click

Tin Học Là Gì – Giới Thiệu Về Môn Tin Học

Tin Hoc La Gi Gioi Thieu Ve Mon Tin

Tin Học Là Gì – Giới Thiệu Về Môn Tin Học

Tin học là ngành khoa học công nghệ nghiêncứu những phương thức, những
quy trình, xử lý thôngtin một phương pháp, tự động, dựa vào, phương tiện đi lại, kỹthuật mà chủ yếu là máy tính xách tay, điện tử. Vai trò của Tin học:Ngày nay Tin học đc ứng dụng, rộng ràitrên mọi ngành nghề: kinh tế tài chính, điện tử, những phầnmềm quản trị, kế toán,…

Bài Viết: Tin học là gì

*

Chương 1:Một số khái niệm về Tin học and Máy tính điện tử 1Hệ thống máy tính  Khái niệm Tin học Tin học là ngành khoa học công nghệ nghiên giúp những phương pháp, những quá trình xử lý thông tin một phương pháp, tự động, dựa vào, phương tiện đi lại, kỹ thuật mà chủ yếu là máy tính điện tử Vai trò của Tin học: Ngày nay Tin học đc ứng dụng rộng rài trên mọi lĩnh vực: thương mại điện tử, những phần mềm quản lý, kế toán,… 2 Cấu trúc and hoạt động của máy tính  Sơ đồ xử lý thông tinDữ liệu Thông tin BỘ NHẬP BỘ XỬ LÝ BỘ XUẤT- Bàn phím – CPU (CU, ALU) – Màn hình hiển thị- Đĩa từ –
bộ nhớ lưu trữ, (RAM, – Máy in- Chuột ROM) – Đĩa từ- Máy quét Hình ảnh, – Fax- Webcam – Máy in 3 Xử lý dữ liệu Step 1. Bấm phím D Step 2. Một tín hiệu điện đc gửi (shift+D key) trên tới, bộ xử lýt. bàn phím.Step 4. Step 3.Sau lúc, xử lý, mã nhị phân Tín hiệu đc mã nhịđược chuyển tới, loại thiết bị xuất phân ASCII (01000100) vàhiển thị lên hình Hình ảnh, tương xứng, đc nhớ trong bộ xử lý.với mã nhị phân ASCII. Next 4Các thiết bị nhập Máy quét Scanner Máy quét Scanner 5Thiết bị xuấtMáy fax 6Thiết bị lưu trữ 7 Cấu tạo đĩa mềm shutter shell liner magnetic coating Thin, circular, flexible film enclosed in 3.5” wide plastic shell metal hub flexible thin filmp. 7.05 Fig.

Xem Ngay: Isi là gì? bài báo isi là gì ?

Xem Ngay:  Thiết Chế Văn Hóa Là Gì

Xem Ngay: Vinahouse Là Gì – Quẩy Vinahey Như Thế Nào Mới Chất

7-5 Next 8 Phương pháp, sử dụng đĩa mềm write-protected Đọc đc tài liệu,,nhưng không ghi đc not write-protected Đọc and ghi đc tài liệu, trên đĩa 9 Sử dụng đĩa mềmChú ý: khi đèn ổ đĩa mềm đang sáng (cháy đèn) tức đang đọc/ghi dữ liệu, không đc lấy đĩa ra. 10Đĩa CD/DVD Sector Track là vòng cung trên tròn đồng vòng tròn tâm 512 bytes 11 Sử dụng đĩa CD/DVD  CD­ROM  CD­RW  DVD­ROM  DVD+R  DVD­R  DVD+RW  DVD­RW  DVD­RAM1 X = 150 Kb/s 12 Bảo quản đĩa Không để địa
Điểm trung tâm, Để đĩa vào hộp lúc không, sử dụngTránh để thức uốnggần đĩa Không để bụi, xước mặt đĩa Không
sờ tay vào mặt đĩa 13Đĩa cứng (Hard Disks) hard disk installed in system unit 14 Chức năng những bộ phận chủ yếu Bộ xử lý trung tâm (CPU­Central Processing Unit) Điều khiển mọi hoạt động của máy tính Bộ nhớ (Memory) 1. Bộ nhớ trong (Internal memory)  Bộ nhớ chỉ đọc (Read Only Memory): là bộ nhớ tàng trữ, những chương trình của nhà sản xuất  Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM­Random Access Memory): là bộ nhớ lưu trữ dữ liệu trong quá trình xử lý and bị xóa khi mất điện 2. Bộ nhớ ngoài (External Memory) Ví dụ: Đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD, đĩa Flash 15Khái niệm phần cứng, phần mềm  Phần cứng là gì? Là những đối tượng vật lý hữu hình như bo mạch, dây cáp, màn hình, đĩa cứng,… Phần mềm: là những chương trình (program) điều khiển những hoạt động phần cứng của máy tính. Phần mềm máy tính đc chia làm 2 loại: ­ Phần mềm cơ bản. Ví dụ: Hệ điều hành ­ Phần mềm ứng dụng: 16Khái niệm phần cứng, phần mềm  Ứng dụng
cơ bản,: gồm tập hợp những chương trình điều khiển và tinh chỉnh, vận động của máy tính cho phép người sử dụng khai thác dễ dàng and hiệu quả những loại thiết bị của máy tính xách tay,. Phần mềm
cơ bản, cần phải, có để máy tính xách tay, có thể sử dụng đc Ứng dụng ứng dụng,: là những chương trình ứng dụng. Ví dụ: phần mềm soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel, công cụ trình diễn PowerPoint, ứng dụng đồ họa: Corel, Photoshop,… 17 Đơn vị xử lý thông tin Hệ nhị phân có 2 chữ số 0 and 1 còn gọi là bit.Tổ hợp 8 bit đc gọi là 1 byte. Byte đc gọi là đơn vị thông tin cơ bản. Những bội số của byte: 1KB (Kilobyte) = 210 Bytes = 1024 Bytes. 1MB (Megabyte) = 210 KB = 1024 KB. 1GB (Gigabyte)= 210 MB = 1024 MB. 18Một số thiết bị ngoại vi Processor power supply drive bays Memory Adapter cards processor  Sound thẻ  Modem thẻ ports memory  Video clip clip thẻ  Network thẻ Ports sound thẻ Drive bays Power supply video clip clip thẻ modem thẻ network thẻ 19 Mainboard adapter cards processor chip Contains adapter cards, processor chips, và memory chips memory chips memory slots Expansion slots for adapter cards motherboard 20

Xem Ngay:  Afb Là Gì - Lao Phổi Afb (+) Dương Tính

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Tin Học Là Gì – Giới Thiệu Về Môn Tin Học

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Tin Học Là Gì – Giới Thiệu Về Môn Tin Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *