Sự Khác Biệt Giữa Nghiên Cứu Trong Vivo Và In Vivo Là Gì

Sự Khác Biệt Giữa Nghiên Cứu Trong Vivo Và In Vivo Là Gì

2021

Bạn cũng có thể đã gặp những thuật ngữ “in vitro” and “in vivo” khi đọc về những nghiên giúp khoa học. Hoặc có lẽ bạn đã thân quen với họ khi nghe nói về những th

*

NộI Dung:

Bạn cũng có thể đã gặp những thuật ngữ “in vitro” and “in vivo” khi đọc về những nghiên giúp khoa học. Hoặc có lẽ bạn đã thân quen với họ khi nghe nói về những thủ tục như thụ tinh trong ống nghiệm.

Nhưng các thuật ngữ này thực sự có nghĩa là gì? Tiếp tục đọc khi chúng tôi phân tí;ch sự khác biệt giữa những thuật ngữ này, bỏ ra một số ví; dụ thực tiễn and đàm đạo về ưu and điểm yếu kém của chúng.

Bài Viết: In vivo là gì

Định nghĩa

Bên dưới đây, các bạn sẽ khám phá một số định nghĩa rõ nét hơn and đàm đạo ý nghĩa của từng thuật ngữ trong những ngữ cảnh khác nhau.

In vivo

In vivo là tiếng Latinh có nghĩa là “phía trong cuộc sống”. Nó đề cập đến việc làm đc tiến hành trong tất cả cơ thể sống.

Trong ống nghiệm

In vitro là tiếng Latinh có nghĩa là “trong kí;nh.” Khi một đồ gì đó đc tiến hành trong ống nghiệm, nó sẽ bị xảy ra bên phía ngoài một cơ thể sống.

Tại chỗ

In situ có nghĩa là “ở chỗ đứng; thuở đầu”. Nó tọa lạc chổ nào đó giữa in vivo and in vitro. Một đồ gì đó đc thực bây giờ chỗ có nghĩa là nó đc quan sát trong bối cảnh bỗng nhiên của nó, nhưng bên phía ngoài một sinh vật sống.

Ví; dụ thực tiễn

Hiện tại các bạn đã định vị những thuật ngữ này, hãy khám phá một số ví; dụ thực tiễn về chúng.

Học

Cách thức in vitro, in vivo hoặc in situ đc dùng trong những nghiên giúp khoa học. Trong một số điều kiện, những nhà nghiên giúp có thể dùng nhiều phương thức để check giả thuyết của họ.

Trong ống nghiệm

Những phương thức in vitro đc dùng trong phòng thí; nghiệm thường sẽ có thể kể cả các thứ như nghiên giúp tế bào vi khuẩn, động vật hoặc người trong nuôi cấy. Mặc dù điều ấy có thể đáp ứng một môi trường xung quanh đc kiểm soát cho một thí; nghiệm, nhưng nó xảy ra bên phía ngoài cơ thể sống and kết quả phải đc xem xét cẩn trọng.

Xem Ngay:  Closer Là Gì - Nghĩa Của Từ Closer

In vivo

Khi một nghiên giúp đc tiến hành in vivo, nó có thể kể cả các thứ như tiến hành những thí; nghiệm trên một quy mô động vật hoặc trong một thử nghiệm lâm sàng ở người. Trong điều kiện này, việc làm đang ra mắt phía trong một cơ thể sống.

Tại chỗ

Cách thức in situ có thể đc dùng để quan sát mọi thứ trong bối cảnh bỗng nhiên của chúng, nhưng bên phía ngoài cơ thể sống. Một ví; dụ điển hình về điều đây là một kỹ thuật đc gọi là lai tại chỗ (ISH).

ISH có thể đc dùng để search một axit nucleic rõ rệt (DNA hoặc RNA) trong một đồ gì đó cũng như một mẫu mô. Những đầu dò chuyên dụng đc dùng để link với một trình tự axit nucleic rõ rệt mà nhà nghiên giúp đang search.

Các đầu dò này đc gắn card các thứ như phóng xạ hoặc huỳnh quang. Điều ấy được phép nhà nghiên giúp xem chỗ đứng; của axit nucleic trong mẫu mô.

ISH được phép nhà nghiên giúp quan sát chỗ đứng; của axit nucleic trong bối cảnh bỗng nhiên của nó, nhưng bên phía ngoài cơ thể sống.

Sự thụ tinh

Có thể bạn đã nghe nói về thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nhưng chí;nh xác thì điều ấy có nghĩa là gì?

IVF là một loại điều trị vô sinh. Trong IVF, một hoặc nhiều trứng đc lấy ra từ buồng trứng. Sau đó, trứng đc thụ tinh trong phòng thí; nghiệm and cấy quay về tử cung.

Vì các bước thụ tinh xảy ra trong môi trường xung quanh phòng thí; nghiệm chứ không phải trong cơ thể (in vivo), công đoạn này đc gọi là thụ tinh trong ống nghiệm.

Xem Ngay: Era Là Gì – Nghĩa Của Từ Era, Từ Từ điển Anh

Độ nhạy với kháng sinh

Thuốc kháng sinh là loại thuốc có công dụng điều trị những bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Chúng làm điều ấy bằng phương thức làm gián đoạn khả năng sinh trưởng hoặc phát triển của vi khuẩn.

Có nhiều loại, hoặc nhiều nhóm, kháng sinh and một số vi khuẩn nhạy cảm với một số nhóm hơn các loại khác. Ngoài ra, vi khuẩn có thể phát triển để kháng lại thuốc kháng sinh.

Mặc dù nhiễm trùng do vi khuẩn xảy ra trên hoặc trong cơ thể các bạn, thử nghiệm độ nhạy kháng sinh thường xảy ra trong môi trường xung quanh phòng thí; nghiệm (trong ống nghiệm).

Xem Ngay:  Condolences Là Gì - Condolence Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Những nhân tố cần xem xét

Hiện tại các bạn đã xem qua những định nghĩa and khám phá một số ví; dụ, bạn cũng có thể tự hỏi liệu có ưu hay điểm yếu kém khi dùng cái này hơn cái kia.

Chứa một số nhân tố cần xem xét khi so sánh việc làm in vitro and in vivo. Chúng có thể kể cả:

Bối cảnh

Xin nhắc lại, thứ gì đó in vivo ở trong bối cảnh của một cơ thể sống trong khi thứ gì đó in vitro thì không.

Cơ thể các bạn and những hệ thống cấu thành chúng rất khó khăn. Cho nên, nghiên giúp đc tiến hành trong ống nghiệm có thể không tái tạo chí;nh xác những trường hợp xảy ra phía trong cơ thể. Cho nên, kết quả phải đc diễn giải cẩn trọng.

Một ví; dụ về điều đây là thụ tinh trong ống nghiệm nếu với thụ tinh trong cơ thể.

Trong cơ thể sống, rất í;t tinh trùng thực sự có khả năng thụ tinh với trứng. Trên thực tiễn, việc chọn lọc những quần thể tinh trùng rõ rệt đc tiến hành qua trung gian trong ống dẫn trứng.Trong các bước thụ tinh ống nghiệm, việc chọn lọc tinh trùng chỉ có thể đc bắt chước 1 phần.

Tuy vậy, động lực chọn lọc trong ống dẫn trứng tựa như phẩm chất của những quần thể tinh trùng đc chọn lọc in vivo là một ngành nghề cần phải được nghiên giúp nhiều hơn. Những nhà nghiên giúp hy vọng rằng các bắt gặp này sẽ đáp ứng thông tin rất tốt hơn về việc chọn lựa tinh trùng cho IVF.

Đối sánh tương quan

Trong một số điều kiện, các gì bạn quan sát đc trong ống nghiệm có thể không đối sánh tương quan với các gì thực sự xảy ra trong cơ thể sống. Hãy dùng thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh làm ví; dụ.

Như các bạn đã đàm đạo trước đó, check độ nhạy kháng sinh có thể đc tiến hành bằng một số phương thức in vitro. Nhưng làm thế nào để các phương thức này đối sánh tương quan với các gì thực sự xảy ra trong vivo?

Một bài báo giải quyết thắc mắc này. Những nhà nghiên giúp đã tìm cảm thấy một số điểm mâu thuẫn trong kết quả của thử nghiệm trong ống nghiệm nếu với kết quả lâm sàng thực tiễn.

Trên thực tiễn, 64 phần trăm các người bị nhiễm vi khuẩn đc báo cáo là đã kháng với cefotaxime kháng sinh đc Đánh Giá là có phản quang rất tốt với điều trị bằng kháng sinh.

Xem Ngay:  Company Profile Là Gì - Thiết Kế Profile Company Là Gì

Căn chỉnh

Trong một số điều kiện, một sinh vật có thể thí;ch nghi với môi trường xung quanh trong ống nghiệm. Điều ấy có thể liên quan đến kết quả hoặc quan sát. Một ví; dụ về điều đây là phương thức vi rút cúm chỉnh sửa để cung cấp với những chất nền phát triển trong phòng thí; nghiệm.

Bệnh cúm, hay bệnh cúm, là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút cúm gây ra. Trong những phòng thí; nghiệm nghiên giúp, virus này thường đc nuôi trong trứng gà.

Người ta quan sát cảm thấy rằng những phân lập lâm sàng của vi rút có thể tạo thành những hạt dài and dạng sợi trong bỗng nhiên. Sự phát triển tiếp tục trong trứng nhiều khi có thể chỉnh sửa diện mạo của vi rút từ dạng sợi sang hình cầu.

Nhưng diện mạo virut không cần là thứ duy nhất có thể bị liên quan khi thí;ch nghi với trứng. Các chỉnh sửa về khả năng thí;ch nghi của trứng xảy ra ở những chủng vắc xin có thể tác động hiệu quả của vắc xin.

Điểm mấu chốt

In vitro and in vivo là hai thuật ngữ mà bạn cũng có thể bình thường gặp phải, đặc điểm là khi đọc về những nghiên giúp khoa học.

In vivo đề cập đến thời gian nghiên giúp hoặc việc làm đc tiến hành với hoặc trong tất cả sinh vật sống. Ví; dụ có thể kể cả những nghiên giúp trên quy mô động vật hoặc thử nghiệm lâm sàng trên người.

In vitro đc dùng để diễn tả việc làm đc tiến hành bên phía ngoài một cơ thể sống. Điều ấy có thể kể cả nghiên giúp tế bào trong nuôi cấy hoặc những phương thức check độ nhạy kháng sinh của vi khuẩn.

Xem Ngay: Exclude Là Gì – Nghĩa Của Từ Exclude

Hai thuật ngữ bản chất là đối lập của nhau. Nhưng bạn cũng có thể nhớ cái nào là cái nào không? Một phương thức để làm điều đây là chú ý rằng âm lượng in vivo cũng như các từ đề cập đến cuộc sống, chẳng hạn như sống, khả thi hoặc hoạt bát.

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Sự Khác Biệt Giữa Nghiên Cứu Trong Vivo Và In Vivo Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Sự Khác Biệt Giữa Nghiên Cứu Trong Vivo Và In Vivo Là Gì

Leave a Reply