Thuế Mfn Là Gì – Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Là Gì

Thuế Mfn Là Gì – Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Là Gì

Dùng mức thuế MFN khi có chênh lệch với thuế FTA

Thắc mắc: Chúng tôi muốn hỏi có đc dùng thuế MFN khi chênh lệch với thuế FTA? Khi thuế MFN tiết kiệm hơn. Xin cảm ơn!

Vấn đáp:

Đc biết, chỉ dẫn về việc dùng mức thuế khuyến mại nếu có 2 mức thuế chênh lệch, Tổng cục Hải quan đã có rất nhiều một số công văn chỉ dẫn rõ ràng từng tình huống

Rõ rệt, Tổng cục Hải quan chỉ dẫn, theo quy cách tại mục c.2.4 điểm c Khoản 1 Điều 37 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì: tình huống mức thuế suất MFN của một hàng hóa quy cách tại Biểu thuế NK khuyến mại tiết kiệm hơn nếu như với mức thuế suất khuyến mại tính chất quy cách tại Biểu thuế NK khuyến mại tính chất để tiến hành triển khai Hiệp định kinh tế tự do thì mức thuế suất thuế NK dùng cho hàng hóa này sẽ là mức thuế suất MFN.

Bài Viết: Thuế mfn là gì

*

Đơn cử như việc dùng mức thuế suất NK khuyến mại so với mặt hàng thuộc đối tượng người tiêu dùng dùng của 2 biểu thuế có 2 mức thuế chênh lệch, mặt hàng thuộc đối tượng người tiêu dùng vừa dùng mức thuế suất theo Biểu thuế NK khuyến mại cho ra đời kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC and Biểu thuế NK khuyến mại tính chất của việt nam để tiến hành triển khai Hiệp định kinh tế mặt hàng ASEAN- China giai đoạn 2015- 2018 cho ra đời kèm theo Thông tư 166/2014/TT-BTC.

Xem Ngay:  Look Down Là Gì - Chủ Đề 6: Cụm Động Từ Đi Với Look

Theo đó, mặt hàng có mức thuế suất theo Biểu thuế NK khuyến mại cho ra đời kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC tiết kiệm hơn mức thuế suất quy cách tại Biểu thuế NK khuyến mại tính chất của việt nam để tiến hành triển khai Hiệp định kinh tế mặt hàng ASEAN- China giai đoạn 2015- 2018 cho ra đời kèm theo Thông tư 166/2014/TT-BTC thì đc dùng mức thuế suất quy cách tại Biểu thuế NK khuyến mại cho ra đời kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.

Xem Ngay: Crib Là Gì – Nghĩa Của Từ Crib

Có tình huống, DN NK hàng từ Hàn Quốc, hàng hóa NK đó có thuế suất khuyến mại tính chất (AKFTA) là 5% trong khi thuế suất MFN là 0%. DN khúc mắc trong tình huống này có đc hưởng mức thuế suất MFN không?

Vấn đáp vướng bận rộn này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy cách tại Thông tư 45/2007/TT-BTC nêu trên thì tình huống hàng hóa đc NK từ Hàn Quốc có mức thuế suất NK khuyến mại tính chất (theo quy cách của Hiệp định kinh tế tự do Asean – Hàn Quốc, AKFTA) cao hơn mức thuế NK khuyến mại (MFN) đc quy cách trong Biểu thuế do Bộ Tài chính cho ra đời thì hàng hóa này để được áp mức thuế suất MFN. Trong tình huống trên, mặt hàng có mức thuế suất AKFTA là 5% and mức thuế suất MFN là 0% thì DN có thể chọn lựa dùng mức thuế suất 0%.

Xem Ngay:  Lignin Là Gì - Sinh Lý Thực Vật

Vậy C.ty đc dùng thuế MFN khi chênh lệch với thuế FTA cho các đơn hàng nhập vào.

Xem Ngay: 12/12 Là Ngày Gì – Ngày Trong Mùa Lễ Hội Cuối Năm 2020

Nếu C.ty có vướng bận rộn khi làm thủ tục nhập vào, thủ tục xuất khẩu xin contact với chúng tôi sớm nhất sẽ được support.

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Thuế Mfn Là Gì – Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Thuế Mfn Là Gì – Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Là Gì

Leave a Reply