click

Principal Investigator Là Gì, Pi Định Nghĩa: Nhà Nghiên Cứu Chính

Principal Investigator La Gi Pi Dinh Nghia Nha Nghien Cuu

Principal Investigator Là Gì, Pi Định Nghĩa: Nhà Nghiên Cứu Chính

Vietnamese to, English translationsEducation / Pedagogy

Vietnamese term or phrase: chủ nhiệm đề tài
Mình đang làm đề tài khoa học nhưng chưa vật chứng, và khẳng định chắc chắn, dịch từ “Chủ Nhiệm Đề Tài” sao để cho đúng phương pháp,.

phuongthaovl Bài Viết: Principal investigator là gì

*
*

This person is a hethongbokhoe.vnCertified PRO in English to, VietnameseNhấp chuột the red seal for more information on what it means to, be a hethongbokhoe.vnCertified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Works in field”, this, sự kiện, “170px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 11:51

 
5Project manager / research manager / person in chargeThis person is a hethongbokhoe.vnCertified PRO in English to, VietnameseNhấp chuột the red seal for more information on what it means to, be a hethongbokhoe.vnCertified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Doan Quang * Xem Ngay: Tai Gem Club Danh Bai Doi Thuong, Tải Về Apk Gem
trò chơi Deluxe 1 Explanation:Project manager / research manager / person in chargeĐều đc cần sử dụng rất phổ biếnThis person is a hethongbokhoe.vnCertified PRO in English to, VietnameseNhấp chuột the red seal for more information on what it means to, be a hethongbokhoe.vnCertified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Doan QuangVietnamLocal time: 11:51Native speaker of: * Vietnamese Thể Loại: San sẻ, giải bày, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Principal Investigator Là Gì, Pi Định Nghĩa: Nhà Nghiên Cứu Chính Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Principal Investigator Là Gì, Pi Định Nghĩa: Nhà Nghiên Cứu Chính

Xem Ngay:  Disclosure Là Gì - Nghĩa Của Từ Disclosure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *