Sau In Là Gì – Sau Giới Từ Là Gì

Sau In La Gi Sau Gioi Tu La Gi

Sau In Là Gì – Sau Giới Từ Là Gì

Trong tiếng Anh có rất nhiều loại từ như danh từ, tính từ and trạng từ, động từ, giới từ, liên từ. Mỗi loại từ lại đảm nhận một công dụng trong câu? Ngày này du học New Vision sẽ giải bày với tất cả chúng ta về giới từ trong tiếng Anh. Vậy sau giới từ là gì? Giới từ là gì?

1. Giới từ là gì? Sau giới từ là gì?

*

Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ, động từ and chúng sử dụng để nối danh từ hoặc đại từ với từ đứng trước nó.

Bài Viết: Sau in là gì

2. Vị trí của giới từ trong câu

Giới từ có vị trí linh thiêng động trong câu tiếng Anh. Xem phần nội dung phía dưới các bạn sẽ biết sau giới từ là gì?

– Sau giới từ là danh từ hoặc đại từ

Ví dụ: She went to school at the age of six

He usually visits me on Sundays

*

Chiêu trò sử dụng của giới từ at, on, in

– Một số trong những điều kiện giới từ lại đứng sau động từ (trừ sau “but” and “except” ) and động từ phải đặt tại dạng V-ing.

Ví dụ: They succeeded in escaping

– Giới từ để ở trước đại từ hoặc để ở cuối câu với một trong những điều kiện phía dưới đây:

To whom were you talking to?Who were you talking to?The people with whom I was travellingThe people I was travelling with

Xem Ngay:  Berserker Là Gì - Nghĩa Của Từ Berserker

– Giới từ có khả năng là 1 từ riêng không liên quan gì đến nhau như: at, after, before, during, until, in, on, to, by…

– Giới từ cũng sẽ có thể là 1 cụm từ như: in spite of, on account of, in front of, for the sake of…

Cảnh báo: lược bỏ “to”and “for” trước tân ngữ gián tiếp. Đối chiếu 2 câu phía dưới đây.

I gave the book to TomI gave Tom the book

– Tân ngữ gián tiếp có khả năng đặt trước and giới từ “to” bị lược bỏ

– Những bạn cũng có thể sử dụng cấu tạo này với các động từ sau: bring, give, hand, leave, offer, pay, promise, send, show, sing, take…

I showed the bản đồ to Bill = I showed Bill the mapThey sent $5 to Mr Smith = They sent Mr Smith $5

– Cũng như, chúng ta cũng sẽ có thể lược bỏ “for”. Cấu trúc này có khả năng được sử dụng với các động từ sau: build, buy, cook, fetch, find, get, keep, leave, make, order…

I’ll get a drink for you = I’ll get you s drinkI bought a book for James = I bought James a book

3. Tính năng của giới từ

*

Sau giới từ là gì?

– Giới từ tích hợp với danh từ (hoặc đại từ) để khởi tạo thành một cụm từ. Cụm từ đó có khả năng là:

Ngữ tính từ (bổ nghĩa cho 1 danh từ):

The house with the big garden is Mr Nam’sI don’t like the sound of a jet engine

Ngữ trạng từ (bổ nghĩa cho 1 động từ):

I looked through the windowShe spoke in a low voiceHe will go there on Friday

Cảnh báo: Cần nhận thấy hai công dụng này. Cùng một cụm từ, có khả năng ở điều kiện đó là ngữ trạng từ, ở điều kiện dị kì là ngữ tính từ.

Ví dụ: He usually does his morning exercises in the open air. (trạng ngữ, bổ nghĩa cho động từ “does”)

Xem Ngay:  Tổ Chức Sự Kiện Là Gì, Bí Quyết Cho Một Sự Kiện Thành Công

Exercies in the open air are healthy. (tính từ, bổ nghĩa cho danh từ “exercises”)

Một trong những từ có khả năng vừa sử dụng làm giới từ, vừa sử dụng làm phó từ: in, up, on, down, along, through…Cần nhận thấy công dụng của không ít từ đó trong từng câu.

He put the book on the table (giới từ)Put your coat on (phó từ)Lan is in the garden (phó từ)I opened the door và he came in (phó từ).

4. Quy cách thức hình tam giác để nhớ các giới từ trong tiếng Anh

Chúng ta thường sử dụng ba giới từ chỉ thời khắc này là “in”, “on”, “at”, phần đông tất cả chúng ta háy quên giới từ này. Chiêu trò học qua hình tam giác sẽ hỗ trợ bạn giải quyết và xử lý điều này. Bạn hãy tưởng tượng sử dụng “in”, “on”, “at” như một tam giác ngược hoặc chiếc phễu. Chiếc phễu này lọc dần các cụm từ chỉ thời khắc, địa chỉ với luật pháp giảm dần mức độ chung chung, tăng mạnh mức độ cụ thể chi tiết.

– Giới từ “in” là đỉnh của chiếc phễu

Với chân thành và ý nghĩa chỉ những thứ lớn nhất, chung nhất. And “in” thường được sử dụng trước những từ chỉ thời khắc khái quát nhất như “century” (thế kỷ) cho tới “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Xem Ngay: Vacation Rentals, Homes, Experiences & Places, 【Vinhomes Riverside Cầu Rào 2

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa chỉ, “in” sử dụng cho những địa chỉ lớn như country (giang sơn), cho tới village, neighborhoods (làng, vùng).

Xem Ngay:  Lập Trình Là Gì? Lập Trình Và Các Loại Ngôn Ngữ Lập Trình Là Gì

Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” sử dụng thời khắc từ chung nhát cho tới week (tuần), địa chỉ từ chung nhất cho tới thị xã, làng xóm ngoại trừ in the morning, afternoon, evening. Chiếc phễu lọc dần các cụm từ chỉ thời khắc, địa chỉ giúp bạn sử dụng chính xác các trạng từ “in”, “on”, “at”.

– Giới từ “on”- phần giữ của phễu

Về “on” sử dụng cho 1 ngày cụ thể chi tiết, hoặc một dịp gì đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend, on June 8th

Trường hợp ngoại lệ: on my luch break.

Về địa chỉ “on” sử dụng cho 1 vùng kha khá dài, rộng như đường phố, bãi biển…

Ví dụ: on Broadway street, on the beach, on my street.

Như vậy, “on” sử dụng cho mốc thời khắc nhỏ hơn week cho tới ngày, dịp, địa chỉ là các vùng.

– Giới từ “at” – phần chóp của phễu

Thướng nó đi cùng theo với thời khắc and địa chỉ cụ thể chi tiết nhất.

Ví dụ: at 9:00 P, at luch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment

Trường hợp ngoại lệ: at night

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Xem Ngay: Legionella Là Gì – Legionnaires’ Disease

Như vậy, cách thức sử dụng giới từ thời khắc, địa chỉ của ba giới từ “in”, “on”, “at” làm theo luật pháp hình phễu, ngoại trừ một trong những ngoại lệ như trên.

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Sau In Là Gì – Sau Giới Từ Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Sau In Là Gì – Sau Giới Từ Là Gì

Lấy Mã Giảm Giá Shopee
Lấy Mã Giảm Giá Shopee