Quy Luật Là Gì – Nghĩa Của Từ Quy Luật

Quy Luật Là Gì – Nghĩa Của Từ Quy Luật

“Quy luật” là thuật ngữ các bạn thường xuyên phát hiện trong những môn khoa học and trong thực tế cuộc sống. Nếu với triết học Mác – Lênin, các bạn càng cần phải nắm chắc định nghĩa quy luật là gì and việc phân loại quy luật.

Bài Viết: Quy luật là gì

1. Định nghĩa quy luật

– Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, quy luật là mối contact thực chất, đương nhiên, phổ cập and lặp lại giữa những sự vật, hiện tượng, giữa những đối tượng người tiêu dùng, giữa những yếu tố tạo thành đối tượng người tiêu dùng, giữa những thuộc tính của của những sự vật cũng tương tự giữa những thuộc tính của cùng một sự vật, hiện tượng.

– Mọi quy luật đều mang tính khách quan. Những quy luật đc phản ánh trong những khoa học không cần là sự kết cấu thuần túy của tư tưởng. Các quy luật do khoa học phát nêu ra đấy là sự phản ánh các quy luật hiện thực của thế gới khách quan and của tư duy.

– Giữa chủ nghĩa duy vật and duy tâm luôn ra mắt cuộc đấu tranh khi giải đáp thắc mắc quy luật là gì. Những nhà triết học duy tâm luôn phủ nhận sự tồn tại khách quan của quy luật. 

Xem Ngay:  Nghèo Đa Chiều Là Gì

2. Phân loại quy luật

Những quy luật hết sức đa chủng loại, muôn vẻ. Chúng khác nhau về mức độ phổ cập, về phạm vi bao quát, về nổi biệt, vai trò của chúng nếu với với các bước chuyển động and phát triển của sự vật.

Bởi vậy, việc phân loại quy luật là thiết yếu để nhận thức and vận dụng có hiệu quả những quy luật khác nhau ship hàng mục đích của con người trong thực tế.

2.1. Căn cứ vào trình độ tính phổ cập, những quy luật có thể đc phân thành:

– Những quy luật riêng:

Là những quy luật bộc lộ các mối contact đặc trưng cho một phạm vi ổn định các hiện tượng cùng loại.

Ví dụ: Quy luật vật lý, quy luật hóa học, quy luật sinh học.

– Những quy luật chung:

Đây là những quy luật có phạm vi tác động rộng hơn nếu với quy luật riêng.

Ví dụ: Quy luật bảo toàn and chuyển hóa năng lượng. Quy luật này đc sử dụng cho cả vật lý, hóa học, sinh học…

– Các quy luật phổ cập:

Đó chính là các quy luật tác động trong mọi lĩnh của bỗng nhiên, cộng đồng and tư duy.

Ví dụ: Ba quy luật của phép biện chứng duy vật:

+ Quy luật chuyển hóa từ các sự điều chỉnh về lượng thành các sự điều chỉnh về chất and ngược lại.

+ Quy luật thống nhất and đấu tranh của những mặt đối lập.

Xem Ngay:  Cuckold Là Gì - / MốI Quan Hệ

+ Quy luật phủ định của phủ định.

Xem Ngay: Nguyên chất liệu tiếng anh là gì?

2.2. Căn cứ vào ngành nghề tác động, những quy luật đc phân thành ba nhóm to sau:

– Quy luật bỗng nhiên:

Là các quy luật nảy sinh, tác động không cần phải có sự tham gia của con người, mặc dù một số quy luật bỗng nhiên cũng tồn tại trong con người.

Ví dụ:

+ Quy luật thảo luận chất của những sinh vật sống, kể cả con người, động vật, thực vật…

+ Quy luật hình thành, chuyển động của núi lửa.

*
*

Quy luật hình thành and chuyển động của núi lửa là quy luật bỗng nhiên. Hình ảnh: Baomoi.com.– Quy luật cộng đồng:

Đây là các quy luật chuyển động của chính con người trong những quan hệ cộng đồng; chúng đã hết nảy sinh and tác động nếu nợ chuyển động có ý thức của con người.

Mặc dù ảnh hưởng con người, nhưng con người đã hết sáng tạo được hay hủy bỏ những quy luật cộng đồng. Bởi vậy, những quy luật cộng đồng vẫn mang tính khách quan.

Ví dụ:

+ Quy luật về sự phù hợp của quan hệ chế tạo với trình độ phát triển của lực lượng chế tạo.

+ Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.

– Quy luật của tư duy:

Loại quy luật này nói lên mối contact nội tại của các khái niệm, phạm trù, các phán đoán mà nhờ đó hình thành tri thức trong tư tưởng con người.

Xem Ngay:  Lý Trí Là Gì - Sống Bằng Lý Trí Hay Cảm Xúc

Ví dụ:

+ Quy luật đồng điệu trong tư duy.

+ Quy luật cấm mâu thuẫn.

+ Quy luật bài chung.

Xem Ngay: Tung Độ Gốc Là Gì – Tung Độ Gốc Của Đường Thẳng Y = Ax + B

hethongbokhoe.com

Xin mời chúng ta nêu ra một vài comment để bài viết có thể hoàn thiện hơn.

Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn hãy để lại thắc mắc ở phần phản hồi để mình có thể giải đáp khi thời hạn được phép nhé!

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Quy Luật Là Gì – Nghĩa Của Từ Quy Luật

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Quy Luật Là Gì – Nghĩa Của Từ Quy Luật

Leave a Reply