stalemate là gì

stalemate là gì

Ngoài điều kiện hai kỳ thủ chủ động thỏa thuận hòa cờ nhau. Sau đây là một số trường hợp hoà căn bản.

Bài Viết: Stalemate là gì

– Không hề chiếu hết Vua phe đối lập

– Chiếu vĩnh viễn

– Hết nước đi

– Bất biến 3 lần

– Luật 50 nước đi

1. Khi một bên đã hết đủ lực lượng để chiếu hết Vua phe đối lập

*
*

Hình 8.1: Vua chống Vua Hình 8.2: Vua + Mã chống Vua

*
*

Hình 8.3: Vua Tượng chống Vua Hình 8.4: Vua+quân nhẹ

chống Vua+quân nhẹ

Trong các hình trên cả hai bên đều không đủ lực lượng để chiếu bí Vua phe đối lập, ván cờ hoà.

2. Chiếu vĩnh viễn: là một chuỗi những nước chiếu mà Vua đã không còn ẩn núp and cũng không có quân nào có thể cản đc các nước chiếu liên tục đó.

*

Hình 8.5: Chiếu vĩnh viễn

Ở hình 8.5 Đen liên tục đi các nước Xb1 and Xb2 để chiếu Vua Trắng, Vua Trắng đã không còn ẩn núp and cũng không có quân nào có thể cản đc Xe Đen thi công các nước chiếu liên tục đó. Ván cờ hòa do Vua Trắng bị chiếu vĩnh viễn.

3. Hết nước đi (tiếng Anh: stalemate) là thế cờ mà một bên đã hết nước đi hợp lệ nào dù không bị chiếu. Khi đó ván cờ kết thúc hòa.

Xem Ngay: Hot Trend có nghĩa là gì ý nghĩa là gì – Tổng Hợp Các Xu Hướng Mới Nhất!

*

Hình 9.1: Hoà do hết nước đi

Xem Ngay:  Sponge Là Gì - Nghĩa Của Từ Sponge

Ở hình 9.1 đến lượt Đen đi, Đen không bị chiếu và Vua Đen đã hết ô nào hợp lệ để dịch chuyển. Ván cờ kết thúc hoà do hết nước đi.

4. Bất biến 3 lần: nếu một thế cờ đc lặp đi lặp lại 3 lần and lượt đi thuộc về cùng một bên thì ván cờ đó hòa.

*

Hình 9.2: Hoà do bất biến 3 lần

Theo hình 9.2, Đen thủ hoà ván cờ bằng cách thức: 1…Hg4 2.Vh1 Hf3 3.Vg1 Hg4 4.Vh1 Hf3 5.Vg1. Đến nước này thế cờ đc lặp lại tựa như lúc đầu đã 3 lần and đến lượt Đen đi nên ván cờ kết thúc hòa.

5. Luật 50 nước đi: nếu trong veo 50 nước liên tục của một ván cờ mà không chứa một nước bắt quân hay nước đi Rất tốt nào thì ván cờ đó hòa.

Xem Ngay: Thực Hư Thực Phẩm Chức Năng Chứa Những Chất Flavonoid có nghĩa là gì ý nghĩa là gì ?

*

Hình 9.3: Hòa cờ do luật 50 nước đi

Trên hình 9.3, hai bên dịch chuyển liên tục nhiều nước nhưng không có nước bắt quân, đi rất tốt nào, ván cờ hòa theo luật định.

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: stalemate là gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com stalemate là gì

Leave a Reply