click

Sequence Diagram Là Gì – Uml #4: Và Cách Sử Dụng

Sequence Diagram La Gi Uml 4 Va Cach Su

Sequence Diagram Là Gì – Uml #4: Và Cách Sử Dụng

Cho cảm nhận thấy, đối tượng
quý khách
người sử dụng ở khoanh vùng phạm vi nghiêp vụ cộng tác
cùng với nhau, ra làm sao, trải qua, việc đặc tả use caseCho tháy khung nhìn phía bên trong,
quy trình, nhiệm vụ,

Lược đồ tuần tự:

Là một dạng lược đồ tương tácLược đồ biểu lộ, sự tương tác qua lại theo thời hạn, Một vài, đối tượng
quý khách
người sử dụng trong 1 use case.Là một quy mô, động biểu lộ, thứ tự rõ ràng, của không ít, thông điệp giao thiệp Một vài, đối tượngLược đồ tuần tự nhấn mạnh vấn đề, vụ việc, thứ tự vận động theo thời hạn,
Tác động, tới, tập những đối tượng
quý khách
người sử dụng,
vì thế, rất hữu ích, để làm rõ, nét theo thời hạn, thực cho những, use case, tính chất là những uc phức tạpLược đồ tuần tự rất có thể mô tả tổng thể toàn bộ những ngữ cảnh rất có thể có của 1 uc. Thế nhưng nhà nghiên cứu và phân tích, thường trở nên tân tiến thành một tập những lược đồ tuần tự, trong những số đó mỗi một lược đồ minh họa cho 1 ngữ cảnh.Có tác dụng, cần sử dụng ở pha nghiên cứu và phân tích, hoặc xây cất. Thế nhưng ở pha thiết kể chỉ rõ xúc tiến, thường
gồm có, luôn đối tượng
quý khách
người sử dụng CSDL hoặc thành phần, giao diên
người sử dụng.

Bài Viết: Sequence diagram là gì

Xem Ngay:  Allgemeine Runtime Files Là Gì, Allgemeine Runtime Files

Thành phần phía bên trong, lược đồ tuần tự;

Yếu tố,(actor): Là con người hoặc không phải là con người. Tham gia, vào
quy trình, gửi nhận thông điệp
Đối tượng người tiêu dùng,
quý khách hàng(object): Tham gia, vào
quy trình, gửi hoặc nhận thông điệp
Đường sống của đối tượng
quý khách
người sử dụng(lifeline): Biểu lộ, vòng đời của đối tượng
quý khách
người sử dụng nhìn suốt trong quãng qua trình tương tác. Nếu trê tuyến phố sống xuất hiện X thì đói tượng đã ngừng tương tác
Action xúc tiến(execution occurrence):Biểu lộ, lúc một đối tượng
quý khách
người sử dụng gửi hoặc nhận một thông điệp. Được đặt dọc theo, đường sống của đối tượng
quý khách
người sử dụng.
Thông điệp(message):Biểu lộ, thông báo từ đối tượng
quý khách
người sử dụng này tới, đối tượng
quý khách
người sử dụng khác. Trên thông điệp đặt tên phương pháp,
Thông điệp có điều kiện kèm theo,(guard message):Ghi điều kiện kèm theo, trước, phương pháp,Kết thúc vận động của đối tượng
quý khách
người sử dụng (object destruction)

*

Boundary : lớp biên giao diện. Chúng rất có thể là form, report giao diện với phần cứng như máy in.

Entity: Lớp thực thể. Là tàng trữ thông báo sẽ ghi vào
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, ngoài. Tìm chúng trong sự kiện biểu đồ tương tác. Thỉnh thoảng phải khởi tạo đc bảng data cho lớp này . Mỗi thuộc tình trong thực thể thường là
Một trong, trường trong csdl.

Control: có trách nhiệm, điều phối hoạt đọng của lớp khác.Thỉnh thoảng mỗi uc có một lớp tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, riêng. Nó không tiến hành, vào tính năng nhiệp vụ nào. Những lớp tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, khac: tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, sự
Tác động, tới, bảo mật thông tin, bảo mật an ninh, and
Tác động, tới, csdl

Xem Ngay:  Homoscedasticity Là Gì - : Phương Sai Không Đổi Là Gì
*

Cái này giống kiểu MVC ý mà

2. Nhiều chủng loại, tin nhắn and những action type

Synchronous Call: Đó này là cái loại call
Đại diện thay mặt, cho vận động nhắn tin, nhắn and đình chỉ tiến hành, trong thời hạn, đợi.
ví dụ điển hình như
người sử dụng gửi thông điệp tìm kiếm and đợi hiệu quả. Nó được ký hiệu là dấu mũi tên đóng

*

Web Client searches Trực tuyến, Bookshop và waits for results.

Asynchronous Call: Đó này là cái loại call đại dienj cho vận động nhắn tin, nhắn and tiến hành, ngay không cần trông đợi
ngân sách, trả về. Nó được kí hiệu bằng dấu mũi tên mở.
ví dụ điển hình như service gửi một tin nhăn tới, vận động, nó sẽ được Action ngay mà không, cần trông đợi

*

Service starts Task và proceeds in parallel without waiting.

Xem Ngay: Hyperlink Là Gì – Cách Tạo Hyperlink Như Thế Nào

Create Message: Create Message nó gửi tới, đường sống của đối tượng
quý khách
người sử dụng dể tạo ra, chính nó. Được ký hiệu là nét dứt and chỉ thẳng vào đầu của đối tượng
quý khách
người sử dụng

*

Trực tuyến, Bookshop creates Account.

Delete Message: Xóa tin nhắn nó được gửi để ngã ngũ, đường sống của đối tượng
quý khách
người sử dụng. Được ký hiệu bằng dấu X

*

Trực tuyến, Bookshop terminates Account.

Reply Message: 
phỏng vấn tin nhắn được hiểu như thể gửi một thông điệp and chờ két quả được trả lại,. Nó được ký hiệu bằng 2D mũi tên

Xem Ngay:  Caliper Là Gì - Dịch Nghĩa Của Từ Caliper
*

Web Client searches Trực tuyến, Bookshop và waits for results to be returned.

Lost Message: Mất sự kiện là
Một trong, thông điệp mà những sự kiện gửi được nghe biết nhưng không tồn tại sự kiện tiệp nhận. Nó được hiểu là tin nhắn không
khi nào, được tới, đích của chính bản thân mình, nó. Ngữ nghĩa là, những dấu , recevice Sự kiện, vắng mặt. Mất thông điệp được biểu lộ, bằng hình trụ đỏ

*

Web Client sent tìm kiếm, message which was lost.

Xem Ngay: Vị Ngữ Là Gì – Cấu Trúc Của Vị Ngữ

Found Message: khác với mất tin nhắn chưa
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, sự kiện đích nhưng lại biết sự kiện gửi. Tìm tháy tin nhắn là biết sự kiện đích nhưng chưa
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, sự kiện gửi.

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Sequence Diagram Là Gì – Uml #4: Và Cách Sử Dụng

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Sequence Diagram Là Gì – Uml #4: Và Cách Sử Dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *