click

Principal Component Analysis Là Gì, Phép Phân Tích Thành Phần Chính

Principal Component Analysis La Gi Phep Phan Tich Thanh Phan

Principal Component Analysis Là Gì, Phép Phân Tích Thành Phần Chính


khởi đầu,.

Bài Viết: Principal component analysis là gì Chính là thuật toán Thành lập để giải quyết và xử lý, và xử lý vấn đề, tài liệu, có rất nhiều lần, chiều tài liệu,, cần sụt giảm chiều tài liệu, nhằm mục đích, mục tiêu mục tiêu tăng độ mạnh, xử lí, nhưng vẫn giữ lại thông tin kinh hồn bạt vía nhất rất rất có thể (high variance). Những
bạn phải, tìm kiếm ra chiều tài liệu, có độ quan trọng cao, nhằm mục đích, mục tiêu mục tiêu sụt giảm việc
Thống kê, và thống kê,
tương tự như, như tăng độ mạnh, xử lí.

*

PCA chuyển tài liệu, từ linear thành những thuộc tính mới không liên quan, lẫn nhau. Xem Ngay: Lỗi Màn Hình Xanh (bsod):
Vì Sao & 8 Phương thức Sửa Lỗi Màn Hình Xanh

Tài liệu,.

Những
bạn phải, nhận ra 2 loại tài liệu,: Tài liệu, liên quan, (correlated):

*

Tài liệu, không liên quan, (uncorrelated):

*

PCA tìm kiếm ra mean and principal components. Xem Ngay: Android One Là Gì – Tìm Hiểu Về Android One

*
*

Làm ra làm thế nào, để implement PCA:

Thay đổi, X về dạng như nhau,.
Thống kê, và tính toán covariance matrix ΣTìm eigenvectors của ΣLấy K dimensions có mức giá, cả variance rất tốt nhất,

eigenvectors (vector màu đỏ)

là vector không
chỉnh sửa và biên tập hướng khi apply linear transformation.

*

eigenvalue cho PC1

*

eigenvalue cho PC2

*

eigenvector

*

Sự phân chia, độ quan trọng của chiều tài liệu,

*
*

Algorithm

from numpy import arrayfrom numpy import meanfrom numpy import covfrom numpy.linalg import eig# define a matrixA = array(, , >)print(A)# calculate the mean of each columnM = mean(A.T, axis=1)print(M)# center columns by subtracting column meansC = A – Mprint(C)# calculate covariance matrix of centered matrixV = cov(C.T)print(V)# eigendecomposition of covariance matrixvalues, vectors = eig(V)print(vectors)print(values)# project dataP = vectors.T.dot(C.T)print(P..T)Output:

Xem Ngay:  Tạp Chí Là Gì - Tạp Chí Những Đặc Trưng Khác Với Báo
*
*

Reference: Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Principal Component Analysis Là Gì, Phép Phân Tích Thành Phần Chính Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Principal Component Analysis Là Gì, Phép Phân Tích Thành Phần Chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *