click

Refer Là Gì – Nghĩa Và Cách Dùng Từ Refer

Refer La Gi Nghia Va Cach Dung Tu Refer

Refer Là Gì – Nghĩa Và Cách Dùng Từ Refer

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Refer là gì

*
*
*

refer

*

refer /ri”fə:/ ngoại động từ quy, quy cho, quy vàoto, refer one”s failure to,…: quy sự thất bại là ở tại… chuyển tới, (ai, tổ chức triển khai triển khai, nào) để Lưu ý, tới,, giao cho nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, giải quyết và xử lý,the matter must be referred to, a tribunal: vụ việc, phải đc chuyển tới, một toà án để xét xửto, refer a question to, someone”s decision: giao một vụ việc, cho ai
Đưa ra, quyết định, hướng dẫn (ai) tới, hỏi (người nào, tổ chức triển khai triển khai, nào)I have been referred to, you: người ta chỉ tôi tới, hỏi anhto, refer oneself: viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoI refer myself to, your experience: tôi dựa vào kinh nghiệm tay nghề
trình độ chuyên môn,
trình độ, của anh nội động từ xem,
Đọc thêm,
to, refer to, one”s watch for the exact time: xem đồng hồ thời trang, thời trang thời trang để biết đúng mấy giờto, refer to, a documemt:
Đọc thêm, một tài liệu ám chỉ,
nói đến việc,
nói về, nhắc tới
don”t refer to, the matter again: đừng
nói đến việc việc ấy nữathat is the passage he referred to,: đó đó
Đấy là, đoạn ông ta
nói đến việc tìm tới,, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoto, refer to, somebody for help: tìm tới, ai để nhờ cậy ai giúp sức,; nhờ cậy sự giúp sức, của
những người dân, nào
Tác động ảnh hưởng, liên quan,
Tác động, tới, có quan hệ tới, có dính dáng tới
to, refer to, something: có
Tác động ảnh hưởng, liên quan,
Tác động, đến việc, gì hỏi phương thức nhìnto, refer to, somebody: hỏi phương thức nhìn airefer to, drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại, người lĩnh séc (trong trường hợp ngân hàng nhà nước
nhà nước chưa thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán đc)
referring to, your letter (thương nghiệp) tiếp sau sau bức thư của ông tham chiếuLĩnh vực: toán & tinchỉ, hướng theorefer torút vềrefer to, asmệnh danhrefer to, drawerchỉ dẫn người rút tiền Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): referee, reference, referral, refer, referee

Xem Ngay:  Public Affairs Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích
*

Xem Ngay: Deputy Là Gì – Nghĩa Của Từ Deputy

*
*

refer

Từ điển Collocation

refer verb PHRASAL VERBS refer to, sb/sth ADV. briefly, in passing He referred to, the report in passing. | specifically | commonly The disease was commonly referred to, as ‘the green sickness’. | frequently, often | generally, usually | sometimes | always | never | jokingly VERB + REFER be used to, The term ‘alexia’ is used to, refer to, any acquired disorder of reading. PREP. as She always referred to, Ben as ‘that nice man’.

Từ điển WordNet

v. think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to, another This plant can be referred to, a known species send or direct for treatment, information, or a decision refer a patient to, a specialist refer a bill to, a committee Xem Ngay: Louver Là Gì –
Bảng Giá, Cửa Louver Tại tp.thành phố. TP.
Thành Phố Đà Nẵng,

Tệp tin Extension Dictionary

ReferBib Document

English Synonym và Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommend send Thể Loại: San sẻ, giải bày, màn
màn biểu diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Refer Là Gì – Nghĩa Và Cách Dùng Từ Refer Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Refer Là Gì – Nghĩa Và Cách Dùng Từ Refer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *