Repel Là Gì – Repelling Là Gì

Repel Là Gì – Repelling Là Gì

hethongbokhoe.vnMT_RnD And 8 bản dịch khác. Thông tin cụ thể đc ẩn để trông ngắn gọn

Bài Viết: Repel là gì

không thấn nước · làm khó chịu · làm tởm · thuốc trừ rệp · thuốc trừ sâu · vải không thấm nước · ghê tởm · kinh tởm
cự tuyệt · khước từ · để cho không ưa · làm khó chịu · làm tởm · đẩy · đẩy lùi
During 16–17 During 16–17 December, ISIL forces mounted a major offensive north-east of Mosul against Kurdish position but were repelled .
Ý cháu là cháu đã gọi cho họ có thể là tuần trước đó hoặc một bao giờ đó, cháu không WikiMatrix WikiMatrix
“Unlike” poles of magnets attract because they “Unlike” poles of magnets attract because they are linked by many field lines; “like” poles repel because their field lines do not meet, but run parallel, pushing on each other. run parallel, pushing on each other.
The Intel we have on you StatesNhóm của những người đang ở Mỹ từ # tháng trước. Mày làm hethongbokhoe.vnệc cùng bao nhiêu đứa? WikiMatrix WikiMatrix
Later, due lớn a superstition that the bricks from the tower could repel illness or prevent miscarriage, many people stole bricks from the tower lớn grind into powder. from the tower lớn grind into powder.
Finally, we spray ourselves, our Finally, we spray ourselves, our clothes, và our shoes thoroughly with a tick repellent , as tick-borne encephalitis is common in the area.
Hathienmaonline.vnng successfully repelled the external threat lớn his control of Greece, the main danger lớn the power of Antigonus lay in the Greek love of liberty. of Antigonus lay in the Greek love of liberty.
Then he paused và asked: “Do you think that I am repelled by the thought of God because of my subconscious hethongbokhoe.vnew of God as an all-powerful super demon who torments those who resist him?” subconscious hethongbokhoe.vnew of God as an all-powerful super demon who torments those who resist him?”
Savannah destroyed more tanks later in the afternoon, however, và next she finished out the remaining hours of daylight by helping the Army Rangers in repelling an Italian infantry attack.
The Dutch hethongbokhoe.vnsited Australia”s northern coastline The Dutch hethongbokhoe.vnsited Australia”s northern coastline in the 1600s và landed on the Tiwi Islands only lớn be repelled by the Tiwi peoples.
Valerian left for the East lớn stem the Valerian left for the East lớn stem the Persian threat, và Gallienus remained in Italy lớn repel the Germanic tribes on the Rhine và Danube.

Xem Ngay:  Animated Là Gì - Animation Là Gì

Xem Ngay: Back Office Là Gì – Khám Phá Vị Trí Back Office Trong Nhks

Anh cũng nên nơi đó vài ngày Perros- Guirec cũng ko xa lắm đâu OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
After the first surprise passed, Kōtetsu managed lớn repel the attack with a Gatling gun, causing huge losses lớn the attackers.
Tao nắm trong tay cả DEA (Cục chống ta túy của US), Tao nắm thóp nhiều sĩ quan cấp cao WikiMatrix WikiMatrix
However, such However, such a course often backfires, as others eventually find out the facts và are repelled by such dishonesty.
Some of the antimicrobial peptides on frog skin can kill HlV, some act as pain killers, và others serve as natural mosquito repellents .
A loveless person is like a musical instrument making a loud, jarring noise that repels rather than attracts.
Trapped in a crossfire, the leading French warships were battered Trapped in a crossfire, the leading French warships were battered into surrender during a fierce three-hour battle, while the centre succeeded in repelling the initial British attack.
Her magnetism based powers, which Her magnetism based powers, which she dubbed her “Heart Cute Jiki Power”, allowed her lớn attract và repel metallic objects at will.
According lớn According lớn the Ukrainians, the separatists launched three attacks on Ukrainian positions, with all of them being repelled .
Các bạn đã tổn thất rất đông, thưa bệ hạ…… nhưng các bạn đã thắng lợi WikiMatrix WikiMatrix
These massive fortifications proved sufficient lớn repel invasions by the Sultan of Egypt in 1444 và Mehmed II in 1480. II in 1480.
Tìm 201 câu trong 5 mili giây. Những câu tới từ nhiều nguồn and chưa đc check.

Xem Ngay:  Byte Là Gì - Làm Sao Để Phân Biệt Hai Khái Niệm Bit Và Byte

Tác giả

FVDP-English-hethongbokhoe.vnetnamese-Dictionary, hethongbokhoe.com-trav-c, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, QED, hethongbokhoe.vnMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ cập nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k
repeater repeating group repeating rifle repeating table repel repellent repent repentance repentant repercussion repertory repetition repetitive repetitively repetitiveness

Xem Ngay: Thâm Hụt Ngân Sách Là Gì, Thâm Hụt Ngân Sách Mỹ Tăng Cao Kỷ Lục

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Giúp sức Ra mắt về hethongbokhoe.vnChính sách quyền riêng tư, Quy định dịch vụĐối tácTrợ cứu Giữ liên hệ FacebookTwitterLiên hệ

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Repel Là Gì – Repelling Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Repel Là Gì – Repelling Là Gì

Leave a Reply