click

Profibus Là Gì – Ứng Dụng Của Truyền Thông Profibus

Profibus La Gi Ung Dung Cua Truyen Thong Profibus

Profibus Là Gì – Ứng Dụng Của Truyền Thông Profibus

Profibus là gì?

Profibus (Process Field Bus) là một trong trong chuẩn truyền thông trực tuyến, trực tuyến trực tuyến, fieldbus, đc cần sử dụng trong nghành kỹ thuật tự động hóa, hóa hóa hóa hóa và đã được
cải tân và tăng trưởng, lần nguồn vào, tầm thời khắc 1989 bởi BMBF (phòng giáo dục and điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, Đức) and tiếp liền đc cần sử dụng bởi Siemens. Trong những ứng dụng, tự động hóa, hóa hóa hóa hóa công nghiệp and tự động hóa, hóa hóa hóa hóa khu
căn hộ cao cấp, thời thượng, thượng hạng
, những mạng trường tiếp nối (serial fieldbus) rất có công dụng, sinh hoạt như mạng lưới mạng lưới hệ thống truyền thông trực tuyến, trực tuyến trực tuyến,, bàn luận thông tin 1 trong các, những những mạng lưới mạng lưới hệ thống tự động hóa, hóa hóa hóa hóa and những thiết bị, hiện trường phân tán. Chuẩn này cũng sẽ được, phép những thiết bị, của tương đối nhiều nhà vừa ý độc lạ, tiếp xúc
cùng với nhau, mà hoàn toàn không, cần
chỉnh sửa và biên tập giao diện truyền thông trực tuyến, trực tuyến trực tuyến, nổi trội,. Bài Viết: Profibus là gì


Đặc thù, của Profibus

Profibus là một trong trong mạng Fieldbus có thiết kế kiến thiết, để tiếp xúc giữa máy tính, and PLC. Phụ thuộc vào nguyên tắc, token bus rất khác, hệt ở chủ trương, thời khắc thực, PROFIBUS khẳng định chắc chắn, quan hệ, truyền thông trực tuyến, trực tuyến trực tuyến, giữa nhiều master and giữa master-slave, với kĩ năng
truy vấn theo chu kì and không theo chu kì, vận tốc truyền tối đa lên đến mức độ, 500 kbit/s (trong một số trong những, trong những Một vài, ứng dụng, rất có công dụng, lên đến mức độ, 1,5Mbp hay 12Mbp). Khoảng tầm chừng
phương pháp thức bus tối đa không sử dụng, bộ lặp (repeater) là 200m and nếu sử dụng, bộ lặp khoảng tầm tầm
phương pháp thức tối đa rất có công dụng, dành được, là 800m. Số điểm (node) tối đa nếu như không, có bộ lặp là 32 and là 127 nếu có bộ lặp. Profibus cần sử dụng phương tiện đi lại, đi lại vận động và di chuyển, và đi lại truyền tin xoắn đôi and RS485 chuẩn công nghiệp 1 trong các, những những ứng dụng,
sản xuất hoặc IEC 1158-2 trong tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh,
quá trình
quá trình. PROFIBUS
cũng tiếp tục có thể cần sử dụng Ethernet TCP/IP.

Phân loại Profibus

*

Profibus có 3 kiểu giao thức là: PROFIBUS DP, PROFIBUS P., PROFIBUS FMS

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP là bus cấp thiết bị, giúp sức, cả biểu lộ
tương tự như, and biểu lộ phân tán. PROFIBUS DP đc cần sử dụng thông thoáng, nhất
Giờ đây, cho những đối tượng người sử dụng,
người tiêu dùng quý
người tiêu dùng như mạng lưới mạng lưới hệ thống I/O, tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, động cơ and biến tần. DP là viết tắt của “Decentralized Periphery”. Tên thường gọi, này đề cập tới những
liên kết I/O, cần sử dụng tiếp xúc tiếp nối vận tốc cao tuyệt vời và hoàn hảo nhất, phi triệu tập,
nâng cao, sâu xa, để
liên kết với bộ tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, trung tâm. Profibus DP truyền thông trực tuyến, trực tuyến trực tuyến, với vận tốc từ 9,6 Kbp -12 Mbp trong phạm vi khoanh vùng từ 100-1200m. Nó là PROFIBUS sinh hoạt trên giao diện RS485 chuẩn và được bổ sung cập nhật update cập nhật một số trong những, trong những Một vài, nổi trội, để tương xứng, với những ứng dụng,
quá trình
quá trình như đọc/ghi tài liệu,
quá trình
quá trình không theo chu kì, truyền trạng thái thiết bị,, cấp nguồn trên bus and đáng tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và tin cậy nội tại. PROFIBUS DP có thiết kế kiến thiết, để truyền tài liệu, vận tốc cao tại cấp thiết bị,. Trong điều kiện kèm theo, này, những bộ tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, trung tâm (PLC, P.) tiếp xúc với những thiết bị, hiện trường phân tán của chúng (I/O, drive, van…) sang 1 link tiếp nối vận tốc cao.
Phần nhiều,
quá trình
quá trình truyền tài liệu, với những thiết bị, phân tán này được, triển khai, triển khai, triển khai tiến hành khởi công, theo chu kì. Không thể, thua kém phần quan trọng, mạng DP rất có công dụng, có
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật ProfiSafe and chúng tương đối có công dụng, đc cần sử dụng 1 trong các, những những ứng dụng, đáng tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và tin cậy SIL3.

Xem Ngay:  Substantive Law Là Gì - Luật Nội Dung, Luật Hình Thức Được Dịch

PROFIBUS P.

PROFIBUS P. là một trong trong fieldbus có công dụng, tổng thể và tổng thể và toàn diện thường đc cần sử dụng cho thiết bị, cấp
quá trình
quá trình.
khởi đầu,, giao thức PROFIBUS P. đc
cải tân và tăng trưởng, như 1 bước tiến của tiếp xúc HART. Nó dành riêng cho, những ứng dụng, hiện trường,
Vị trí, yêu cầu tiếp xúc 1 trong các, những những thiết bị đo and mạng lưới mạng lưới hệ thống tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh,. PROFIBUS P. có
cấu trúc mạng vật lý tuân theo IEC-61158-2 and truyền thông trực tuyến, trực tuyến trực tuyến, với vận tốc 31,25 Kbp với phạm vi khoanh vùng tối đa 1.900m/phân đoạn. Chuẩn này còn có, thiết kế kiến thiết, cho những, ứng dụng, Intrinsically Safe. Dụng cụ PROFIBUS P. không được,
liên kết thẳng trực tiếp với bộ tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh,.
Vấn đề này, đc triển khai, triển khai, triển khai tiến hành khởi công, trên mạng PROFIBUS DP nhanh hơn and tiếp cận trải qua bộ ghép nối hoặc link. Bộ ghép nối/link sinh hoạt như 1 giao diện mạng and vừa ý nguồn nguồn
tích điện cho bus. Rất có công dụng, xây dựng
liên kết đáng tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và tin cậy trên mạng P., nghĩa là, những thiết bị,
liên kết với chúng tương đối có công dụng, sinh hoạt 1 trong các, những những
Vị trí, mất đáng tin cậy,. Thông thường, có ít thiết bị, hơn trên một bus đáng tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và tin cậy của mạng P. so với mạng thỉnh thoảng, nhưng
Vấn đề đó, phụ thuộc,
vào một trong những số trong những Một vài, yếu tố, ra ra ra quyết định, số lượng thiết bị, tối ưu
cho từng, loại. Ví dụ: dòng tiêu thụ, thiết bị,, chiều dài bus, loại cáp, v.v. Xem Ngay: Sóng Hài Là Gì – Hình ảnh, Hưởng, Biện Pháp Phòng Chống !

PROFIBUS FMS

PROFIBUS FMS vừa ý cho quý
người tiêu dùng nhiều chọn lựa
công dụng so với những biến thể khác. Này là
phương pháp trong
tiêu chí, truyền thông trực tuyến, trực tuyến trực tuyến, chung rất có công dụng, đc cần sử dụng để xử lý và giải quyết và xử lý, những trọng trách, truyền thông trực tuyến, trực tuyến trực tuyến, nan giải giữa PLC and DCS. Biến thể này giúp sức, tiếp xúc 1 trong các, những những mạng lưới mạng lưới hệ thống tự động hóa, hóa hóa hóa hóa ở sát bên, việc bàn luận tài liệu, 1 trong các, những những thiết bị, mưu trí,, thường đc cần sử dụng ở cấp độ tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh,. Vừa mới đây,, vì
công dụng chính của chính mình, nó là tiếp xúc ngang hàng, nó đang rất được sửa chữa thay thế bằng ứng dụng, trong Ethernet.

Ưu,
Khuyết điểm, kém của Profibus

Ưu thế của Profibus

Đc cần sử dụng thông thoáng,, sinh hoạt ổn định,, đơn giản và dễ dàng,, đáng tín cậy dễ mở rộng mạng lưới mạng lưới hệ thống.
trợ giúp, mạng tại những cấp độ thiết bị,, tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh,
quá trình
quá trình.Sử dụng, trong môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên đáng tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và tin cậy (Intrinsically Safe) (so với những thiết bị, Profibus P.).Dụng cụ gateway giúp sức, thẳng trực tiếp những mạng bus sensor giá thành, tiết kiệm ngân sách chi tiêu, và
ngân sách,
ngân sách, và kinh phí đầu tư, hơn, nổi trội, là AS-Interface. Dù có quá nhiều,
Ưu thế,
tuy nhiên PROFIBUS cũng luôn
có những
Khuyết điểm, kém:

Xem Ngay:  Subscription Là Gì - định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Khuyết điểm, kém kém kém của Profibus

Profibus DP không giúp sức, ứng dụng, Intrinsically Safe.Những yêu cầu rằng buộc về mạng lưới mạng lưới hệ thống dây cáp, điện, tiếp đất, bọc and đầu cuối phải được xem như, tới, trong
quá trình
quá trình xây dựng and lắp ráp,.

Ứng dụng Profibus

Do có quá nhiều,
Ưu thế, nên
Giờ đây,, PROFIBUS đc cần sử dụng tương đối nhiều 1 trong các, những những mạng lưới mạng lưới hệ thống tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, tự động hóa, hóa hóa hóa trong công nghiệp, nổi trội, là PROFIBUS DP đc cần sử dụng 1 trong các, những những xí nghiệp sản xuất
sản xuất công nghiệp như xi-măng, điện, hóa chất, chế biến,…v.v. tại Việt Nam
tương tự như, trên
toàn cầu. Một vài, Một vài, ứng dụng, tiêu biểu vượt trội cần sử dụng mạng PROFIBUS trên
toàn cầu:

Xí nghiệp sản xuất đóng chai Coca-Cola tại HM Interdrink (Đức)

*

Yêu cầu của HM Interdrink là cần một dây chuyền sản xuất
sản xuất
sản xuất có năng suất cao, sinh hoạt đáng tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và đáng tin cậy, and hiệu quả về tài chính.
chính vì vậy, họ đã ra ra ra quyết định, cần sử dụng PROFIBUS-DP cho
quá trình
quá trình lưu thông tài liệu, chu kỳ luân hồi luân hồi nhanh and PROFIBUS-FMS cho lưu thông tài liệu, rất khác, hệt với lượng tài liệu, to. Hai giao thức đc cần sử dụng cho 2 mức tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, độc lạ, trong dây chuyền sản xuất
sản xuất
sản xuất.

Xí nghiệp sản xuất pha chế dầu khí của Shell (Đức)

*

Deutsche Shell AG ra ra ra quyết định, cần sử dụng một
phương pháp tự động hóa, hóa hóa hóa hóa tiên tiến và tăng trưởng, và
cải tân và tăng trưởng, phụ thuộc công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, tiếp xúc phân tán tiến bộ. Phòng tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, trung tâm cần sử dụng ứng dụng Total Plant Batch and mạng lưới mạng lưới hệ thống cảm xúc của mắt Honeywell SCAN 3000. Những thiết bị, này được, nối với Simantic S5 PLC cần sử dụng Ethernet công nghiệp. Công cụ Commuwin 2 của Endres và Hauser nối thẳng trực tiếp với PROFIBUS đc cần sử dụng để
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật những bộ truyền biểu lộ E&H.
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, về tổng thể và tổng thể và toàn diện, toàn xí nghiệp sản xuất
sản xuất gồm hơn 9000 thiết bị, and cảm ứng từ 8
Nhà sản xuất,. Tổng thể toàn bộ tổng thể và toàn diện chúng đc nối thông
cùng với nhau, bằng PROFIBUS-DP, P. and AS-Interface.

Xí nghiệp sản xuất đóng chai rượu Jonny Walker (Scotland)

*

Xí nghiệp sản xuất đóng chai rượu Jonny Walker đc doanh nghiệp, Scomagg nâng cấp, thiết bị, phụ thuộc nền PROFIBUS giúp tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, xí nghiệp sản xuất
sản xuất lọc thô. Trong xí nghiệp sản xuất
sản xuất này, hỗn hợp rượu uýt-ki đc luân chuyển, bằng đường ống tới bể chứa pha màu. Tại vị trí đặt, này, nó có thiết kế kiến thiết, với lạnh, lọc and đun nóng. Sau cuối hỗn hợp đc chuyển tới 40 bể chứa đóng chai khác đặt
phương pháp thức đây 500m. Những I/O truyền thống, gồm 18 cảm ứng nhiệt độ, 18 van tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, nhiệt độ, 6 bộ chuyển mạch áp lực đè nén, nặng nề nặng nề, 7 lưu lượng kế, 7 van tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, lưu lượng and 1 bộ đếm xung. Còn mạng PROFIBUS nối đc 62 bể chứa, trong số đó, gồm 292 van tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh,, 19 thước đo mức, 102 bộ chuyển mạch mức, 4 bộ chuyển mạch áp lực đè nén, nặng nề nặng nề, 6 SIL, 15 MCC I/F, 22 nút and 44 đèn. Tổng diện tích quy hoạnh quy hoạnh nối mạng gần 1 km and vận tốc truyền tài liệu, là 500 kB/s. Toàn mạng có 72 nút trong 5 đoạn PROFIBUS kể cả 900 nguồn vào, and 500 đầu ra.

Xem Ngay:  Submitted Là Gì

Xí nghiệp sản xuất
sản xuất kem Tai Chang Wall (Trung Quốc)

*

Ban
lãnh đạo xí nghiệp sản xuất
sản xuất đã ra ra ra quyết định, cần sử dụng SIMATIC PCS làm hệ tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, trung tâm.
nhằm mục tiêu mục tiêu tiết kiệm ngân sách chi tiêu, và
ngân sách,
ngân sách, và kinh phí đầu tư, sức lực lao động của con người lắp ráp, and thời khắc đưa xí nghiệp sản xuất
sản xuất mới vào sinh hoạt, PROFIBUS đc cần sử dụng để nối thông những thiết bị, hiện trường với hệ tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, trung tâm. Tổng thể toàn bộ tổng thể và toàn diện chuyền
sản xuất do 2 nhân viên cấp dưới, cấp dưới ngồi trong phòng tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, trung tâm giám sát và
Thống kê, và giám sát and
quản trị điều hành và
quản trị. Hai PLC TI505 làm trọng trách, tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, thời khắc thực tổng thể và toàn diện tổng thể chuyền
sản xuất. Không chỉ có vậy,, hai PLC này
còn hỗ trợ,
công dụng như trạm chủ của PROFIBUS-DP Fieldbus and triển khai trọng trách, liên lạc, chính kể cả
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật, giám sát và
Thống kê, và giám sát and tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh,. PFOFIBUS truyền tải tổng thể và toàn diện tổng thể thông tin từ thiết bị, hiện trường đặt phân tán tại nhiều điềm trong xí nghiệp sản xuất
sản xuất tới bộ tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, trung tâm. Nhiều đường ống and van đc cần sử dụng để trộn nhiều chủng loại nhiên liệu làm kem. Van đc tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, bằng những môđun tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, van ngay tại sàn máy (những môđun này của Festo). Những môđun tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, này còn tồn tại giúp sức, giao thức PROFIBUS-DP và đã được nối với những bus PROFIBUS-DP
cũng tương tự, như những trạm tớ. Thông qua PROFIBUS-DP, bộ tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, trung tâm rất có công dụng, tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, and giám sát và
Thống kê, và giám sát thẳng trực tiếp tổng thể và toàn diện tổng thể van.

Sự độc lạ, và
khác hoàn toàn giữa PROFIBUS and PROFINET

*

Khi
toàn bộ
tất cả chúng ta, nhắc tới, PROFIBUS,
toàn bộ
tất cả chúng ta, đang nhắc tới, một giao thức truyền thông trực tuyến, trực tuyến trực tuyến, kỹ thuật số truyền thống, and nhiều người dân dân nghe biết, đã đc triển khai, triển khai, triển khai tiến hành khởi công, 1 trong các, những những ngành and ứng dụng, độc lạ,. Giao thức này phụ thuộc tiếp xúc tiếp nối and đã mang về tương đối nhiều quyền lợi và nghĩa vụ, và nghĩa vụ và trách nhiệm, cho ngành. Xem Ngay: Thân Phụ Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thân Phụ Trong Tiếng Việt PROFINET là một trong trong giao thức phụ thuộc Ethernet công nghiệp. PROFINET giúp sức, tiếp xúc nhanh hơn and
cũng tiếp tục
có rất nhiều, băng thông hơn.
Vấn đề này, nghĩa là, một trong trong thông điệp đc bàn luận trên mạng PROFINET rất có công dụng, chứa được rất nhiều, thông tin hơn một thông điệp trên PROFIBUS.

 PROFIBUSPROFINET
Tổ chức triển khai tiến hành khởi công,P.
Application profilesGiống nhau
conceptsEngineering, GSDs
Lớp vật lýRS-485Ethernet
Vận tốc12 Mbit/s1 Gbit/s hoặc 100 Mbit/s
Thông điệp244 bytes1440 bytes (cyclic)^
Địa Chỉ space126unlimited
TechnologyMaster/slaveProvider/consumer
ConnectivityP. + other*Many buses
WirelessPossible*IEEE 802.11, 15.1
motion32 axes>150 axes
Machine-to,-machineNoYes
Vertical integrationNoYes
^ with multiple telegrams: lên đến mức độ, 2^32-65 (acyclic)
* không sống sót,
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật, nhưng có sẵn những
phương pháp

Với những, thông tin đc vừa ý ở phí a trên về FROFIBUS, hethongbokhoe.com nhu yếu, rằng chúng rất có công dụng, giúp ích đc cho tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta,. Xin cảm ơn! Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Profibus Là Gì – Ứng Dụng Của Truyền Thông Profibus Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Profibus Là Gì – Ứng Dụng Của Truyền Thông Profibus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *