click

Since Là Gì

Since La Gi

Since Là Gì

Since and For là hai giới từ được sử dụng khá liên tục, trong tiếng Anh nhưng số đông
toàn bộ
tất cả chúng ta, còn nhầm lẫn. Language
liên kết Academic sẽ cùng
toàn bộ
tất cả chúng ta,
Tranh luận, về chúng trong nội dung bài viết này nhé.

Bài Viết: Since là gì

*

*
*

Avengers – Since and For

They have been fighting against villains together for years (for over 10 years)

Kết cấu,: For + khoảng chừng thời điểm.

1. For sử dụng trong câu ở thì
Hiện tại,

Eg: I work for 8 hours a day.

(Tôi thao tác 8h, một ngày)

2. For sử dụng trong câu ở thì
Hiện tại, tiếp nối

Eg: She is finding a new job for a day.

(Cô ấy tìm việc làm mới hết
xuyên ngày,)

3. For sử dụng trong câu ở thì
Hiện tại, hoàn thiện

Eg: They have just arrived for half a day.

Xem Ngay: Miếu Địa Là Gì – Tử Vi Đẩu Số Tử Vi Là Một Môn Khoa Học

(Họ vừa mới tới, được nửa ngày)

4. For sử dụng trong câu ở thì
Hiện tại, hoàn thiện tiếp nối

Eg: I have been learning new vocabulary for 2 days.

(Tôi đã, học từ vựng mới được 2 ngày)

5. For sử dụng trong câu ở thì quá khứ

Eg: She was a singer for 1 year.

(Cô ấy đã làm ca sĩ được một năm)

6. For sử dụng trong câu ở thì mai sau

Eg: I will attend the conference in Paris for 3 days.

Xem Ngay:  Danh Từ Riêng Là Gì

Xem Ngay: Thế Hệ Z Là Gì

(Tôi sẽ tham tham gia, buổi tiệc nghị tại Paris trong 3 ngày)

Nhắc nhở,:

– Có tác dụng, lược bỏ chữ for ngoại trừ trường hợp câu phủ định:

They’ve been together (for) 10 years. (rất có thể sử dụng hoặc không sử dụng for)

They haven’t talked for ages. (phải sử dụng for)

– Không được sử dụng for + all… (all day/all my life):

She has lived there all her life.

– Trong câu phủ định, những bạn cũng có thể có, thể sử dụng in thay cho for:

They haven’t travelled together in ten years. (=for ten years)

Thật đơn giản và giản dị, để nhận cảm nhận thấy, thấy cách sử dụng since and for phải không nào.
tất cả chúng ta, chỉ việc nhớ câu thần chú: since với mốc thời điểm, for với khoảng chừng thời điểm là khẳng định chắc chắn, sẽ không hề, sai được đâu. Phương thức thức sử dụng của hai giới từ này rất phong phú và đa dạng, và
Phong phú, and khi
tất cả chúng ta, biết phương pháp, lợi dụng, câu văn sẽ trở nên thướt tha hơn rất nhiều lần,. Còn rất nhiều lần, chủ điểm ngữ pháp thướt tha, khác tại Language
liên kết vì vậy hãy liên tục, truy vấn vào web của bọn mình để học tiếng Anh tính năng, nhé!

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Since Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Xem Ngay:  Citad Là Gì - Chuyển Tiền

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Since Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *