click

Stock Solution Là Gì – Tra Từ ‘Stock Solution’

Stock Solution Là Gì – Tra Từ ‘Stock Solution’

2 non-miscible phases 2 pha không xáo trộn (-) signifies that this characteristic is not normally evalutated Dấu – nhằm mục đích, mục tiêu chỉ những chỉ tiêu này
Thỉnh thoảng, không nhất thiết phải Review (+) signifies that this characteristic is normally evaluated Dấu + nhằm mục đích, mục tiêu chỉ những chỉ tiêu này rất cần phải, Review “Do và tell” Thẩm định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, and xác thực 1400 rotations/ minute.

Bài Viết: Stock solution là gì

Vòng trên phút 2 cone mixing machine Máy trộn 2 hình nón 3 full production batches 3 lô sản xuất A brief description of the types of tests considered in this document is provided below

Tiếp sau đó,
đó chính là diễn tả ngắn gọn nhiều chủng loại, phép thử được đề cập trong tài liệu, này A column temperature controller Bộ phận tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh,
Nhiệt độ, cột A controlled released product Chế phẩm giải phóng hoạt chất có điều hành và trấn áp, A Cpk (process capability) of 1.0, 1.3 or 1.2 represents a 3,4,6 sigma respectively Năng lực, (Cpk) đạt điểm 1.0, 1.3 hoặc 1.2 thể hiện, 3,4,6 sigma tương ứng, A derivative belongs to xxx group Dẫn xuất thuộc đội, dẫn chất thuộc đội A know reference material Chất so sánh đã biết A linear relationship Mối tương quan, tuyến tính A linear relationship should be evaluated across the range (see section 4.3) of the analytical procedure Cần Review mối tương quan, tuyến tính trong khoảng chừng khẳng định chắc chắn, (xem mục 4.3) của không ít, bước nghiên cứu và phân tích, và phân tích A minimum of three consecutive production batches Tối thiểu balo sản xuất tiếp tục, A plot of the data should be included Đồ thị của quá nhiều, số liệu cũng rất cần phải, đc
Đưa ra, A pre-planned validation protocol Đề cương đánh giá và thẩm định, có trước A short description of the manufacturing process in a schematic drawing or flow chart Bản diễn tả ngắn gọn công đoạn, sản xuất trình diễn
Phía dưới, dạng bản vẽ hoặc sơ đồ A stationary phase contained in a column Pha tĩnh chứa trong cột A summary of the critical processes, control variable (n) và justification for their selection Bản tóm tắt công đoạn, quan trọng, những biến số cần điều hành và trấn áp, and lý giải, về vấn đề, lựa chọn chúng A validated manufacturing process Một
quy trình, sản xuất đã đánh giá và thẩm định, A white or yellowish-white White color hoặc trắng hơi vàng A.lumbricoides Bệnh do giun đũa Abdominal Bụng, thuộc sở hữu bụng Abdominal pain Đau bụng Ability of solid welding by temperature Tài năng hàn chắc bởi nhiệt, độ kín của vỉ Abnormal hematology test result Tính năng, kiểm tra huyết học phi lý Abnormally increased cellular element of blood Tác nhân tế bào máu tăng thêm, phi lý Abrasion Độ mài mòn Abrasion testing machine Máy thử độ mài mòn Abscesses Áp xe Absorbance Độ hấp thụ Absorption Hấp thu Accelerated Lão hóa cấp tốc (trong nghiên cứu và phân tích, độ ổn định) Acceptance criteria Chỉ tiêu gật đầu đồng ý, đồng ý According to national procedure Tuân theo, công đoạn, nước nhà Accuracy Độ đúng Acid/base hydrolysis Thủy phân bằng acid/kiềm Acidity Tính acid Acidity or alkalinity Số lượng số lượng giới hạn, acid-kiềm Active ingredient Hoạt chất, thành phần, có hoạt tính Active mechanism
chính sách
công dụng Active mechanism of dihydroartemisinin has not been known fully
chính sách
công dụng của dihydroartemisinin còn chưa khẳng định chắc chắn, thật rõ Active substance Hoạt chất Addison disease Bệnh suy thượng thận mạn: là yếu tố hoàn cảnh, tuyến thượng thận giảm tiết toàn bộ tổng thể những hormone của tôi, (hầu hết là những hormone vỏ thượng thận, glucocorticoid, aldosterol, androgen) Additional report
Giải trình, bổ sung cập nhật update Additional testing intended to be carried out (eg. With proposed acceptance criteria và analytical validation appropriate) Những phép thử bổ sung cập nhật update ý định, thiết kế kiến thiết, (
có những chỉ tiêu gật đầu đồng ý, đồng ý and đánh giá và thẩm định, công đoạn, nghiên cứu và phân tích, và phân tích tương thích) Adep suillus Mỡ lợn Adeps lanae Sáp lông cừu Adequate supporting data should be generated to show evidence that the revised process would still ensure that the product meets the desired quality và approved specification Sẽ phải, có khá đầy đủ, tài liệu làm dẫn chứng cho thấy, cảm nhận thấy, thấy công đoạn, điều chỉnh, vẫn đảm bảo an toàn, sản phẩm đạt chất lượng như
yêu cầu and theo như đúng tiêu chuẩn đã được duyệt Adhesive Độ dính vào, Administrative dossier Hồ sơ hành chính Adopted from ICH Guidelines Được trích dẫn theo một số trong những, hướng dẫn của ICH (international conference on Harmonisation) Aerodynamic kích cỡ Kích cỡ khí động học Aerosil 200 Aerosil 200 là tên thường gọi, tài chính, của silicon dioxide (
Phía trong, chuyên luận silicon) Aerosol Nhũ tương phun mù Aerosol Thuốc khí dung, thuốc phun mù After IV injection for rabbits và rats Sau thời điểm tiêm tĩnh mạch cho thỏ and chuột Agar, Chinese gelatin, agar-agar, sea-weed Thạch Agranulocytosis Thực trạng, mất bạch cầu hạt, do phản xạ, thuốc, hay do phơi nhiễm bức xạ Airlock Chốt gió Alkalinity Tính kiềm All kinds of malarias Tổng thể những thể sốt rét All relevant data collected during validation of formulae used for calculating validation characteristics should be submitted và discussed as appropriate. Tổng thể những số liệu
Tác động, thu được trong
quy trình, đánh giá và thẩm định, and những công thức được
Cần sử dụng, để thống kê giám sát những đại lượng
Đặc trưng, của sự việc, đánh giá và thẩm định, rất cần phải, đc
Đưa ra, and bàn luận.

Xem Ngay:  Plasmid Là Gì - Ứng Dụng Plasmid

Xem Ngay: NHNN Là Gì – NHNN VN

All sides are intact Thành cạnh viên lành lặn Allergic myocarditis Viêm cơ tim do dị ứng Alteration Sự
Thay đổi,, sự biến hóa Alternative manufacturer Nhà sản xuất sửa chữa Alternative site Cơ sở sản xuất sửa chữa Alveolar abscesses Áp xe ổ răng Ambiguous concept Khái niệm mơ hồ, chưa rõ ràng và cụ thể, Ampersand; Và sign & Ampoule ống thuốc tiêm Amyloidosis Sự tích đạm trong khung người, An investigation of specificity should be conducted during the validation of identification tests, the determination of impurities và the assay Việc khẳng định chắc chắn, tính đặc hiệu rất rất cần thiết, được thiết kế theo phong cách, trong lúc đánh giá và thẩm định, những phép thử định tính, khẳng định chắc chắn, tạp chất and định lượng Analytical methods Phương pháp, nghiên cứu và phân tích, và phân tích, phương pháp, kiểm nghiệm Analytical performance characteristics Những chỉ tiêu trong đánh giá và thẩm định, công đoạn, nghiên cứu và phân tích, và phân tích Analytical scales Cân nghiên cứu và phân tích, và phân tích Anaphylaxis (Anaphylactic shock) Sốc phản vệ, một loại phản xạ, quá mẫn với thuốc Và most strains of Phường. falciparum And
Hầu hết, những chủng Phường. falciparum Angioedema Phù mạch. Không riêng gì, là là biểu lộ, của dị ứng mà còn chính bới, nhiều nguyên nhân, khác không lien quan tới, dị ứng (
công dụng phụ của quá nhiều, chất ức chế men chuyển hay ức chế thụ thể Angiotensin II) Angioedema, atrophedema, giant hives, periodic edema, Quincke’s edema (recurrent large circumscribed areas of subcutaneous edema; onset is sudden và it disappears within 24 hours; seen mainly in young women, often as an allergic reaction to food or drugs) Hay nói một cách khác là phù mạch Angiotrongylus Bệnh giun mạch Annex 1 is a form that needs to be completed by the applicant for checking purpose

Phụ lục một là 1 trong các, biểu mẫu mà cơ sở ĐK cần điền rất khá đầy đủ, để kiểm tra Annex 2 gives definitions of terms used in the guideline Phụ lục 2
Đưa ra, định nghĩa những thuật ngữ sử dụng trong hướng dẫn ANNEXURE Phụ lục Anorexia Biếng ăn, chán ăn Antiadhesions Chất chống dính Antibacterial combination Nhóm phối hơp kháng khuẩn Anticaking agent Chất chống vón cục Anticoagulant Thuốc chống đông máu Antifrictions Chất chống ma sát liên tiểu phân Apathy Lạnh nhạt,, lãnh đạm, API Active pharmaceutical ingredients Thành phần, có hoạt tính (hoạt chất)  Apostrophe Dấu móc lửng ` Apparatus Loại thiết bị, thiết bị Apparent density Tỷ lệ biểu kiến Appearance of blister Vẻ
Bên phía ngoài, vỉ Appearance of sachet Vẻ
Bên phía ngoài, túi Appearance of solution Độ trong, mầu sắc dung dịch. Trong điều kiện kèm theo, diễn tả vẻ
Bên phía ngoài, trạng thái của dung dịch. Appendices Những phụ lục Appendix Phụ lục Application form Mẫu đơn Application on wide area therapy Ứng dụng điều trị diện rộng Apply the label, Press the label, Labelling Dán nhãn Appropriate levels Lượng tương thích Appropriate statistical methods Phương pháp, thống kê tương thích Approved notification (cosmetics, functional food)
tuyên bố, mỹ phẩm, thực phẩm tính năng, Are valid for 5 years from date of issue Có mức giá, cả 5 năm kể từ thời điểm ngày cấp (có mức giá, cả 5 năm kể từ thời điểm ngày
cho ra đời) Are valid until… Có mức giá, cả tới, ngày… Argiron, protacgon, colacgon Bạc keo Army’s Department of Health – Ministry of Defence Cục Quân y – Bộ Quốc Phòng Article 1 Điều 1 As a matter of fact Trên thực tiễn, As appropriate, this should include samples stored under relevant áp lực đè nén, đè nén conditions: light, heat, humidity, acid/base hydrolysis và oxidation Nếu cần, thì bao tới cả so sánh, trên mẫu được tàng trữ ở những, điều kiện kèm theo, nghiêm ngặt, có
Tác động, như: ánh sáng,
Nhiệt độ,, nhiệt độ, thuỷ phân bằng acid/kiềm and oxi hoá ASAP = As soon as possible Nhanh nhất có tác dụng, Asean guidelines for validation analytical procedures Hướng dẫn của asean về đánh giá và thẩm định, công đoạn, nghiên cứu và phân tích, và phân tích Aseptic meningitis Viêm màng não vô khuẩn Aspartame Đường hóa học, đường tự tạo. Một loại chất đường tổ hợp (ngọt hơn đường mía rất nhiều lần,). Là loại protein làm từ acid aspartic.

Xem Ngay:  Giá đóng cửa là gì ?

Xem Ngay: Valuation Là Gì – Nghĩa Của Từ Valuation

Aspergillus Bệnh do nấm Assay (content or potency): to provide an exact result which allows an accurate statement on the content or potency of the analyte in a sample Định lượng (hàm lượng hoặc hoạt lực) là
Đưa ra,
hiệu quả, đúng mực, về hàm lượng hoặc hoạt lực của chất nghiên cứu và phân tích, và phân tích trong mẫu thử Assay và impurity test (s) Định lượng and thử tạp chất Assay procedures are intended to measure the analyte present in a given sample. In the context of this document, the assay represents a quantitative measurement of the major component(s) in the drug substance. Định lượng: nhằm mục đích, mục tiêu mục tiêu đo lượng chất nghiên cứu và phân tích, và phân tích lộ diện trong mẫu thử. Trong tài liệu, này, định lượng được hiểu là phép đo hàm lượng một hoặc
Phần lớn, tử chính của dược chất Associated with
Tác động ảnh hưởng, tới, Asterisk * At a constant flow rate Lưu lượng không đổi At a constant rate Ở vận tốc, không đổi At sign

Thể Loại: San sẻ, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Stock Solution Là Gì – Tra Từ ‘Stock Solution’

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Stock Solution Là Gì – Tra Từ ‘Stock Solution’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *