click

Thiếu Tá Tiếng Anh Là Gì, Các Cấp Bậc Quân đội Trong Tiếng Anh

Thiếu Tá Tiếng Anh Là Gì, Các Cấp Bậc Quân đội Trong Tiếng Anh

Cấp sĩ Quan

Sĩ quan Quân đội nhân dân nước ta là cán bộ quân đội đc Nhà nước phong quân hàm cấp Tướng, cấp Tá, cấp Uý. Sĩ quan Quân đội nhân dân gồm có:

1- Sĩ quan lãnh đạo, tham mưu: Commanding officer,advisory,

2- Sĩ quan chính trị: Political officer

3- Sĩ quan hậu cần and tài chính: Logistic và financial officer

4- Sĩ quan kỹ thuật:Technical officer

5- Sĩ quan quân y and thú y: Military và veterinary officers

6- Sĩ quan quân pháp: Legal officer

7- Sĩ quan hành chính: Administrative officer

Sĩ quan Quân đội nhân dân phân thành hai ngạch: sĩ quan tại ngũ and sĩ quan dự bị.

Bài Viết: Thiếu tá tiếng anh là gì

Hệ thống quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân nước ta đc quy cách, như sau:

Cấp Tướng

Đại tướng (tiếng Anh là General)

Thượng tướng (tiếng Anh là Lieutenant General) hoặc Đô đốc
thủy quân (tiếng Anh là Admiralty)

Trung tướng (tiếng Anh là Major general) , Phó đô đốc
thủy quân (tiếng Anh Vice Admiral)

Thiếu tướng (tiếng Anh là Brigadier general) hoặc Chuẩn đô đốc
thủy quân (tiếng Anh Rear Admiral)

Cấp Tá

Đại tá (tiếng Anh là Colonel)

Trung tá (tiếng Anh là Lieutenant Colonel)

Thiếu tá (tiếng Anh là Major)

Cấp Uý

Đại uý (tiếng Anh là Captain)

Thượng uý (tiếng Anh là Senior Lieutenant)

Trung uý (tiếng Anh là Lieutenant)

Thiếu uý (tiếng Anh là Ensign)

Hạ sĩ quan and binh lính

Sĩ quan (tiếng Anh là officer)

Chuẩn uý (tiếng Anh là warrant, warrant officer)

Thượng sĩ (tiếng Anh là staff sergeant)

Trung sĩ (tiếng Anh là sergeant)

Hạ sĩ (tiếng Anh là corporal)

Binh nhất (tiếng Anh là first class private)

Lính trơn, binh nhì (tiếng Anh là private)

Thời điểm để xét thăng quân hàm quy cách, như sau: Thiếu uý lên trung uý:
Hai năm,; Trung uý lên thượng uý:
Hai năm,; Thượng uý lên đại uý: 3 năm; Đại uý lên nợ tá: 4 năm; Thiếu tá lên trung tá: 4 năm; Trung tá lên đại tá: 5 năm

Xem Ngay:  Tệp Tin Là Gì - Có Mấy Loại Tệp Tin Kế Tên

Hội đồng Nhà nước chỉ định, những chức vụ Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị; phong and thăng quân hàm cấp bậc Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc
thủy quân.


quản trị Hội giống hệt, trưởng chỉ định, những chức vụ Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Chủ nhiệm and Phó Chủ nhiệm những Tổng cục khác, Tổng thanh tra and Phó Tổng thanh tra quân đội, Tư lệnh and Phó Tư lệnh quân khu, quân chủng,
lữ đoàn,, binh chủng and những chức vụ tương tự,; phong and thăng cấp bậc Trung tướng, Phó đô đốc
thủy quân, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc
thủy quân.

Xem Ngay: Fasting Là Gì – Nhịn ăn Gián đoạn 16/8 Là Gì

Bộ trưởng Bộ quốc phòng chỉ định, những chức vụ Sư đoàn trưởng, Cục trưởng and những chức vụ tương tự, trở xuống,; phong and thăng cấp bậc từ Thiếu uý tới, Đại tá.

Xem Ngay: Tải trò chơi Mèo Trai – ‎my Talking Tom 2 Trên App Store

Cấp có quyền chỉ định, chức vụ and phong hoặc thăng cấp bậc nào thì đc quyền giáng chức, giáng cấp, phương thức chức and tước quân hàm sĩ quan cấp bậc ấy.

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Thiếu Tá Tiếng Anh Là Gì, Các Cấp Bậc Quân đội Trong Tiếng Anh

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Thiếu Tá Tiếng Anh Là Gì, Các Cấp Bậc Quân đội Trong Tiếng Anh

Xem Ngay:  Tổng Bình Phương Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *