click

Thalamus Là Gì – Giải Phẫu Tổng Quan Não Bộ

Thalamus Là Gì – Giải Phẫu Tổng Quan Não Bộ

Não không riêng gì, là là 1 trong các,
những đơn vị, quan trọng nhất mà còn là một cơ quan nan giải vất vả nhất trong khung người,. Sau này những những
các bạn sẽ, cùng
nguyên cứu kết cấu, cơ bản của não bộ tựa như tiến trình vận động của chính bản thân mình, nó.
tất cả chúng ta, sẽ không hề, đi sâu, rõ ràng và cụ thể, về não bộ mà không những thế,, kim chỉ nam của bài là ra mắt, một chiếc nhìn tổng quan nhất, giúp cho bạn, làm quen với kết cấu, chính của não bộ and tính năng của chúng.

Bài Viết: Thalamus là gì

The human brain is not only one of the most important organs in the human toàn thân
body toàn thân,; it is also the most complex. In the following tour, you will learn about the basic structures that make up the brain as well as how the brain works. This is not an in-depth look at all of the research on the brain. Instead, the goal of this brain tour is to familiarize you with major brain structures và their functions.

1 Vỏ não. The Cerebral Cortex

Động mạch não Brain arteries

Vỏ não là là 1 bộ phận của não, vận động của cơ quan tạo ra sự,
khác hoàn toàn của con người nếu như với nhiều chủng loại, sinh vật khác. Những đặc tính cụ thể ở người như tư duy cấp cao, ngôn từ and nhận thức tựa như kĩ năng tâm trí, tư duy and tưởng tượng đều khởi hành, từ vỏ não.

The cerebral cortex is the part of the brain that functions to make human beings unique. Distinctly human traits including higher thought, language và human consciousness as well as the ability to think, reason và imagine all originate in the cerebral cortex.

Vỏ não đó đó
đó chính là thứ ta thấy, khi nhìn vào bộ não. Nó là phần
Bên phía ngoài, cùng
phủ quanh, não, rất có thể tạo thành 4 thùy não. Mặt phẳng não là những nếp cuộn, giữa chúng là những khe rãnh.

The cerebral cortex is what we see when we look at the brain. It is the outermost portion that can be divided into the four lobes of the brain. Each bump on the surface of the brain is known as a gyrus, while each groove is known as a sulcus.

2 Bốn thùy não. The Four Lobes

Những thùy não. Lobes of the Brain

Đại não rất có thể được
phân thành, 4 phần, hay còn được gọi, là thùy. Thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm and thùy thái dương, toàn bộ đều tiếp nhận đa
hiệu quả,
khác hoàn toàn từ tư duy tới, nhận cảm nhận thấy, thấy âm thanh.

The cerebral cortex can be divided into four sections, which are known as lobes. The frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, và temporal lobe have been associated with different functions ranging from reasoning to auditory perception.

Thùy trán
Vị trí, trưng bày ở mặt trước của não, tiếp nhận tính năng tư duy, vận động, nhận thức cấp độ cao and ngôn từ
diễn đạt.
phía sau của thùy trán, gần với rãnh
trung tâm là vỏ não vận động. Đó đó
đó chính là khoanh vùng phạm vi não bộ nhận thông báo từ những thùy khác and
Cần sử dụng, thông báo này để xây cất
các hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt khung người,. Tổn thương thùy trán rất có thể dẫn tới điều chỉnh, những thói quen tình dục, kĩ năng hòa nhập
xã hội, kĩ năng triệu tập,
nâng cao, tựa như làm tăng sự liều lĩnh.

The frontal lobe is located at the front of the brain và is associated with reasoning, motor skills, higher level cognition, và expressive language. At the back of the frontal lobe, near the central sulcus, lies the motor cortex. This area of the brain receives information from various lobes of the brain và utilizes this information to carry out toàn thân
body toàn thân, movements. Damage to the frontal lobe can lead to changes in sexual habits, socialization, và attention as well as increased risk-taking.

Thùy đỉnh
Vị trí, trưng bày ở
vị trí trung tâm đại não, chịu trách nhiệm, giải quyết và xử lý, và xử lý những thông báo xúc cảm xúc giác như căng thẳng mệt mỏi,, sự tiếp xúc and sự khổ cực. Bộ phận mang tên thường gọi vỏ não xúc cảm xúc giác
Vị trí, trưng bày ở thùy này, có tầm quan trọng quan trọng trong
việc làm, giải quyết và xử lý, và xử lý những giác quan của khung người,. Tổn thương thùy đỉnh rất có thể dẫn tới, những vấn đề, về trí nhớ tiếng nói,, suy yếu kĩ năng điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, ánh nhìn, and những vấn đề, về ngôn từ.

Xem Ngay:  Sương Sương Là Gì - Sương Sương Nghĩa Là Gì

The parietal lobe is located in the middle section of the brain và is associated with processing tactile sensory information such as pressure, touch, và pain. A portion of the brain known as the somatosensory cortex is located in this lobe và is essential to the processing of the toàn thân
body toàn thân,’s senses. Damage to the parietal lobe can result in problems with verbal memory, an impaired ability to control eye gaze và problems with language.

Thùy thái dương
Vị trí, trưng bày ở đáy của não bộ. Thùy này cũng
đó chính là Nơi đặt, có chứa vỏ não thính giác, là bộ phận quan trọng trong
việc làm, đảm nhiệm, and giải quyết và xử lý, và xử lý những thông báo về âm thanh and ngôn từ ta nghe được. Đồi hải mã cũng phía trong thùy thái dương, đây đó đó
đó chính là nguyên nhân phân tích và lý giải tại sao bộ phần này của não lại
Tác động ảnh hưởng, liên quan, nhiều đến việc, hình thành, trí nhớ and lưu giữ những ký ức như vậy. Tổn thương thùy thái dương rất có thể tạo ra những vấn đề, về trí nhớ, nhận cảm nhận thấy, thấy tiếng nói, and những kiến thức ngôn từ.

The temporal lobe is located on the bottom section of the brain. This lobe is also the location of the primary auditory cortex, which is important for interpreting sounds và the language we hear. The hippocampus is also located in the temporal lobe, which is why this portion of the brain is also heavily associated with the formation of memories. Damage to the temporal lobe can lead to problems with memory, speech perception, và language skills.

Thùy chẩm
Vị trí, trưng bày ở
phía sau của não bộ, đảm nhiệm, and giải quyết và xử lý, và xử lý những thông báo and kích cầu thị giác,. Vỏ não thị giác,, bộ phận đảm nhiệm, and giải quyết và xử lý, và xử lý những thông báo từ võng mạc mắt
Vị trí, trưng bày ở thùy chẩm. Tổn thương thùy chẩm rất có thể tạo ra những vấn đề, về thị giác, như phức tạp nhận cảm nhận thấy, thấy sự vật, không sở hữu và nhận, thấy được Màu sắc and phức tạp trong
việc làm, nhận cảm nhận thấy, thấy từ ngữ.

The occipital lobe is located at the back portion of the brain và is associated with interpreting visual stimuli và information. The primary visual cortex, which receives và interprets information from the retinas of the eyes, is located in the occipital lobe. Damage to this lobe can cause visual problems such as difficulty recognizing objects, an inability to identify colors, và trouble recognizing words.

3 Cuống não. The Brain Stem

Cuống não được kết cấu, từ não sau and não giữa. Não sau có chứa những bộ phận như hành tủy, cầu não and thể lưới.

The brain stem is comprised of the hindbrain và midbrain. The hindbrain contains structures including medulla, the pons và the reticular formation.

Não sau. The Hindbrain

Não sau là kết cấu, nối tủy sống and não. The hindbrain is the structure that connects the spinal cord to the brain.

Hành tủy
Vị trí, trưng bày ngay trên tủy sống, điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, những tính năng tự chủ như nhịp tim, nhịp thở and huyết áp.

The medulla is located directly above the spinal cord và controls many vital autonomic functions such as heart rate, breathing và blood pressure.

Cầu não liên kết hành tủy vào tiểu não, giúp điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, sự
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của mỗi bên khung người,.

The pons connects the medulla to the cerebellum và helps coordinate movement on each side of the toàn thân
body toàn thân,.

Thể lưới là 1 mạng lưới hệ thống neuron
Vị trí, trưng bày ở hành tủy, giúp điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, những vận động tính năng như ngủ and sự triệu tập,
nâng cao,.

Xem Ngay:  Migrate Là Gì - Nghĩa Của Từ Migration

Xem Ngay: Hashtag Là Gì – And Hashtag Có ý Nghĩa Như Thế Nào

The reticular formation is a neural network located in the medulla that helps control functions such as sleep và attention.

4 Não giữa. The Midbrain

Não giữa là khoanh vùng phạm vi nhỏ dại dại nhất của não bộ đóng tầm quan trọng như một trạm chuyển tiếp của thông báo thính giác and thị giác,.

The midbrain is the smallest region of the brain that acts as a sort of relay station for auditory và visual information.

Não giữa đảm trách đa
hiệu quả, quan trọng như điểu khiển mạng lưới hệ thống nghe nhìn tựa như
hoạt động giải trí và sinh hoạt mắt. Những phần não giữa mang tên thường gọi nhân đỏ and liềm đen có
Tác động ảnh hưởng, liên quan, đến việc, trấn áp, điều hành
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của khung người,. Vùng chất đen của não giữa có có 1 lượng, to, những neuron sản sinh dopamine. Sự thoái hóa của tế bào thần kinh trong vùng chất đen sẽ gây ra, ra bệnh Parkinson.

The midbrain controls many important functions such as the visual và auditory systems as well as eye movement. Portions of the midbrain called the red nucleus và the substantia nigra are involved in the control of toàn thân
body toàn thân, movement. The darkly pigmented substantia nigra contains a large number of dopamine-producing neurons are located. The degeneration of neurons in the substantia nigra is associated with Parkinson’s disease.

5 Tiểu não. The Cerebellum

Tiểu não
Vị trí, trưng bày trên đỉnh những cầu não đằng sau cuống não. Tiểu não được cấu thành từ những thùy nhỏ dại dại and đảm nhiệm, thông báo từ mạng lưới hệ thống thăng bằng, của tai trong, dây thần kinh xúc cảm and mạng lưới hệ thống thính giác, thị giác,. Tiểu não có
Tác động ảnh hưởng, liên quan, đến việc, điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, tiến trình vận động tựa như những khía cạnh, cơ bản về trí nhớ and học tập,.

Sometimes referred to as the “little brain,” the cerebellum lies on top of the pons behind the brain stem. The cerebellum is comprised of small lobes và receives information from the balance system of the inner ear, sensory nerves, và the auditory và visual systems. It is involved in the coordination of motor movements as well as basic facets of memory và learning.

Tiểu não chiếm khoảng chừng 10% não bộ, nhưng lại sở hữu hơn 50% tổng cộng neuron của toàn bộ não. Kết cấu này trấn áp, điều hành vận động, nhưng không phải là vì những lệnh vận động khởi hành, từ đây mà là tiểu não đóng tầm quan trọng chỉnh sửa, những thể hiện, này, khiến
những hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt trở nên đúng mực, and
tác dụng.

The cerebellum makes up approximately 10 percent of the brain’s total kích cỡ, but it accounts for more than 50 percent of the total number of neurons located in the entire brain. This structure is associated with motor movement và control, but this is not because the motor commands originate here. Instead, the cerebellum serves to modify these signals và make motor movements accurate và useful.

Ví dụ, tiểu não giúp điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, tư thế, sự thăng bằng, and sự phối hợp, của
các hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt. Điều này được chấp nhận, những nhóm cơ
khác hoàn toàn trong khung người, cùng vận động and tạo ra,
các hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt uyển chuyển,, trôi chảy.

For example, the cerebellum helps control posture, balance, và the coordination of voluntary movements. This allows different muscle groups in the toàn thân
body toàn thân, to act together và produce coordinated, fluid movement.

Ở sát bên, tính năng quan trọng về mặt điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, vận động, tiểu não còn sống sót, liên quan, quan trọng trong một số trong những, trong những tính năng nhận thức ổn định,,
ví dụ điển hình như ngôn từ.

Xem Ngay:  Phong Kiến Là Gì - Kiểu Nhà Nước

In addition to playing an essential role in motor control, the cerebellum is also important in certain cognitive functions including language.

6 Đồi thị. The Thalamus

Đồi thị giúp sức, tiến trình chuyển tiếp những thông báo thị giác,.

The thalamus helps relay sensory information.


Vị trí, trưng bày ở trên cuống não, đồi thị giải quyết và xử lý, và xử lý and chuyển tiếp những thông báo về
hoạt động giải trí và sinh hoạt and thị giác,. Đồi thị đóng tầm quan trọng như một trạm chuyển, nó nhận thông báo xúc cảm and rồi truyền cho vỏ não. Vỏ não cũng gửi đi thông báo tới, đồi thị , kế tiếp đồi thị sẽ thường xuyên chuyển thông báo này tới những mạng lưới hệ thống khác.

Located above the brainstem, the thalamus processes và transmits movement và sensory information. It is essentially a relay station, taking in sensory information và then passing it on to the cerebral cortex. The cerebral cortex also sends information to the thalamus, which then sends this information to other systems.

7 Vùng phía dưới đồi. The Hypothalamus

Vùng phía dưới đồi là 1 nhóm những nuclei
Vị trí, trưng bày dọc theo, đáy não gần tuyến yên. Vùng phía dưới đồi liên kết với rất nhiều lần, vùng não bộ khác and chịu trách nhiệm, trấn áp, điều hành cơn đói, cơn khát, những
cảm hứng, máy máy máy điều hòa, thân nhiệt and nhịp sinh học. Vùng phía dưới đồi cũng điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, tuyến yên bằng phương pháp, thức tiết ra những hormone, chính điều này đã khiến vùng phía dưới đồi có một kĩ năng trấn áp, điều hành rất to lớn, lên đa
hiệu quả, của khung người,.

The hypothalamus is a grouping of nuclei that lie along the base of the brain near the pituitary gland. The hypothalamus connects with many other regions of the brain và is responsible for controlling hunger, thirst, emotions, toàn thân
body toàn thân, temperature regulation, và circadian rhythms. The hypothalamus also controls the pituitary gland by secreting hormones, which gives the hypothalamus a great
Chính sách ưu đãi giảm giá, of control over many toàn thân
body toàn thân, functions.

8 Hệ viền. The Limbic System

Hạch hạnh nhân là 1 trong các, số kết cấu, quan trọng nhất của hệ viền.

 The amygdala is one of the major structures found in the limbic system.

Hệ viền được tạo ra, từ 4 thành tố chính: Hạch hạnh nhân, đồi hải mã, những khoanh vùng phạm vi của vỏ não limbic and khoanh vùng phạm vi vách ngăn. Những kết cấu, này phân thành những liên kết giữa hệ viền and vùng phía dưới đồi, đồi thị and vỏ não. Đồi hải mã đóng tầm quan trọng quan trọng so với trí nhớ and học tập,, trong những lúc bản thân hệ viền đóng tầm quan trọng chủ chốt trong
việc làm, điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, những phản ứng,
cảm hứng.

The limbic system is comprised of four main structures: the amygdala, the hippocampus, regions of the limbic cortex và the septal area. These structures form connections between the limbic system và the hypothalamus, thalamus và cerebral cortex. The hippocampus is important in memory và learning, while the limbic system itself is central in the control of emotional responses.

9 Hạch nền. The Basal Ganglia

Hạch nền là 1 nhóm những nuclei triệu tập,
nâng cao, quanh đồi thị. Những nuclei này đóng tầm quan trọng quan trọng trong
việc làm, trấn áp, điều hành
hoạt động giải trí và sinh hoạt. Nhân đỏ and liềm đen của não giữa cũng sẽ có, links với vùng hạch nền này.

Xem Ngay: Thương Mại, Quốc Tế Là Gì, Thương Mại, Quốc Tế

The basal ganglia are a group of large nuclei that partially surround the thalamus. These nuclei are important in the control of movement. The red nucleus và substantia nigra of the midbrain have connections with the basal ganglia.

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Thalamus Là Gì – Giải Phẫu Tổng Quan Não Bộ

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Thalamus Là Gì – Giải Phẫu Tổng Quan Não Bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *