong ví dụ này) and cứ như vậy,. Sau lúc,
tất cả những phép nhân đã đc triển khai,, hàm này sẽ cộng lại and cho ra
tác dụng đó.

Xem Ngay: Obl Là Gì – Những Thuật Ngữ Trong Bill Of Lading

Xem Ngay:  Nghĩa Là Gì - Biểu Tượng @@
*

Để sở hữu, thể bảo đảm an toàn, rằng hàm SUMPRODUCT có thể đem về
tác dụng đúng chuẩn, bạn cũng có thể có, thể so sánh nó với hàm SUM ở ví dụ trước and sẽ cảm nhận thấy, rằng những số lượng, đều giống nhau.

Khi sử dụng hàm SUM hoặc là SUMPRODUCT để triển khai, tìm
khối lượng trung bình trong Excel, thì tỉ trọng không nhất thiết là 100% hay thể thể hiện,
Phía bên dưới, dạng phần trăm. Gi ảsử: bạn cũng có thể có, thể triển khai tạo ra, mức độ ưu tiên, / tầm quan trọng cũng
tương tự như, chỉ định một số trong những, ổn định
cho từng, mục, như hình dưới:

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Trọng Số Là Gì – Trung Bình Cộng Có Trọng Số

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Trọng Số Là Gì – Trung Bình Cộng Có Trọng Số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *