click

Số Đôi Cực Từ P Là Gì

So Doi Cuc Tu P La Gi

Số Đôi Cực Từ P Là Gì

KHÁI NIỆM CHUNG

Máy điện không đồng điệu thuộc dòng, Máy điện có phần quay, làM việc với điện xoay chiều, theo nguyên lí; cảM ứng điện từ, có tốc độ, quay của rôto khác với tốc độ, quay của từ trường.  

Máy điện không đồng điệu có tí;nh thuận nghịch,
rất có thể, làM việc ở cơ chế động cơ điện and Máy phát điện. Máy phát điện không đồng điệu có đặc tí;nh làM việc không tốt nhất, nhất có thể nên í;t được sử dụng,.

Động cơ điện không đồng điệu có
cấu trúc and
quản trị đơn giản và giản dị,, gí;á thành rẻ, làM việc đáng tin cậy, và tin cậy, nên được sử dụng, nhiều trong sản xuất and đời sống,.

Động cơ điện không đồng điệu gồM nhiều chủng loại,: động cơ ba pha, hai pha and Một pha.

CẤU TẠO CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

GồM hai phần chí;nh: 

Phần tĩnh ( Stator: Stato, xtato) Phần quay ( Rotor: Rôto)

*

Hình 8.2

PHẦN TĨNH ( STATO)

Phần tĩnh gồM những bộ phận là lõi thép and dây quấn, không chỉ có vậy, có vỏ Máy and nắp Máy (hình 8.2.1.a)

*

Hình 8.2.1.a

Lõi thép

Lõi thép stato hình trụ, do những lá thép kỹ thuật điện được dập rãnh
Bên trong,, ghép lại
cùng với nhau, phân thành những rãnh theo phía  trục. Lõi thép được ép vào trong vỏ Máy

(hình 8.2.1.b)

*

Hình 8.2.1.b

Dây quấn ba pha

Dây quấn stato làM bằng dây dẫn điện được bọc
chiêu trò điện (dây điện từ) được đặt trong số những rãnh của lõi thép. Dòng điện xoay chiều ba pha chạy trong ba dây quấn ba pha stato sẽ tạo, nên từ trường quay. Dây quấn ba pha
rất có thể, nối sao hoặc taM giác

Vỏ Máy

Vỏ Máy làM bằng nhôM hoặc bằng gang, dùng để làm, giữ chặt lõi thép, thắt chặt và cố định và thắt chặt, Máy trên bệ,  đảm bảo an toàn, Máy and đỡ trục rôto (hình 8.2.1.c )

PHẦN QUAY ( RÔTO)

GồM lõi thép, dây quấn and trục Máy.

Lõi thép

Lõi thép gồM những lá thép kỹ thuật điện được dập rãnh Mặt ngoài ghép lại, phân thành những rãnh theo phía trục, ở
ở vị trí chính giữa những lỗ để lắp trục

Dây quấn

Dây quấn rôto của Máy điện không đồng điệu thường thì, sẽ có hai kiểu: rôto lồng sóc (rôto ngắn Mạch) and rôto dây quấn.

Rôto lồng sóc trong số những rãnh của lõi thép rôto đặt những thanh đồng (hoặc nhôM), những thanh đồng thường đặt nghiêng so với trục, hai đầu nối ngắn Mạch bằng 2 vòng đồng (nhôM), phân thành lồng sóc (hình 8.2.2.b)

*

Hình 8.2.2.b

Rôto dây quấn gồM lõi thép and dây quấn.

Bài Viết: Số đôi cực từ p là gì

Lõi thép do những lá thép kỹ thuật điện ghép lại
cùng với nhau, phân thành những rãnh hướng trục

Trong rãnh lõi thép rôto, đặt dây quân ba pha. Dây quấn rôto thường nối sao, ba đầu ra nối với ba vòng tiếp xúc bằng đồng nguyên khối (vành trượt), được nối với ba biến trở
Bên phía ngoài, để kiểm soát và điều chỉnh, tốc độ, and Mở Máy

Động cơ không đồng điệu có hai loại: Động cơ rôto lồng sóc and động cơ rôto dây quấn

TỪ TRƯỜNG CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

TỪ TRƯỜNG ĐẬP MẠCH CỦA DÂY QUẤN MỘT PHA

Từ trường của dây quấn Một pha là từ trường có phương không đổi, tuy vậy, trị số and chiều thay đổi, theo thời hạn,, gọi bằng từ trường đập Mạch.

Cho dòng điện hình sin Một pha chạy vào cuộn dây AX ( hình  8.3.1.a )

Dây quấn AX được đặt trong 4 rãnh trên stato 1,2,3,4.

*

Hình 8.3.1.a


Vị trí,
địa thế căn cứ, vào chiều dòng điện ta vẽ được chiều từ trường theo quy cách, vặn nút chai, dây quấn làm cho tử trường đập Mạch có hai cực ( p=1; p là số đôi cực), từ trường này
còn tồn tại, phương không đổi, nhưng có chiều and độ to, biến thiên hình sin theo thời hạn,.  

Tựa như ta đặt dây quấn AX trên 4 rãnh làm cho từ trường 4 cực đập Mạch ( p=2).

TỪ TRƯỜNG QUAY CỦA DÂY QUẤN BA PHA

Sự phân thành từ trường quay

Ta xét  Máy điện ba pha đơn giản và giản dị, gồM 6 rãnh  trong số ấy đặt ba dây quấn đối xứng  AX, BY, CZ  trên stato

Ba dây quấn được đặt lệch nhau trong
khoảng trống Một góc 1200 điện.

Một vài, dây quấn có dòng điện ba pha đối xứng chạy qua có đồ thị

iA = IMax sinWt

iB = IMax sin(Wt-1200)

iC = IMax sin(Wt-2400)

iA chạy vào cuộn dây AX, iB chạy vào cuộn BY, iC chạy vào cuộn CZ

Nếu iA >0 thì dòng
Đi vào, A ra X, nếu iA Thời điểM pha Wt= 900

Dòng điện pha A cực to and dương, những dòng điện pha B and C âM and có độ to, bằng nhau. Sử dụng, quy cách, vặn nút chai ta
cam kết chiều đường sức từ trường BA, BB, BC, Btổng

    Thời điểM pha Wt= 900+1200

Dòng điện pha B cực to and dương, những dòng điện pha A and C âM. Sử dụng, quy cách, vặn nút chai ta
cam kết chiều đường sức từ trường BA, BB, BC, Btổng .

Xem Ngay:  Khủng Hoảng Kinh Tế Là Gì, Làm Gì Khi Khủng Hoảng Kinh Tế

Véc tơ từ trường tổng Btổng đã quay đi Một góc là 1200 so với thời điểM trước theo chiều ngược chiều kiM đồng hồ thời trang, thời trang.

Thời điểM pha Wt= 900+2400

Dòng điện pha C cực to and dương, những dòng điện pha A and B âM.

Véc tơ từ trường tổng Btổng đã quay đi Một góc là 2400 so với thời điểM lúc đầu theo chiều ngược chiều kiM đồng hồ thời trang, thời trang.

 Vậy dòng điện ba pha làm cho từ trường quay

Đặc điểM của từ trường quay

–    Tốc độ, từ trường quay

Tốc độ, từ trường quay chịu ràng buộc vào tần số dòng điện stato fi and số đôi cực p.

Tốc độ, từ trường quay là n1 =60fi/p ( vòng /phút)

–    Chiều quay của từ trường

Chiều quay của từ trường chịu ràng buộc vào thứ tự pha của dòng điện đạt cực to

Muốn đổi chiều quay của từ trường ta ổn định, Một pha and kiểm soát và điều chỉnh, thứ tự hai pha
sót lại,
cùng với nhau, .

Ví; dụ : Dòng điện iB cho vào dây quấn CZ, dòng điện iC cho vào dây quấn BY, từ trường sẽ quay theo chiều ngược lại sở hữu, nghĩa là cùng chiều kiM đồng hồ thời trang, thời trang.  

–    Biên độ của từ trường quay

Từ thông của từ trường quay
chiếu thẳng qua dây quấn biến thiên hình sin and có biên độ bằng 3/2 từ thông cực to của Một pha

fiMax = 3/2 fipMax

 Từ trường quay của dây quấn hai pha

Khi có dây quấn hai pha đặt lệch nhau trong
khoảng trống 1 góc 900 điện, dòng điện trong hai dây quấn lệch sóng nhau về thời hạn, 900, cũng  phân tí;ch như trên, từ trường hai pha là từ trường quay and có biên độ : fiMax = fipMax

Từ thông tản

Bộ phận từ thông chỉ Móc vòng riêng rẽ với Mỗi dây quấn gọi bằng từ thông tản  

NGUYÊN LÝ LÀM CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Nguyên tắc, làM việc của động cơ điện không đồng điệu ba pha:

Khi ta cho dòng điện ba pha tần số fi vào ba dây quấn stato sẽ tạo, nên từ trường quay với  tốc độ, là n1 = 60fi/p.

Từ trường quay cắt những thanh dẫn của dây quấn rôto and cảM ứng những sức điện động. Vì dây quấn rôto nối kí;n Mạch, nên sức điện động cảM ứng sẽ ra mắt, dòng điện trong số những thanh dẫn rôto. 

Lực
hiệu quả, tương hỗ giữa từ trường quay của Máy với thanh dẫn Mang dòng điện rôto, kéo rôto quay với tốc độ, n 1   and cùng chiều với n1  

*

Hình 8.4 

Tốc độ, quay của rôto n luôn luôn nhỏ dại hơn tốc độ, từ trường quay n1 vì tốc độ, bằng nhau thì trong dây quấn rôto không thể sức điện động and dòng điện cảM ứng, vì vậy lực điện từ bằng không.


thông số kỹ thuật trượt của tốc độ, : s = (n1-n)/n1

Tốc độ, của động cơ : n= 60fi/p. (1-s) (vòng/phút)

PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐIỆN VÀ TỪ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Phương trình thăng bằng, điện dây quấn stato

Dây quấn stato của động cơ điện tựa như như dây quấn sơ cấp của Máy biến áp, phương trình thăng bằng, điện áp:

*

Phương trình thăng bằng, điện ở dây quấn rôto

Dây quấn rôto được đánh giá, như dây quấn thứ cấp Máy biến áp, dây quấn rôto sinh hoạt so với từ trường quay tốc độ, trượt:  n1- n

Sức điện động and dòng điện trong dây quấn rôto có tần số : fi2= p (n1- n )/60=sfi

Sức điện động pha dây quấn rôto lúc quay:

E2s=4,44.fi2W2 kdq2fiMax =sE2

Điện kháng tản dây quấn rôto lúc quay:

X2s = 2pfi2.L2 =s. 2pfi.L2 = s.X2

ke:
thông số kỹ thuật
đổi khác sức điện động rôto

ke = E1/E2= W1.kdq1/ W2 kdq2

Phương trình điện áp dây quấn rôto lúc quay :

*

Phương trình thăng bằng, từ của động cơ không đồng điệu

*

ki = (M1W1kdq1)/(M2W2kdq2) là
thông số kỹ thuật
đổi khác dòng điện rôto

I0: dòng điện stato lúc không, tải; I1, I2 thuộc dòng điện stato and rôto khi động cơ kéo tải,

M1, Mét vuông là số pha của dây quấn stato and rôto  

SƠ ĐỒ THAY THẾ CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

Ta có hệ phương trình :

*
*
*

Sơ đồ thay thế sửa chữa cho động cơ không đồng điệu ( hình  8.6):

*

Hình 8.6

MÔ MEN QUAY CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

MôMen điện từ Mđt đóng tầm quan trọng MôMen quay:

M = Mđt = Pđt/W1= Pđt.p/W

W1: tần số góc của từ trường quay ; W: tần số góc dòng điện stato; p là số đôi cực từ

Năng suất điện từ: Pđt= 3I’22 R’2/s

Phụ thuộc vào sơ đồ thay thế sửa chữa ở Mục 8.6 ta tí;nh được:

*

Ta có :

*

Đồ thị MôMen theo
thông số kỹ thuật trượt M = fi(s) ( hình  8.7.a)

Thay s = (n1-n)/n1 vào biều thức ta có Quan hệ n=fi(M)

Quan hệ, n=fi(M), gọi bằng đường đặc tí;nh cơ của động cơ không đồng điệu

(hình 8.7.b)

*

                              a)                                               b)

 Hình 8.7

Động cơ sẽ làM việc ở điểM Mq =Mc ( hình 8.7.b )

Đặc điểM của MôMen quay:

a. MôMen tỉ lệ với bình phương điện áp M~U12, nếu U1 kiểm soát và điều chỉnh,, MôMen động cơ kiểm soát và điều chỉnh, rất nhiều lần,.

b. MôMen có trị số cực to MMax ứng với Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, tới hạn sth

*
*

c. MôMen Mở Máy MMM

*

MỞ MÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Khi Mở Máy động cơ phải thỏa Mãn ba yêu cầu,:

MôMen Mở Máy động cơ phải to ra hơn MôMen cản của tải lúc Mở Máy MôMen động cơ phải đủ to, để thời hạn, Mở Máy trong phạM vi được chấp nhận, Dòng Mở Máy phải nhỏ dại để điện áp lưới điện không xẩy ra sụt áp and liên quan, tới những thiết bị khác  

Xem Ngay:  drug là gì

Mở Máy động cơ rôto dây quấn

Khi Mở Máy dây quấn rôto được nối với biến trở Mở Máy. 


Thứ nhất, để biến trở to, nhất, tiếp tới, giảM dần tới, không.

Đường đặc tí;nh cơ ứng với những, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, RMở

Khi có điện trở Mở Máy RMở , dòng điện pha lúc Mở Máy :

*

Khi RMở tăng thì MMM tăng  

Nhờ có RMở dòng điện Mở Máy giảM xuống and MôMen Mở Máy tăng


này là ưu điểM của động cơ rôto dây quấn.

Mở Máy động cơ lồng sóc

Mở Máy trực tiếp

Phương pháp, thức đóng trực tiếp động cơ điện vào lưới điện.

Khuyết điểM của phương pháp, thức đó thuộc dòng, điện Mở Máy to,, làM tụt điện áp Mạng điện rất nhiều lần,. Phương pháp, thức này sử dụng, được khi năng suất Mạng điện (hoặc nguồn điện) to ra hơn năng suất động cơ rất nhiều lần,.

GiảM điện áp đống ý, cho stato

Khi Mở Máy ta giảM điện dán vào, động cơ, cũng làM giảM được dòng điện Mở Máy.

Khuyết điểM của phương pháp, thức này MôMen Mở Máy giảM rất nhiều lần,, vì vậy chỉ sử dụng, được so với trường hợp không yêu cầu, MôMen Mở Máy to,.

Những phương án giảM điện áp như sau:

–    Sử dụng, điện kháng tiếp nối vào Mạch stato

Lúc Mở Máy, cầu dao K2 Mở, cầu dao K1 đóng. Khi động cơ đã quay ổn định thì đóng K2 and ngắt K1.

Nhờ có điện áp rơi trên điện kháng, điện áp trực tiếp đặt vào động cơ giảM đi k lần, dòng điện sẽ giảM đi k lần, tuy vậy, MôMen giảM đi k2 lần (vì M~U2)

–    Sử dụng, Máy tự biến áp

Gọi k là
thông số kỹ thuật biến áp ; U1 là điện áp pha lưới điện ; zn là tổng trở động cơ lúc Mở Máy.

Dòng điện I1 lưới điện đống ý, cho động cơ lúc có Máy tự biến áp :

I1=Iđc/k =Uđc/kzn = U1/k2zn

Khi Mở Máy trực tiếp, dòng điện I1 =U1/zn

Dòng điện của lưới điện giảM đi k2 lần.

Điện áp đặt vào động cơ giảM k lần, nên MôMen sẽ giảM k2 lần.  

–    Phương pháp, thức đổi nối sao – taM giác

Phương pháp, thức này chỉ sử dụng, được với những động cơ khi làM việc thường thì, dây quấn stato nối hình taM giác.

Khi Mở Máy ta nối hình sao để điện áp đặt vào Mỗi pha giảM . Sau thời điểm Mở Máy ta đổi nối lại thành hình taM giác như đúng quy phương pháp, của Máy.

Dòng điện dây khi nối hình taM giác:

*

Dòng điện dây khi nối hình sao:

*

Dòng điện dây Mạng điện giảM đi 3 lần. vả  MôMen giảM đi 3 lần.

Qua những phương thức, thức,
tất cả chúng ta, đều thấy, cảm nhận thấy, MôMen Máy giảM xuống nhiều. 

Để giải quyết và xử lý, và khắc phục vụ việc, này, người ta đã
sản xuất loại động cơ lồng sóc kép and loại rãnh sâu có đặc tí;nh Mở Máy tốt nhất, nhất có thể.

Động cơ điện lồng sóc có đặc tí;nh Mở Máy tốt nhất, nhất có thể

Động cơ điện lồng sóc rãnh sâu

Loại động cơ này, rãnh rôto hẹp and sâu (chiều sâu bằng 10-12 lần chiều rộng rãnh). Khi có dòng điện cảM ứng trong thanh dẫn rôto, từ thông tản rôto phân chia,. Từ thông tản Móc vòng với đọan
Phía dưới, thanh dẫn
nhiều hơn thế nữa đoạn trên.

Do lúc Mở Máy, điện kháng tản phí;a
Phía dưới, to,, dòng điện triệu tập,
nâng cao, phí;a trên thanh dẫn gần Miệng rãnh làM sự phân chia, dòng điện triệu tập,
nâng cao, nhiều ở phí;a Miệng rãnh, tiết diện dẫn điện của thanh coi như bị nhỏ dại đi, điện trở rôto R2 tăng thêm, sẽ làM tăng MôMen Mở Máy.

Khi Mở Máy xong, tần số dòng điện rôto nhỏ dại,
hiệu quả, trên bị yếu đi, điện trở rôto giảM xuống như thường thì,.

Động cơ điện lồng sóc kép

Rôto của động cơ có hai lồng sóc, những thanh dẫn của lồng sóc ngoài (còn được gọi là lồng sóc Mở Máy) có tiết diện nhỏ dại and điện trở to,

Lồng sóc trong có tiết diện to ra hơn điện trở nhỏ dại. Như ở trên cao cao khi Mở Máy dòng điện triệu tập,
nâng cao, ở lồng sóc ngoài có điện trở to,, MôMen Mở Máy to,. Khi làM việc thường thì,, dòng điện lại phân chia, đều ở cả 2 lồng sóc, điện trở lồng sóc ngoài nhỏ dại xuống.

Động cơ điện rãnh sâu and lồng sóc kép có đặc tí;nh Mở Máy tốt nhất, nhất có thể, nhưng vì từ  thông tản to,, nên
thông số kỹ thuật năng suất cosP tiết kiệm
ngân sách, hơn động cơ lồng sóc thường thì,.

ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Tốc độ, của động cơ điện không đồng điệu : n = 60fi/p. (1-s) (vòng/phút)  


chỉnh sửa và biên tập tốc độ, bằng kiểm soát và điều chỉnh, tần số (fi)

 Chỉnh sửa, tần số fi của dòng điện stato được thiết kế theo phong cách, bằng bộ biến tần. Khi kiểm soát và điều chỉnh, tần rất nhiều lần, người ta Mong Muốn giữ cho từ thông fiMax không đổi, vì vậy phải giữ cho tỷ số điện áp and tần số không đổi.


chỉnh sửa và biên tập tốc độ, bằng kiểm soát và điều chỉnh, tần số được chấp nhận, điều chình tốc độ, Một
chiêu trò phẳng phiu, trong phạM vi rộng and cho cà nhóM động cơ, tuy vậy, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, tương đối đắt.  

Xem Ngay:  Chỉ số odd ratio là gì


chỉnh sửa và biên tập tốc độ, bằng
chiêu trò kiểm soát và điều chỉnh, số đôi cực (p)

Số đôi cực của từ trường quay chịu ràng buộc vào
cấu trúc dây quấn.

Muốn kiểm soát và điều chỉnh, P ta phải kiểm soát và điều chỉnh,
chiêu trò đấu dây hoặc có
chiêu trò
cấu trúc dây quấn
Tính chất,


chỉnh sửa và biên tập tốc độ, bằng
chiêu trò kiểm soát và điều chỉnh, điện áp đống ý, cho stato

Phương pháp, thức này chỉ thiết kế kiến thiết, việc giảM điện áp.

Khi giảM điện áp đường đặc tí;nh M=fi(s) sẽ kiểm soát và điều chỉnh, vì vậy
thông số kỹ thuật trượt kiểm soát và điều chỉnh,, tốc độ, động cơ kiểm soát và điều chỉnh,.  

Nhược điểM của phương pháp, thức đó là giảM năng lượng, quá tải của động cơ, phạM vi kiểm soát và điều chỉnh, hẹp, tăng tổn hao and chỉ sử dụng, cho những, động cơ năng suất nhỏ dại 


chỉnh sửa và biên tập bằng
chiêu trò kiểm soát và điều chỉnh, điện trở rôto của động cơ rôto dây quấn

Khi tăng điện trở, dòng điện rôto giảM dẫn tới, lực từ giảM vì vậy tốc độ, quay của động cơ giảM.

Phương pháp, thức này đơn giản và giản dị,, kiểm soát và điều chỉnh, trơn and khoảng tầm kiểm soát và điều chỉnh, tương đối rộng 

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Đặc tí;nh của động cơ không đồng điệu là những quan hệ, giữa tốc độ, quay rôto n,
thông số kỹ thuật cosP,
hiệu suất, h, MôMen quay M, and dòng điện stato I1 với năng suất cơ hữu í;ch trên trục Phường .

Đặc tuyến dòng điện stato I1 = fi(Phường)

*

Với U1 không đổi , I0 gần như là, là không đổi. Khi Phường tăng , I’2 tăng nên I1 tăng theo,.

Xem Ngay: Tai Nghe Chuyên chơi
trò chơi

Đặc tuyến tốc độ, rôto n = fi(Phường)

Khi tải tăng, năng suất Phường trên trục động cơ tăng, MôMen cản tăng thêm,, từ đường đặc tí;nh MôMen ta thấy, cảm nhận thấy,
thông số kỹ thuật trượt s tăng thêm,, and tốc độ, động cơ giàM xuống.  

Đặc tuyến MôMen quay M = fi(Phường)

Khi Phường tăng, nếu s không đổi thì đặc tuyến
Được xem như là, đường thẳng. Tại đây s hơi tăng thêm, nên M tăng nhanh hơn Phường  

Đặc tuyến
hiệu suất, h = fi(Phường)


hiệu suất, của động cơ :

h = Phường/(Phường+dP) 

Nếu Phường tăng , Pđ1 and Pđ2 tăng theo,,
hiệu suất, tăng theo,,
hiệu suất, tăng thêm, tới, 

hđM = 0.75 –0.9, tiếp tới, giảM xuống.  


thông số kỹ thuật năng suất cosP = fi(Phường)

*

Trong những số đó Phường là năng suất
hiệu quả, (điện) động cơ tiêu tốn, để thay đổi, sang năng suất cơ Phường.  Quận
Một là, năng suất phản kháng Mà động cơ tiêu tốn,
Để khởi tạo, nên từ trường cho Máy.

Khi tải tăng, năng suất Phường tăng and cosP được tăng thêm, đạt tới, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, định Mức cosP= 0,8 – 0,9.

Khi quá tải dòng điện vượt định Mức, từ thông tản tăng, Quận 1 tăng; vì vậy cosP lại giảM xuống.

Xem Ngay: Sửa Lỗi Auth In Main Server, Không Vào được Room Aoe Garena

Những đường đặc tuyến được biểu lộ trên hình vẽ 8.10

*

Hình 8.10  

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Từ trường dòng điện hình sin Một pha

Dòng điện xoay chiều Một pha không làm cho từ trường quay. 

Do sự biến thiên của dòng điện, chiều and trị số từ trường kiểm soát và điều chỉnh,, nhưng phương của từ trường không đổi. Từ trường này gọi bằng từ trường đập Mạch.  

Phân tí;ch từ trường đập Mạch thành hai từ trường quay, quay ngược chiều nhau cùng tần số quay n1 and biên độ bằng 50% biên độ từ trường đập Mạch.

Trong những số đó từ trường quay có chiều quay trùng với chiều quay rôto, gọi bằng từ trường quay thuận B+, còn từ trường có chiều quay ngược chiều quay rôto gọi bằng từ trường quay ngược B- 

*

MôMen quay M1 do từ trường thuận ra mắt, có Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, số dương and Mét vuông do từ trường ngược gây ra, có trị số âM. MôMen quay M của động cơ là M=M1-Mét vuông

Từ đường đặc tí;nh MôMen, lúc Mở Máy M1= Mét vuông suy ra M=0 động cơ điện không tự Mở Máy được. 

Nhưng nếu
Tác động ảnh hưởng, liên quan, làM cho động cơ quay, động cơ có MôMen M and sẽ tiếp tục, quay.

Phải có phương án Mở Máy, làm cho, động cơ Một MôMen Mở Máy.

Động cơ Một pha

Về
cấu trúc stato chỉ có dây quấn Một pha, rôto thường là, lồng sóc. 

Ở loại động cơ này, ngoài dây quấn chí;nh, còn tồn tại, dây quấn phụ.

Dây quấn phụ
rất có thể, kiến tạo để làM việc chỉ lúc Mở Máy (gọi bằng động cơ 1 pha không ngậM tụ), hoặc làM việc trực thuộc (động cơ 1 pha ngậM tụ). 

Dây quấn phụ đặt trong số những rãnh stato, thế nào
phát hành, Một từ thông lệch với từ thông chí;nh Một góc 900 trong
khoảng trống. Dòng điện ở dây quấn phụ and dây quấn chí;nh ra mắt, từ trường quay
Để khởi tạo, nên MôMen Mở Máy.

Để dòng điện trong dây quấn phụ lệch sóng với dòng điện trong dây quấn chí;nh Một góc 900, phải tiếp nối với dây quấn phụ Một tụ điện C.

Thể Loại: Share trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Số Đôi Cực Từ P Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Số Đôi Cực Từ P Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *