click

Theo Thứ Tự Tiếng Anh Là Gì

Theo Thứ Tự Tiếng Anh Là Gì

‘RESPECTIVELY’ (TIẾNG ANH), ‘LẦN LƯỢT (LÀ)’ (TIẾNG VIỆT): NGƯỜI DỊCH VÀ GOOGLE TRANSLATE

‘Computers will never replace translators, but translators who use computers will replace translators who don’t’ -Timothy Hunt-

TỪ NGỮ ‘RESPECTIVELY’ TRONG MỘT VĂN BẢN NÓI VỀ ‘CÚM VŨ HÁN’

‘Two other coronaviruses have infected humans, causing outbreaks of SARS và MERS in 2002 và 2012, respectively’.

Bài Viết: Theo thứ tự tiếng anh là gì

RESPECTIVELY & CÁCH DỊCH Ở CÁC TỪ ĐIỂN VÀ NGƯỜI DỊCH

Theo một từ điển trên mạng (rung.vn) thì respectively (trạng từ) nghĩa là ‘Riêng từng người,, riêng từng cái; tương ứng, (với
Vị trí đặt,, thứ tự, vị thế)’, cho ví dụ and
chiêu thức dịch sau:

– A và B won their first và second prizes respectively.

A and B được hai phần thưởng đầu, A phần thưởng trước tiên, B phần thưởng thứ 2.

Theo từ điển Anh-Việt của Viện Ngôn Ngữ Học (1993. Nxb Văn Hóa TP.Sài Gòn) thì respectively (adv) nghĩa là ‘ tách biệt ra hoặc lần lượt, theo thứ tự như đã nói’, dẫn ví dụ and
chiêu thức dịch sau:

– German và Italian courses are held in Munich và Rome respectively.

Những lớp tiếng Đức and tiếng Ý được tổ chức triển khai ở Munich (cho tiếng Đức) and ở Rome (cho tiếng Ý).

Nguyễn Vạn Phú, tác giả của
cuốn sách, ‘Tiếng Anh Lý Thú’ (1999. Nxb TP hcm) cho 1 ví dụ trong số đó có từ ‘respectively’ cuối câu:

– The European và Asia-pacific market saw sales declines by 3.6% và 3.7% respectively.

And theo tác giả với từ ‘respectively’ trong câu này người đọc sẽ hiểu 3,6 % là số lượng giảm đi ở Thị trường châu Âu and 3,7% là dành riêng cho châu Á-Tỉnh Thái Bình Dương.

Nguyễn Phước Vĩnh Cố trong nội dung bài viết ngắn ‘Lần Lượt Là and Dịch Thuật’ đăng trên nguyenphuocvinhcocho rằng ‘khi phiên dịch ở tiếng Anh, ta gặp phải một câu như ‘In April và May, the profits grew 18% và 29%, RESPECTIVELY’ thì ta cũng nên dịch thật gọn như ‘Vào tháng bốn, lợi nhuận, tăng 18% and vào tháng năm, lợi nhuận, tăng 29%’ hay ‘Vào tháng bốn and tháng 5, lợi nhuận, tăng LẦN LƯỢT LÀ 18% and 29%’.

Xem Ngay:  Dòng Tiền Tự Do / Dòng Tiền Từ Hđkd ( Free Cash Flow Là Gì

Từ những ví dụ tiếng Anh trong số đó có từ ‘respectively’ and
chiêu thức dịch trên vật chứng, rằng những câu trên là 1 trong các, ‘thách thức’ cho
những người dân, dịch nói and người dịch viết.

RESPECTIVELY & CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE (GT)

Dù từ ‘respectively’ Một vài, câu trên được xem như, như 1 ‘vụ việc’ của dịch thuật nhưng khi ta đem vào, GT dịch thì hiệu quả đem lại sự quá bất thình lình, tạo cho ta quyến rũ.

– In April và May, the profits grew 18% và 29%, respectively.

Vào tháng bốn and tháng 5, lợi nhuận, tăng lần lượt 18% and 29%.

– The European và Asia-pacific market saw sales declines by 3.6% và 3.7% respectively.

Thị trường châu Âu and châu Á – Tỉnh Thái Bình Dương nhìn cảm nhận thấy, lợi nhuận, giảm lần lượt 3,6% and 3,7%.

And dịch theo phía ngược lại (Việt sang Anh)

LẦN LƯỢT LÀ & CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE SANG TIẾNG ANH

Văn bản tiếng Việt:

– 3 tác giả giành giải, Nhất, Nhì, Ba lần lượt là Phạm Văn Quý, Trương Long Nhật, Trương Phương Thảo…

– A and B lần lượt đạt quán quân and giải nhì.

Văn bản tiếng Anh do Google Translate dịch:

– Three authors won the first, second và third prizes Pham Van Quy, Truong Long Nhat và Truong Phuong Thao respectively.

– A và B won their first và second prizes respectively.

TỪ NGỮ ‘RESPECTIVELY’ TRONG MỘT VĂN BẢN NÓI VỀ ‘CÚM VŨ HÁN’ & CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE SANG TIẾNG VIỆT

Văn bản tiếng Anh:

– Two other coronaviruses have infected humans, causing outbreaks of SARS và MERS in 2002 và 2012, respectively.

Văn bản tiếng Việt do Google Translate dịch:

– Hai loại coronavirus khác đã gây nhiễm cho
những người dân,, gây ra, dịch SARS and MERS lần lượt vào thời điểm năm 2002 and 2012.

Xem Ngay: Borax Là Gì

Thạc gián sáng mồng 4 Tết năm 2020

nguyễn phước vĩnh cố

‘RESPECTIVELY’ (TIẾNG ANH), ‘LẦN LƯỢT (LÀ)’ (TIẾNG VIỆT): NGƯỜI DỊCH VÀ GOOGLE TRANSLATE

Xem Ngay:  Bộ đàm Tiếng Anh Là Gì, Là Walkie

‘Computers will never replace translators, but translators who use computers will replace translators who don’t’ -Timothy Hunt-

TỪ NGỮ ‘RESPECTIVELY’ TRONG MỘT VĂN BẢN NÓI VỀ ‘CÚM VŨ HÁN’

‘Two other coronaviruses have infected humans, causing outbreaks of SARS và MERS in 2002 và 2012, respectively’.

RESPECTIVELY & CÁCH DỊCH Ở CÁC TỪ ĐIỂN VÀ NGƯỜI DỊCH

Theo một từ điển trên mạng (rung.vn) thì respectively (trạng từ) nghĩa là ‘Riêng từng người,, riêng từng cái; tương ứng, (với
Vị trí đặt,, thứ tự, vị thế)’, cho ví dụ and
chiêu thức dịch sau:

– A và B won their first và second prizes respectively.

A and B được hai phần thưởng đầu, A phần thưởng trước tiên, B phần thưởng thứ 2.

Theo từ điển Anh-Việt của Viện Ngôn Ngữ Học (1993. Nxb Văn Hóa TP.Sài Gòn) thì respectively (adv) nghĩa là ‘ tách biệt ra hoặc lần lượt, theo thứ tự như đã nói’, dẫn ví dụ and
chiêu thức dịch sau:

– German và Italian courses are held in Munich và Rome respectively.

Những lớp tiếng Đức and tiếng Ý được tổ chức triển khai ở Munich (cho tiếng Đức) and ở Rome (cho tiếng Ý).

Nguyễn Vạn Phú, tác giả của
cuốn sách, ‘Tiếng Anh Lý Thú’ (1999. Nxb TP hcm) cho 1 ví dụ trong số đó có từ ‘respectively’ cuối câu:

– The European và Asia-pacific market saw sales declines by 3.6% và 3.7% respectively.

And theo tác giả với từ ‘respectively’ trong câu này người đọc sẽ hiểu 3,6 % là số lượng giảm đi ở Thị trường châu Âu and 3,7% là dành riêng cho châu Á-Tỉnh Thái Bình Dương.

Nguyễn Phước Vĩnh Cố trong nội dung bài viết ngắn ‘Lần Lượt Là and Dịch Thuật’ đăng trên nguyenphuocvinhcocho rằng ‘khi phiên dịch ở tiếng Anh, ta gặp phải một câu như ‘In April và May, the profits grew 18% và 29%, RESPECTIVELY’ thì ta cũng nên dịch thật gọn như ‘Vào tháng bốn, lợi nhuận, tăng 18% and vào tháng năm, lợi nhuận, tăng 29%’ hay ‘Vào tháng bốn and tháng 5, lợi nhuận, tăng LẦN LƯỢT LÀ 18% and 29%’.

Từ những ví dụ tiếng Anh trong số đó có từ ‘respectively’ and
chiêu thức dịch trên vật chứng, rằng những câu trên là 1 trong các, ‘thách thức’ cho
những người dân, dịch nói and người dịch viết.

Xem Ngay:  Coupon Rate Là Gì - Lãi Suất Coupon Là Gì Vì Sao Lãi Suất

RESPECTIVELY & CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE (GT)

Dù từ ‘respectively’ Một vài, câu trên được xem như, như 1 ‘vụ việc’ của dịch thuật nhưng khi ta đem vào, GT dịch thì hiệu quả đem lại sự quá bất thình lình, tạo cho ta quyến rũ.

– In April và May, the profits grew 18% và 29%, respectively.

Vào tháng bốn and tháng 5, lợi nhuận, tăng lần lượt 18% and 29%.

– The European và Asia-pacific market saw sales declines by 3.6% và 3.7% respectively.

Thị trường châu Âu and châu Á – Tỉnh Thái Bình Dương nhìn cảm nhận thấy, lợi nhuận, giảm lần lượt 3,6% and 3,7%.

And dịch theo phía ngược lại (Việt sang Anh)

LẦN LƯỢT LÀ & CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE SANG TIẾNG ANH

Văn bản tiếng Việt:

– 3 tác giả giành giải, Nhất, Nhì, Ba lần lượt là Phạm Văn Quý, Trương Long Nhật, Trương Phương Thảo…

– A and B lần lượt đạt quán quân and giải nhì.

Văn bản tiếng Anh do Google Translate dịch:

– Three authors won the first, second và third prizes Pham Van Quy, Truong Long Nhat và Truong Phuong Thao respectively.

– A và B won their first và second prizes respectively.

TỪ NGỮ ‘RESPECTIVELY’ TRONG MỘT VĂN BẢN NÓI VỀ ‘CÚM VŨ HÁN’ & CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE SANG TIẾNG VIỆT

Văn bản tiếng Anh:

– Two other coronaviruses have infected humans, causing outbreaks of SARS và MERS in 2002 và 2012, respectively.

Xem Ngay: Preferences Là Gì – Preference Là Gì, Nghĩa Của Từ Preference

Văn bản tiếng Việt do Google Translate dịch:

– Hai loại coronavirus khác đã gây nhiễm cho
những người dân,, gây ra, dịch SARS and MERS lần lượt vào thời điểm năm 2002 and 2012.

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Theo Thứ Tự Tiếng Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Theo Thứ Tự Tiếng Anh Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *