click

Sản Phẩm Tiếng Anh Là Gì

San Pham Tieng Anh La Gi

Sản Phẩm Tiếng Anh Là Gì

Bạn đang là học sinh sinh viên chuyên ngành Kinh doanh? Hay bạn đang là làm trong lĩnh vực này? Vậy thì không thay đổi đừng bỏ qua những lưu ý sau này mà hethongbokhoe.com share cùng bạn về từ vựng tiếng Anh Kinh doanh nhé! Những thuật ngữ tiếng Anh Kinh doanh đó sẽ phần nào giúp tất cả chúng ta làm giàu thêm vốn tiếng Anh Kinh doanh kể riêng and kỹ năng dùng tiếng Anh Kết luận đấy. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng hethongbokhoe.com điểm qua một vài thuật ngữ tiếng Anh Kinh doanh thường gặp nhất, cũng chính là để nhìn những thuật ngữ tiếng Anh Kinh doanh này còn có “khó nhằn” không nhé!

Bài Viết: Sản phẩm tiếng anh là gì

MỤC LỤC Ẩn
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

Xem Ngay: Kỹ Thuật Massage Yoni Giúp Phái Nữ Lên Đỉnh

N
O
Phường
Q.
R
S
T
U
V
W

A

Advertising: Quảng cáo

Auction-type pricing: Cấu thành giá trên cơ sở bán đấu giá

B

Benefit: Quyền lợi

Xem Ngay: Sắt Tiếng Anh Là Gì – Két Sắt Tiếng Anh Viết And Đọc Thế Nào

*

Brand acceptability: Sự gật đầu đồng ý Brand Name

Brand awareness: Sự nhận thức về Brand Name

Brand equity: Trị giá (kinh tế) của Brand Name

Brand loyalty: Sự trung thành với chủ với Brand Name

Brand mark: Dấu hiệu của Brand Name

Brand name: Tên nhãn hàng/Brand Name

Brand preference: Sự ưa thích Brand Name

Break-even analysis: Nghiên cứu và phân tích hoà vốn

Break-even point: Điểm hoà vốn

Buyer: Người mua

By-product pricing: Cấu thành giá bằng dòng sản phẩm

C

Captive-product pricing: Cấu thành giá dòng sản phẩm bắt buộc

Cash discount: Giảm giá ngay vì thanh toán giao dịch mặt

Cash rebate: Chiết khấu tiền mặt

Channel level: Cấp kênh

Channel management: Điều hành quản lý kênh thỏa mãn nhu cầu

Channels: Kênh(thỏa mãn nhu cầu)

Communication channel: Kênh truyền thông online trực tuyến

Consumer: Người tiêu áp dụng

Cost: Giá thành

Coverage: Mức độ bao trùm (kênh thỏa mãn nhu cầu)

Cross elasticity: Co và giãn (của cầu) chéo (với dòng sản phẩm thay thế sửa chữa hay bổ sung cập nhật update)

Xem Ngay:  First Of All Là Gì

Culture: Văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử

Customer: Người tiêu dùng

Customer-segment pricing: Cấu thành giá theo phân khúc thị phần quý khách hàng

D

Decider: Người ra quyết định (trong hành động mua)

Demand elasticity: Co và giãn của cầu

Demographic environment: Tác nhân (thiên nhiên môi trường vạn vật thiên nhiên) nhân khẩu học

Direct sale: Tiếp thị trực tiếp

Discount: Giảm giá ngay

Discriminatory pricing: Cấu thành giá nhận ra

Distribution channel: Kênh thỏa mãn nhu cầu

Door-to-door sales: Bán mẫu sản phẩm đến tại nhà

Dutch auction: Bán đấu giá kiểu Hà Lan

E

Early adopter: Nhóm (quý khách hàng) thích nghi nhanh

Economic environment: Thiên nhiên môi trường bao quanh kinh tế

End-user: Người dùng sau cùng, quý khách hàng sau cùng

English auction: Bán đấu giá kiểu Anh

Evaluation of alternatives: Đánh giá các dòng sản phẩm thay thế sửa chữa

Exchange: Đàm luận

Exclusive distribution: Thỏa mãn nhu cầu độc quyền

F

Franchising: Nhượng quyền kinh doanh

Functional discount: Giảm giá ngay tác dụng

G

Gatekeeper: Người gác cửa (trong hành động mua)

Geographical pricing: Cấu thành giá theo nơi đặt địa lý

Going-rate pricing: Cấu thành giá theo giá Thị phần

Group pricing: Cấu thành giá theo nhóm

H

Horizontal conflict: Xích míc hàng ngang

I

Image pricing: Cấu thành giá theo như hình ảnh

Income elasticity: Co và giãn (của cầu) theo nguồn thu

Influencer: Người ảnh hưởng

Information search: Tìm kiếm thông báo

Initiator: Người thuở đầu

Innovator: Nhóm (quý khách hàng) cải tiến

Intensive distribution: Thỏa mãn nhu cầu đại trà phổ thông

Internal record system: Mạng lưới hệ thống thông báo nội bộ

L

Laggard: Nhóm ( quý khách hàng) theo sau

Learning curve: Giai đoạn học hỏi và giao lưu

Danh sách price: Niêm yết

Location pricing: Cấu thành giá theo nơi đặt and không gian mua

Long-run Average Cost – LAC: Giá thành bình quân trong dài hạn

Loss-leader pricing: Cấu thành giá lỗ để kéo khách

M

Mail questionnaire: Cách thức thức khảo sát điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư

Market coverage: Mức độ bao trùm Thị phần

Kinh doanh: Tiếp thị

Kinh doanh channel: Kênh tiếp thị

Kinh doanh concept: Ý tưởng sáng tạo tiếp thị

Kinh doanh decision support system: Mạng lưới hệ thống hỗ trợ ra ra quyết định tiếp thị

Xem Ngay:  Punk Là Gì - Nghĩa Của Từ Punk

Kinh doanh information system: Mạng lưới hệ thống thông báo tiếp thị

Kinh doanh intelligence: Tình báo tiếp thị

Kinh doanh mix: Tiếp thị hỗn hợp

Kinh doanh research: Nghiên cứu tiếp thị

Markup pricing: Cách thức thức cấu thành giá cộng giá cả

Mass-customization sale: Tiếp thị thành viên hóa theo đa phần

Mass-marketing: Tiếp thị đại trà phổ thông

Middle majority: Nhóm (quý khách hàng) bình quân

Modified rebuy: Mua có thêm điều chỉnh

Multi-channel conflict: Xung đột đa kênh

N

Natural environment: Tác nhân (thiên nhiên môi trường vạn vật thiên nhiên) tự nhiên

Need: Yêu cầu

Network: Mạng lưới

New task: Mua mới

O

Observation: Quan sát

Optional- feature pricing: Cấu thành giá theo tác dụng tùy chọn

Phường

Packaging: Đóng gói

Perceived – value pricing: Cấu thành giá theo cảm nhận thấy giá cả

Personal interviewing: Chất vấn cá thể

Physical distribution: Thỏa mãn nhu cầu vật chất

Place: Kênh, điểm bán mẫu sản phẩm

Political-legal environment: Tác nhân (thiên nhiên môi trường vạn vật thiên nhiên) chính trị pháp luật

Positioning: Cam đoan

Post-purchase behavior: Hành động sau mua

Price: Giá

Price discount: Giảm giá ngay

Price elasticity: Co và giãn (của cầu) theo giá

Primary data: Tài liệu sơ cấp

Problem recognition: Nhận diện vụ việc

Product: Sản phẩm

Product Concept: Ý kiến trọng dòng sản phẩm

Product-building pricing: Cấu thành giá trọn gói

Product-form pricing: Cấu thành giá theo vẻ bên ngoài dòng sản phẩm

Production concept: Ý tưởng sáng tạo sản xuất

Product-line pricing: Cấu thành giá theo họ dòng sản phẩm

Product-mix pricing: Cấu thành giá theo kế hoạch dòng sản phẩm

Product-variety sale: Tiếp thị phong phú và đa dạng hóa dòng sản phẩm

Promotion: Quảng bá

Promotion pricing: Đánh giá theo khuyến mãi ngay thêm

Public Relations: Mối quan hệ công chúng

Pull Strategy: Kế hoạch (tiếp thị) kéo

Purchase decision: Đưa ra quyết định mua

Purchaser: Người mua (trong hành động mua)

Push Strategy: Kế hoạch tiếp thị đẩy

Q.

Quantity discount: Giảm giá ngay cho con số mua lớn

Questionnaire: Bảng câu hỏi

R

Relationship sale: Tiếp thị dựa vào mối quan hệ

Research và Development (R&D): Nghiên cứu and trở nên tân tiến

Retailer: Nhà tiểu thương

Xem Ngay:  Stake Là Gì

S

Sales concept: Ý tưởng sáng tạo bán mẫu sản phẩm

Sales information system: Mạng lưới hệ thống thông báo bán mẫu sản phẩm

Sales promotion: Khuyến mãi

Satisfaction: Sự thỏa mãn nhu cầu

Sealed-bid auction: Bán đấu giá kín

Seasonal discount: Giảm giá ngay theo mùa

Secondary data: Tài liệu thứ cấp

Segment: Phân khúc thị trường

Segmentation: (Kế hoạch) phân khúc thị phần Thị phần

Selective attention: Chú ý có tinh lọc

Selective distribution: Thỏa mãn nhu cầu có tinh lọc

Selective retention: Bảo dưỡng có tinh lọc

Service channel: Kênh dịch vụ

Short-run Average Cost –SAC: Giá thành bình quân trong thời gian ngắn

Mạng thế gới–cultural environment: Tác nhân (thiên nhiên môi trường vạn vật thiên nhiên) văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử toàn cầu

Mạng thế gới sale concept: Ý tưởng sáng tạo tiếp thị toàn cầu

Special-event pricing: Cấu thành giá cho những sự kiện nổi biệt

Straight rebuy: Thâu tóm về trực tiếp

Subculture: Văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử phụ

Survey: Điều tra, khảo sát điều tra

Survival objective: Kim chỉ nam sinh tồn

T

Target market: Thị phần phương châm

Target sale: Tiếp thị phương châm

Target-return pricing: Cấu thành giá theo doanh thu phương châm

Task environment: Thiên nhiên môi trường bao quanh tác nghiệp

Technological environment: Tác nhân (thiên nhiên môi trường vạn vật thiên nhiên) công nghệ tiên tiến

Timing pricing: Cấu thành giá theo thời khắc mua

Trademark: Tên kinh tế tài chính

Transaction: Thanh toán

Two-part pricing: Cấu thành giá hai phần

U

User: Người dùngUnfair competition: Cạnh tranh thiếu lành mạnh

V

Value: Trị giá

Value pricing: Cấu thành giá theo giá cả

Vertical conflict: Xích míc hàng dọc

W

Want: Yêu cầu

Wholesaler: Nhà bán buôn bán sỉ

Trên chính là toàn bộ “từ điển” tiếng Anh Kinh doanh mà bạn đã hết bỏ dở. Hãy lưu lại ngay để dùng những thuật ngữ tiếng Anh Kinh doanh này khi cần thiết and nhớ là luyện tập tiếng Anh đều đặn mỗi ngày cùng hethongbokhoe.com!

Thể Loại: Chia sẻ trình bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Sản Phẩm Tiếng Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Sản Phẩm Tiếng Anh Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *