click

Qđ-Ttg Là Gì – Một Số Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ

Qd Ttg La Gi Mot So Tu Viet Tat Tren

Qđ-Ttg Là Gì – Một Số Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ

Tình huống, sách vở giấy tờ thủ tục để cư dân nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42

Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ vừa cho Ra đời Đề ra đưa ra quyết định 15/2020 luật pháp về việc triển khai những chính sách hỗ trợ cư dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bài Viết: Q.-ttg là gì

*Tệp tin word 14 mẫu hồ sơ để nhận hỗ trợ Covid

MỤC LỤC VĂN BẢN

*
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chủ quyền – Chủ quyền – Niềm sung sướng —————
Số: 15/2020/Q.-TTgđô thị thủ đô hà nội TP Hà Nội, ngày 24 tháng tư năm 2020

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂNDO ĐẠI DỊCH COVID-19 Vị trí địa thế căn cứ Luật Tổ chức triển khai thi công Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ ngày19 tháng sáu năm 2015; Vị trí địa thế căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày09 tháng tư năm 2020 của Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ về những chiêu bài hỗ trợ cư dân gặp khókhăn do đại dịch COVID-19; Theo ý kiến đề xuất của Bộ trưởng Bộ Laođộng – Thương binh and Thế giới; Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ cho Ra đời Quyếtđịnh luật pháp về việc triển khai những chính sách hỗ trợ cư dân gặp khó khăn dođại dịch COVID-19. Chương IHỖ TRỢ NGƯỜI LAOĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNGĐiều 1. Điều kiệnhỗ trợ Người lao động đc hỗ trợ khi có đủcác tình huống sau: 1. Thời gian tạm hoãn triển khai hợp đồnglao động, nghỉ việc không hưởng lương trong trong thời gian của Hợp Đồng lao động, từ01 tháng thường xuyên trở lên tính từ thời khắc ngày thứ nhất tháng tư năm 2020 đến hết ngày 30tháng 6 năm 2020 and thời khắc khởi đầu tạm hoãn triển khai Hợp Đồng lao động, nghỉviệc không hưởng lương từ thời khắc ngày thứ nhất tháng tư năm 2020 đến ngày đầu tiên tháng sáu năm2020. 2. Đang tham gia bảo hiểm trái đất bắt buộctính đến thời khắc ngay trước khi tạm hoãn triển khai Hợp Đồng lao động hoặc nghỉviệc không hưởng lương. 3. Làm việc tạicác doanh nghiệp không sống sót lệch giá hoặc đã không còn gì nguồn kinh tế tài chính để trả lương(sau khoản thời gian đã dùng những quỹ dự trữ tiền lương, nguồn doanh thu sau thuế vàcác nguồn kinh tế tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3năm 2020) do tác động ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Điều 2. Hồ sơ,trình tự, sách vở giấy tờ thủ tục triển khai 1. Hồ sơ ý kiến đề xuất theo Phụ lục kèmtheo Đề ra đưa ra quyết định này. 2. Công ty lậpDanh sách người lao động tạm hoãn triển khai Hợp Đồng lao động, nghỉ không hưởnglương bảo đảm an toàn tình huống theo luật pháp tại Điều 1 Đề ra đưa ra quyết định này; ý kiến đề xuất tổ chứccông đoàn cơ sở (nếu có) and cơ quan bảo hiểm trái đất xác nhận Danh sách này. 3. Trong 03 ngàylàm việc, kể từ khi ngày nhận đc Danh sách theo ý kiến đề xuất của doanh nghiệp, cơ quanbảo hiểm trái đất xác nhận việc tham gia bảo hiểm trái đất của đa số người lao động theoquy định tại khoản 2 Điều 1 Đề ra đưa ra quyết định này and gửi doanh nghiệp. 4. Công ty gửihồ sơ ý kiến đề xuất đến Ủy ban nhân dân cấp huyện chỗ đứng trụ sở. Trong 03 ngày làmviệc, kể từ khi ngày nhận đc kha khá rất đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận định và đánh giá và thẩm định,trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, kể từ khi ngày nhậnđủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho Ra đời ra đưa ra quyết định phê duyệt Danhsách and trị giá hỗ trợ; đồng thời chỉ huy triển khai chi trả hỗ trợ. Chương IIHỖ TRỢ HỘ KINHDOANHĐiều 3. Điều kiệnhỗ trợ 1. Doanh thu do cơ quan thuế thực hiệnquản lý thuế so với hộ Marketing Thương mại năm 2020 phía phía bên dưới 100 triệu đ, đc xác địnhtại thời khắc ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo luật pháp của luật pháp quản trị thuế. 2. Tạm ngưng Marketing Thương mại từ thời khắc ngày 01tháng 4 năm 2020 theo Đề ra đưa ra quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triểnkhai triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng ba năm 2020 của Thủ tướngChính phủ. Điều 4. Hồ sơ,trình tự, sách vở giấy tờ thủ tục triển khai 1. Hồ sơ ý kiến đề xuất theo Phụ lục kèmtheo Đề ra đưa ra quyết định này, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. 2. Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấpxã xác nhận về việc tạm ngừng Marketing Thương mại của hộ Marketing Thương mại; niêm yết công khai minh bạch;tổng hợp, báo cáo giải trình gửi Chi cục Thuế. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủtrì, phối hợp với những cơ quan ảnh hưởng tác động tác động ảnh hưởng nhận định và đánh giá và thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấphuyện tổng hợp. Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra thanh tra rà soát, tổng hợp,trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp tỉnh cho Ra đời ra đưa ra quyết định phê duyệt danh sách and trị giá hỗ trợ;đồng thời chỉ huy triển khai hỗ trợ. Tình huống không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản and nêu rõ nguyên nhân. Chương IIIHỖ TRỢ NGƯỜI LAOĐỘNG BỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆNHƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆPĐiều 5. Điều kiệnhỗ trợ Người lao động đc hỗ trợ kinh phíkhi có đủ những tình huống sau đây: có giao phối phối kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồnglàm việc trước thời gian ngày đầu tiên tháng tư năm 2020 and đang tham gia bảo hiểm xãhội bắt buộc; chấm hết Hợp Đồng lao động hoặc Hợp Đồng làm việc trong khoảng tầm tầm thờigian từ thời khắc ngày thứ nhất tháng tư năm 2020 đến hết ngày 15 tháng sáu năm 2020 nhưng không đủđiều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo luật pháp; không có thu nhập hoặc cóthu nhập tiết kiệm chi phí kinh phí hơn mức chuẩn cận nghèo luật pháp tại Đề ra đưa ra quyết định số 59/2015/Q.-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ. Điều 6. Hồ sơ,trình tự, sách vở giấy tờ thủ tục triển khai 1. Hồ sơ ý kiến đề xuất theo Phụ lục kèmtheo Đề ra đưa ra quyết định này. 2. Ủy ban nhân dân cấp xã thanh tra thanh tra rà soát vàxác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 3. Ủy ban nhân, dân cấp huyện nhận định và đánh giá và thẩm định,trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 02 ngày làm việc. 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnhphê duyệt danh sách hỗ trợ and trị giá hỗ trợ; đồng thời chỉ huy triển khai chi trảhỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Tình huống không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp tỉnh vấn đáp bằng văn bản and nêu rõ nguyên nhân. Chương IVHỖ TRỢ NGƯỜI LAOĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀMĐiều 7. Điều kiệnhỗ trợ 1. Người lao động không sống sót giao kết hợpđồng lao động bị mất công việc đc hỗ trợ khi có đủ những tình huống sau: a) Mất công việc and có thu nhập thấphơn mức chuẩn cận nghèo luật pháp tại Đề ra đưa ra quyết định số 59/2015/Q.-TTg ngày 19 tháng11 năm 2015 của Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ, trong năm từ thời khắc ngày thứ nhất tháng tư năm2020 đến ngày 30 tháng sáu năm 2020; b) Cư trú hợp pháp tại địa phương; c) Thuộc nghành phi nông nghiệp và trồng trọt trồng trọt,làm một trong những việc làm sau: bán loại sản phẩm rong, kinh doanh thương mại nhỏ dại dại lẻ không sống sót địađiểm thắt chặt và cố định và thắt chặt; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, luân chuyển món đồ; lái xe mô tô2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; kinh doanh nhỏ lẻ nhỏ dại lẻ xổ số kiến thiết xây cất lưu động; tự làm hoặc làmviệc tại những hộ Marketing Thương mại trong nghành ẩm thực, lưu trú, tour du lịch, âu yếm sứckhỏe. 2. Vị trí địa thế căn cứ vào tình huống and tình hìnhthực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra đưa ra quyết định những đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng đc hỗ trợ khácngoài những đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng luật pháp tại khoản 1 Vấn đề đó từ nguồn kinh phí địa phươngvà những nguồn mời gọi hợp pháp khác. 3. Nguồn kinh phíhỗ trợ người kinh doanh nhỏ lẻ nhỏ dại lẻ xổ số kiến thiết xây cất lưu động đc bảo đảm an toàn từ những nguồn kinh tế tài chính hợp phápcủa những C.ty xổ số kiến thiết thiết kế và xây dựng và đã được hạch toán vào Ngân sách theo chỉ dẫn củaBộ Tài chính. Điều 8. Hồ sơ vàtrình tự, sách vở giấy tờ thủ tục 1. Hồ sơ ý kiến đề xuất theo Phụ lục kèmtheo Đề ra đưa ra quyết định này, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trườnghợp người lao động có khu vực thường trú and tạm trú không trong phạm vi khoanh vùng phạm vi một tỉnh,đô thị sở tại trung ương, nếu ý kiến đề xuất hưởng hỗ trợ tại địa chỉ thường trúthì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã khu vực tạm trú về việc không đềnghị hưởng những chính sách theo Đề ra đưa ra quyết định này and ngược lại. 2. Trong 05 ngày làm việc, Ủy bannhân dân cấp xã tổ chức triển khai thi công thanh tra thanh tra rà soát and lập danh sách người lao động đủ tình huống hưởnghỗ trợ với sự tham gia giám sát và đo lường của đại diện thay mặt những tổ chức triển khai thi công chính trị – trái đất vàcông khai với trái đất dân cư; niêm yết công khai minh bạch danh sách người lao động đềnghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điềukiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. 3. Trong 02 ngày làm việc, Ủy bannhân dân cấp huyện nhận định và đánh giá và thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnhphê duyệt danh sách hỗ trợ and trị giá hỗ trợ; đồng thời chỉ huy triển khai chitrả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Tình huống không phê duyệt, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh vấn đáp bằng văn bản and nêu rõ nguyên nhân. Chương VHỖ TRỢ NGƯỜI CÓCÔNG VỚI CÁCH MẠNG; NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃHỘIĐiều 9. Hỗ trợngười có công với nước Cư dân có công với nước đang hưởngtrợ cấp Tặng Ngay hằng tháng (bao đến cả thân nhân dân cư có công đang hưởng trợ cấpưu đãi hằng tháng, thương thương bệnh binh đang hưởng chính sách mất sức lao động hằng tháng)trong danh sách hưởng trợ cấp tháng tư năm 2020. Điều 10. Hỗ trợngười thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèotrong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địaphương đc cấp có thẩm quyền ra đưa ra quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc giaquy định tại Đề ra đưa ra quyết định số 59/2015/Q.-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướngChính phủ. Điều 11. Hỗ trợđối tượng bảo trợ trái đất Đối tượng người tiêu dùng quý khách hàng quý khách bảo trợ trái đất đang hưởngchính sách trợ cấp trái đất hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hộitháng 4 năm 2020. Điều 12. Phê duyệtdanh sách and trị giá hỗ trợ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉđạo thanh tra thanh tra rà soát, Để ý đến, phê duyệt danh sách and trị giá hỗ trợ theo Phụ lục kèmtheo Đề ra đưa ra quyết định này; đồng thời chỉ huy triển khai chi trả hỗ trợ. Chương VIHỖ TRỢ NGƯỜI SỬDỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNGĐiều 13. Điều kiệnvay vốn 1. Có từ 20% hoặctừ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm trái đất bắt buộc phải ngừngviệc từ 01 tháng thường xuyên trở lên; đã giao dịch trước ít nhất 50% tiền lương ngừngviệc cho toàn bộ tổng thể những người dân lao động trong khoảng tầm tầm thời điểm từ thời khắc ngày thứ nhất tháng tư năm 2020 đếnhết ngày 30 tháng sáu năm 2020. 2. Đang gặp khókhăn về kinh tế tài chính, không cân bằng đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho toàn bộ tổng thể những người dân laođộng, đã dùng hết quỹ dự trữ tiền lương để trả lương cho toàn bộ tổng thể những người dân lao động ngừngviệc. 3. Không sống sót thiếu xấu tại những tổ chứctín dụng, Đại bản doanh ngân hàng nhà nước Chính phủ thế giới tại thời khắc ngày 31 tháng 12 năm2019. Điều 14. Hồ sơ,sách vở giấy tờ thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ tình huống đc vay vốn ngân hàng ngân hàng nhà nước 1. Hồ sơ ý kiến đề xuất theo Phụ lục kèmtheo Đề ra đưa ra quyết định này. 2. Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, ngườisử dụng lao động nhu yếu gửi hồ sơ ý kiến đề xuất đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơicó trụ sở hoặc Đại bản doanh, công sở đại diện thay mặt, khu vực Marketing Thương mại hoặc khu vực cưtrú (so với hộ Marketing Thương mại, thành viên). 3. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đc kha khá rất đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận định và đánh giá và thẩm định, tổng hợp danh sáchtheo Phụ lục đi kèm theo theo Đề ra đưa ra quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 4. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnhquyết định phê duyệt danh sách theo Phụ lục đi kèm theo theo Đề ra đưa ra quyết định này, gửi chinhánh Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất and người sử dụng lao động trong danh sách.Tình huống không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vấn đáp bằng vănbản and nêu rõ nguyên nhân. Điều 15. Phê duyệtcho vay and tổ chức triển khai thi công quyết toán giải ngân cho vay 1. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đc đủ hồ sơ vay vốn ngân hàng ngân hàng nhà nước theo chỉ dẫn của Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất vàQuyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chínhsách trái đất phê duyệt giải ngân cho vay giải ngân cho vay. Tình huống không giải ngân cho vay giải ngân cho vay thì thông báo bằng vănbản nêu rõ nguyên nhân đến người sử dụng lao động. 2. Việc quyết toán giải ngân cho vay của Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chínhsách trái đất đc triển khai đến hết ngày 31 tháng bảy năm 2020. Điều 16. Nguồn vốncho vay, Ngân sách quản trị 1. Nguồn kinh phí đểNgân hàng chính sách trái đất triển khai cho toàn bộ tổng thể các người dùng lao động vay theo quy địnhtại Đề ra đưa ra quyết định chính là nguồn vay tái cấp vốn không kỹ năng sản đảm bảo an toàn, lãi suất0%/năm từ Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chính phủ nước nhà Việt Nam. 2. Ngân sách Chính phủ nước nhà cấp phí quản lýđối với những khoản giải ngân cho vay giải ngân cho vay theo luật pháp tại Đề ra đưa ra quyết định này theo luật pháp hiệnhành về cơ chế quản trị kinh tế tài chính so với Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất. Điều 17. Chuyểnnợ quá hạn and giải quyết và xử lý và giải quyết và xử lý khủng hoảng rủi ro vốn vay tại Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất 1. Đến kỳ hạn thanh toán nợ nần, nếu người sử dụnglao động vay vốn ngân hàng ngân hàng nhà nước không trả đc thiếu thì Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất chuyển toànbộ số dư thiếu còn sót lại của khoản vay sang thiếu quá hạn and dùng lãi suất vay thiếu quá hạnlà 12%/năm. Số tiền lãi quá hạn tịch chiếm lĩnh được giảm trừ vào Ngân sách quản trị củaNgân hàng Chế độ trái đất đc kinh phí Chính phủ nước nhà cấp hằng năm. 2. Sau 03 năm kể từ khi ngày số tiền nợ vaycủa người sử dụng lao động bị chuyển thiếu quá hạn, sau khoản thời gian Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chính sáchxã hội đã dùng mọi chiêu bài mà dường như không tịch chiếm lĩnh được thiếu and người sử dụng lao độngkhông còn tài năng thanh toán nợ nần do những nguyên nhân đc luật pháp trong luật pháp xử lýrủi ro của Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất; Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất tổng hợp, lậphồ sơ giải quyết và xử lý và giải quyết và xử lý khủng hoảng rủi ro theo chỉ dẫn and báo cáo giải trình Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chính phủ nước nhà Việt Nam. 3. Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chính phủ nước nhà Việt Nam chủtrì, phối hợp với những bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp, Để ý đến, ra đưa ra quyết định xửlý khủng hoảng rủi ro. 4. Tình huống Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ xãhội tịch chiếm lĩnh được số tiền nợ đã đc xoá thì số tịch chiếm lĩnh được giảm trừ vào chi phíquản lý của Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất đc kinh phí Chính phủ nước nhà cấp hằng năm. Điều 18. Giải quyết và xử lý và giải quyết và xử lý rủiro số tiền nợ tái cấp vốn tại Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chính phủ nước nhà Việt Nam Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chính phủ nước nhà Việt Nam quyết địnhxử lý khủng hoảng rủi ro so với khoản vay tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất theođiểm b khoản 3 Mục IV Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng tư năm2020 của Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ. Chương VIIĐIỀU KHOẢN THIHÀNHĐiều 19. Tráchnhiệm của những cơ quan ảnh hưởng tác động tác động ảnh hưởng 1. Bộ trưởng những Bộ: Lao động -Thương binh and Thế giới, Kế hoạch and Đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Chính phủ Nhànước Việt Nam and những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ươnghướng dẫn (các content rất thiết yếu), ra đời và sinh hoạt kế hoạch and tổ chức triển khai thi công triển khaithực hiện Đề ra đưa ra quyết định này theo tác dụng, nghĩa vụ; tình huống vượt quá thẩm quyềnthì báo cáo giải trình Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ Để ý đến, ra đưa ra quyết định. 2. Công sở Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ phối phối kết hợp vớicác bộ, ngành and địa phương chọn lựa triển khai vừa lòng dịch vụ công trực tuyếncho những đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng tại Đề ra đưa ra quyết định này trên Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Đất nước theo quy địnhpháp luật về triển khai sách vở giấy tờ thủ tục hành chính trên vạn vật thiên nhiên môi trường tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên điện tử. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh,đô thị sở tại trung ương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ tổ chức triển khai thi công kiến tạo triển khai đảmbảo công khai minh bạch, minh bạch, đúng luật pháp. Tình huống địa phương có chuẩn nghèoriêng thì dùng theo chuẩn nghèo của địa phương. 4. Quan điểm ý kiến đề nghị Mặt trận Nước nhà Việt Namchủ trì giám sát và đo lường việc triển khai chính sách hỗ trợ đc luật pháp tại Quyết địnhnày. Điều 20. Xử lývi phạm Thành viên, cơ quan, tổ chức triển khai thi công, doanh nghiệplợi dụng chính sách luật pháp tại Đề ra đưa ra quyết định này để trục lợi, phạm luật pháp luật luậtthì tùy thuộc vào nổi biệt, mức độ vi vi phạm mà rất cần được bồi thường, bị giải quyết và xử lý và giải quyết và xử lý kỷ luật, xửphạt vi vi phạm hành chính hoặc truy giúp nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ hình sự theo luật pháp củapháp luật. Điều 21. Hiệu lựcthi hành 1. Đề ra đưa ra quyết định này còn tồn tại hiệu lực thực thi hiện hành tiến hành đang thi hành thihành kể từ khi ngày ký cho Ra đời. Những chính sách luật pháp tại Đề ra đưa ra quyết định đó được áp dụngtừ ngày đầu tiên tháng tư năm 2020. 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh,đô thị sở tại trung ương, Thủ trưởng những cơ quan đơn vị chức năng tác dụng and tổ chức triển khai thi công liênquan đến sinh hoạt hỗ trợ cư dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chịu tráchnhiệm thi hành Đề ra đưa ra quyết định này.

Xem Ngay:  Tình Cảm Là Gì - đời Sống Tình Cảm
Bao quanh vị trí đặt nhận: – Ban Bí thư trung ương Đảng; – Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ; – Những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ; – HĐND, UBND những tỉnh, đô thị sở tại trung ương; – Công sở trung ương and những ban của Đảng; – Công sở Tổng Bí thư; – Công sở Chủ tịch nước; – Thế gới Dân tộc bản địa địa phương and những Ủy ban của Chính phủ nước nhà chính phủ quốc hội; – Công sở Chính phủ nước nhà chính phủ quốc hội; – Toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; – Truy thuế truy thuế kiểm toán Chính phủ nước nhà; – Ủy ban Tính toán và giám sát và đo lường kinh tế tài chính Đất nước; – Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất; – Ủy ban trung ương Mặt trận Nước nhà Việt Nam; – Cơ quan trung ương của đa số đoàn thể; – VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng tác dụng sở tại, Công báo; – Lưu: VT, KGVX (2).THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC (Kèmtheo Đề ra đưa ra quyết định số 15/2020/Q.-TTg ngày 24 tháng tư năm 2020 của Thủ tướng Chínhphủ)

Mẫu số 01Danh sách người lao động tạm hoãn triển khai Hợp Đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
Mẫu số 02Quan điểm ý kiến đề nghị hỗ trợ (Dành riêng cho hộ Marketing Thương mại hữu dụng nhuận khai thuế phía phía bên dưới 100 triệu đ/năm)
Mẫu số 03Quan điểm ý kiến đề nghị hỗ trợ (Giành riêng cho toàn bộ tổng thể những người dân lao động bị chấm hết Hợp Đồng lao động, Hợp Đồng làm việc nhưng không đủ tình huống hưởng trợ cấp thất nghiệp)
Mẫu số 04Quan điểm ý kiến đề nghị hỗ trợ (Giành riêng cho toàn bộ tổng thể những người dân lao động không sống sót giao phối phối kết hợp đồng lao động bị mất công việc)
Mẫu số 05Danh sách thanh tra thanh tra rà soát đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng dân cư có công đc hỗ trợ do đại dịch COVID-19 (cấp huyện)
Mẫu số 06Danh sách hỗ trợ dân cư có công gặp khó khăn do đại dịch COVTD- 19 (cấp tỉnh)
Mẫu số 07Danh sách đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng bảo trợ trái đất đang hưởng trợ cấp trái đất mỗi tháng đc hỗ trợ do tác động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Mẫu số 08Danh sách người thuộc hộ nghèo hưởng chính sách hỗ trợ
Mẫu số 09Danh sách người thuộc hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ
Mẫu số 10Bảng tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ
Mẫu số 11Quan điểm ý kiến đề nghị vay vốn ngân hàng ngân hàng nhà nước hỗ trợ trả lương ngừng việc cho toàn bộ tổng thể những người dân lao động
Mẫu số 12Danh sách người lao động bị ngừng việc do tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 (của doanh nghiệp)
Mẫu số 13Danh sách người sử dụng lao động đc vay vốn ngân hàng ngân hàng nhà nước để trả lương ngừng việc
Mẫu số 14Danh sách người lao động ngừng việc (cấp tỉnh)

Mẫu số 01

Xem Ngay:  Recruitment Là Gì - Nghĩa Của Từ Recruitment
TÊN DOANH NGHIỆP……. ——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chủ quyền – Chủ quyền – Niềm sung sướng —————

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰCHIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNGTháng…. Kính gửi:Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/đô thị…………….. I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 1. Tên doanh nghiệp: 2. Mã số doanh nghiệp: II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠMHOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

giữa trung tâmHọ and tênPhòng, ban, phân xưởng làm việcLoại Hợp Đồng lao độngThời gian khởi đầu triển khai HĐLĐSố sổ bảo hiểmThời gian khởi đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương (Ngày tháng 5)Thời gian tạm hoãn HĐLĐ/nghỉ không lương (từ thời khắc ngày tháng 5 đến ngày tháng 5)Số tiền hỗ trợThông báo thông tin tài khoản của đa số người lao động nhận hỗ trợ (Tên TK, Số TK, Ngân hàng nhà nước Chính phủ)Ghi chú
           
          
 Cộng         

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ………………………………….)

Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội (Ký tên and đóng dấu)Xác nhận của tổ chức triển khai triển tiến hành khởi công đoàn (Ký tên and đóng dấu)Ngày ….tháng….năm…. ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP.. (Ký tên and đóng dấu)
Bao quanh vị trí đặt nhận – Như trên; – Lưu: ….  

Hồsơ đi kèm theo theo kể cả: Bản sao văn bản thỏa thuận hợp tác bắt tay hợp tác tạmhoãn triển khai Hợp Đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Bản sao Báocáo kinh tế tài chính năm 2019, 4 tháng đầu năm mới năm 2020 and những giấy tờ bằng chứng kinh tế tài chính kháccủa doanh nghiệp. Mẫu số 02CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Chủ quyền – Niềm sung sướng—————ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ (Dành riêng cho hộ Marketing Thương mại có doanhthu khai thuế phía phía bên dưới 100 triệu đ/năm) Kính gửi:Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn……… I. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH 1. Tên hộ Marketing Thương mại: ………………………………………………………………….. 2. Khu vực Marketing Thương mại: ………………………………………………………………… 3. Ngành, nghề Marketing Thương mại: …………………………………………………………… 4. Mã số thuế hoặc mã số điều kiện kinhdoanh: …………………………………….. II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 1. Họ and tên: …………………… Ngày….tháng….năm sinh: ……………………….. 2. Dân tộc bản địa địa phương: ………………………….. Giới tính: ………………………………………. 3. Minh chứng nhân dân/Card căn cước côngdân/Hộ chiếu số: …………………. Ngày cấp: …/…./…….. Bao quanh vị trí đặt cấp ……………………………………………………….. Xem Ngay: Nứng Là Gì – Chiêu trò Nhận Biết Con Gái đang Nứng 4. Số điện thoại thông minh cảm biến lanh lợi: ………………………… Bao quanh vị trí đặt email (nếu có) ………………….. 5. Bao quanh vị trí đặt ở hiện tại (1): ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. Kể từ lúc ngày …../…../……. đến ngày …., hộ Marketing Thương mại bị tạm ngừngkinh doanh theo Đề ra đưa ra quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,đô thị …….. kiến tạo triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng ba năm 2020 của Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ. Quan điểm ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……… Để ý đến, giảiquyết hỗ trợ cho tôi theo đúng luật pháp. Nếu đc hỗ trợ, ý kiến đề xuất thanh toánqua bề ngoài: □ Thông báo thông tin tài khoản (số TK Ngân hàng……. Số thông báo thông tin tài khoản tại ngân hàng nhà nước Chính phủ: ………) □ Bưu điện (Theo Vị trí đặt khu vực ở) □ Thẳng trực tiếp Tôi chứng minh và khẳng định content ghi trên làhoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ trước luật pháp./. Gửi đi kèm theo theo Đơn là Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD cho Ra đời đi kèm theo theo Thông tư số 92/2015/giữa trung tâm-BTC .

Xem Ngay:  Máy Học Là Gì - Machine Learning Là Gì
 ……., ngày ….. tháng ….. năm 2020 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Ghi rõ số nhà, mặt phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc. Mẫu số 03 CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Chủ quyền – Niềm sung sướng—————ĐỀNGHỊ HỖ TRỢ (Giành riêng cho toàn bộ tổng thể những người dân lao động bị chấm hết Hợp Đồng lao động, Hợp Đồng làm việc nhưng không đủ tình huống hưởngtrợ cấp thất nghiệp) Kính gửi:Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…….. I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 1. Họ and tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/……… 2. Dân tộc bản địa địa phương: ……………………………… Giới tính: ……………………………. 3. Minh chứng nhân dân/Card căn cướccông dân/Hộ chiếu số: …………… Ngày cấp: ……/……./…………………Bao quanh vị trí đặt cấp: …………………………….. 4. Bao quanh vị trí đặt ở hôm nay: …………………………………………………………………. Bao quanh vị trí đặt thường trú: …………………………………………………………………… Bao quanh vị trí đặt tạm trú: ……………………………………………………………………….. II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀMVÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC 2. Thu nhập bình quân tháng trước khimất công việc: ……… đồng/tháng 3. Số sổ bảo hiểm trái đất: ……………………………………………………….. Tình huống không sống sót Sổ bảo hiểm xã hộithì nêu rõ nguyên nhân: ………………… III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬPHIỆN NAY 1. Việc làm chính: ………………………………………………………………. 2. Thu nhập hiện tại: ……………………đồng/tháng Hiện nay, tôi chưa hưởng những chínhsách hỗ trợ khác theo luật pháp tại Đề ra đưa ra quyết định số …./2020/Q.-TTg ngày …. tháng4 năm 2020 của Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ luật pháp về việc triển khai những chiêu bài hỗtrợ cư dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi ý kiến đề xuất Ủy ban nhân dân Để ý đến, giải quyết và xử lý và giải quyết và xử lý hỗ trợ cho tôi theo luật pháp. Nếu đc hỗ trợ,ý kiến đề xuất giao dịch qua bề ngoài: □ Bưu điện (Theo Vị trí đặt khu vực ở) □ Thẳng trực tiếp Tôi chứng minh và khẳng định content ghi trên làhoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ trước luật pháp./. Gửi đi kèm theo theo Đơn ý kiến đề xuất là ………………………….. 1

 ……….., ngày …… tháng ….. năm 2020 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 1. Bản sao một trong những những những giấy tờ sau: – Hợp Đồng lao động hoặc hợpđồng làm việc không thể hạn hoặc đã thi công xong việc làm theo Hợp Đồng lao động; – Đề ra đưa ra quyết định thôi việc; – Thông báo hoặc thỏa thuậnchấm dứt Hợp Đồng lao động hoặc Hợp Đồng làm việc; – Bản sao Sổ bảo hiểm xã hộihoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm trái đất về bảo hiểm trái đất bắt buộc, bảo hiểmthất nghiệp. Tình huống không sống sót Sổ bảo hiểm xã hộithì người lao động nêu rõ nguyên nhân trong Giấy ý kiến đề xuất. Mẫu số 04CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Chủ quyền – Niềm sung sướng—————ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ (Giành riêng cho toàn bộ tổng thể những người dân lao động không cógiao phối phối kết hợp đồng lao động bị mất công việc) Kính gửi:Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn)………… I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 1. Họ and tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/……… 2. Dân tộc bản địa địa phương: ……………………………… Giới tính: ……………………………. 3. Minh chứng nhân dân/Card căn cướccông dân/Hộ chiếu số: …………… Ngày cấp: ……/……./………………… Bao quanh vị trí đặt cấp: …………………………….. 4. Bao quanh vị trí đặt ở hôm nay: …………………………………………………………………. Bao quanh vị trí đặt thường trú: …………………………………………………………………… Bao quanh vị trí đặt tạm trú: ……………………………………………………………………….. II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THUNHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM 1. Việc làm chính 1: □ Bán loại sản phẩm rong, kinh doanh thương mại nhỏ dại dại lẻkhông có những nơi thắt chặt và cố định và thắt chặt □ Thu gom rác, phế liệu □ Bốc vác, luân chuyển món đồ □ Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xexích lô chở khách □ Tiểu thương nhỏ lẻ lẻ vé số lưu động □ Tự làm hoặc làm việc tại hộ kinhdoanh trong nghành ẩm thực, lưu trú, tour du lịch, âu yếm thể chất 2. Bao quanh vị trí đặt làm việc 2: 3. Thu nhập bình quân tháng trước khimất công việc: ……………. đồng/tháng III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY 1. Việc làm chính: ……………………………………………………………………………. 2. Thu nhập hiện tại: ……………………….. đồng/tháng. Hiện nay, tôi chưa hưởng những chínhsách hỗ trợ khác theo luật pháp tại Đề ra đưa ra quyết định số …./2020/Q.-TTg ngày …. tháng tư năm 2020 của Thủ tướngChính phủ luật pháp về việc triển khai những chiêu bài hỗ trợngười dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi ý kiến đề xuất Ủyban nhân dân Để ý đến, giải quyết và xử lý và giải quyết và xử lý hỗ trợ theo luật pháp. Nếu đc hỗ trợ, ý kiến đề xuất thanh toánqua bề ngoài: □ Bưu điện (Theo Vị trí đặt khu vực ở) □ Thẳng trực tiếp Tôi chứng minh và khẳng định content ghi trên làhoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ trước luật pháp./.

 ….ngày …. tháng …. năm 2020 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 1. Việc làm đem lại thu nhập chínhcho người lao động 2. Tình huống làm việc cho hộ kinhdoanh thì ghi tên, Vị trí đặt hộ Marketing Thương mại Mẫu số 05UBND QUẬN/HUYỆN……DANH SÁCH RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓCÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ĐẠI DỊCH COVID-19

giữa trung tâmHọ and tênNăm sinhSố CMND/Card căn cước công dânBao quanh vị trí đặt, nơi cư trúNCC đang hưởng trợ cấp mỗi thángTrùng đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng NCC hoặc đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng khác trong Đề ra đưa ra quyết định của Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ (ghi rõ đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng trùng)Ghi chú
NamNữNCC đang hưởng TCUĐ mỗi tháng (ghi rõ đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng)Thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động mỗi tháng
12345678910
          
          
          
 Tổng cộng:        
NGƯỜI LẬP BIỂUdịch vụ thương mại. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ……… CHỦ TỊCH (Ký, họ and tên, đóng dấu)

Ghi chú: 1. Ghi số thứ tự khởi hành xuất phát điểm từ 1 đến hết 2. Ghi rõ, kha khá rất đầy đủ họ and tên người thuộcđối tượng nhận hỗ trợ; ghi lần lượt theo từng đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng để tiện theo dõi, tổnghợp, check 3 – 4. Ghi rõ ngày tháng 5 sinh củađối tượng 5. Ghi số CMND, Card căn cước công dân 6. Ghi rõ rệt Vị trí đặt của đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng 7 – 8. Ghi loại đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng theo chínhsách hôm nay đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh… 9. Ghi rõ trùng đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng NCC với cácđối tượng hỗ trợ khác theo Đề ra đưa ra quyết định của Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ Mẫu số 06UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓKHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

giữa trung tâmHọ and tênNăm sinhSố CMND/Card căn cước công dânBao quanh vị trí đặt, nơi cư trúNCC đang hưởng trợ cấp mỗi thángTrùng đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng NCC hoặc đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng khác (ghi rõ đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng trùng)Số tiềnKý nhận and ghi rõ họ tênGhi chú
NamNữNCC đang hưởng TCUĐ mỗi tháng (ghi rõ đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng)Thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động mỗi tháng
123456789101112
            
            
 Tổng cộng:          

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: …………; Số tiền: …………. đồng; Bằng chữ: ………………..

 ……., ngày ….. tháng ….. năm 2020 dịch vụ thương mại. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP.. TỈNH…. CHỦ TỊCH (Ký tên and đóng dấu)

Ghi chú: 1. Ghi số thứ tự khởi hành xuất phát điểm từ 1 đến hết 2. Ghi rõ, kha khá rất đầy đủ họ and tên người thuộcđối tượng nhận hỗ trợ; ghi lần lượt theo từng đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng để tiện theo dõi, tổnghợp, check 3 – 4. Ghi rõ ngày tháng 5 sinh củađối tượng 5. Ghi số CMND, Card căn cước công dân 6. Ghi rõ rệt Vị trí đặt của đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng 7 – 8. Ghi loại đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng theo chínhsách hôm nay đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh… 9. Ghi rõ trùng đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng NCC với cácđối tượng khác theo Đề ra đưa ra quyết định của Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ 10. Ghi tổng số tiền nhận theo luật pháp 11. Ký ghi rõ họtên; trong tình huống người nhà nhận thay thì ghi rõ họ and tên người nhận, quanhệ với những người dân được trao hỗ trợ 12. Ghi rõ trong tình huống đối tượngtự nguyện không nhận hỗ trợ Mẫu số 07

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ……. ——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chủ quyền – Chủ quyền – Niềm sung sướng —————
 ….., ngày … tháng … năm 2020

DANH SÁCHĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNGTRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

giữa trung tâmHọ and tênNăm sinhSố CMND/Card căn cước công dânBao quanh vị trí đặt, nơi cư trúĐối tượng người tiêu dùng quý khách hàng quý khách bảo trợ trái đấtChi tiêu tiêu tốn (ngàn VNĐ)
NamNữTrợ cấp xã hội mỗi thángTrợ giúp bị tác động ảnh hưởng bởi COVID-19
 Tổng số       
1        
2        
3        
4        
5        
CÁN BỘ LẬPTHỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 08 Tỉnh…………………… Huyện………………… Xã………………………… DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO HƯỞNGCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

giữa trung tâmHộTổng nhân khẩu trong hộ nghèoSố nhân khẩu đc hỗ trợ theo hộ nghèoMức hỗ trợ: 250.000 đồng/ khẩu/tháng x 3 tháng = 750.000 đồngTổng trị giá hỗ trợ (đồng)Ghi chú
AB1234 = 2 x 35
1– Chủ hộ: Nguyễn Văn A – Thành viên khác trong hộ: (Chứng minh và khẳng định rõ họ and tên những thành viên trong hộ được trao hỗ trợ theo hộ nghèo)     
2….     
     
 Tổng cộng     

Ghi chú: Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh and phải xác địnhrõ họ and tên của chủ hộ, những thành viên trong hộ được trao hỗ trợ theo hộ nghèo.

 …… ngày ….. tháng …. năm …… UBND XÃ/HUYỆN/TỈNH ……… (Ký tên and đóng dấu)

Mẫu số 09 Tỉnh…………………… Huyện………………… Xã………………………… DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO HƯỞNGCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

giữa trung tâmHộTổng nhân khẩu trong hộ cận nghèoSố nhân khẩu đc hỗ trợ theo hộ cận nghèoMức hỗ trợ: 250.000 đồng/ khẩu/tháng x 3 tháng = 750.000 đồngTổng trị giá hỗ trợ (đồng)Ghi chú
AB1234 = 2 x 35
1– Chủ hộ: Nguyễn Thị C – Thành viên khác trong hộ: (Chứng minh và khẳng định rõ họ and tên những thành viên trong hộ được trao hỗ trợ theo hộ cận nghèo)     
2….     
     
 Tổng cộng     

Ghi chú: Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh and phải chứng minh và khẳng định rõ họ vàtên của chủ hộ, những thành viên trong hộ được trao hỗ trợ theo hộ cận nghèo.

 …… ngày ….. tháng …. năm …… UBND XÃ/HUYỆN/TỈNH……… (Ký tên and đóng dấu)

Mẫu số 10 Tỉnh…………………… Huyện………………… Xã………………………… BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HƯỞNGCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

giữa trung tâmĐơn vị chức năng tác dụngHỘ NGHÈOHỘ CẬN NGHÈOTổng số nhân khẩu trong hộ nghèo, hộ cận nghèo đc hỗ trợMức hỗ trợ: 250.000 đồng/ khẩu/tháng x 3 tháng = 750.000 đồngTổng trị giá hỗ trợ (đồng)Ghi chú
Số hộ nghèoSố nhân khẩu trong hộ nghèoSố nhân khẩu trong hộ nghèo đc hỗ trợSố hộ cận nghèoSố nhân khẩu trong hộ cận nghèoSố nhân khẩu trong hộ cận nghèo đc hỗ trợ
AB1234567 = 3 + 689 = 7 x 810
1Xã/huyện/tỉnh          
2Xã/huyện/tỉnh          
            
            

Ghi chú: Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh.

 …… ngày ….. tháng …. năm …… UBND XÃ/HUYỆN/TỈNH……… (Ký tên and đóng dấu)

Mẫu số 11CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chủ quyền – Chủ quyền – Niềm sung sướng—————ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNGCHÍNH SÁCH VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC Kính gửi:Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/đô thị……….. I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1. Tên doanh nghiệp/tổ chức triển khai thi công/hợp tácxã/hộ Marketing Thương mại/cá nhân1: ……………………….. 2. Bao quanh vị trí đặt trụ sở chính: ………………………………………………………………………. 3. điện thoại thông minh cảm biến lanh lợi: …………………………………………………………………………………. 4. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………… 5. Giấy chứng nhận điều kiện doanh nghiệp/hợptác xã/hộ Marketing Thương mại số: ……………. Do…………………………………….. Cấp ngày …………………………………………… 6. Đề ra đưa ra quyết định thiết kế xây dựng số2:………………………………………………………………… 7. Giấy phép đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư/Giấy chứng nhận đầutư3 số: ………………………………………. Do……………………………………. Cấp ngày …………………………………………… 8. Giấy phép Marketing Thương mại/Giấy phép hoạtđộng/Chứng chỉ hành nghề4 số: ……………thời điểm còn hiệu lực thực thi hiện hành tiến hành đang thi hành (tháng, năm) ………………………………………………………… 9. Họ and tên người đại diện thay mặt: ……………………………….Chức vụ: …………………… – Minh chứng nhân dân/Hộ chiếu/Card căn cước công con số số lượng dân sinh: ………………………… – Ngày cấp: ……………………………Bao quanh vị trí đặt cấp: …………………………………………… 10. Giấy ủy quyền số …………… ngày ………/……/………của ………………………. ………………………………………………………………………………………………….. 11. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: ………………………………………………………… 1. Những hồ sơ đi kèm theo theo: a) Bản sao một trong những những những giấy tờ sau:Giấy chứng nhận điều kiện doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăngký Hợp tác xã/hộ Marketing Thương mại; Đề ra đưa ra quyết định thiết kế xây dựng của cơ quan Chính phủ nước nhà có thẩmquyền (nếu có); Giấy phép Marketing Thương mại/Giấy phép sinh hoạt/Chứng chỉ hành nghề (đốivới nghành nghề nghề Marketing Thương mại có tình huống hoặc luật pháp có luật pháp); Giấy phép đầutư/Giấy chứng nhận đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư (so với doanh nghiệp đc thiết kế xây dựng bởi nhà đầu tưnước ngoài). b) Danh sách người lao động phải ngừngviệc do người sử dụng lao động lập theo Mẫu số 03 ban hànhkèm theo Đề ra đưa ra quyết định này. c) Bản sao báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm2019, 4 tháng đầu năm mới năm 2020 (so với doanh nghiệp and tổ chức triển khai thi công). II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀTÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1. Tác dụng chế tạo Marketing Thương mại củanăm 2019 and 3 tháng đầu năm mới 2020 – Năm 2019: + Tổng lệch giá: ………………………………………………………………..đồng + Tổng Ngân sách: ……………………………………………………………………đồng + Thuế: …………………………………………………………………………….đồng + Lợi nhuận: ………………………………………………………………………đồng – 3 tháng đầu năm mới 2020: + Tổng lệch giá: ………………………………………………………………..đồng + Tổng Ngân sách: ……………………………………………………………………đồng + Thuế: …………………………………………………………………………….đồng + Lợi nhuận: ………………………………………………………………………đồng 2. Yếu tố hoàn cảnh dùng lao động, tiềnlương – Số lao động ngừng việc tháng ……./2020: ….. lao động, chiếm …….%/tổng số lao động. – Tiền lương ngừng việc phải trả tháng …/2020 là: …………….đồng, trong số đó: + Tiền lương đã trả: …………………..đồng. + Tiền lương chưa trả: ……………….đồng. Chúng tôi gặp khó khăn về kinh tế tài chính,đã cân bằng and dùng hết nguồn lực kinh tế tài chính nhưng không đủ chi thanh toán giao dịch lươngngừng việc cho toàn bộ tổng thể những người dân lao động. Chúng tôi nhu yếu vay vốn ngân hàng ngân hàng nhà nước để trả lương cho toàn bộ tổng thể những người dân lao động ngừng việc trong thời điểm tháng……/2020. III. ĐỀ NGHỊ Vị trí địa thế căn cứ Đề ra đưa ra quyết định số …./2020/Q.-TTgngày ….tháng … năm 2020 của Thủ tướng Cơ quan lãnh đạo của cơ quan chính phủ về việc …………………………………………………………………………, Quan điểm ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân …………………. xác nhận cho …………………là đối tượng người dùng người sử dụng quý khách hàng đc hưởng chính sách vay vốn ngân hàng ngân hàng nhà nước đểtrả lương ngừng việc tại Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất. – Chúng tôi chắc chắn: + Chịu trách nhiệmvề sự chính xác, thật thà của đa số thông tin đã vừa lòng trên. + Xây dựng đầyđủ những chắc chắn với Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất, dùng tiền vay đúng phương châm, triển khai nghiêm túc và nghiêm túc kế hoạch thanh toán nợ nần đảm bảo an toàn trả nợđầy đủ, đúng hạn and chắc chắn sẽ dùng những gia sản thuộc chiếm hữu hợp pháp của mìnhđể thanh toán nợ nần Ngân hàng nhà nước Chính phủ Chế độ trái đất./.

Bao quanh vị trí đặt nhận: – Như kính gửi; – Lưu NSDLĐ.….. ngày …… tháng…. năm…. NGƯỜI ĐẠI DIỆN (Ký tên, đóng dấu)

___________________ 1 Đốivới thành viên có dùng, dịch vụ thuê mướn lao động nhưng chưa hẳn điều kiện doanh nghiệp/hợptác xã/hộ Marketing Thương mại 2 Đốivới tổ chức triển khai thi công đc thiết kế xây dựng theo ra đưa ra quyết định của cơ quan nhànước có thẩm quyền 3 Đốivới doanh nghiệp đc thiết kế xây dựng bởi chủ đầu tư thế giới 4 Đốivới nghành nghề nghề Marketing Thương mại có tình huống hoặc luật pháp luật pháp Mẫu số 12

TÊN ĐƠN VỊ……… ——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chủ quyền – Chủ quyền – Niềm sung sướng —————

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆCDO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19Tháng…/2020Tên đơn vị chức năng tác dụng: Mã số doanh nghiệp: Mã số thuế:Nghành nghề nghề dịch vụ Marketing Thương mại chính:Mức lương ít nhất vùng dùng:

giữa trung tâmHọ and tênNgày, tháng, năm sinhS CMND/ CCCDPhòng/ban/ phân xưởng làm việcLoại hp đồng lao độngMã sbảo hiểm xã hộiThi gian ngừng việcTổng stiền lương phải tr(ngàn VNĐng)Số tiền lương đã trả (ngàn đng)Stiền ý kiến đề xuất vay để trả lương ngừng việc (ngàn đồng)Số thông báo thông tin tài khoản nhận lương (nếu có)Ngân hàng nhà nước Chính phủ mở thông báo thông tin tài khoảnBút ký
NamNữTừ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/nămThời gian (tháng)
1               
2               
               
               
Xác nhận của cơ quan bảo hiểm trái đất (Ký tên and đóng dấu)Xác nhận của tổ chức triển khai thi công công đoàn (Ký tên and đóng dấu)Ngày….tháng….năm…. Xem Ngay: Fluorescent Là Gì – Nghĩa Của Từ Fluorescent Trong Tiếng Việt ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký tên and đóng dấu)
Bao quanh vị trí đặt nhận: – Ủy ban nhân dân cấp huyện; – Lưu: ….  

Mẫusố 13

ỦY BAN NHÂN DÂN……. ——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chủ quyền – Chủ quyền – Niềm sung sướng —————

DANH SÁCHNGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VAY VỐN ĐỂTRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC THÁNG …/2020 (Cho ra đời đi kèm theo theo …………………)

giữa trung tâmTên đơn vị chức năng tác dụngBao quanh vị trí đặtMã số thuếTổng số lao động đóng BHXHSố lao động ngừng việcSố tiền lương đã trả người lao động ngừng việc (triệu đ)Số tiền cần vay để trả lương ngừng việc (triệu đ)
Số lao độngPhần Trăm %
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1        
2        
        
 Tổng cộng       

Thể Loại: Chia sẻ trình bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Qđ-Ttg Là Gì – Một Số Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Qđ-Ttg Là Gì – Một Số Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *