click

Tin Học Đại Cương Tiếng Anh Là Gì, Tên Một Số Môn Học Ở Đại Học

Tin Hoc Dai Cuong Tieng Anh La Gi Ten Mot

Tin Học Đại Cương Tiếng Anh Là Gì, Tên Một Số Môn Học Ở Đại Học

CTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>Đề cương rõ ràng, những môn học/học phần

TT

Học phần/Course

Tín chỉ/

Credit

BỐ TRÍ CÁC HỌC KỲ

Ngôn ngữ
Huấn luyện,/

Teaching Language

K1

K2

Kỳ phụ

K3

K4

K5

K6

K7

K8

Tổng số tín chỉ/Total Credit

131

I

Kiến thức giáo dục đại cương/

General Education

47

1

Triết học Mác Lênin/ Philosophy of Marxism và Leninism

3

3

Tiếng Việt

2

Thương mại chính trị Mác Lênin/ Political Economics of Marxism và Leninism

2

2

Tiếng Việt

3

Chủ nghĩa thế giới khoa học/ Scientific Socialism

2

2

Tiếng Việt

4

Tư tưởng SG/ Ho Chi Minh Ideology

2

2

Tiếng Việt

5

Lịch sử ĐCS nước ta/ Vietnam Communist Party History

2

2

Tiếng Việt

6

Tiếng Anh/English

– Tiếng Anh 1/English 1

– Tiếng Anh 2/English 2

9

5

4

Tiếng Anh

7

Toán cho những nhà thương mại/Mathematics for Economics

3

3

Tiếng Anh

8

Xác suất đo lường,/ Probability & Statistics

3

3

Tiếng Anh

9

Tin học đại cương/Basic Informatics

3

3

Tiếng Anh

10

Pháp lý, đại cương/Fundamentals of Law

3

3

Tiếng Anh

11

Thương mại học vi mô/Microeconomics

3

3

Tiếng Anh

12

Thương mại học vĩ mô/Macroeconomics

3

3

Tiếng Anh

13

Quản trị học/Essentials of Management

3

3

Tiếng Anh

14

Kỹ thuật soạn thảo văn bản/Technical Writing

3

3

Tiếng Anh

15

Quảng cáo truyền thông/Fundamentals of Communication

3

3

Tiếng Anh


Giáo dục đào tạo thể chất/ Physical Education

– Lý thuyết chung + Thể dục tự do/Physical Education

-Những môn thể thao tự chọn/Elective Physics

4

2

2

Tiếng Việt


Giáo dục đào tạo quốc phòng/Military Education

Xem Ngay:  Decode Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Mã Hóa / Giải Mã Là Gì

11

11

Tiếng Việt

II

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp,/

Professional Education

74

II.1

Kiến thức cơ sở/

Basic knowledge

30

1

Thương mại lượng/Econometrics

3

3

Tiếng Anh

2

Thương mại nơi công cộng,/Public Economics

3

3

Tiếng Anh

3

Nguyên tắc kế toán/Accounting Principles

3

3

Tiếng Anh

4

Tài chính công/Public Finance

3

3

Tiếng Anh

5

Marketing trong Quanh Vùng công/Marketing in Public Sector

3

3

Tiếng Anh

6

Thương mại quốc tế/International Economics

3

3

Tiếng Anh

7

Kế toán chính phủ and tổ chức phi lợi nhuận/Accounting for governmental và non-profit entities

3

3

Tiếng Anh

8

Luật hành chính/Administrative Law

3

3

Tiếng Anh

9

PPNC trong quản trị công/Research Methods in Public Management

3

3

Tiếng Anh

10

Hệ thống thông tin quản trị/Management Information System

3

3

Tiếng Anh

II.2.

Kiến thức của chuyên ngành/Major’s knowledge

44

II.2.1

Bắt buộc

23

1

Nhập môn Quản trị công/Introduction to, Public Administration

3

3

Tiếng Anh

2

Nhập môn chủ trương, công/Introduction to, Public Policy

3

3

Tiếng Anh

3

Phân tích chủ trương, công/Public Policy Analysis

3

3

Tiếng Anh

4

Quản trị chương trình and dự án công trình, công/Public Program và Project Management

3

3

Tiếng Anh

5

Quản trị tổ chức công and phi lợi nhuận/Public và non-profit Organization Management

3

3

Tiếng Anh

6

Quản trị nguồn nhân lực trong Quanh Vùng công/Human Resource Management in Public Sector

3

3

Tiếng Anh

7

Quản trị tài chính/Financial Management

3

3

Tiếng Anh

8

Đề án môn học/Major Project

2

2

Tiếng Anh

II.2.2

Tự chọn/Chọn 7 trong 12 môn

21

1

Quản trị
kế hoạch trong những tổ chức công/Strategic Management in Public Organizations

3

3

Tiếng Anh

2

Quản trị hệ thống giáo dục/Education System Management

3

3

Tiếng Anh

3

Quản trị hệ thống y tế/Healthcare System Management

Xem Ngay:  Nhân vật vs backstory là gì ? ý nghĩa của từ

3

3

Tiếng Anh

4

Chủ trương,
Phúc lợi an sinh, thế giới/Mạng xã hội Welfare Policy

3

3

Tiếng Anh

5

Chủ trương, môi trường xung quanh,/Environmental Policy

3

3

Tiếng Anh

6

Tăng trưởng, thương mại địa phương/Local Economic Development

3

3

Tiếng Anh

7

Quản trị dịch vụ công/Public Services Management

3

3

Tiếng Anh

8

Đạo đức cho những nhà quản trị công/Ethics for Public Administrators

3

3

Tiếng Anh

9

Tư tưởng, thế giới/Mạng xã hội Psychology

3

3

Tiếng Anh

10

Quản trị sự
căn chỉnh/Change Management

3

3

Tiếng Anh

11


lãnh đạo trong những tổ chức công and phi lợi nhuận/Leaderships in Public và Nonprofit Organizations

3

3

Tiếng Anh

12

Đàm phán/Negotiation

3

3

Tiếng Anh

III

Luận văn/Thesis

10

10

Tiếng Anh

IV

Những học phần giúp sức, khác/Supporting Trainings (*)

1

Tiếng Anh giúp sức,/General English

– Tiếng Anh giúp sức, 1/General English 1

– Tiếng Anh giúp sức, 2/General English 2

– Tiếng Anh giúp sức, 3/General English 3

33

12

12

9

Tiếng Anh

2

Năng lực, học tập ở bậc đại học/Study Skills in Higher Education

2

2

Tiếng Anh & Tiếng Việt

3

Năng lực, làm việc theo nhóm/Teambuilding Skills

2

2

Tiếng Anh & Tiếng Việt

4

Năng lực, tư duy phản biện/ Critical Thinking skills

2

2

Tiếng Anh & Tiếng Việt

5

Năng lực, quản trị bản thân/Self Management Skills

2

2

Tiếng Anh & Tiếng Việt

6

Năng lực, phân tích trường hợp and giải quyết và xử lý, vụ việc,/ Case Analyzing và Problem Solving Skills

2

2

Tiếng Anh & Tiếng Việt

7

Năng lực, tiếp xúc/Communication Skills

2

2

Tiếng Anh & Tiếng Việt

8

Năng lực, thuyết trình/Presentation Skills

2

2

Tiếng Anh & Tiếng Việt

9

Năng lực, viết CV and vấn đáp
vấn đáp/CV writing và interview answering Skills

Xem Ngay:  Part Là Gì

Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Tin Học Đại Cương Tiếng Anh Là Gì, Tên Một Số Môn Học Ở Đại Học

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Tin Học Đại Cương Tiếng Anh Là Gì, Tên Một Số Môn Học Ở Đại Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *