click

Sequence Là Gì – Nghĩa Của Từ Sequence

Sequence Là Gì – Nghĩa Của Từ Sequence

2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Xây dựng3.2 Cơ – Điện tử3.3 Toán & tin3.4 Y học3.5 Kỹ thuật chung4 Những từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa tương quan, /“si:kwəns/

Phổ cập

Danh từ

Sự tiếp liền, sự tiếp tục,, sự liên tụcimportant events occur in rapid sequencenhững sự kiện quan trọng xẩy ra tiếp tục, tuần tự, trình tự Cảnh (trong phim) (âm nhạc) phỏng chuỗi; khúc xêcăng (ngữ điệu học) sự phối hợp,sequence of tensessự phối hợp, những thời (tôn giáo) bài ca xêcăng (đánh bài) chuỗi con cờ cùng hoa (tiếp liền nhau) (toán học) dãysequence of functiondãy hàmsequence of numberdãy số

Chuyên ngành

Ra mắt,

liên tục,, tiếp tục,,
bảo trì,, tjheo dãy

Cơ – Điện tử

Trình tự, dãy, chuỗi, (v) thu xếp theo trình tự,xếp chuỗi

Toán & tin

dãysequence of functions dãy hàmsequence of homomorphisms dãy đồng cấusequence of numbers dãy sốarithmetic sequence cấp số cộngCauchy sequence dãy Caoxicoexact sequence dãy đối khớpcohomology sequence (tôpô học ) dãy đối đồng đềucompletely monotonic sequence dãy tuyệt đối hoàn hảo, đơn điệudecimal sequence dãy thập phândouble sequence dãy képequiconvergent sequences những dãy quy tụ đồng đềuequivasequences những dãy tương đươngexact sequence dãy khớpfinite sequence dãy hữu hạnhomology sequence dãy đồng điềuhomotopy sequence dãy đồng luânincreasing sequence dãy tănginfinite sequence dãy vô hạnlower sequence dãy dướiminimizing sequence (giải tích ) dãy cực tiểu hoámoment sequence dãy mômenmonotone sequence dãy đơn điệumonotonically increasing sequence dãy tăng đơn điệuquasi-convex sequence dãy tựa lồirandom sequence dãyngẫu nhiênrecurrent sequence (giải tích ) dãy truy toánregular sequence dãy quy tụ dãy Caoxishort exact sequence (tôpô học ) dãy khớp rãtotally monotone sequence (giải tích ) dãy tuyệt đối hoàn hảo, đơn điệuupper sequence dãy trên

Xem Ngay:  Dbm Là Gì - Sự Khác Nhau Của Db, Dbm, Dbw Dbd, Dbi, Dbc

Y học

đoàn, chuỗi, dãy, (toán) cấp, trật tự, trình tự

Kỹ thuật chung


hiệu quả, dãy dãy số đoànwagon sequencethành phần, đoàn tàu hàng lập thành dãy liên phát

Lý giải nước ta: Một thứ tự động hóa, hóa tác, thứ tự thao tác làm việc, qui trình thao tác làm việc.

sự tiếp liền tính liên tục,

Những từ
Tác động ảnh hưởng,

Từ đồng nghĩa tương quan,

nounarrangement , array , catenation , chain , classification , concatenation , consecution , consecutiveness , continuance , continuity , continuousness , course , cycle , disposition , distribution , flow , graduation , grouping , ordering , pecking order * , perpetuity , placement , procession , progression , row , run , sequel , skein , streak , string , subsequence , succession , successiveness , track , train , aftermath , consequence , corollary , end product , sự kiện, , fruit , harvest , issue , outcome , precipitate , ramification , result , resultant , sequent , upshot , categorization , deployment , disposal , formation , layout , lineup , order , organization , round , suite , cascade , causality , episode , following , gamut , precedence , rhythm , schedule , sequacity , seriality , series , spectrum
Cơ – điện tử, Kỹ thuật chung, Phổ cập, Toán & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tương quan, tiếng anh, Ra mắt,, Y học,

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Sequence Là Gì – Nghĩa Của Từ Sequence

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Sequence Là Gì – Nghĩa Của Từ Sequence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *