click

Triển Khai Tiếng Anh Là Gì, Triển Khai Dự án Tiếng Anh Là Gì

Trien Khai Tieng Anh La Gi Trien Khai Du an

Triển Khai Tiếng Anh Là Gì, Triển Khai Dự án Tiếng Anh Là Gì

Triển khai là gì?

Triển khai là tiến hành khởi công, những việc làm trong kế hoạch, mở rộng trong một quy mô,, phạm vi đã đc
khẳng định.

Bài Viết: Triển khai tiếng anh là gì

Triển khai là động từ thường đc sử dụng, trong những văn bản như nghị định, nghị quyết, thông tư hay những văn bản mang tính chất, lập kế hoạch… Ví dụ như khi tiến hành khởi công, việc làm như triển khai, triển khai dự án đầu tự, triển khai, triển khai kế hoạch xây dựng, and tăng trưởng, doanh nghiệp,, triển khai, triển khai kế hoạch
Huấn luyện,…

Triển khai tiếng Anh là gì?

Triển khai tiếng Anh là deployment.

Định nghĩa triển khai, triển khai đc dịch sang tiếng Anh như sau:

Implementation is to, perform the work in the plan, expanding within a defined scale và scope.

Deploying is a verb commonly used in documents such as decress, resolutions, circulars or planning documents… For example, when performing tasks such as project implementation, plan to, build và develop businesses, implement teaching plans…

*

Những từ tương tự, với triển khai, triển khai tiếng Anh là gì?

Từ triển khai, triển khai hiện tại không còn, những từ
đồng nghĩa mà từ triển khai, triển khai sẽ nối với những từ khác để câu có ý nghĩa. Rõ rệt như:

Xem Ngay:  đàm Phán Là Gì - Cẩm Nang Kỹ Năng đàm Phán: Khái Niệm

– Triển khai tiến hành khởi công, (tiếng Anh là implement).

– Triển khai thực thi (tiếng Anh là implementation).

– Triển khai links (tiếng Anh là links deployment).

– Triển khai sắp xếp, (tiếng Anh là deployment arrangements).

Ví dụ về cụm từ có sử dụng, từ triển khai, triển khai tiếng Anh viết như vậy nào?

– Triển khai dự án tiếng Anh là gì?

Triển khai dự án tiếng Anh là project implementation.

Xem Ngay: Dull Là Gì

Triển khai dự án là việc tổ chức, doanh nghiệp, tiến hành khởi công, những dự án đã đc lên kế hoạch trước kia, (dự án xây dựng,, dự án góp vốn đầu tư, buôn bán, dự án tăng trưởng, thị trường…)

Triển khai dự án tiếng Anh đc dịch sang tiếng Anh như sau:

Project implementation means the organization và enterprise executing projects that have been previously planned (construction projects, business investment projects, market development projects, etc.).

– Deploy là gì?

Deploy đc hiểu là triển khai, triển khai.

*

– Tiến hành khởi công, tiếng Anh là gì?

Tiến hành khởi công, tiếng Anh là perform.

Tiến hành khởi công, là động từ, chỉ những vận động của
cá thể, tổ chức phải làm khi triển khai, triển khai việc làm hay tiến hành khởi công, đơn giản, là chỉ những vận động thường thì, của con người như: tiến hành khởi công, việc nhà, tiến hành khởi công, học tập nghiên giúp…

Tiến hành khởi công, đc dịch sang tiếng Anh như sau:

Xem Ngay:  i beg your pardon là gì

Performance is a verb, only activities that individuals và organizations must do when carrying out the work or simply performing ordinary human activities such as doing housework, conducting research và research assist…

– Thực thi tiếng Anh là gì?

Thực thi tiếng Anh là enforcement.

Thực thi là từ có cùng ý nghĩa với tiến hành khởi công,. Tuy vậy, thực thi để được sử dụng, trong những ngành nghề chính trị như trong những văn bản
hướng dẫn luật, thông tư, công văn
hướng dẫn…

Thực thi đc dịch sang tiếng Anh như sau:

Execution is a word with the same meaning as execution. However, enforcement will be used in political fields such as in legal documents, circulars, guiding document, etc.

– Implement là gì?

Implement là triển khai, triển khai tiến hành khởi công,.

Xem Ngay: Từ đơn Là Gì – Từ Phức Là Gì Ví Dụ And Phân Biệt

– Triển khai bản vẽ tiếng Anh là gì?

Triển khai bản vẽ tiếng Anh là deploy drawings.

Triển khai bản vẽ là việc thực tiễn hóa bản vẽ trải qua vận động xây dựng,, lắp ráp.
Đôi lúc, là những bản vẽ thiết kế kiến thiết, như bản vẽ thiết kế kiến thiết, nhà, bản vẽ thiết kế kiến thiết, hồ bơi, bản vẽ thiết kế kiến thiết,
cầu đường giao thông…

Drawing deployment is the actualization of drawings through construction và assembly activities. Usually the design drawings such as house design drawings, pool design drawings, bridge design drawings…

Xem Ngay:  Phân Biệt Poster, Banner, Leaflet, Booklet, Pamphlet Là Gì

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Triển Khai Tiếng Anh Là Gì, Triển Khai Dự án Tiếng Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Triển Khai Tiếng Anh Là Gì, Triển Khai Dự án Tiếng Anh Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *