Street Smart Là Gì – Street Smart Nghĩa Là Gì

Street Smart Là Gì – Street Smart Nghĩa Là Gì

Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 43 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm and Brandon phụ trách.

Bài Viết: Street smart là gì

The two idioms we’re learning today are STREET SMART và A CHEAP SHOT.

Trong bài học hiện nay, hai thành ngữ ta học là STREET SMART and A CHEAP SHOT.

*

*

Mai Lan và Mike are at the Giant Supermarket. They’re shopping for groceries và household items such as detergent, kitchen cleaners và cooking utensils. It’s the weekend, the place is quite crowded; some pick up merchandises while pushing shopping carts along the aisles, some others spend time inspecting the products carefully before deciding on the purchase. The store is clean và bright.

Mai Lan and Mike đang ở tại siêu thị Giant. Họ đang mua thực phẩm and vật dụng trong nhà như xà bông, bột rửa chén, chùi bếp and đồ nấu bếp như nồi chảo. Cuối tuần, Vị trí này thật đông, vài người lấy món đồ trong khi đẩy xe dọc theo dãy hàng; vài người khác xem xét phẩm vật trước khi quyết định mua. Siêu thị này sạch sẽ and lạc quan.

MIKE: Mai Lan, have you found all the items you need?Mai Lan, cô đã tìm đc những thứ cô cần chưa ?

MAI LAN: I think so, but wait, I want lớn get ice cream. Sometimes, having good ice cream while watching TV is really enjoyable.Tôi nghĩ vậy, nhưng đợi chút. Tôi muốn mua kem. Nhiều khi ăn kem ngon trong khi xem truyền hình thì quyến rũ lắm.

MIKE: I agree. The frozen dessert section is lớn the left. Oh, let me go over there và say hello lớn Billy first. He’s right there near cashier number 8.Tôi đồng ý. Khu tráng miệng đông lạnh ở bên trái. Ồ. Để tôi đi ra kia chào Billy đã. Anh ta ngay gần chuyên viên thâu ngân số 8.

Xem Ngay:  độ Là Gì - Nghĩa Của Từ độ

MAI LAN: I remember him, he’s very smart và talkative.Tôi nhớ ra anh ta rồi. Anh ta khôn lanh and nói nhiều.

MIKE: Yes, that’s him. He’s the street smart type.Đúng anh ta đó. Anh ta là người lanh đời.

MAI LAN: Street smart? Tell me more about this term.Street smart? Giải thích cho tôi thêm về từ này.

MIKE: Street S-T-R-E-E-T smart S-M-A-R-T describes a person who has the ability lớn survive in the city, lớn deal with potential difficulties or dangers of life in the city.

Street S-T-R-E-E-T smart S-M-A-R-T tả một người có khả năng sống còn Vị trí thành thị, đối mặt với nan giải nguy cơ của đời sống tại đô thị.MAI LAN: So, Billy is street smart.

Vậy Billy là người lanh đời, láu cá.

MIKE: Right. He can be very comfortable with college professors as well as taxi drivers, religious leaders as well as business people.Đúng. Anh ta là người hòa hợp đc với giáo sư đại học tương tự như tài xế taxi, với các vị chỉ dẫn tôn giáo tương tự như thương gia.

Xem Ngay: Geometry Là Gì – Nghĩa Của Từ Geometry

MAI LAN: Wow! That’s special. I heard once a pickpocket stole his wallet, surprisingly, somehow he got it back.Ồ, đặc thù nhỉ. Một lần tôi nghe nói kẻ cắp ăn trộm ví tiền của anh ta, đáng ngạc nhiên là làm sao anh ta lấy lại đc.

MIKE: Yes. As soon as the guy snatched his wallet, Billy went lớn see a man who is known as a type of gang leader in the city. A few phone calls later, the wallet was brought lớn the man và returned lớn Billy. Quite a story!

Xem Ngay:  Bruh Là Gì - Những Thông Tin Thú Vị Về Bruh Moment

Đúng. Ngay sau khi ăn trộm dựt mất bóp, Billy đi ngay tới gặp một người, coi như 1 đầu đảng trong đô thị. Chỉ sau vài cú phone, cái bóp lại đưa cho người đó rồi trả lại cho Billy. Một chuyện lạ!

MAI LAN: Basically, Billy is quite nice, right?Billy cơ bản là người đáng yêu, đúng không ?

MIKE: Yea. No problem with him.Đúng. Không có vấn đề gì về anh ta.

MAI LAN: I think I like him.Tôi nghĩ là tôi mến anh ta.

MIKE: Me, too. Poor guy, he didn’t have good luck when he wanted lớn marry his first love.Tôi cũng như vậy. Thương hại anh ta. Anh ta không đc phát tài cưới người tình đầu.

MAI LAN: Really, why so?Thực à, tại sao vậy?MIKE: Billy và Helen were in love for a few years. Finally, he proposed lớn her; of course Helen wanted lớn marry him but her parents didn’t agree và broke them up.Billy and Helen yêu nhau một số năm. Rồi anh ta xin cưới cô, đương nhiên Helen muốn lấy anh nhưng ba má cô không đồng ý and chia rẽ họ.

MAI LAN: Helen’s parents knew they were in love, didn’t they?Ba má Helen biết là hai tình nhân nhau, phải không?

MIKE: Yes, they knew. But unfortunately Billy’s friend, Carl, told Helen’s parents negative stories about him. So they resented Billy, saying he wouldn’t be a responsible husband và convinced Helen lớn drop him.Có, họ biết. Nhưng rủi ro là bạn Billy, Carl, nói với ba má Helen vài chuyện ăn hại cho Billy. Vậy là ông bà không chấp nhận Billy, bảo rằng anh sẽ không là người chồng có trách nhiệm đến cả quyết Helen phải bỏ anh ta.

MAI LAN: That’s not fair. Why didn’t he defend himself?Việc đó không công bình. Tại sao anh ta lại không tự bào chữa?

Xem Ngay:  Công Trình Cấp 3 Là Gì

MIKE: He did, unsuccessfully.Anh ta có làm nhưng không thành công.

MAI LAN: Poor Billy! Carl shouldn’t have done that.Thương Billy quá! Carl đáng lẽ không được thiết kế vậy.

MIKE: True. What Carl did was a cheap shot. Cheap C-H-E-A-P shot S-H-O-T.Quả thật như vậy. Điều Carl làm là cú chơi không công bình. Cheap C-H-E-A-P shot S-H-O-T.

MAI LAN: A cheap shot is an unfair attack, right?A cheap shot là một sự gây hấn, cư xử xỏ xiên, không công bình, phải không?

MIKE: Yes. Carl should not have told Helen’s negative comments about Billy. That’s a cheap shot.Phải. Carl đáng lẽ không đc nói với ba má Helen các lời xấu về Billy. Đấy là lối xỏ xiên.

MAI LAN: Well. What’s passed is passed. Billy seems lớn be happy now.Ồ, chuyện qua rồi. Giờ đây trông Billy hình như vui rồi.

MIKE: He is. He has a very sweet girl friend now và Helen is happily married lớn Jack Milton. All’s well.Anh ta vui rồi. Giờ đây anh có bạn nữ rất dịu dàng and Helen đã lấy chồng, Jack Milton, and rất hạnh phúc. Mọi chuyện vui vẻ.

Xem Ngay: Weeaboo ( wibu có nghĩa là gì ?

MAI LAN: Good ending for all!

Kết chuyện tốt nhất lành cho cục bộ !

Lúc này các bạn vừa học hai thành ngữ : STREET SMART nghĩa là LANH ĐỜI and CHEAP SHOT nghĩa là NÓI HAY CƯ XỬ XỎ XIÊN. Hằng Tâm and Brandon xin hẹn tái ngộ quí vị trong bài học tới.

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Street Smart Là Gì – Street Smart Nghĩa Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Street Smart Là Gì – Street Smart Nghĩa Là Gì

Leave a Reply