click

Tên Tiếng Hàn Của Bạn Là Gì, Cách đặt Tên Tiếng Hàn Hay

Ten Tieng Han Cua Ban La Gi Cach dat Ten

Tên Tiếng Hàn Của Bạn Là Gì, Cách đặt Tên Tiếng Hàn Hay

*


Không ít người, vẫn đang chưa biết đến, tới, làm phương thức, thức nào để dịch tên tiếng Việt sang tiếng Hàn. Có 2 phương thức, thức để dịch tên của bạn sang tiếng Hàn như sau :

1.  Phiên âm tên theo phương thức, thức đọc


Phía dưới, đó là bảng phiên âm tiếng Hán Hàn để dịch tên tiếng Việt của bạn (Cách 2)


???? TÊN HỌ

Bách: Baek/ Park (박) ; Bảo: Bo (보) ; Bích: Pyeong (평) ; Bân: Bin(빈) ; Bàng: Bang (방) ; Bảo: Bo (보) ; Bích: Pyeong (평)
Cẩm: Geum/ Keum (금) ; Cao: Ko/ Go (고) ; Cam: Kaem(갬) ; Căn: Geun (근) ; Cù: Ku/ Goo (구) ; Cung: Gung/ Kung (궁) ; Cường, Cương: Kang (강) ; Cửu: Koo/ Goo (구) ; Cha: Cha (차) ; Cung: Gung/ Kung (궁) ; Cường, Cương: Kang (강)
D

Tên Tiếng Hàn Của Bạn Là Gì, Cách đặt Tên Tiếng Hàn Hay

Dũng: Yong (용) ; Dương: Yang (양) ; Duy: Doo (두) ; Đắc: Deuk (득) ;  ; ; Diên: Yeon (연) ; Diệp: Yeop (옆) ; Điệp: Deop (덮) ; Doãn: Yoon (윤) ; Đoàn: Dan (단) ; Đông, Đồng: Dong (동)

Đại: Dae (대) ; Đàm: Dam (담) ; Đạt: Dal (달) ; Diệp: Yeop (옆) ; Điệp: Deop (덮) ; Đoàn: Dan (단) ; Đông, Đồng: Dong (동) ; Đức: Deok (덕) ; 
Đăng, Đặng: Deung (등) ; Đạo, Đào, Đỗ: Do (도) ;  Đạt: Dal (달) ; Đại: Dae (대) ; Đàm: Dam (담)
Xem Ngay nội dung bài viết: Điều kiện kèm theo, du học Hàn Quốc Du học hàn quốc vừa học vừa làm C.ty tư vấn du học nào tốt nhất, nhất có thể
giá trị, du học Hàn Quốc
Đi du học Hàn Quốc
Hà, Hàn, Hán: Ha (하) ; Hách: Hyeok (혁) ; Hải: Hae (해) ; Hàm: Ham (함) ; Hân: Heun (흔) ; Hạnh: Haeng (행) ; Hạo, Hồ, Hào, Hảo: Ho (호)
Hi, Hỷ: Hee (히) ; Hiến: Heon (헌) ; Hiền, Huyền: Hyeon (현) ; Hiển: Hun (훈) ; Hiếu: Hyo (효) ; Hinh: Hyeong (형) ; Hoa: Hwa (화) ; Hoài: Hoe (회) ; Hoan: Hoon (훈) ; Hoàng, Huỳnh: Hwang (황) ; Hồng: Hong (홍)
Hứa: Heo (허) ; Húc: Wook (욱) ; Huế, Huệ: Hye (혜) ; Hưng, Hằng: Heung (흥) ; Hương: Hyang (향) ; Hường: Hyeong (형)
Hựu, Hữu: Yoo (유) ; Huy: Hwi (회) ; Hoan, Hoàn: Hwan (환) ; Huế, Huệ: Hye (혜) ; Huy: Hwi (회) ; Hùng: Hung (훙) 
Khắc: Keuk (극) ; Khải, Khởi: Kae/ Gae (개) ;  Khoa: Gwa (과) ; Khổng: Gong/ Kong (공) ; Khuê: Kyu (규)
Kiên: Gun (근) ; Kiện: Geon (건) ; Kiệt: Kyeol (결) ; Kiều: Kyo (교) ;  Kim: Kim (김) ; Kính, Kinh: Kyeong (경) ; Kỳ, ; Kỷ, Cơ: Ki (기) ; Khoa: Gwa (과) ; Kiên: Gun (근)
Lã, Lữ: Yeo (여) ;  La: Na (나) ; Lại: Rae (래) ;  Lan: Ran (란) ;  Lâm: Rim (림 ; Lạp: Ra (라) ; Lê, Lệ: Ryeo (려) ; Liên: Ryeon (련) ; Liễu: Ryu (류) ; Long: Yong (용) ; Lý, Ly: Lee (리) ; Lỗ: No (노) ; Lợi: Ri (리)  ;  Lục: Ryuk/ Yuk (육)  ;  Lưu: Ryoo (류)  
Mã: Ma (마)  Mai: Mae (매)  ; Mẫn: Min (민)   ; Mạnh: Maeng (맹) ;  Mao: Mo (모) ;  Mậu: Moo (무) ;  Mĩ, Mỹ, My: Mi (미) ;  Miễn: Myun (뮨) ;  Minh: Myung (명)
Na: Na (나) ;  Nam: Nam (남) ; Nga: Ah (아) ; Ngân: Eun (은) ; Nghệ: Ye (예) ; Nghiêm: Yeom (염) ; Ngộ: Oh (오) ; Ngọc: Ok (억) ; Nguyên, Nguyễn: Won (원)
Nguyệt: Wol (월) ;  Nhân: In (인) ; Nhi: Yi (이) ; Nhiếp: Sub (섶) ; Như: Eu (으) ; Ni: Ni (니) ; Ninh: Nyeong (녕) ; Nữ: Nyeo (녀)
Phong: Pung/ Poong (풍) ; Phùng: Bong (봉) ; Phương: Bang (방) Phát: Pal (팔) ;  Phạm: Beom (범) ; Phan: Ban (반) ; Phi: Bi (비) ; Phong: Pung/ Poong (풍) ; Phúc, Phước: Pook (복) ; Phùng: Bong (봉) ; Phương: Bang (방)
Quách: Kwak (곽) ;  Quân: Goon/ Kyoon (균) ; Quang: Gwang (광) ; Quốc: Gook (귝) ; Quyên: Kyeon (견) ; Quyền: Kwon (권) ; Quỳnh, Kính : Kyung (경)
Tạ: Sa (사) ;  Tại, Tài, Trãi: Jae (재) ; Tâm, Thẩm: Sim (심) ; Tân, Bân: Bin빈) ; Tấn, Tân: Sin (신) ; Tín, Thân: Shin (신) ; Tiến: Syeon (션) ; Tiệp: Seob (섭) ; Tiết: Seol (설) ; Tô, Tiêu: So (소) ; Tố: Sol (솔) ; Tôn, Không: Son (손) ; Tống: Tuy vậy (숭) ; Tú: Soo (수) ;  Từ: Suk(숙) ; Tuấn, Xuân: Joon/ Jun(준) ; Tương: Sang(상) ; Tuyên: Syeon (션) ; Tuyết: Syeol (셜)
Thạch: Taek (땍) ; Thái: Tae (대)   ; Thăng, Thắng: Seung (승)  ;  Thành, Thịnh: Seong (성)  ;  Thanh, Trinh, Trịnh, Chính, Đình, Chinh: Jeong (정); Thảo: Cho (초) ; Thất: Chil (칠) ;  Thế: Se (새) ; Thị: Yi (이) ; Thích, Tích: Seok (석) ; Thiên, Toàn: Cheon (천) ; Thiện, Tiên: Seon (선) ; Thiều: Seo (đọc là Sơ) (서) ; Thôi, Triệu: Choi (최) ; Thời, Thủy, Thy: Si(시) ;  Thông, Thống: Jong (종) ; Thu, Thuỷ: Su(수) ; Thư, Thùy, Thúy, Thụy: Seo (서) ; Thừa: Seung (승) ; Thuận: Soon (숭) ; Thục: Sook/ Sil(실) ; Thương: Shang (상) ; 

Xem Ngay:  Gluconeogenesis Là Gì - Nghĩa Của Từ Gluconeogenesis

Trà: Ja (자) ; Trác: Tak (닥) ; Trần, Trân, Trấn: Jin (진) ; Trang, Trường: Jang (장) ; Trí: Ji (지) ; Trúc: Juk (즉) ; Trương: Jang(장)

Xem Ngay về kinh ngiệm du học: Xung quanh vị trí đặt, đổi tiền Hàn Quốc 

V
Vân: Woon (윤) ;  Văn: Moon/ Mun(문)  ; Vi, Vy: Wi (위) ; Viêm: Yeom (염) ; Việt: Meol (멀) ; Võ, Vũ: Woo(우) ; Vương: Wang (왕) ; Xa: Ja (자) ; Xương: Chang (장)

Y
Yến: Yeon (연)  

✌️ Nội dung bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Monday
???? Vui mắt trích nguồn khi
Cần sử dụng,

ĐK ngay những lớp tiếng Hàn tại Monday

1. Lớp tiếng Hàn cấp tốc:
✔️  Lộ trình : 12 tuần (3 tháng)
✔️  Thời khắc: Thời điểm đầu tuần-3-4-5-6

✔️
ngân sách,
khóa huấn luyện: 4.500.000 đ (Giúp sức, Không lấy phí cho những bạn ĐK Du học Hàn Quốc)

2. Lớp tiếng Hàn sơ cấp

✔️  Lộ trình : 8 tuần (2 tháng)
✔️  Thời khắc: Thời điểm đầu tuần-4 (hoặc 3-5)

✔️
ngân sách,
khóa huấn luyện: 1.500.000 đ

3. Lớp tiếng Hàn Xuất đi lao động:

✔️  Lộ trình : 16 tuần (4 tháng)
✔️  Thời khắc: Thời điểm đầu tuần-3-4-5-6

✔️
ngân sách,
khóa huấn luyện: 8.000.000 đ

*Những lớp khác (Luyện thi TOPIK,…) liên lạc, Monday sẽ triển khai, tư vấn rõ ràng và cụ thể,

*Điền vào Form
Phía bên dưới, để nhận tư vấn and ĐK những khóa huấn luyện và đào tạo,

Họ and tên
Năm sinh
Xung quanh vị trí đặt,
Số
Smartphone,

trình độ, giờ đây
trình độ, giờ đây Chưa tốt nhất, nhất có thể nghiệp trung học phổ thông Rất tốt nhất, nghiệp trung học phổ thông Rất tốt nhất, nghiệp TC,Cao Đẳng,đại học
Chương trình quan tâm Chương trình yêu cầu, Tiếng hàn Du học hàn quốc Xuất đi lao động
Gửi đi Vui mắt nhập tài liệu.

Xem Ngay:  Tổng Tài Là Gì

DU HỌC HÀN QUỐC MONDAY – MONDAY EDUCATION
☎ hotline,/zalo: 0901 879 877
???? Add : 70 Võ Oanh, P. 25, Q.
Quận Bình Thạnh,, TP sài thành
✉ Thư điện tử: duhocmonday
gmail.com
???? facebook:www.facebook.com/DuhocMonday
???? Youtube : youtube.com/duhochanquocmonday
???? Instagram : www.instagram/duhocmonday
???? Liên lạc với Du học Hàn Quốc MONDAY sẽ triển khai, tư vấn ngay

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TỔNG HỢP CÁC LOẠI TỪ TRONG TIẾNG HÀN

Bạn đã biết tên thường gọi của động từ, tính từ, danh từ, trợ từ,…..

Bài Viết: Tên tiếng hàn của bạn là gì

Xem Ngay: Vanity Là Gì

Xem Ngay: Xbox Là Gì – Phần Mềm Hệ Thống Xbox One

trong tiếng Hàn chưa? Cùng…

Cách nói “Giáng sinh vui mừng,” trong tiếng…

Bạn đã hiểu phương thức, thức nói “Chúc mừng giáng sinh”, ” Giáng sinh vui mừng,”,… bằng tiếng Hàn? Cùng…

Ngữ pháp A + 기(가) 이를 데 없다

Cùng
nguyên cứu về ngữ pháp A기(가) 이를 데 없다 nhé ^^

BÀI VIẾT MỚI

Khai giảng lớp tiếng Hàn du học 23/2/202…

Nếu như bạn có nguyện vọng du học Hàn Quốc trong tháng sáu năm 2021, thì bạn hãy nhanh gọn lẹ, lẹ học t…

Kinh nghiệm tay nghề vấn đáp chuyên ngành Đại h…

Xin chào
toàn bộ
tất cả chúng ta,, mình là Trần Yến Linh – Du học sinh học tiếng trường ĐH nữ Duksung …

Khai giảng lớp xuất đi lao động Hàn quận…


Một năm, sẽ thu được, 2-4 kỳ thi EPS giành riêng cho,
toàn bộ
tất cả chúng ta, có nguyện vọng đi xuất đi lao động. Tuy nh…

Xem Ngay:  Nhập Thất Là Gì - Thầy Cảm Thấy Hồi Hộp, Xúc Động Khi Nhập Thất (*)

CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MONDAY

Thay mặt đại diện,
Đại diện thay mặt, pháp lý, : Nguyễn Thị Thùy Tiên

Giấy phép kinh doanh thu, : 0315475293 (Cấp bởi Sở Kế Hoạch and Đầu Tư TP.HCM )

Giấy ghi nhận vận động, tư vấn du học số: 1496/Q.-GDĐT-TC (Cấp bởi Sở Giáo Dục and Đào Tạo)

hotline,/zalo : 0901 879 877
Thư điện tử : admin
monday.edu.vn 

facebook : Du học Hàn Quốc MONDAY
Xung quanh vị trí đặt, : 70 Võ Oanh, P. 25, quận.
Quận Bình Thạnh,, Sài Gòn

Cơ chế bảo mật thông tin, thông tin thông báo quý
người sử dụng 

ĐK
× 10 kênh Youtube học tiếng Hàn tốt nhất, nhất có thể nhất

Thể Loại: Sẻ chia, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Tên Tiếng Hàn Của Bạn Là Gì, Cách đặt Tên Tiếng Hàn Hay

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Tên Tiếng Hàn Của Bạn Là Gì, Cách đặt Tên Tiếng Hàn Hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *