click

Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route)

Static Route La Gi Dinh Tuyen Tinh Static Route

Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route)

Tựa như, những bạn đã biết, router kiến tạo việc định tuyến phụ thuộc một công cụ gọi bằng bảng định tuyến (routing table). Nguyên tắc là mọi gói tin IP khi đi tới, router sẽ đều được tra bảng định tuyến, nếu đích tới, của gói tin thuộc sở hữu một entry có trong bảng định tuyến thì gói tin sẽ được chuyển đi tiếp, còn nếu như không,, gói tin sẽ bị, sa thải. Bảng định tuyến trên router thể nêu ra, rằng router biết được hiện tại có những subnet nào
Đang sinh sống và làm việc, và làm việc trên mạng mà nó tham gia, and muốn tới, được những subnet ấy thì phải đi theo đường nào.

Bài Viết: Static route là gì

Để nắm vững, vụ việc, ta cùng quan tâm tới, ví dụ 1:

*

Hình 1 – Sơ đồ ví dụ 1.

Trên hình
Một là, hai router thay mặt đại diện,
Đại diện thay mặt, cho hai Trụ sở
khác hoàn toàn của 1 doanh nghiệp, : R1 cho Trụ sở 1 and R2 cho Trụ sở 2. R1 sử dụng cổng f0/0 của chính bản thân mình, nó đấu xuống mạng LAN của Trụ sở 1, mạng này sử dụng subnet 192.168.1.0/24.
tương tự như, như, R2 sử dụng cổng f0/0 của chính bản thân mình, nó đấu xuống mạng LAN của Trụ sở 2, mạng này sử dụng subnet 192.168.2.0/24. Subnet sử dụng cho liên kết leased – line nối giữa hai Trụ sở (qua những cổng serial của hai router) là 192.168.12.0/30.

Mặc định mở đầu, khi ta chưa
thông số kỹ thuật kỹ thuật định tuyến trên những router R1 and R2 thì hai mạng LAN của hai Trụ sở R1 and R2 chưa thể đi tới, nhau được (nghĩa là,, nếu lấy một P trong LAN 1, ví dụ
Điển hình nổi bật, như PC1 ping thử tới, một P trong LAN 2, ví dụ PC4, ping sẽ không hề, thắng lợi). Nguyên do của
Vấn đề đó,
đó chính là những router R1 and R2 chưa xuất hiện thông báo về những mạng LAN của nhau trong bảng định tuyến
bởi vậy dường như không
còn điều gì khác chuyển gói tin đi tới, những mạng LAN này. Ta kiểm tra bằng chiêu trò hiển thị bảng định tuyến trên những router R1 and R2. Câu lệnh để hiển thị bảng định tuyến trên router là ‘show ip route’ :

Bảng định tuyến của R1:

R1#show ip route

(đã bỏ bớt một số trong những, trong những dòng)

Gateway of last resort is not set

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Bảng định tuyến của R2:

R2#show ip route

(đã bỏ bớt một số trong những, trong những dòng)

Gateway of last resort is not set

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Từ
hiệu quả, hiển thị, ta cảm nhận thấy, thấy rằng mỗi router mở đầu chỉ học được thông báo về những subnet liên kết trực tiếp với nó. Ví dụ: router R1 biết rằng có mạng 192.168.12.0/30 liên kết trực tiếp vào cổng serial 2/0 and mạng 192.168.1.0/24 liên kết trực tiếp vào cổng fast ethernet 0/0 của chính bản thân mình, nó. Những router tuyệt đối hoàn hảo, không tồn tại thông báo gì về những subnet ở xa, không liên kết trực tiếp với mình.
vì thế, giả sử PC1 muốn ping PC4, nó sẽ bị, đóng gói một gói tin IP ICMP với
Vị trí đặt, nguồn là 192.168.1.1 and đích tới, là 192.168.2.2. Khi gói tin này
Tăng trưởng, tới mức router R1, R1 tra bảng định tuyến cảm nhận thấy, thấy rằng đích tới, 192.168.2.2 không thuộc sở hữu bất kỳ subnet nào mà R1 có trong bảng định tuyến cho
vì thế nó, drop bỏ gói tin này.

Vậy để hai mạng 192.168.1.0/24 and 192.168.2.0/24 rất có thể đi tới, nhau được, những router phải điền được thông báo về hai mạng này vào trong bảng định tuyến của tôi. Có hai chiêu trò thức để kiến tạo
Vấn đề này,:
Một là, kẻ điều hành và
quản trị tự điền tay những thông báo – định tuyến tĩnh, hai là những router tự
Bàn luận, thông báo định tuyến với nhau and tự điền những thông báo không đủ, vào bảng định tuyến của tôi – định tuyến động. Ở đây, ta khảo sát điều tra, điều tra khảo sát, chiêu trò kiến tạo là định tuyến tĩnh.

Xem Ngay:  Np Là Gì - Np Tiếng Anh Là Gì

Việc
thông số kỹ thuật kỹ thuật định tuyến tĩnh trên router Cisco được kiến tạo bằng chiêu trò sử dụng lệnh có cú pháp như sau:

Router(config)#ip route destination_subnet subnetmask output_interface AD>

Trong số đó,:

destination_subnet: mạng đích tới,.

Subnetmask: subnet – mask của mạng đích.

IP_next_hop:
Vị trí đặt, IP của trạm tiếp sau đó, trê tuyến phố đi.

output_interface: cổng ra trên router.

AD: chỉ số AD của route khai báo, sử dụng trong trường hợp có
thông số kỹ thuật kỹ thuật dự trữ,.

Rõ ràng, trong ví dụ này:

Từ R1 muốn đi tới, mạng 192.168.2.0/24 , ta phải đi thoát ra khỏi cổng s2/0. Để thể hiện
Vấn đề này, vào bảng định tuyến, ta kiến tạo
thông số kỹ thuật kỹ thuật:

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s2/0


tương tự như, như, Từ R2 muốn đi tới, mạng 192.168.1.0/24 , ta phải đi thoát ra khỏi cổng s2/0.
thông số kỹ thuật kỹ thuật:

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s2/0

Sau khoản thời hạn, đã
thông số kỹ thuật kỹ thuật xong những route cho những, mạng 192.168.1.0/24 and 192.168.2.0/24, ta kiến tạo kiểm tra bằng chiêu trò hiển thị bảng định tuyến trên mỗi router:

Bảng định tuyến của R1:

R1#show ip route

(đã bỏ bớt một số trong những, trong những dòng)

Gateway of last resort is not set

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/0

Bảng định tuyến của R2:

R2#show ip route

(đã bỏ bớt một số trong những, trong những dòng)

Gateway of last resort is not set

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

S 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial2/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Ta cảm nhận thấy, thấy rằng những thông báo không đủ, trước kia,
Đã có rất nhiều, rất nhiều lần, mặt ở trên cao bảng định tuyến của không ít, router R1 and R2. Những entry mới điền thêm này được ký hiện bởi kí tự “S” ở đầu dòng thể hiện rằng những thông báo định tuyến này được học vào bảng định tuyến trải qua, định tuyến tĩnh ( ta cũng
lưu ý rằng những dòng
diễn tả những mạng liên kết trực tiếp được ký hiệu bởi kí tự “C” – connected – liên kết trực tiếp).

Khi những P đã chỉ default – gateway không thiếu lên những cổng đấu nối của không ít, router, ping kiểm tra trong số những P thuộc hai mạng LAN sẽ thắng lợi:

*

Hình 2 – Ping kiểm tra giữa PC1 and PC4 từ PC1.

Xem Ngay: Meningitis Là Gì – Neisseria Meningitidis

Sát bên, việc chỉ đường bằng cổng ra (output interface), ta cũng sẽ có, thể chỉ đường trong câu lệnh bằng
Vị trí đặt, IP next – hop, đây đó
đó chính là
Vị trí đặt, IP của trạm tiếp sau đó, trê tuyến phố đi tới, mạng đích.

Trên R1:

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2

Trên R2:

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.12.1

Như ta đã cảm nhận thấy, thấy trên hình 1, từ R1 muốn đi tới, mạng 192.168.2.0/24 thì phải trải qua trạm tiếp sau đó, là R2 có
Vị trí đặt, IP là 192.168.12.2 and từ R2 muốn đi tới, mạng 192.168.1.0/24 thì phải trải qua trạm tiếp sau đó, là R1 có
Vị trí đặt, IP là 192.168.12.1.

Hai kiểu
thông số kỹ thuật kỹ thuật này có công dụng, đồng điệu, điểm lôi cuốn, là route static được khai báo theo phong thái, output – interface sẽ đã có được, AD = 0 còn route static được khai báo theo phong thái, IP next – hop sẽ đã có được, AD = 1. Không chỉ có vậy, nếu cổng ra là 1 cổng multi – access thì ta nên sử dụng kiểu khai báo IP next – hop (điều này sẽ được đề cập and phân tích và lý giải cụ thể trong 1 nội dung bài viết khác).

Xem Ngay:  Pog Là Gì - Ý Nghĩa Của Từ Pog

Ví dụ trên đây đã
diễn tả một chiêu trò cơ bản nhất chiêu trò khai báo static route trên những router. Tiếp theo sau, ta cùng khảo sát điều tra, điều tra khảo sát, một ví dụ khác vất vả hơn, sơ đồ lần này sẽ đã có được, 03 router:

*

Hình 3 – Sơ đồ ví dụ 2.

Mong ước, chỉ ra, là
thông số kỹ thuật kỹ thuật định tuyến tĩnh trên những router đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, cho mọi
Vị trí đặt, trên sơ đồ cảm nhận thấy, thấy nhau.


tương tự như, như như ví dụ 1, trên mỗi router ta sẽ kiến tạo điền thông báo về những subnet không liên kết trực tiếp vào bảng định tuyến của mỗi router sử dụng câu lệnh câu hình static route:

Trên R1:

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s2/0

R1(config)#ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 s2/0

R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s2/0

Trên R2:

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s2/0

R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s2/1

Trên R3:

R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s2/1

R1(config)#ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 s2/1

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s2/1

Chăm chú rằng những
bạn phải, điền không thiếu thông báo định tuyến trên toàn bộ tổng thể những router, vì nếu như chỉ việc một router gì đó trê tuyến phố đi của gói tin bị thiếu route, gói tin sẽ bị, drop giữa đường. Ví dụ
Điển hình nổi bật,, giả sử ta quên
thông số kỹ thuật kỹ thuật chỉ lối đi tới mạng 192.168.3.0/24 trên R2. Gói tin khởi hành, từ mạng 192.168.1.0/24 đi tới, mạng 192.168.3.0/24 khi đi tới, R1 sẽ được chuyển tiếp qua cổng s2/0 để đi tiếp (vì điều này đã được nêu ra, trong
thông số kỹ thuật kỹ thuật định tuyến tĩnh của R1), tuy nhiên, thế khi đi tới, R2 nó sẽ bị, bị drop bỏ vì R2 thiếu thông báo của mạng 192.168.3.0/24.

Ta cùng quan tâm tới, tiếp ví dụ thứ 3 về
thông số kỹ thuật kỹ thuật đường dự trữ, trong những số ấy có sử dụng tới, tham số AD trong câu lệnh
thông số kỹ thuật kỹ thuật:

*

Hình 4 – Sơ đồ ví dụ 3.

Lần này nhu yếu, chỉ ra, như sau:
thông số kỹ thuật kỹ thuật định tuyến tĩnh đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, R1 đi tới, LAN 2 của R2 theo lối đi ra cổng s2/0 là chính, đường s2/
Một là, dự trữ,, ngược lại, R2 lại đi tới, LAN 1 của R1 theo lối đi ra cổng s2/
Một là, chính, đường s2/0 là dự trữ,. Nghĩa là, R1 khi chuyển gói tin đi LAN 2 của R2 luôn sử dụng cổng ra là s2/0, khi cổng s2/0 này down thì tự động hóa, hóa hóa chuyển đường qua s2/1, khi cổng s2/0 up lại, lại chuyển về sử dụng cổng s2/0.
tương tự như, như với R2.

Để kiến tạo nhu yếu, này,
tất cả chúng ta, sử dụng tham số AD trong câu lệnh
thông số kỹ thuật kỹ thuật định tuyến tĩnh. Như đã nói, static route rất có thể có hai chỉ số AD là 0 (khi
thông số kỹ thuật kỹ thuật chỉ cổng ra) and 1 (khi
thông số kỹ thuật kỹ thuật chỉ next – hop). Ta rất có thể điều chỉnh, những giá thành, mặc định này để Ship hàng cho sự
thông số kỹ thuật kỹ thuật dự trữ,.

Nhắc lại rằng AD cần sử dụng để so sánh, độ ưu tiên trong số những route. Khi sống sót, nhiều lối đi tới cùng một đích tới,, lối đi nhé, có chỉ số AD nhỏ hơn, lối đi này sẽ, được đem vào, bảng định tuyến để sử dụng, những đường sót lại thêm AD cao hơn thế nữa, sẽ được cần sử dụng để tham gia, trữ cho đường chính thức.
vì thế ta chỉ cần chọn AD nhỏ hơn (ví dụ là 5) cho đường chính and chọn AD to
nhiều hơn nữa (ví dụ là 10) cho đường phụ.

Xem Ngay:  Thẩm Quyền Là Gì - Khái Niệm Thẩm Quyền Của Tòa Án


thông số kỹ thuật kỹ thuật trên R1:

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Serial2/0 5

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Serial2/1 10


thông số kỹ thuật kỹ thuật trên R2:

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial2/1 5

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial2/0 10

Ta kiến tạo kiểm tra
hiệu quả,
thông số kỹ thuật kỹ thuật trên R1:


Thứ nhất,, ta hiển thị bảng định tuyến để xem, đường nào đã được đem vào, bảng:

R1#show ip route

(đã bỏ bớt một số trong những, trong những dòng)

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

192.168.21.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.21.0 is directly connected, Serial2/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/0

Ta cảm nhận thấy, thấy đường được đem vào, bảng định tuyến để sử dụng có cổng ra là s2/0 đúng như nhu yếu,.

Xem Ngay: Top 10 Tựa
game show Có Lượng Người Chơi đông Nhất Mọi Thời đại

Tiếp theo sau ta thử tính dự trữ, bằng chiêu trò shutdown cổng s2/0 của R1:

R1(config)#interface s2/0

R1(config-if)#shutdown

R1(config-if)#

*Mar 1 00:15:48.971: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to administratively down

*Mar 1 00:15:49.971: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to down

Đường chính không thể, ta hiển thị lại bảng định tuyến để
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, rằng đường phụ (đi ra cổng s2/1) đã được đem vào, bảng định tuyến:

R1#show ip route

(đã bỏ bớt một số trong những, trong những dòng)

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

192.168.21.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.21.0 is directly connected, Serial2/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/1

Ta kiến tạo mở lại cổng s2/0 and kiểm tra rằng lối trải qua, cổng này lại, được đưa lại vào bảng định tuyến để sử dụng:

R1(config)#interface s2/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#

*Mar 1 00:19:36.767: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/0, changed state to up

R1(config-if)#

*Mar 1 00:19:37.775: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up

R1#show ip route

(đã bỏ bớt một số trong những, trong những dòng)

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

192.168.21.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.21.0 is directly connected, Serial2/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/0

R1#

Tiến hành khởi công, kiểm tra gần tương tự, trên R2.

Nhìn tổng thể,, định tuyến tĩnh có
Ưu thế, là khá rất dễ hiểu, and cũng dễ
thông số kỹ thuật kỹ thuật. Thêm
Lần tiếp nữa,, định tuyến tĩnh còn tồn ở một,
Ưu thế, khác là không khiến hao tốn tài nguyên mạng do không tồn tại sự
Bàn luận, thông báo định tuyến trong số những router. Tuy vậy,
Khuyết điểm, kém kém của định tuyến tĩnh là tuyệt đối hoàn hảo, không tương thích với những mạng có mô hình, to, (ta dường như không
còn điều gì khác
thông số kỹ thuật kỹ thuật tay khai báo những route khi lượng lên tới mức hàng nghìn, được!) and không quy tụ với
toàn bộ sự điều chỉnh, trên sơ đồ mạng khi mà cổng ra vẫn ở trạng thái up/up. Để giải quyết và xử lý, và khắc phục những
Khuyết điểm, kém kém này, những
bạn phải, sử dụng định tuyến động bằng chiêu trò chạy một giao thức định tuyến gì đó

Thể Loại: San sẻ, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route)

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *