click

Seen Là Gì – Nghĩa Của Từ Seen Trong Tiếng Việt

Seen La Gi Nghia Cua Tu Seen Trong Tieng

Seen Là Gì – Nghĩa Của Từ Seen Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

seen

*

seen /si:/ động từ saw/saw/, seen/seen/ thấy, trông thấy, nhìn thấy; xem, quan sát,
Để ý đến
seeing is believing: trông thấy thì mới có thể, có thể tinI saw him in the distance: tôi trông thấy nó từ xathings seen: những vật ta có tác dụng, nhìn thấy, những vật rõ rệt, những vật có thậtto see things: có ảo giácworth seeing:
Đáng để ý, xem, đọc (trang báo mạng)I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday: tôi lướt web thấy nói một vệ tinh Liên-xô lại được phóng vào vòng vòng quỹ đạo ngày hôm qua nắm vững,, nhận thấy,I cannot see the point: tôi đã không còn, hiểu được
Đặc thù, nàyI do not see the advantage of doing it: tôi thiếu hiểu biết nhiều, làm như vậy thì lợi ra làm sao,you see: như anh chắc cũng nắm vững,I see: tôi hiểu rồias far I can see: như tôi nỗ lực cố gắng, cố gắng nỗ lực, rất là để hiểu trải qua, từng trải, đã quahe has seen two regimes: anh ấy đã sống qua hai cơ chếhe will never see 50 again: anh ta đã quá 50 mươito see life: từng trải
cuộc sống thường ngày, lão đờito have seen service: có kinh nghiệm tay nghề, từng trải (người); đã mòn, đã sử dụng nhiều (vật) gặp, thăm; tới, hỏi
ý kiến (bác sĩ, luật sư…); tiếp
he refused to see me: anh ấy khước từ không tiếp tôican I see you on business?: tôi có tác dụng, gặp anh để bàn
công tác làm việc làm việc không?you had better see a lawyer: anh nên tới, gặp luật sư, anh nên tới, hỏi
ý kiến luật sư tưởng tượng, mường tượngI cannot see myself submitting such an injustice: tôi đã không còn, tưởng tượng rằng mình lại chịu một sự bất công như vậy, chịu, thừa nhận, bằng lòngwe do not see being made use of: chúng tôi không chịu để người ta tận dụng chúng tôi tiễn, đưato see somebody home: đưa ai về lại
quê nhà trợ giúpto see someone through difficulty: giúp ai vượt nan giải ý niệm, cho làI see life differntly now:
Ngày này, tôi ý niệm đời sống, là khác rồito see good to do something: cho là cần (nên) làm một việc gì nhắc nhở,, lo liệu, đảm đương, phụ trách,, đảm bảo an toàn, đáng tin cậy,to see to one”s business:
Để ý đến
việc làm, của tôi,to see to it that…

Xem Ngay:  Undead Là Gì - Nghĩa Của Từ : Undead

Bài Viết: Seen là gì

: lo liệu tạo cho… điều tra khảo sát, khảo sát điều tra,, nghiên cứu và phân tích,,
Để ý đến, kỹ càng
we must see into it: những
bạn phải, đi sâu vào vấn đề, ấy tư tưởng,, xem lạilet me see: để tôi tư tưởng, xem đã, để tôi xem đã (đánh bài) đắt, cân cứ đứng nhìn, trông thấy mà để mặcto see somebody struggle with difficulties: thấy ai vật lộn với nan giải mà cứ đứng nhìnto see about tìm kiếm, điều tra khảo sát, khảo sát điều tra,, xem lại
chăm nom,, săn sóc, lo liệu, đảm đương (việc gì)
to see after
chăm nom,, săn sóc, đưa ra
chú ý tới
to see into điều tra khảo sát, khảo sát điều tra,, nghiên cứu và phân tích,,
Để ý đến kỹ càng
nắm vững, được, nhìn rõ, được thực tiễn, (của việc, gì)to see off tiễn (ai…)to see somebody off at the station: ra ga tiễn aito see out hoàn thiện,, kiến tạo tới, cùng, làm tới, cùng sự tới, cùng, xem tới, hết (một vở kịch…) tiễn (ai) ra tận cửato see through nhìn thấy, nhìn rõ, thực tiễn, (vụ việc…) kiến tạo tới, cùng, làm tới, cùng giúp ai vượt được (nan giải…)to see the back of somebody trông ai cút khỏi cho rảnh mắtto see double (xem) doubleto see eyes to eye with somebody (xem) eyeto see into a millstoneto see through brick wall tinh tế và sắc sảo,, mưu trí, xuất chúngto see the light (xem) lightto see red (xem) redto see something done thống kê giám sát sự thi hành đồ gì,to see one”s way to (xem) wayI”ll see about tôi sẽ phụ trách, (đảm bảo an toàn, đáng tin cậy,) việc ấy tôi sẽ xem lại vấn đề, ấyseeing that xét thấy rằngseeing that no other course is open to us…

Xem Ngay:  Trụ Sở Chính Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Trụ Sở Chính Trong Tiếng Anh

Xem Ngay: Phường Executive Là Gì – Mô Tả Công Việc Của Một Phường Executive

: xét thấy rằng không tồn tại con phố nào khác cho những bạn… danh từ toà giám mụcthe Holy See; the See of Rome: Toà thánh chức giám mục; quyền giám mục

Động từ bất quy cách, (Base form/Past Simple/Past Participle): see / saw / seen

*
*
*

n.

Xem Ngay: Cốt Truyện Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Cốt Truyện

the seat within a bishop”s diocese where his cathedral is located

v.

perceive by sight or have the power to perceive by sight

You have to be a good observer to see all the details

Can you see the bird in that tree?

He is blind–he cannot see

go to see for professional or business reasons

You should see a lawyer

We had to see a psychiatrist

go to see for a mạng
xã hội visit

I went to see my friend Mary the other day

receive as a specified guest

the doctor will see you now

The minister doesn”t see anybody before noon

see và understand, have a good eye

The artist must first learn to see

deliberate or decide

See whether you can come tomorrow

let”s see–which movie should we see tonight?

observe as if with an eye

The camera saw the burglary và recorded it

match or meet

I saw the bet of one of my fellow players

English Synonym và Antonym Dictionary

sees|saw|seeing|seensyn.: observe notice note peer watch remark discern

Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Seen Là Gì – Nghĩa Của Từ Seen Trong Tiếng Việt

Xem Ngay:  Vi Diệu Là Gì - Tra Từ: Vi Diệu

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Seen Là Gì – Nghĩa Của Từ Seen Trong Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *