click

silent là gì

silent là gì

Bài Viết: Silent là gì

1 Tiếng Anh 1.1 Phương thức, phát âm, 1.2 Danh xuất phát từ một.3 Ngoại động xuất phát từ một.3.1 Chia động xuất phát từ một.4
Xem thêm, 2 Tiếng Pháp 2.1 Phương thức, phát âm, 2.2 Danh từ 2.3 Thán từ 2.3.1 Trái nghĩa 2.4
Xem thêm,

Danh từ

silence /ˈsɑɪ.lənts/

Sự lặng thinh, sự nín lặng. silence gives consent — làm thinh là tình đã thuận to suffer in silence — chịu khổ cực, âm thầm lặng lẽ, to put somebody to silence — bắt ai nín thinh; bác bỏ lý lẻ của những người, nào; silence! —
Đề xuất kiến nghị, im thin thít! Tính trầm lặng. Sự kín tiếng. after five years” silence — sau năm năm kín tiếng Sự quên khuấy. to pass into silence — bị quên khuấy, bị bỏ dở Sự im thin thít, sự thanh bình, sự im thin thít. the silence of the night — sự im thin thít của đêm khuya

Ngoại động từ

silence ngoại động từ /ˈsɑɪ.lənts/

Bắt phải im, bắt phải câm họng. to silence the enemy”s batteries — bắt pháo địch phải câm họng to silence the best debaters — tạo cho những vị
Bàn luận, cừ khôi nhất cũng cần được, phải cứng họng Chia động từ

Xem Ngay: O2 có nghĩa là gì ý nghĩa thâm thúy, là gì – Nghĩa Của Từ O2

silence
Dạng không những ngôi Động từ nguyên mẫu to silence Phân từ hiện giờ silencing Phân từ quá khứ silenced Dạng chỉ ngôi số rất nhiều lần, ngôi trước tiên thứ 2 thứ ba trước tiên thứ 2 thứ ba Lối trình diễn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện giờ, silence silence hoặc silencest¹ silences hoặc silenceth¹ silence silence silence Quá khứ silenced silenced hoặc silencedst¹ silenced silenced silenced silenced Mai sau will/shall² silence will/shall silence hoặc wilt/shalt¹ silence will/shall silence will/shall silence will/shall silence will/shall silence Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện giờ, silence silence hoặc silencest¹ silence silence silence silence Quá khứ silenced silenced silenced silenced silenced silenced Mai sau were to silence hoặc should silence were to silence hoặc should silence were to silence hoặc should silence were to silence hoặc should silence were to silence hoặc should silence were to silence hoặc should silence Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ —
Hiện giờ, — silence — let’s silence silence —
Phương thức, chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh vấn đề, vụ việc,. Xa xưa,, ở ngôi trước tiên, thường nói shall and chỉ nói will để nhấn mạnh vấn đề, vụ việc,.

Xem Ngay:  Mã Đbhc Là Gì - Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách


Xem thêm,

Hồ Ngọc Đức, Dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất Từ điển tiếng hethongbokhoe.vnệt không tính tiền, (rõ ràng,)

Tiếng Pháp

Phương thức, phát âm,

IPA: /si.lɑ̃s/

Danh từ

Số ít Số nhiều silence
/si.lɑ̃s/ silences
/si.lɑ̃s/

silence gđ /si.lɑ̃s/

Sự im thin thít. Garder le silence — giữ im thin thít Le silence de la nuit — cảnh đêm im thin thít S’alarmer du silence d’un ami — lo âu, thấy, cảm nhận thấy, bạn kín tiếng Sự thầm lặng, sự âm thầm lặng lẽ, lặng lẽ âm thầm,. Aimer en silence — yêu thầm lặng Révolution préparée dans le silence — cuộc phương thức, mạng sẵn sàng chuẩn bị, âm thầm lặng lẽ, lặng lẽ âm thầm, (Âm nhạc) Lặng; dấu lặng. en silence — im thin thít, âm thầm lặng lẽ, Souffrir en silence — khổ cực, âm thầm lặng lẽ, imposer silence — xem imposer passer quelque chose sous silence — xem passer

Thán từ

silence

Im!, im thin thít! Trái nghĩa Parole aveu Bruit, tapage


Xem thêm,

Hồ Ngọc Đức, Dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất Từ điển tiếng hethongbokhoe.vnệt không tính tiền, (rõ ràng,)
Lấy từ “https://hethongbokhoe.com/w/index.php?title=silence&oldid=1915479”

Xem Ngay: Mạng
hội đồng có nghĩa là gì ý nghĩa thâm thúy, là gì – Mạng
hội đồng Truyền thông media có nghĩa là gì ý nghĩa thâm thúy, là gì

Thể loại: Mục từ tiếng AnhDanh từNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhMục từ tiếng PhápDanh từ tiếng PhápThán từDanh từ tiếng AnhThán từ tiếng Pháp

Xem Ngay:  File Xlsb Là Gì - Phần Mở Rộng Tệp Xlsb

Thể Loại: Giải bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: silent là gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com silent là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *