click

Thành Tiền Tiếng Anh Là Gì, Chữ Thành Tiền Trong Tiếng Anh

Thành Tiền Tiếng Anh Là Gì, Chữ Thành Tiền Trong Tiếng Anh

Bài Viết: Thành tiền tiếng anh là gì

Tham gia, ngày 18 Tháng mười hai 2006 Nội dung bài viết 11 Được thích 1 Điểm 0
22 Tháng mười hai 2008 #1
Bạn nào biết chữ ” Thành Tiền” trong tiếng Anh là gì không? giúp mình với, mình đang dịch 1 bảng dự trù.
Tham gia, ngày 30 Tháng năm 2006 Nội dung bài viết 2,632 Được thích 14,430 Điểm 4,418
Vị trí, ở Ho Chi Minh City, Vietnam
22 Tháng mười hai 2008 #2
Tham gia, ngày 3 Tháng bảy 2007 Nội dung bài viết 4,947 Được thích 23,146 Điểm 0 Tuổi 52
Vị trí, ở Dalat
22 Tháng mười hai 2008 #3
Tham gia, ngày 2 Tháng một 2008 Nội dung bài viết 674 Được thích 1,335 Điểm 0
Vị trí, ở …..
22 Tháng mười hai 2008 #4
Bạn nào biết chữ ” Thành Tiền” trong tiếng Anh là gì không? giúp mình với, mình đang dịch 1 bảng dự trù.
Nếu là cột Thành tiền (trong hóa đơn) thì bạn sử dụng, Total amount , còn số tiền, viết bằng chữ bạn sử dụng, in word nhé!
Tham gia, ngày 30 Tháng năm 2006 Nội dung bài viết 2,632 Được thích 14,430 Điểm 4,418
Vị trí, ở Ho Chi Minh City, Vietnam
22 Tháng mười hai 2008 #5
Tham gia, ngày 18 Tháng mười hai 2006 Nội dung bài viết 11 Được thích 1 Điểm 0
22 Tháng mười hai 2008 #6
Tham gia, ngày 4 Tháng mười một 2007 Nội dung bài viết 10,395 Được thích 30,651 Điểm 9,718 Tuổi 59
Vị trí, ở Gò Vấp
22 Tháng mười hai 2008 #7
ID Number| Items| Description| Units| Quantities |Unit Price| Amount|
1| A |AAA |PCS |10,00 |100,10 |1.001,00|
2| B |BBB |Kgs |200,00 |15,00 |3.000,00|
| | | | | |
| | |Sub Total | | | 4.001,00|
| | |Thuế Hóa Đơn Đỏ (10%) | | | 400,10|
| | |Grand Total | | | 4.401,10|

Xem Ngay:  Arithmetic Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Xem Ngay: Renewal Là Gì

Tham gia, ngày 13 Tháng sáu 2006 Nội dung bài viết 4,374 Được thích 9,890 Điểm 2,868
Vị trí, ở TP. hà Nội
22 Tháng mười hai 2008 #8
Tham gia, ngày 10 Tháng một 2008 Nội dung bài viết 70 Được thích 141 Điểm 0
31 Tháng mười hai 2008 #9
ID Number| Items| Description| Units| Quantities |Unit Price| Amount|
1| A |AAA |PCS |10,00 |100,10 |1.001,00|
2| B |BBB |Kgs |200,00 |15,00 |3.000,00|
| | | | | |
| | |Sub Total | | | 4.001,00|
| | |Thuế Hóa Đơn Đỏ (10%) | | | 400,10|
| | |Grand Total | | | 4.401,10|
Tham gia, ngày 4 Tháng mười một 2007 Nội dung bài viết 10,395 Được thích 30,651 Điểm 9,718 Tuổi 59
Vị trí, ở Gò Vấp
31 Tháng mười hai 2008 #10
Tham gia, ngày 8 Tháng tám 2010 Nội dung bài viết 394 Được thích 1,004 Điểm 1,018
Tham gia, ngày 29 Tháng 4 2011 Nội dung bài viết 207 Được thích 104 Điểm 368
Tiếng Việt “nếu có” dịch sang tiếng Anh có khi là là “if any”, có khi là “if available”, có khi là “if you have”. Tuỳ từng kịch bản.
Ví dụ 1: You should take your ID thẻ, và other documents, if any, with you to show that you was born in Vinh city”.
Ví dụ 2: You should give your name,
Địa Chỉ, in Alberta, telephone number, fax number, if any, và if available, an email
Địa Chỉ, .
Tham gia, ngày 12 Tháng bảy 2018 Nội dung bài viết 1 Được thích 0 Điểm 0 Tuổi 24
facebook Twitter Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Thư điện tử Giải bày Liên kết
trang chủ Ngoại ngữ English – Vietnamese Excel translation Ngoại ngữ English – Vietnamese Excel translation
Nội quy forums
chính sách bảo mật thông tin, thông tin
hỗ trợ, trang chủ RSS

Xem Ngay:  Cổ Phần Phổ Thông Tiếng Anh Là Gì, Cổ Phiếu Phổ Thông (Common Stock) Là Gì

Xem Ngay: Inductive Là Gì – Nghĩa Của Từ Inductive

Trang web này sử dụng, cookies. Thường xuyên sử dụng, trang này, đồng nghĩa tương quan, với việc, bạn gật đầu đồng ý, trang web sử dụng, cookies.

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Thành Tiền Tiếng Anh Là Gì, Chữ Thành Tiền Trong Tiếng Anh

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Thành Tiền Tiếng Anh Là Gì, Chữ Thành Tiền Trong Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *