click

sleeves là gì

sleeves là gì

Nghe phát âm,
Nghe phát âm,
1 Phổ cập, 1.1 Danh xuất phát từ, một.1.1 Tay áo; ống tay áo 1.1.2 (kỹ thuật) ống ngoài, ống bọc ngoài, măngsông 1.1.3 Ống bọc ngoài (một thanh dây cáp..) 1.1.4 Bao cứng đựng đĩa hát (như) jacket 1.2 Kết cấu, xuất phát từ, một.2.1 to have plan up one”s sleeve 1.2.2 to turn (roll) up one”s sleeves 2 Chuyên ngành 2.1 Cơ – Điện tử 2.1.1 == 2.2 Cơ khí & dự án công trình,
công trình xây dựng, 2.2.1 ống côn tthienmaonline.vn gian 2.2.2 ống khắc vạch (của panme) 2.2.3 thân vỏ 2.2.4 trụ ngoài (máy khoan cần) 2.3
Xe hơi, 2.3.1 ống lót xy lanh 2.4 Ra mắt, 2.4.1 cái bao ngoài ống 2.4.2 hộp (nối) cáp 2.4.3 măng tuy vậy, mềm 2.4.4 măng tuy vậy, trượt 2.4.5 ống kíp mìn 2.4.6 ống lồng nối 2.4.7 ống nối trượt 2.4.8 vỏ kíp mìn 2.5 Điện 2.5.1 ống bọc (ở đầu cắm phôn) 2.6 Kỹ thuật chung 2.6.1 khớp nối 2.6.2 đồ gá kẹp 2.6.3 đui di động 2.6.4 đui 2.6.5 bạc lót, ống bọc ngoài 2.6.6 bạc nối 2.6.7 măng tuy vậy, 2.6.8 măng sông 2.6.9 ống ngoài 2.6.10 ống nhánh 2.6.11 ống 2.6.12 ống bọc 2.6.13 ống
chiêu trò điện 2.6.14 ống kẹp 2.6.15 ống lồng 2.6.16 ống lót 2.6.17 ống lót trục 2.6.18 ống lót trục chính 2.6.19 ống vỏ 2.6.20 ống nối 2.6.21 ống sứ lót 2.6.22 ống trượt 2.6.23 sứ xuyên 2.6.24 trụ trượt 2.6.25 trục rỗng 2.6.26 vỏ đĩa 2.6.27 vòng kẹp

Phổ cập,

Danh từ

Tay áo; ống tay áo to put something up one”s sleevebỏ vật gì trong bàn tay áoto pluck someone”s sleeveníu tay áo ai (kỹ thuật) ống ngoài, ống bọc ngoài, măngsông Ống bọc ngoài (một thanh dây cáp..) Bao cứng đựng đĩa hát (như) jacket

Kết cấu, từ

to have plan up one”s sleeve sẵn sàng sẵn sàng, sẵn một
kế hoạch to turn (roll) up one”s sleeves xắn tay áo (để đánh nhau, để triển khai việc…)

Chuyên ngành

Cơ – Điện tử

Tập tin:Sleeve.jpg

==

Cơ khí & dự án công trình,
công trình xây dựng,

ống côn tthienmaonline.vn gian ống khắc vạch (của panme) thân vỏ trụ ngoài (máy khoan cần)


Xe hơi,

ống lót xy lanh

Ra mắt,

cái bao ngoài ống hộp (nối) cáp măng tuy vậy, mềm măng tuy vậy, trượt ống kíp mìn ống lồng nối ống nối trượt vỏ kíp mìn

Điện

ống bọc (ở đầu cắm phôn)

Kỹ thuật chung

khớp nối parallel-joint sleevekhớp nối chữ Ysleeve couplingkhớp nối đối tiếpsleeve jointkhớp nối lồngsleeve jointkhớp nối ốngsplicing sleevekhớp nối cáp đồ gá kẹp đui di động đui bạc lót, ống bọc ngoài bạc nối măng tuy vậy, adjusting sleevemăng sông điều chỉnhinsulation sleevemăng tuy vậy,
chiêu trò nhiệtouter sleevemăng sông ngoàipipe sleevemăng tuy vậy, ốngsleeve couplingkhớp kiểu măng sôngsleeve jointmối nối kiểu măng songsleeve nutmăng sôngsleeve socketmăng tuy vậy, ốngsplicing sleevemăng tuy vậy, nốithreaded sleevemăng tuy vậy, khía ren măng sông adjusting sleevemăng sông điều chỉnhinsulation sleevemăng tuy vậy,
chiêu trò nhiệtouter sleevemăng sông ngoàipipe sleevemăng tuy vậy, ốngsleeve couplingkhớp kiểu măng sôngsleeve jointmối nối kiểu măng songsleeve socketmăng tuy vậy, ốngsplicing sleevemăng tuy vậy, nốithreaded sleevemăng tuy vậy, khía ren ống ngoài filling sleeveống ngoài nhồi khí ống nhánh ống ống bọc ống
chiêu trò điện ống kẹp ống lồng connecting sleeveống lồng nốicoupling sleeveống lồng nối khớpejector sleeveống lồng đẩy raouter sleeveống lồng ngoàipouring sleeveống lồng rótprotection sleeveống lồng bảo vệprotector sleeveống lồng bảo vệsecondary sleeveống lồng phụsliding sleeveống lồng trượtslip-on sleeveống lồng trượt vàosplit sleeveống lồng hai đầu nốithreaded sleeveống lồng có ren ống lót ống lót trục quill sleeveông lót trục chínhspindle sleeveống lót trục chính ống lót trục chính ống vỏ ống nối ống sứ lót ống trượt clutch release bearing sleeveống trượt của bạc đạn ly hợp sứ xuyên trụ trượt trục rỗng vỏ đĩa vòng kẹp

Xem Ngay:  Unity 3D Là Gì - Tổng Quan Về Unity 3D

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: sleeves là gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com sleeves là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *