click

Reciprocal Là Gì – Nghĩa Của Từ Reciprocal

Reciprocal La Gi Nghia Cua Tu Reciprocal

Reciprocal Là Gì – Nghĩa Của Từ Reciprocal

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt reciprocal /ri”siprəkəl/ tính từ lẫn nhau, qua lại; có đi có lại, cả đôi bênreciprocal love: tình yêu thương lẫn nhaureciprocal protection: sự đảm bảo an toàn, lẫn nhaua reciprocal mistake: sự lầm lẫn của tổng thể đôi bên (toán học) quần
Hòn đảo,, thuận nghịch
reciprocal theorem: định lý quần
Hòn đảo,reciprocal equation: phương trình thuận nghịch danh từ (toán học) số quần
Hòn đảo,; hàm thuận nghịch
the reciprocal of 3 is 1/3: số quần
Hòn đảo, của 3 là 1 trong các, giữa những roành

*

kinh phí đầu tư, nghịch quần
Hòn đảo,

*

nghịch đảoreciprocal ferrite switch: chuyển mạch ferit nghịch đảoreciprocal impedance: trở kháng nghịch đảoreciprocal junction: bộ nối nghịch đảoreciprocal networks: mạch nghịch đảoreciprocal of a matrix: ma trận nghịch đảoreciprocal of shear modulus: nghịch quần
Hòn đảo, mođun trượt ngangreciprocal of wavelength: nghịch quần
Hòn đảo, bước sóngreciprocal ohm: ôm nghịch đảoreciprocal ohm centimeter: ôm xentimet nghịch đảoreciprocal ohm meter: ôm mét nghịch đảoreciprocal period: chu kỳ luân hồi luân hồi nghịch đảoreciprocal time: thời điểm nghịch đảoreciprocal value: kinh phí đầu tư, nghịch đảotransformation by reciprocal: phép nghịch quần
Hòn đảo,

*

qua lạireciprocal constraint: sự
liên kết qua lại

*

thuận nghịchreciprocal correspondence: tương xứng thuận nghịchreciprocal differential equation: phương trình vi phân thuận nghịchreciprocal equation: phương trình thuận nghịchreciprocal figure: hình thuận nghịchreciprocal function: hàm thuận nghịchreciprocal networks: mạch thuận nghịchreciprocal relation: quan hệ thuận nghịchreciprocal semigroup: nửa nhóm thuận nghịchreciprocal tension: tenxơ thuận nghịchreciprocal theorem system: định lý thuận nghịchreciprocal theorems: định lý thuận nghịchLĩnh vực: toán & tin

Xem Ngay:  Tốc Độ Dài Là Gì
*

đại lượng nghịch đảoLĩnh vực: Xây dựng, và
hoạt động giải trí và
hoạt động giải trí và sinh hoạt

*

phản đế

*

tương phảnOnsager reciprocal relations

*

hệ thức tương hoán Onsagerpolar reciprocal

*

đối cựcpolar reciprocal curve

*

đường đối cựcpolar reciprocal figures

*

hình đối cựcpolar reciprocal lines

*

những đường đối cựcpolar reciprocal surfaces

*

những mặt đối cựcreciprocal bearing

*

góc vị trí đặt, đặt tương hoán (đạo hàng)reciprocal circuit

*

mạch tương hoánreciprocal compressor

*

máy nén pittôngreciprocal cone

*

nón đối cựcreciprocal constraint

*

sự
liên kết tương hỗreciprocal course

*

hành trình dài dài ngược (đạo hàng)reciprocal deflection

*

chuyển vị tương đốireciprocal deflection

*

chuyển vị tương hỗreciprocal difference

*

sai phân nghịchreciprocal displacement

*

chuyển vị tương đốireciprocal displacement

*

sự chuyển dời tương hỗreciprocal force polygon

*

biểu đồ Macxoen-Cremonareciprocal frequency transformation

*

phép biến hóa quần
Hòn đảo, tầnreciprocal kernel

*

hạch nghịchreciprocal lattice

*

mạng nghịch tính từ o   lẫn nhau, qua lại; có đi có lại, cả đôi bên o   (toán học) quần
Hòn đảo,, thuận nghịch danh từ o   (toán học) số quần
Hòn đảo,; hàm thuận nghịch o   qua lại, tương trợ §   reciprocal sonde : đầu dò tương trợ §   reciprocal time : thời điểm tương trợ Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): receipt, receipts, receiver, reception, recipient, receive, receptive, reciprocal, received, reciprocally Xem Ngay: multiplicative inverse, reciprocal cross, mutual Tra câu | Lướt web lướt web đọc báo, tiếng Anh

reciprocal

Từ điển WordNet

n. something (a term or expression or concept) that has a reciprocal relation to, something else risk is the reciprocal of safety (mathematics) one of a pair of numbers whose product is 1: the reciprocal of 2/3 is 3/2; the multiplicative inverse of 7 is 1/7; multiplicative inversehybridization involving a pair of crosses that reverse the sexes associated with each genotype; reciprocal cross adj. concerning each of two or more persons or things; especially given or done in return; mutual reciprocal aid reciprocal trade mutual respect reciprocal privileges at other clubs of or relating to, the multiplicative inverse of a quantity or function the reciprocal ratio of a:b is b:a

Xem Ngay:  Usim Là Gì - Có Phải Đổi Sang Usim Để Dùng 3G

English Synonym và Antonym Dictionary

reciprocals syn.: multiplicative inverse mutual reciprocal cross Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Reciprocal Là Gì – Nghĩa Của Từ Reciprocal Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Reciprocal Là Gì – Nghĩa Của Từ Reciprocal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *