click

Trái Phiếu Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Anh Tài Chính Doanh Nghiệp Từ

Trai Phieu Tieng Anh La Gi Tieng Anh Tai Chinh

Trái Phiếu Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Anh Tài Chính Doanh Nghiệp Từ

CTYPE html> Từ vựng chuyên ngành sàn chứng khoán, (phần 2) – Học tiếng anh trực tuyến – làm tiếng anh trên mạng | Freetalk English

*
*
*
*

Từ vựng chuyên ngành sàn chứng khoán, (phần 2)

21. Cổ phiếu quỹ (Treasury stock)Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do doanh nghiệp
cho ra đời mua ngược lại từ thị trường sàn chứng khoán,.

Bài Viết: Trái phiếu tiếng anh là gì

22. Cổ phiếu sơ cấp (Primary Stock)Cổ phiếu sơ cấp là loại cổ phiếu đc
cho ra đời lúc xây dựng C.ty hoặc cổ phần hóa C.ty Nhà nước.23. Cổ phiếu thưởng (Bonus stock)Có hai
trường hợp thưởng cổ phiếu: thưởng cho người có
Góp phần, to and thưởng cho toàn bộ những cổ đông.24. Cổ phiếu khuyến mại (Preferred stock)Cổ phiếu khuyến mại được phép cổ đông
sở hữu nó đc trả cổ tức trước cổ đông
sở hữu cổ phiếu phổ thông.25. Cổ tức (Dividend)Cổ tức là
Một phần, lợi nhuận sau thuế đc chia cho những cổ đông của một doanh nghiệp cổ phần.

*

26.
giá trị, ghi sổ (Book Value)

giá trị, ghi sổ
cho biết thêm, trị giá tài sản doanh nghiệp
còn sót lại, thực sự là bao nhiêu nếu ngay lập tức doanh nghiệp rút lui khỏi buôn bán.27.
giá trị, vốn hoá thị trường (Market capitalization)

giá trị, vốn hoá thị trường là thước đo quy mô, của một C.ty, là tổng trị giá thị trường của C.ty, đc
khẳng định bằng số tiền
Nêu lên, để mua lại
tất cả C.ty này trong
trường hợp giờ đây.28. Thông số, Alpha (Alpha indicator)Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa vào,
rủi ro đã đc
chỉnh sửa và biên tập.29. Thông số, Beta (Beta indicator)Beta hay nói một cách khác, là thông số, beta,
đó chính là thông số, đo lường, mức độ biến động hay nói một cách khác, là thước đo
rủi ro hệ thống của một sàn chứng khoán, hay một
thể loại, góp vốn đầu tư, trong đối sánh tương quan, với
tất cả thị trường.30. Thông số, giá thị trường trên giá ghi sổ (Price to, Book ratio)Thông số, giá thị trường trên giá ghi sổ là thông số, đc
Cần sử dụng, để so sánh trị giá trường của một cổ phiếu
So với, trị giá ghi sổ của cổ phiếu đó.

Xem Ngay:  Ik Là Gì - Ik Viết Tắt, định Nghĩa, ý Nghĩa

Xem Ngay: Heat Map Là Gì – Hướng Dẫn Phân Tích Kết Quả Heatmaps Để Tối

31. Thông số, nguy cơ tiềm ẩn, phá sản (Z-Score)Thông số, nguy cơ tiềm ẩn, phá sản giúp những nhà góp vốn đầu tư, reviews
rủi ro rất tốt, hơn, thậm chí còn, có thể dự kiến, đc nguy cơ tiềm ẩn, phá sản của C.ty trong tương lai gần.32. Thông số, thu nhập trên tài sản (Return on Assets)Này là một chỉ số thể hiện, đối sánh tương quan, giữa mức sinh lợi của một doanh nghiệp
So với, tài sản của nó. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của doanh nghiệp trong việc
Cần sử dụng, tài sản để kiếm lợi nhuận,.33. Quy mô
khẳng định trị giá của tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model)
Ý tưởng phát minh, chung đằng sau quy mô định giá tài sản vốn là những nhà góp vốn đầu tư, khi triển khai, triển khai góp vốn đầu tư, vốn của tôi vào bất kể tài sản gì thì rất được bù đắp lại theo hai phương pháp,: trị giá tiền tệ theo thời điểm and
rủi ro.34. Thị trường theo chiều giá lên (Bull market)Bull market là thị trường theo chiều giá lên, là dạng thị trường tài chính mà giá những loại sàn chứng khoán, (chủ yếu là cổ phiếu) tăng tốc, hơn mức trung bình, trong lịch sử của chúng, trong thuở nào, điểm dài (vài tháng) với lượng mua và bán, to .35. Thị trường theo chiều giá xuống (Bear Market)Thị trường theo
khunh hướng, xuống Giá rớt trong
Một thời, khoảng nối dài,.36. Tính thanh toán, (Liquidity)Tính thanh toán, đc hiểu là việc sàn chứng khoán, hay những khoản thiếu, khoản phải thu… có tác dụng, đổi thành tiền mặt dễ dàng và đơn giản,, thuận tiện cho việc trả tiền hay tiêu tốn,.37. Trái khoán (Debenture)Trái khoán là một công cụ thiếu không đc đảm bảo an toàn, bằng những tài sản hữu hình hoặc kí quỹ nào mà nó chỉ đc đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, bằng mức độ an toàn và đáng tin cậy, về năng lực, trả thiếu hay là uy tín của chính doanh nghiệp
cho ra đời trái khoán.

Xem Ngay:  Retained Earnings Là Gì - định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích
*

38. Trái phiếu (Bond)Trái phiếu là một
ghi nhận chịu lãi do chính phủ hay một C.ty
cho ra đời xác định trả cho người sử hữu trái phiếu một số trong những, tiền ổn định
vào một trong những thời điểm ổn định.39. Trái phiếu convert (Convertible Bond)Theo như tên thường gọi, của nó, trái phiếu convert là loại trái phiếu mà người
sở hữu có tác dụng, convert chúng thành một lượng cổ phiếu ổn định của doanh nghiệp
cho ra đời. Khi đc
cho ra đời lần đầu, những trái phiếu này đóng vai trò như 1 loại trái phiếu C.ty
Nhiều lúc,, có mức lãi suất vay, tiết kiệm hơn một chút ít,.

Xem Ngay: Khu Đô Thị Vạn Phúc
Thành Phố Hải Dương, Cần Bán Gấp Lô Góc Khu Đô Thị Vạn Phúc

40. Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phần (Dividend Yield)Chỉ số Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phần (Dividend Yield) là một công cụ hữu hiệu giúp nhà góp vốn đầu tư, ra quyết định, nên lựa chọn góp vốn đầu tư, vào C.ty nào. Chỉ số này phản ánh quan hệ, giữa cổ tức nhà góp vốn đầu tư, nhận đc với thị giá của cổ phiếu mà nhà góp vốn đầu tư, mua vào.

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Trái Phiếu Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Anh Tài Chính Doanh Nghiệp Từ

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Trái Phiếu Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Anh Tài Chính Doanh Nghiệp Từ

Xem Ngay:  consist là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *