click

Task Là Gì

Task La Gi

Task Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Task là gì

*
*
*

Nội Dung

task

*

task /tɑ:sk/ danh từ trọng trách,, trọng trách,, phận sựa difficult task: một trọng trách, phức tạp bài làm, bài tậpgive the boys a task to do: hãy ra bài tập cho những, học sinh làm
công tác làm việc làm việc,
việc làm,
lời quở trách, lời phê bình, lời mắng nhiếcto take to task quở trách, phê bình, mắng nhiếctask force (quân sự
kế hoạch)
Đơn vị chức năng,
công dụng tác chiến
Đặc trưng,
ngoại động từ giao trọng trách,, giao việcto task someone to do something: giao cho ai thao tác làm việc gì chồng chất lên, bắt gánh vác, thử thách, làm căng thẳng mệt mỏi,, làm căng thẳng mệt mỏi,mathematics tasks the child”s brain: toán học để cho đầu óc em nhỏ dại căng thẳng mệt mỏi,
công việcjob step task: trọng trách, bước công việcjob support, task: trọng trách,
giúp đỡ, công việcreading task:
việc làm, đọctask dispatcher: bộ điều phối công việctask dump: sự kết xuất công việctask execution area: vùng thi hành công việctask identification: sự nhận dạng công việctask identification key (TIK): khóa nhận dạng công việctask identifier (TID): bộ nhận dạng công việctask information block (TIB): khối thông báo công việctask management: sự
quản trị công việctask panel: bảng công việctask schedule:
kế hoạch công việctask start: sự mở đầu công việctask state: trình trạng công việctask switch:
đổi khác công việctask virtual storage:
bộ nhớ, ảo công việcvisual task:
việc làm, cần chiếu sángwriting task:
việc làm, ghinhiệm vụUTS (unbound task set): tập trọng trách, không liên kếtaccomplishment of task: sự triển khai xong nhiệm vụadministrative task: trọng trách, quản lýbackground task: trọng trách, thứ cấpchange default task group: nhóm ngầm định trọng trách, thay đổicommon task: trọng trách, chungcommunication task: trọng trách, truyền thôngday task: trọng trách, hàng ngàyforeground task: trọng trách, nổiforeground task: trọng trách, nền trướcimmediate task: trọng trách, tức thìjob step task: trọng trách, bước công việcjob support, task: trọng trách,
giúp đỡ, công việcmain task: trọng trách, chínhmajor task: trọng trách, chínhmanagement task: trọng trách, quản lýmaster scheduler task: trọng trách, lập lịch biểu chínhmeasuring task: trọng trách, đomonitor task: trọng trách, giám sátoperator station task (OST): trọng trách, trạm thao tácplanned task: trọng trách, theo kế hoạchroot task: trọng trách, gốcsecondary task: trọng trách, thứ yếushift task: trọng trách, trong 1 caspecific task: trọng trách, riêngsystem task: trọng trách, hệ thốngtask analysis: sự nghiên cứu và phân tích, nhiệm vụtask description: sự mô tả, nhiệm vụtask descriptor: bộ mô tả, nhiệm vụtask dispatcher: bộ giao nhiệm vụtask management: sự
quản trị nhiệm vụtask overview: tổng quan về nhiệm vụtask panel: bảng nhiệm vụtask programmer: người lập trình nhiệm vụtask queue: hàng nhiệm vụtask schedule: lịch nhiệm vụtask switcher: bộ đổi nhiệm vụtest task: trọng trách, kiểm traunbound task set (UTS): tập (hợp) trọng trách, không liên kếtwork task: trọng trách, làm việcwork task: trọng trách, sản xuấtthao tácfixed task: thao tác làm việc cố địnhfixed task: thao tác làm việc định kỳoperator station task (OST): trọng trách, trạm thao tácscheduled task: thao tác làm việc cố địnhscheduled task: thao tác làm việc định kỳtask queue: hàng thao tácLĩnh vực: toán & tintác vụUTS (unbound task set): tác vụ không kết buộcabsolute task set: tập tác vụ tuyệt đốiappendage task: tác vụ thêm vàoappendage task: tác vụ phụbackground task: tác vụ phụblock task set: tập tác vụ khốicommunication task: tác vụ truyền thôngcontrol oriented task: tác vụ hướng điều khiểnimmediate task: tác vụ trực tiếpimmediate task: tác vụ tức thờiinitiating task: tác vụ khởi đầumain task: tác vụ chínhprimary task: tác vụ chínhreading task: tác vụ đọcregion control task: tác vụ tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, miềnroot task: tác vụ chínhsystem task: tác vụ hệ thốngtask control table: bảng tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, tác vụtask directory table: bảng thư mục tác vụtask information block: khối thông báo tác vụtask interrupt control: tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, ngắt tác vụtask danh sách: list tác vụtask management:
quản trị tác vụtask queue: hàng tác vụtask register: thanh ghi tác vụtask request: yêu cầu, (xây cất) tác vụtask start: sự mở đầu tác vụtask switch:
đổi khác tác vụtask virtual storage:
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, tác vụ ảotime-sharing control task (TSC): tác vụ tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, phân thờiunbound task set (UTS): tập (hợp) tác vụ không kết buộcupdating task: cập nhật tác vụwriting task: tác vụ ghiSpecial task Group (STG)nhóm đặc tráchcông việctask management: sự kiểm sát,
Thống kê, và thống kê công việctask pay: tiền khoán công việctask wages: tiền lương theo công việccông việc, nhiệm vụnhiệm vụaccounting based on task: kế toán theo trọng trách, cá nhânkey task analysis: nghiên cứu và phân tích, trọng trách, chủ yếutask description: bản mô tả, nhiệm vụtask identity: sự
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, nhiệm vụtask method: phương thức thức nhiệm vụtask significance: tầm quan trọng, của nhiệm vụad hoc taskcông tác đặc biệtelement taskcông tác cơ sởtask -rate planchế độ tiền lương tính theo việctask bonustiền lương hoàn côngtask bonustiền thưởng hoàn côngtask bonus systemchế độ thưởng quá mức rất cần thiết,
kế hoạch (ngoài lương chính thức)task budgetingdự toán quảng cáo (theo trọng trách,)task forcenhóm
Quân đội, biệt phái,
Quân đội, đặc biệttask groupnhóm làm việctask paytiền công khoántask settingsự
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, phương châm công táctask system of paychế độ lương khoán

Xem Ngay:  Năng Khiếu Là Gì - Nghĩa Của Từ Năng Khiếu
*

Xem Ngay: Display Là Gì

*
*

task

Từ điển Collocation

task noun

ADJ. awesome, challenging, daunting, enormous, formidable, great, Herculean, huge, mammoth, massive, monumental | arduous, demanding, difficult, exacting, exhausting, hard, laborious, onerous, stiff, time-consuming, tough, uphill | dangerous, hazardous | basic, easy, simple, small Translating the letter was no easy task. | menial, mundane, repetitive, tedious | complex, mind-boggling | delicate, tricky | fruitless, hopeless, impossible | daily, day-to-day, routine | central, fundamental, important, main, major, primary, principal The primary task of the chair is to ensure the meeting runs smoothly. | essential, vital | immediate, urgent | enviable, pleasant | thankless, unenviable, unpleasant | administrative, domestic, household, manual | self-appointed, self-imposed

VERB + TASK take on, take upon yourself, undertake Nobody was keen to take on such a thankless task. | approach, get to grips with, tackle How do you tackle a task like that? | carry out, do, fulfil, get on with, perform I left her to get on with the task of correcting the errors. | accomplish, complete, succeed in | cope with | fail in | allocate, assign (sb), delegate, entrust sb with, give sb, set sb She failed to complete the task that she had been set. | be charged with, be faced with, have She was charged with the important task of telling the children. | be engaged in I was engaged in the delicate task of clipping the dog”s claws. | help sb with | be suited/unsuited to His thick fingers were not well suited to the task.

TASK + VERB require sth The task requires a variety of skills và experience. | fall to sb The unenviable task of telling my parents fell to the head teacher. | confront sb, face sb The team have no illusions about the kích cỡ of the task confronting them.

Xem Ngay:  Excel Là Gì - Microsoft Excel

PREP. ~ for a hard task for the committee | ~ in one of the first tasks in language learning

PHRASES the task ahead We need to think realistically about the task ahead. | the task in hand We should stop chatting và get back to the task in hand.

Từ điển WordNet

Xem Ngay: Freak Out Là Gì – 10 Câu Văn Nói Hay Cảm nhận thấy, Trong Phim Mỹ

Microsoft Computer Dictionary

n. A stand-alone application or a subprogram that is run as an independent entity.

English Synonym và Antonym Dictionary

tasks|tasked|taskingsyn.: assignment chore duty function job stint work

Thể Loại: San sẻ, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Task Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Task Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *