click

Tập Hợp Q Là Gì

Tap Hop Q La Gi

Tập Hợp Q Là Gì

Số hữu tỉ là gì? Kí hiệu số hữu tỉ như nào? Cách viết số hữu tỉ? Số hữu tỉ dương là gì? Số hữu tỉ âm là gì?… Trong nội dung bài viết rõ ràng, phía sau đây,, hãy cùng hethongbokhoe.com
nguyên cứu về chủ đề này nhé!

Số hữu tỉ là gì?

Định nghĩa số hữu tỉ là gì?

Số hữu tỉ là số viết được phía dưới dạng phân số (frac{a}{b}) với a, b (epsilon Z) and (bneq 0)

Kí hiệu số hữu tỉ

Tập hợp những số hữu tỉ được kí hiệu là Q

Tập Hợp Q Là Gì

Cách viết số hữu tỉ

Số hữu tỉ
gồm có, số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, tập hợp số nguyên. Do tại, như vậy, một số trong những, trong những hữu tỉ rất có thể viết ở nhiều dạng: số thập phân, phân số. 
Đặc trưng, với số, hữu tỉ âm, rất có thể có 3 phương pháp, viếtVD: Nêu ba phương pháp, viết của số hữu tỉ -3/5?

Dạng phân số rất có thể viết: -3/5; 3/-5Dạng số thập phân: -0,6

*

Số hữu tỉ dương là gì? Số hữu tỉ âm là gì?

Số hữu tỉ to
nhiều hơn nữa 0 là số hữu tỉ dương Số hữu tỉ nhỏ dại, dại hơn 0 là số hữu tỉ âmSố 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

Xem Ngay:  Nghiệm Là Gì - Nghiệm Bội Của đa Thức Là Gì

Bài Viết: Tập hợp q là gì

So sánh, hai số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ x, y ta luôn có: x = y hoặc x > y hoặc x

Cách so sánh, hai số hữu tỉ x, y:

Bước 1: Chuyển hai số hữu tỉ x, y thành hai phân số.Bước 2: So sánh, hai phân số.

Xem Ngay: Diverticulitis Là Gì – Bệnh Túi Thừa (Diverticular Disease)

Ví dụ: So sánh, hai số hữu tỉ sau (x=frac{2}{-7}) and (y=frac{-3}{11})Ta có: (x=frac{2}{-7}=frac{-22}{77})(y=frac{-3}{11}=frac{-21}{77})Vì (– 22

Số vô tỉ là gì?

Định nghĩa số vô tỉ là gì?

Số vô tỉ là số viết được phía dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Xem Ngay: Vẽ Showroom Drawing La Gi – Bản Vẽ Showroom Drawing Là Gì

Kí hiệu số vô tỉ như nào?

Tập hợp những số vô tỉ được kí hiệu là I

Bài tập ví dụ số vô tỉ

Ví dụ 1: Giữa những phân số sau, phân số nào màn
màn biểu diễn số hữu tỉ: (frac{3}{-4}), (frac{-12}{15}), (frac{-15}{20}), (frac{24}{-32}), (frac{-20}{28}), (frac{-27}{36})

Cách giảiTa có: (frac{-15}{20}=frac{-15div 5}{20div 5}=frac{-3}{4})(frac{24}{-32}=frac{24div 8}{-32div 8}=frac{3}{-4})(frac{27}{-36}=frac{27div 9}{-36div 9}=frac{3}{-4})(frac{-12}{15}=frac{-3}{5}) ; (frac{-20}{28}=frac{-5}{7})Vậy những phân số màn
màn biểu diễn (frac{-3}{4}) là (frac{-15}{20}); (frac{24}{-32}); (frac{-27}{36})Ví dụ 2:
So sánh, những số hữu tỉ (frac{a}{b}) với a, b thuộc Z, (bneq 0). Với số, 0 khi a, b cùng dấu and khi a, b khác dấu.Cách giải

Ta có: (frac{a}{b}=a.frac{1}{b})Khi a, b cùng dấu:Nếu (a> 0) and (b> 0) suy ra: (frac{1}{b} > 0)Nên: (a.frac{1}{b} > 0) vậy (frac{a}{b} > 0)Nếu a Nên: (a.frac{1}{b} > 0) vậy (frac{a}{b} > 0)Khi a, b khác dấu:Nếu a > 0 and b Nên: (a.frac{1}{b} Nếu a 0 suy ra: (frac{1}{b} > 0)Nên: (a.frac{1}{b} Ví dụ 3: Giả sử (x= frac{a}{m}) and (y= frac{b}{m}) ((a, b, m epsilon mathbb{Z}, mneq 0)) and x Cách giải

Ta có: x a So sánh, x, y, z ta chuyển chúng cùng mẫu: 2m(x=frac{a}{m}=frac{2a}{2m}) and (y=frac{b}{m}=frac{2b}{2m}) and (z=frac{a+b}{2m})Mà: (aVới: (ahay (a+bTừ (1) and (2),
Tóm lại: (x Trên
Đấy là, bài tổ hợp kiến thức và năng lực, về số hữu tỉ and số vô tỉ. Nếu có do dự thắc mắc hay góp ý ra mắt, nội dung bài viết
toàn bộ
tất cả chúng ta, để lại phản hồi
Phía bên dưới, nha. Hãy nhớ là, sẻ chia, nếu cảm nhận thấy, thấy thấy, hay nhé

Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Dependency Là Gì - Dependency Injection Trong Java Là Gì

Bài Viết: Tập Hợp Q Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Tập Hợp Q Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *