click

Trình tự khởi đầu phiên mã ( promoter là gì ?

Trinh tu khoi dau phien ma promoter la gi

Trình tự khởi đầu phiên mã ( promoter là gì ?

Promoter lõi (Core promoter)
Bên trong, vùng promoter chứa vị trí đặt, khởi đầu phiên mã ở sinh vật nhân thực. Tại đây,
quy trình khởi đầu phiên mã đc điều hành và trấn áp,
quản trị điều hành ngặt nghèo, bởi nhiều chủ trương, độc lạ,. Mỗi một kiểu promoter lõi chịu trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, cho
quy trình phiên mã ra những mRNA độc lạ, rất rất cần thiết, cho nhiều
quy trình độc lạ, trong khung người,. Vậy
Tính chất, nào của promoter lõi
Tác động,
Tác động, tới, những bước khởi đầu phiên mã ?

Tính chất, promoter lõi
Kết cấu,
cơ bản, của một promoter
Promoter là vùng trình tự trên gen rất rất cần thiết, trong
quy trình phiên mã những mRNA ở sinh vật nhân thực. Vùng promoter gồm ba vùng chính là promoter lõi, cận biên promoter and ngoại biên promoter (Hình 1). Bài Viết: Promoter là gì

*

Hình 1: Sơ đồ vùng promoter ở sinh vật nhân thực. Vùng promoter gồm 3 phần: promoter lõi, cận biên promoter and ngoại biên promoter. Tại vùng promoter lõi, những vấn đề, phiên mã TFIIA, TFIIB, TFIIH, TFIIE phối phối hợp, với RNA polymerase II tạo thành nan giải tiền phiên mã. Những vấn đề, ở những vùng cận biên and ngoại biên promoter
Tác động,
Tác động, tới,
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của nan giải tiền phiên mã.
Promoter lõi thường
Địa điểm,
Vị trí, trưng bày vị trí đặt, -35 về phía thượng nguồn của gen và đã và
Đang rất được, đánh giá và thẩm định, là chìa khóa trong
quy trình khởi đầu phiên mã. Vùng promoter lõi chứa vị trí đặt, khởi đầu phiên mã TSS (Transcription Start Site), vị trí đặt, bám của RNA polymerase II and những yếu tố, phiên mã GTFs (General Transcription Factors). Vùng cận biên (proximal) promoter:
Địa điểm,
Vị trí, trưng bày ở
điểm đặt -250 về phía thượng nguồn gen. Vùng này thường chứa những trình tự nhận thấy, của rất nhiều, yếu tố, phiên mã
Tính chất, có tầm quan trọng, trong máy máy máy máy điều hòa,
quy trình
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của nan giải tiền phiên mã. Vùng ngoại biên (distal) promoter:
Địa điểm,
Vị trí, trưng bày ở khoảng tầm chừng phương thức, xa
Nếu như với, vùng promoter lõi. Vùng ngoại biên thường chứa những trình tự nhận thấy, của rất nhiều, yếu tố,
Tính chất,, những trình tự máy máy máy máy điều hòa, phiên mã, and những vùng tăng tốc, phiên mã (enhancer). (*những vùng máy máy máy máy điều hòa, and những vùng enhancer rất có
hiệu quả,
Địa điểm,
Vị trí, trưng bày hoặc không
Địa điểm,
Vị trí, trưng bày ở vùng ngoại biên promoter. Những vùng này sẽ không, phụ thuộc vào vị trí đặt, and chiều của RNA polymerase II).

Tính chất, promoter lõi

Tính chất, kết cấu của vùng promoter lõi đc thể hiện, qua trình tự acid nucleotide. Sự đa hình trong trình tự vùng promoter lõi tạo cho những kiểu promoter lõi mang những nổi trội, độc lạ,. Những promoter lõi ở sinh vật nhân thực đc
phân thành, 3 kiểu chính phụ thuộc, vào
Tính chất, về trình tự nucleotide, nucleosome and tính năng của gen (Hình 2).

Xem Ngay:  Tình Cảm Tiếng Anh Là Gì
*

Hình 2: Ba kiểu promoter thường gặp ở sinh vật nhân thực. (a) promoter lõi của gen chịu trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, cho
quy trình biệt hóa thành những mô ở thú hoang dã hữu nhũ and ruồi giấm đều phải có chứa hộp TATA and yếu tố, Inr; (b, c) Trong số những
lúc đó, promoter lõi của gen giữ nhà and gen mã hóa cho những vấn đề,
cải tân và tăng trưởng, ở thú hoang dã hữu nhũ and ruồi giấm có sự
khác hoàn toàn. Ở thú hoang dã hữu nhũ, promoter lõi chồng lắp lên những quần
Hòn đảo, CG. Trong số những
lúc đó,
Nếu như với, ruồi giấm, những core promoter chống lắp lên những trình tự Ohler 6 and Ohler 1.

Nếu như với, những promoter của gen chịu trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, trong
quy trình biệt hóa thành những mô trong khung người,
có những
Tính chất, như: vùng promoter lõi có sự triệu tập,
nâng cao, sâu xa, vị trí đặt, những nucleosome bất kỳ ở vùng promoter lõi. Trong vùng trình tự của promoter lõi (ở cả thú hoang dã hữu nhũ and ruồi giấm) có chứa trình tự hộp TATA and yếu tố, Inr. Lúc những histone H3 ở nucleosome ở vùng này được, trimethyl hóa ở Lysine thứ 4 và đã được acetyl hóa ở Lysine thứ 27 thì vùng gen này sẽ triển khai, hoạt hóa and bắt đầu phiên mã. Xem Ngay: giao thiệp tiếng anh là gì Ở những gen giữ nhà, vùng promoter
Địa điểm,
Vị trí, trưng bày giữa những nucleosome
có tầm khoảng, tầm chừng phương thức, rộng
cùng với, sự phân tán của trình tự vị trí đặt, bám cho những yếu tố, phiên mã, vị trí đặt, những nucleosome đc khẳng định chắc chắn, chắc như đinh,. Không những thế,, có sự
khác hoàn toàn trong trình tự promoter ở thú hoang dã and ruồi giấm. Ở thú hoang dã, vùng promoter lõi có sự chồng lắp lên những quần
Hòn đảo, CG. Ở ruồi giấm, vùng promoter lõi có sự chồng lắp lên những trình tự Ohler 1 and Ohler 6. Không những thế,, ở vùng này còn chứa vấn đề,
Tác động, tới, những bước sao chép DNA (DRE – DNA replication related elements). Vùng promoter ở những gen chịu trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, cho
quy trình
cải tân và tăng trưởng, khung người, có kết cấu tương tự với gen giữ nhà: trình tự vị trí đặt, bám cho những yếu tố, phiên mã có sự phân tán, and vị trí đặt, nucleosome đc khẳng định chắc chắn, chắc như đinh,. Ở thú hoang dã, vùng promoter lõi cũng chồng lắp lên những quần
Hòn đảo, CG. Trong số những
lúc đó, promoter ở ruồi giấm có chứa yếu tố, Inr đi
cùng với, những yếu tố, promoter hạ nguồn (DPE – downstream promoter element). Vị trí đặt, của rất nhiều, nucleosome H3 đc trimethyl hóa ở Lysine thứ 4 và đã được acetyl hóa ở Lysine thứ 27 được cho phép, khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, vị trí đặt,
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của gen giữ nhà and gen chịu trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, cho sự
cải tân và tăng trưởng,. Không những thế,, sự
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của gen chịu trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, cho sự
cải tân và tăng trưởng, sẽ ở trạng thái thăng bằng, hoặc tạm ngưng,
hoạt động giải trí khi Histone H3 đc trimethyl hóa ở Lysine 27. Tầm quan trọng, của promoter lõi trong
quy trình khởi đầu phiên mã
Promoter lõi có tầm quan trọng, trong những
việc làm, giúp sức, sự lắp ráp nan giải tiền phiên mã PIC (pre-transcription initiation complex) kể cả: RNA polymerase II and những yếu tố, phiên mã khác (general transcription factors). Những trình tự trong vùng promoter sinh hoạt như thể hiện,
hướng dẫn cho những yếu tố, phiên mã bám lên and thiết kế kiến thiết, xây dựng tính năng. Mỗi một kiểu promoter độc lạ, sẽ sở hữu, được những trình tự nucleotide độc lạ, and dẫn tới, những yếu tố, bám tương ứng, cũng độc lạ, (Bảng 1).

Xem Ngay:  Nodemcu Là Gì - Esp8266 Cho Người Không Biết Gì
*

Bảng 1: Những kiểu promoter and những vấn đề, bám Từ bảng 1, rất có
hiệu quả, thấy, cảm nhận thấy, thấy kiểu trình tự nucleotide tại vùng promoter lõi chỉ ra quyết định, những vấn đề, nào sẽ bám lên để bắt đầu
quy trình phiên mã. Không những thế,, sự lộ diện của rất nhiều, kiểu trình tự này còn phụ thuộc vào loài. Trình tự trên hộp TATA đc yếu tố, TBP nhận diện and bám lên.
quy trình tiến độ tiến trình,
quy trình tiến độ tiến trình, này theo kế tiếp là sự sắp xếp, and không thay đổi, nan giải tiền phiên mã PIC. Hộp TATA là một vài, những trình tự khởi đầu phiên mã bảo tồn từ nấm men, ruồi giấm
cho tới, người. Ngược lại, yếu tố, Inr ở promoter lõi ở người and ruồi lại có, sự
khác hoàn toàn
song song với, nhau and thường hiếm gặp ở ruồi. Không những thế,, giữa những vùng promoter nợ hộp TATA thỉnh thoảng sẽ thu được, mặt yếu tố, Inr
cùng với, những kiểu trình tự khác như yếu tố, phiên mã hạ nguồn (DPE – downstream promoter elements). Những kiểu trình tự Ohler and pause stop thường gặp ở người and hiếm gặp hoặc không khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, ở ruồi. Lời kết Vùng promoter lõi có vị trí đặt, quan trọng trong tấm hình phiên mã ở sinh vật nhân thực. Tại đây, nhiều chủ trương, sinh học phân tử nan giải đc reviews and điều hành và trấn áp,
quản trị điều hành ngặt nghèo, bởi nhiều yếu tố, độc lạ,: trong nội tại vùng promoter lõi, những vùng cận biên and ngoại biên promoter and thậm chí là, còn là những yếu tố, ngoài vùng promoter. Những kiểu promoter lõi độc lạ, nổi trội, cho những gen độc lạ,. Những điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, về
Tính chất,, tính năng and sinh hoạt ở vùng promoter đã mở hé mở nhiều “thực sự,” trong
quy trình sinh trưởng and
cải tân và tăng trưởng, ở sinh vật.
tuy nhiên, promoter and promoter lõi vẫn còn đó đó chứa được rất nhiều, kín kẽ sẽ phải, được điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, and
khai thác và
nguyên cứu và mày mò,. Xem thêm thêm thêm: Haberle, V., & Stark, A. (2018). Eukaryotic core promoters và the functional basis of transcription initiation. Nature Đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, Molecular Cell Biology, 1. *Chú thích bảng 1:

*

Hộp TATA (TATA –box): hộp TATA là một đoạn trình tự DNA
Địa điểm,
Vị trí, trưng bày ở vùng promoter ở
Hầu hết, những gen. Hộp TATA thường là vị trí đặt, bám của rất nhiều, yếu tố, khởi đầu phiên mã. Trình tự thường gặp là 5″ TATAAA(A/G) 3″. Xem Ngay: Ever có nghĩa là gì ý nghĩa là gì Yếu tố, Inr: có
hiệu quả, tương tự như hộp TATA. Yếu tố, Inr thường chứa trình tự nhận diện cho yếu tố, phiên mã IID (TFIID – transcription factor IID). Thể Loại: Sẻ chia, trình diễn
màn biểu diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Involve Là Gì - Nghĩa Của Từ : Involves

Bài Viết: Trình tự khởi đầu phiên mã ( promoter là gì ? Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Trình tự khởi đầu phiên mã ( promoter là gì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *