click

Total Asset Turnover Là Gì, Vòng Quay Tổng Tài Sản Là Gì

Total Asset Turnover Là Gì, Vòng Quay Tổng Tài Sản Là Gì

Tỉ lệ vòng xoay, tổng tài sản (tiếng Anh: Asset Turnover Ratio) là chỉ tiêu thường đc
Cần sử dụng, để nhận xét khái quát hiệu quả buôn bán của doanh nghiệp,
28-04-2020 Biên lợi nhuận ròng (Net Profit Margin) là gì? 28-11-2019 Tỉ số tổng thiếu trên tổng tài sản (Total-Debt-to-Total-Assets Ratio – TD/TA) là gì? Công thức tính 12-11-2019
Báo cáo giải trình, lợi nhuận giữ lại (Statement of Retained Earnings) là gì? Quyền lợi, của
Báo cáo giải trình, này 07-04-2020 Lợi nhuận âm (Negative Return) là gì? Ví dụ về lợi nhuận âm 08-04-2020 Biên lợi nhuận sau thuế (After-Tax Profit Margin) là gì? Đặc biệt quan trọng, Biên lợi nhuận sau thuế 

Hình minh họa (Nguồn: Bmindstoday)

Tỉ lệ vòng xoay, tổng tài sản

Khái niệm

Tỉ lệ vòng xoay, tổng tài sản trong tiếng Anh gọi là Asset Turnover Ratio. 

Tỉ lệ vòng xoay, tổng tài sản đo lường, giá thành, lợi nhuận, hoặc doanh thu, của doanh nghiệp nếu như với giá thành, tài sản của doanh nghiệp. Tỉ lệ vòng xoay, tổng tài sản có thể đc
Cần sử dụng, như 1 chỉ số thể hiện, hiệu quả
Cần sử dụng, tài sản của một doanh nghiệp để tạo ra, lợi nhuận,. 

Tỉ lệ vòng xoay, tổng tài sản càng cao
đồng nghĩa với việc
Cần sử dụng, tài sản của doanh nghiệp vào những vận động
sản xuất buôn bán càng hiệu quả. Ngược lại, nếu một doanh nghiệp có số vòng xoay, tổng tài sản thấp,
Điều đó, cho cảm nhận thấy, thấy doanh nghiệp không
Cần sử dụng, hiệu quả tài sản của tôi, để tạo ra, doanh thu,.

Xem Ngay:  chiếm tiếng anh là gì

Bài Viết: Total asset turnover là gì

Công thức and
quy trình, tính toán Tỉ lệ vòng xoay, tổng tài sản

Công thức tính Tỉ lệ vòng xoay, tổng tài sản :

Trong số đó:

Total sales = Annual sales total: Tổng doanh thu, năm;

Beginning assets = Assets at start of year: Tổng tài sản đầu kì;

Ending assets = Assets at end of year: Tổng tài sản cuối kì.


quy trình, tính toán:

Trong công thức tính tỉ lệ vòng xoay, tài sản có
Cần sử dụng, giá thành, tài sản của doanh nghiệp. Để khẳng định chắc chắn, giá thành, tài sản của doanh nghiệp,
Thứ nhất, cần tính giá thành, trung bình của tài sản trong năm. 

1.
cam kết giá thành, tài sản của doanh nghiệp trên bảng thăng bằng, kế toán vào đầu xuân năm mới. 

2.
cam kết số dư hoặc giá thành,
sau cùng của tài sản của doanh nghiệp vào
thời điểm cuối năm. 

3. Cộng giá thành, tài sản ban sơ and giá thành, tài sản cuối
song song với, nhau and chia cho 2, để
Giá tốt, cả tài sản trung bình của năm. 

4.
cam kết tổng doanh thu,, giá thành, này còn có, thể đc liệt kê
Phía bên dưới, dạng lợi nhuận, trong
Báo cáo giải trình,
tác dụng buôn bán. 

5. Chia tổng doanh thu, hoặc lợi nhuận, cho giá thành, tài sản trung bình trong năm.

Xem Ngay: Stand Là Gì

Tỉ lệ vòng xoay, tổng tài sản
cho biết thêm, gì?

Thỉnh thoảng, tỉ lệ vòng xoay, tổng tài sản đc tính hàng năm. Tỉ lệ vòng xoay, tài sản càng cao, doanh nghiệp càng vận động rất tốt nhất,, vì chỉ tiêu này cao thể hiện, rằng doanh nghiệp đang tạo ra, nhiều lợi nhuận, trên mỗi
Đơn vị chức năng, giá thành, tài sản.

Xem Ngay:  Bản mẫu dịch sổ hộ khẩu tiếng anh là gì

Xem Ngay: Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, Chung Cư Goldmark City Quà Tặng kèm, 250 Triệu

Tỉ lệ vòng xoay, tài sản có Xu thế cao hơn nữa, so với những doanh nghiệp trong một số trong những, ngành nghề ổn định nếu như với những doanh nghiệp khác. Ví dụ, thành phầm tiêu sử dụng rất cần thiết, and
Kinh doanh nhỏ lẻ, có cơ sở tài sản (asset base) tương đối nhỏ dại, nhưng có
khối lượng hàng bán cao.
do đó,, chúng có số vòng xoay, tổng tài sản trung bình tốt nhất,. 

Ngược lại, những doanh nghiệp trong những ngành nghề như tiện dụng and bất động sản có cơ sở tài sản to and tỉ lệ vòng xoay, tài sản thấp. 

Vì chỉ tiêu này còn có, thể có
Thay đổi, to từ ngành này sang ngành khác, việc so sánh số vòng xoay, tổng tài sản của một doanh nghiệp
Kinh doanh nhỏ lẻ, and một doanh nghiệp viễn thông sẽ không hiệu quả lắm. So sánh chỉ có ý nghĩa khi chúng đc tiến hành khởi công, cho những doanh nghiệp không giống nhau, trong cùng một ngành nghề.

(Tài liệu
Xem thêm,: Investopedia)

Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Total Asset Turnover Là Gì, Vòng Quay Tổng Tài Sản Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Total Asset Turnover Là Gì, Vòng Quay Tổng Tài Sản Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *