click

Trillion Là Gì – 1 Trillion Có Bao Nhiêu Số 0

Trillion La Gi 1 Trillion Co Bao Nhieu So

Trillion Là Gì – 1 Trillion Có Bao Nhiêu Số 0

Vấn đáp:

Khi nói về số,
Đặc thù, là trong Tiếng Anh,
chúng ta, thường chỉ loanh quanh với những, số lượng, khá “nhỏ dại”, hàng nghìn, hoặc hàng triệu trở xuống,. Thế còn những
Đơn vị chức năng, to hơn thế nữa, trong Tiếng Anh mang tên thường gọi, không? And chúng nó có bao nhiêu số 0 đi theo sau? 

Trong Tiếng Anh-Anh rất lâu rồi, (rất lâu rồi, thôi nha), trillion có tận 18 chữ số 0 (chứ không phải 12 như người Mỹ).

Bài Viết: Trillion là gì

Xem Ngay: Sửa Lỗi 100 Disk


đó chính là nguyên nhân,
khi chúng ta tra 1 số từ điển, trillion đc dịch là tỷ tỷ. Tuy vậy trong toàn cầu hiện đại, ở cả Anh and Mỹ, trillion đều phải có, 12 chữ số 0 (và đã được dịch là nghìn tỷ đồng,).

NameNumber of ZerosMeaning

Ten1 Mười
Hundred2Trăm
Thousand3Ngàn/nghìn
Ten thousand4Mười ngàn
Hundred thousand5Một trăm ngàn
Million6Triệu
Billion9Tỷ
Trillion12Nghìn tỷ đồng,
Quadrillion15Triệu tỷ
Quintillion18Ngàn tỷ đồng, tỷ tỷ
Sextillion21Thôi khỏi dịch đi, bận rộn, mệt!
Septillion24 
Octillion27 
Nonillion30 
Decillion33 
Undecillion36 
Duodecillion39 
Tredecillion42 
Quatttuor-decillion45 
Quindecillion48 
Sexdecillion51 
Septen-decillion54 
Octodecillion57 
Novemdecillion60 
Vigintillion63 
Centillion303 

From english-learningwith LOVE!

Xem Ngay: Already Là Gì

Xem Ngay:  Trọng Sinh Là Gì - Giải Nghĩa Một Số Thể Loại Truyện
*

Callum Nguyen

Callum Nguyen (Nguyễn Cảnh Tuấn) là giảng viên Tiếng Anh của tổ chức học bổng Passerelles Numeriques nước ta. Bạn cũng có thể có, thể tham gia,
khóa huấn luyện Phát âm chuẩn & Luyện nói hay của thầy tại đây http://bit.ly/unicacourse (Nhập mã sale SHARENGAY sẽ được giảm 50% chỉ với, 300k)

Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Trillion Là Gì – 1 Trillion Có Bao Nhiêu Số 0

Thể Loại: (*1*)

Nguồn Blog là gì: (*1*) Trillion Là Gì – 1 Trillion Có Bao Nhiêu Số 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *