Pros And Cons Là Gì

Pros And Cons Là Gì

Trong Tiếng anh, có rất đông các cặp từ mà hai chữ đc nối cùng nhau bởi chữ “end” để tạo thành một từ có nghĩa cố định. Một số cụm từ mà các bạn thường phát hiện như: peace và quiet, fish và chips,… Sát bên đó, pros và cons cũng là một cụm từ khá thịnh hành nhưng rất nhiều bạn vẫn còn khá xa lạ về nó. Vậy pros và cons là gì?

*

Vậy pros và cons là gì? Các bạn sẽ với nhau thăm dò trong bài viết bên dưới đây.

Bài Viết: Pros và cons là gì

Pros và cons là gì?

“Pros và cons” là cụm từ đc cần sử dụng trong điều kiện ám chỉ và cả hai điều thuận lợi and có hại của một vấn đề nào đó. Trong tiếng anh, pros và cons có nghĩa là “Advantages và Disadvantages of something”, đc dịch sang tiếng Việt thành: các điểm “thuận” and “chống”, các “thuận lợi” and “có hại”, các điều “đồng tình” and “phản đối”, các điều “đc” and “chưa đc”, “mất”,…

Pros và Cons thường đc cần sử dụng ở dạng số nhiều. Bên dưới này là một số ví dụ minh họa rõ rệt hơn về cụm từ này:

We”ve been discussingthepros và consof buying a house. (Chúng tôi đã bàn luận nhiều về các điều thuận lợi and có hại trong việc mua tòa nhà này.)

What arethepros và consof education in nước ta? (Các điều đc and chưa đc giáo dục nước ta là gì?)

You should find outthepros và consof expanding into Europe. (Anh phải tìm ra các điều thuận lợi and có hại trong việc mở rộng thị trường sang Châu Âu.)

Xem Ngay:  Recipients Là Gì - Nghĩa Của Từ Recipient Trong Tiếng Việt

Think aboutthepros và consof leaving your current job. (Hãy nghĩ kỹ về các điều đc and mất khi bạn bỏ việc làm hôm nay.)

Here is a summary ofthepros và consof school uniforms. (Chính là bảng tóm tắt các điểm thuận and chống trong việc mặc đồng phục ở trường.)

This article looks atthepros và consof mạng xã hội networks. (Bài viết này xét đến các điều đồng tình and phản đối về những mạng trái đất.)

Ngoài ra, trong Tiếng Anh còn tồn tại sự có mặt của rất đông các mệnh đề danh từ (là cụm từ đc tạo ra bởi hai danh từ đi cùng nhau). Mệnh đề danh từ thường đc chia nhỏ ra thành những dạng như:

*

1. Gồm các từ giống hoặc cũng giống như nghĩa links cùng nhau

peace và quiet: sự tự do khỏi sự ồn ào and quấy rầy.

He sent his children lớn the park so that he could have some peace và quiet. (Ông ta chở con cái ra công viên để ông ta chứa một chút sự im lặng.)

life và times: câu chuyện của cuộc đời một người nào đó, tính chất theo nghĩa trái đất.

I’m reading a book about the life và times of Winston Churchill. It’s fascinating. (Tôi đang đọc cuốn sách về cuộc đời and vận động của Winston Churchill. Nó thật quyến rũ.)

law và order: sự bảo trì của một trái đất rất tốt bởi lẽ vì mọi người tuân theo luật and tội phạm bị bắt and trị tội.

After the war there was a serious breakdown in law và order. It has taken a long time for the police lớn gain control of the situation. (Sau cuộc chiến tranh chứa một sự suy sụp nghiêm trọng về luật pháp. Nó đã mất nhiều thời hạn để cảnh sát check nước nhà.)

fish và chips: là thức ăn mang đến cổ xưa and thông dụng tại Nước anh.

I can’t be bothered lớn cook, I’ll go và get some fish và chips.(Tôi không muốn nấu ăn, tôi sẽ đi and mua cá and khoai tây chiên.)

salt và vinegar: các sốt hoặc mùi vị mà thường ăn với khoai tây chiên.

Xem Ngay:  For Your Reference Nghĩa Là Gì, Viết Tắt Của Từ Nào Trong Tiếng Anh

Do you want salt và vinegar on your chips? (Anh cần gia vị gì ăn với khoai tây chiên không?)

2. Gồm các từ đồng âm links cùng nhau

odds và sods: sự tập hợp của các việc bé dại and không quan trọng. Odds và ends có cùng nghĩa.

I’ve done all the important building work; I’ve just got the odds và sods left, you know, like fitting the door handles. (Tôi đã hoàn thành cục bộ việc làm thành lập quan trọng; tôi chỉ còn lại các việc bé dại, như lắp các tay nắm.)

hustle và bustle:nhiều vận động and tiếng ồn.

I love the hustle và bustle of city life. I’d get bored in the countryside. (Tôi thích cuộc sống ồn ào của đô thị. Tôi cảm nhận buồn phiền tại vùng ngoại ô.)

Ngoài ra, còn tồn tại nhiều từ đôi dùng sự lặp lại âm đầu, ví dụ như:

rest và relaxation: thời hạn không vận động, ví dụ khi đi nghỉ.

Xem Ngay: Tải trò chơi Siêu Nhân Nhện, trò chơi Siêu Nhân Người Nhện Trực tuyến

The doctor said I need some rest và relaxation; I’ve been working too hard. (Bác sĩ bảo rằng tôi cần nghỉ ngơi; tôi đã làm việc quá sức.)

trials và tribulations: các thách thức nan giải mà các bạn đương đầu trong cuộc sống.

3. Gồm các từ văn phạm như giới từ and từ nối

ups và downs: thời hạn rất tốt and xấu trong cuộc sống.

The ups và downs of life are similar all over the world, but people react differently lớn them. (Thời điểm rất tốt and xấu trong cuộc sống đều giống nhau trên cả toàn cầu, nhưng con người phản xạ một phương thức khác nhau với chúng.

ins và outs: các rõ rệt and điểm của việc gì đó.)

I don’t know all the ins và outs, but it seems the Prime Minister has made a serious mistake. (Tôi chưa chắc chắn rõ rõ rệt, nhưng nó hình như là Thủ tướng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.)

down và out: một người không nhà and thất nghiệp. Đây rất được dùng như 1 tính từ.

Xem Ngay:  Người Dân Tiếng Anh Là Gì

Did you see the poor down và out sleeping in the park? Should we tell the police about him? (Anh có cảm nhận người vô gia cư ngủ trong công viên không? Các bạn có nên báo cảnh sát không?)

ifs và buts: các lý do mà người nào đó không muốn làm việc gì đó; sự chống đối của họ.

Whenever we try lớn change the work routines, the workers have so many ifs và buts that we never manage lớn change anything. (Bao giờ chúng tôi nỗ lực chỉnh sửa lề thói làm việc, các chuyên viên có nhiều lý do đến nổi chúng tôi không hề chỉnh sửa ngẫu nhiên điều gì.)

4. Ngoài ra, còn tồn tại nhiều từ đôi thông dụng đc nói đến bằng các từ viết tắt của chữ cái trước tiên.

R và R: rest và relaxation.

I”m going on a 2 week beach holiday. I really need some R và R. (Tôi sẽ đi biển để nghỉ ngơi trong 2 tuần. Tôi thật sự cần sự nghỉ ngơi and thư giãn.)

P và P: thường đc cảm nhận khi bạn mua món hàng cần sự gửi nhận.

Xem Ngay: Forward Là Gì

You know you want lớn buy that bicycle over the Internet? Did you kiểm tra that the price includes P và P? (Bạn biết bạn thích mua chiếc xe đạp trên mạng phải không? Bạn đã check giá và cả sự giao nhận chưa?)

R và D: research và development – thường là một bộ phận trong ngành công nghiệp.

Sony has a very strong R và D division: that’s why they keep coming up with new products. (Sony có bộ phận Nghiên giúp and Phát triển rất mạnh; đấy là tại sao mà họ luôn cho ra nhiều mặt hàng mới toanh.)

Trên này là ý nghĩa của “pros và cons” cũng tương tự nhiều từ đôi khác. Hy vọng bài viết đã đem lại cho bạn các kiến thức and thông tin hữu ích!

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Pros And Cons Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Pros And Cons Là Gì

Leave a Reply