click

Preferences Là Gì – Preference Là Gì, Nghĩa Của Từ Preference

Preferences La Gi Preference La Gi Nghia Cua Tu

Preferences Là Gì – Preference Là Gì, Nghĩa Của Từ Preference

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

preference preferencedanh từ (preference for something) sở trường thích nghi; sự thích hơn, sự ưa hơn There is milk và cream – do you have a preference? Có sữa and kem – anh có thích thứ nào không? it”s entirely a matter of preference đó tuyệt vời nhất, và hoàn hảo và tuyệt vời nhất, là sự việc việc sở trường thích nghi what are your preferences? những sở trường thích nghi của anh là gì? (preference to / towards somebody) sự thiên vị; sự ưu tiên employees who have worked here for many years will be given preference over newcomers
những người dân, đã làm tại đây nhiều năm sẽ được
khuyến mãi ngay, ngay kèm hơn người mới tới, làm she tried not to show preference in her treatment of the children in her care cô ấy cố không để lộ sự thiên vị trong những
việc làm, đối xử với bọn trẻ do cô ấy trông nom in preference to somebody/something hơn ai
Này đã,/đồ gì, he chose to learn English in preference to Japanese anh ta chọn học tiếng Anh hơn là học tiếng Nhật sự thích hơn

Xem Ngay:  Robot.txt là gì ?
*

/”prefərəns/ danh từ sự thích hơn, sự ưa hơn preference of A to (over) B sự ưa A hơn B cái được ưa thích hơn quyền ưu tiên (trả nợ…) preference giải bày CP ưu tiên (thương nghiệp) sự
khuyến mãi ngay, ngay kèm, sự dành ưu tiên (cho ai, một nước nào… nhập hàng hoá với tầm thuế nhẹ…)

 
* Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Preferences Là Gì – Preference Là Gì, Nghĩa Của Từ Preference Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Preferences Là Gì – Preference Là Gì, Nghĩa Của Từ Preference

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *