stalemate là gì

stalemate la gi

stalemate là gì

Ngoài tình huống hai kỳ thủ dữ thế chủ động thỏa thuận hợp tác hòa cờ nhau. Trong tương lai là một số trong những tình huống hoà cơ bản.

Bài Viết: Stalemate là gì

– Đã không còn gì chiếu hết Vua địch thủ

– Chiếu lâu dài hơn

– Hết nước đi

– Không thay đổi 3 lần

– Luật 50 nước đi

1. Lúc 1 bên không còn đủ đội quân để chiếu hết Vua địch thủ

*
*

Hình 8.1: Vua chống Vua Hình 8.2: Vua + Mã chống Vua

*
*

Hình 8.3: Vua Tượng chống Vua Hình 8.4: Vua+quân nhẹ

chống Vua+quân nhẹ

Trong những hình trên cả phía hai bên đều còn thiếu đội quân để chiếu bí Vua địch thủ, ván cờ hoà.

2. Chiếu lâu dài hơn: là một chuỗi các nước chiếu mà Vua không thể ẩn núp and cũng không tồn tại quân nào rất có khả năng cản được những nước chiếu thường xuyên đó.

*

Hình 8.5: Chiếu lâu dài hơn

Ở hình 8.5 Đen thường xuyên đi những nước Xb1 and Xb2 để chiếu Vua Trắng, Vua Trắng không thể ẩn núp and cũng không tồn tại quân nào rất có khả năng cản được Xe Đen thiết kế những nước chiếu thường xuyên đó. Ván cờ hòa do Vua Trắng bị chiếu lâu dài hơn.

3. Hết nước đi (tiếng Anh: stalemate) là thế cờ mà một bên không còn nước đi hợp lệ nào dù không xẩy ra chiếu. Khi ấy ván cờ kết thúc hòa.

Xem Ngay:  Breaker Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Xem Ngay: Hot Trend có nghĩa là gì ý nghĩa sâu sắc là gì – Tổng Hợp Những Xu Hướng Mới Nhất!

*

Hình 9.1: Hoà do hết nước đi

Ở hình 9.1 đến lượt Đen đi, Đen không xẩy ra chiếu và Vua Đen không còn ô nào hợp lệ để dịch rời. Ván cờ kết thúc hoà do hết nước đi.

4. Không thay đổi 3 lần: nếu một thế cờ được lặp đi tái diễn 3 lần and lượt đi thuộc sở hữu cùng một bên thì ván cờ đó hòa.

*

Hình 9.2: Hoà do không thay đổi 3 lần

Theo như hình 9.2, Đen thủ hoà ván cờ bằng phương thức thức: 1…Hg4 2.Vh1 Hf3 3.Vg1 Hg4 4.Vh1 Hf3 5.Vg1. Đến nước này thế cờ được tái diễn tương tự như mở màn đã 3 lần and đến lượt Đen đi nên ván cờ kết thúc hòa.

5. Luật 50 nước đi: nếu nhìn trong suốt 50 nước thường xuyên của 1 ván cờ mà dường như không có một nước bắt quân hay nước đi Cực tốt nào thì ván cờ đó hòa.

Xem Ngay: Thực Hư Thực Phẩm Chức Năng Chứa Các Chất Flavonoid có nghĩa là gì ý nghĩa sâu sắc là gì ?

*

Hình 9.3: Hòa cờ do luật 50 nước đi

Trên hình 9.3, phía hai bên dịch rời thường xuyên nhiều nước nhưng không tồn tại nước bắt quân, đi cực tốt nào, ván cờ hòa theo luật định.

Thể Loại: Share trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Cq Là Gì - Co Trong Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa

Bài Viết: stalemate là gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com stalemate là gì