click

Predicate Là Gì – Predicate Nghĩa Là Gì

Predicate Là Gì – Predicate Nghĩa Là Gì

Trước mình có viết một bài về Participial Phrase/ Ngữ Phân Từ. Tuy vậy,, lúc đó mình giải quyết và xử lý, và xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý vấn đề, phân loại những ngữ đoạn mở màn bằng -ed hoặc -ing nên khá xộc xệch. Bài này, mình sẽ viết riêng cho Participial Clause/ Mệnh Đề Phân Từ. Bài Viết: Predicate là gì Trước hết
cần phải biết vấn đề, Phrase/ Ngữ Đoạn hay Clause/ Mệnh Đề. Hiểu mệnh đề theo phương thức của 2 tác giả Huddleston and Pullum trong cuốn A Student’s Introduction to, English Grammar thì một mệnh đề sẽ
gồm có, một Subject/ Chủ Ngữ and một Predicate/ Vị Ngữ. Dạng dễ dàng và đơn giản, nhất trong câu sau: Things change. Trong ví dụ , chủ ngữ là things and vị ngữ đc tối giản về chỉ có một vài, thành phần, Verb/ Động Từto, change. Đây chưa phải, là bài trung tâm về mệnh đề
vì vậy, việc mở rộng chủ ngữ and vị ngữ mình để bài khác. Bạn nào học môn tiếng Việt xa xưa, thì quá quen hai khái niệm này rồi. Với khái niệm ngữ đoạn (rất có
hiệu quả, gọi là Cụm Từ tùy cân nhắc, theo kết cấu hay tính năng mình sẽ nói sau), mình sẽ dẫn một ví dụ dễ hiểu của hai tác giả Greenbaum and Nelson trong cuốn An Introduction to, English Grammar (3rd) (2009). Ví dụ
Điển hình nổi bật, như sau: A heavy snowfall has blocked the mountain passes. Một Sentence/ Câu như trên gồm ba
Đơn vị chức năng,
công dụng
hiệu quả, (unit). a heavy snowfall has blocked the mountain passes Ba
Đơn vị chức năng,
công dụng
hiệu quả, hay ba cụm từ trên đc phân phân thành từng kiểu không giống nhau, (xin hẹn bài khác). Chỉ đưa ra
chú ý rằng thứ tự (order) của
Hầu hết, Word/ Từ trong ba cụm từ trên đã mất,
Thay đổi, tùy tiện. Ngẫu nhiên sự
Thay đổi, nào Một vài, cụm từ , and làm nên, khiến ví dụ làm nên, sai về mặt ngữ pháp.
chiêu trò gọi tên cụm từ không giống nhau, sẽ do Head/ Phần Chính của cụm từ ra quyết định,. Những từ
còn sót lại, trong cụm từ sẽ được
Nhận định và đánh giá, là Dependent/ Phần Phụ. Nếu như
người sử dụng nào muốn hỏi về câu thì tôi cũng, phân tích và lý giải luôn. Một câu phải có
Tối thiểu, một mệnh đề (dù ở dạng dễ dàng và đơn giản, nhất). Đó
này là định nghĩa của Cambridge Dictionary trong bài Clauses và Sentences. Muốn mày mò, thì hẹn bài khác vì mình không còn, muốn đặt ra, những khái niệm cho trắc trở. Nói một phương pháp, ngắn gọn, khi mình xét chỉ riêng mệnh đề bị giản lược về -ed hay -ing mình sẽ sử dụng, khái niệm ngữ đoạn còn khi muốn
màn biểu diễn rất vừa đủ hơn, cả câu and rất vừa đủ chủ ngữ, động từ thì phải sử dụng, khái niệm rộng hơn là mệnh đề. Tại sao phải có cả chủ ngữ, động từ thì xuống
Phía dưới, đọc kỹ sẽ hiểu. Về vấn đề, ngữ đoạn hay cụm từ. Về
cơ bản, chúng đều đc gọi
Phía dưới, cùng một tên thường gọi, trong tiếng Anh là Phrase, thường thì, còn sử dụng, cả từ Group cho cụm từ. Tuy vậy,, khi xét riêng một cụm từ về kết cấu của chính mình, nó xem những thành tố trong cụm từ liên kết
song song với, nhau thế nào,, nhiều chủng loại cụm từ không giống nhau, vì sao thì lúc đó
toàn bộ
tất cả chúng ta, xét riêng cụm từ nên rất sẽ phải, gọi là cụm. Còn khi
toàn bộ
tất cả chúng ta, đặt cụm từ đó vào
Một trong, những câu and xem xem nó tính năng gì trong câu thì phải gọi là ngữ. Vì ngữ phân từ phải có cả 2 vế, 1 vế có chủ ngữ còn vế kia bị rút gọn nên mình phải sử dụng, ngữ mới
diễn tả đc vấn đề, chứ gọi là cụm chắc như đinh, rằng hơi nợ xót. Nếu như
người sử dụng nào cảm nhận thấy, thấy cảm nhận thấy, thấy vất vả thì cứ nhớ từ tiếng Anh cho dễ hiểu.Mình tạm ngừng phần 1 ở đây,. Trong một bài giảng thử liên quan, tới nhà hàng ăn uống,
siêu thị nhà hàng nhà hàng ăn uống,, tôi đã, sử dụng 
Một trong, những Verb/ Động Từ ở dạng -ed với tầm quan trọng, là Adjective/ Tính Từ ví dụ y
tựa như, những cụm từ sau: boiled eggs, fried rice and baked cakes. Mình hiểu dễ dàng và đơn giản, rằng những động từ gốc Một vài, ví dụ trên (ví dụ động từ to, boil, to, fry and to, bake) khi đc sử dụng, ở Passive Voice/ Thể Bị Động để thể hiện, một ý đồ gì đó, của
Không ít người, nói đã dần làm nên, phổ cập and rồi đc sử dụng, như thể, những tính từ thường thì,. Tới, một lúc gì đó, thì chúng chính thức trở thành, tính từ, thậm chí là, còn không nhiều người dân đưa ra
chú ý gợi ý là có những gốc động từ liên quan, như vậy, (ví dụ interesting and interested có gốc từ động từ to, interest).
Một trong, những từ khác cũng rất thân quen, và thân mật và gần gũi, và thân mật,, có đuôi -ing (có phải Active Voice/ Thể Chủ Động hay là không, thì chưa dẫn chứng và chắc như đinh,), xin liệt kê ra đây luôn như interesting (books) hay killing (machines). Mình tin rằng
Số đông, tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, cũng hay gặp and thường thì, thắc mắc,, tại sao lại có, cả -ed and -ing and
khi nào, thì sử dụng, -ed hay -ing? Để hiểu rõ ràng và cụ thể, hơn vấn đề, đc viết trong bài này, mình tặng kèm, kèm tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, một thắc mắc, chỉ có 2 chiêu trò vấn đáp, lựa chọn một. The murdered/ murdering man was identified as her husband. Có
hiệu quả, nhìn cảm nhận thấy, thấy cảm nhận thấy, thấy ngay ở đây, chứa một gốc động từ là to, murder, tiếp sau đó,
đó chính là 2 sự chọn lựa, là 2 tính từ có đuôi -ed and -ing. Hiểu là tính từ vì là Adjective + Noun, nhưng nói đúng hơn thế nữa, thì phải là, Past Participles/ Present Participles Used as Adjectives. Mà đã là tính từ thì rất có
hiệu quả, kèm theo, trong Noun Phrase/ Danh Ngữ/ Ngữ Danh Từ (giả sử là the murdered victim) đóng tầm quan trọng, Subject/ Chủ Ngữ của câu hoặc đi phía sau động từ to, be y
tựa như, những tính từ khác (ví dụ một câu dạng SVC The book is interesting 
Giờ đây, ký danh, vào thành phần Predicate/ Vị Ngữ của câu).
khi nào, thì đứng trước,
khi nào, thì đứng sau?
khi nào, là -ed,
khi nào, là -ing? Tôi đã trở nên, thử thách bởi những thắc mắc, như vậy này. Xem Ngay: Conflict Of Interest Là Gì, Conflict Of Interest Trong Tiếng Tiếng Việt Để vấn đáp cho những thắc mắc, trên, cần mày mò, về khái niệm Participle/ Phân Từ,thường đc nghe biết, như thể, Past Participle/ Phân Từ Quá Khứ and Present Participle/ Phân Từ Hiện Tại. Lấn sân vào,
màn biểu diễn cả hai dạng này thì bài này sẽ dài quá, nên tôi chỉ, triệu tập,
nâng cao, sâu xa, vào
Một trong, những dạng thôi (dạng đầu) and cũng chỉ hướng về phía
Một trong, những ánh nhìn nhỏ dại dại như tiêu đề đã đưa ra
chú ý, là về -ed. Phần về -ing mình sẽ viết riêng một bài khác.
Thứ nhất,, là tóm tắt qua khái niệm: Past Participle hiểu dễ dàng và đơn giản, là P trong do-did-done (chính hắn).Past Participle giúp hình thành
Một trong, những thời,
Đặc trưng, là Present Perfect/ Hiện Tại Hoàn Thành. Tuy vậy,, trong bài trên 
chúng ta, cũng sẽ có, thể cảm nhận thấy, thấy cảm nhận thấy, thêm những tính từ có đuôi -ed này sẽ, chưa được sử dụng, như động từ. Ví dụ khi nói his broken heart thì broken ở đây, chẳng phải là, động từ gì hết, mà là tính từ. Đông người, dân sẽ truy về câu gốc là His heart was broken nhưng đâu nhất thiết
khi nào, cũng rất sẽ phải, đặt ra, một câu dạng SV, SVO như vậy, để lý giải cho broken? Ví dụ với những, tính từ như confusing/ confused, interesting/ interested, v.v. có ai hỏi xem nghĩa của
Hầu hết, động từ gốc to, confuse hay to, interest nghĩa là gì không? Sự
khác hoàn toàn
Địa điểm,
Vị trí, trưng bày tại đoạn những từ đó được sử dụng, quá liên tục, và đã được đưa vào, từ điển như thể, những tính từ sửa chữa thay thế sửa chữa vì là động từ đc sử dụng, như thể, tính từ, and từ từ người học tiếng Anh chỉ biết tới những tính từ này (mới) mà quên đi động từ gốc (cũ). Nhưng nếu nói the running dog thì
thận trọng, running tuy là tính từ bổ nghĩa cho danh từ dog nhưng người ta sẽ suy ra câu gốc là The dog that is running…/ The dog that runs… hoặc The dog is running, tuy vậy cần đưa ra
chú ý là running cũng có thể có, dạng tính từ như running shoes. Vậy truy ngược hay là không, là tùy tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta,, and khi truy ngược thì đưa ra
chú ý xem có phải động từ hay là tính từ nhé (mình
Đã có rất nhiều, quá nhiều, một bài về complicated and complicating liên quan, tới điều này). Như thành viên mình thì mình tra trước xem có đúng mực, là những từ đuôi -ed hay -ing này được xếp vào nhóm tính từ không hay là động từ đóng tầm quan trọng, như thể, tính từ (khi tra mãi mà không, ra). Cần mẫn tra nhiều từ điển một lần là đc rồi. Vụ việc ra đi, hơn một chút ít, ít ít khi mình đọc qua về khái niệm Verbal (chưa cảm nhận thấy, thấy cảm nhận thấy, thấy có thuật ngữ tương đồng,), tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta,
Xem thêm, qua đây. Vụ việc mình đang giải quyết và xử lý, và xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý ở
này là phần 2A (xem nguồn đã dẫn). Xin nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, nhanh: The window was broken yesterday. The broken window was expensive to, repair. Trong ví dụ , broken đc sử dụng, ở thể bị động, nghĩa là vẫn đang ở dạng động từ. Nhưng tới, ví dụ , từ này đã đc chuyển thành tính từ bổ nghĩa cho danh từ window. Với câu
Phía dưới, thì lại khác đôi chút: The window (which was) broken yesterday was expensive to, repair. Ví dụ rất có
hiệu quả, hiểu tương đồng, ví dụ về mặt ý nghĩa thâm thúy,, nhưng
này là dạng Reduced Relative Clause/ Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ thân quen, và thân mật và gần gũi, và thân mật,. Ở đây lộ diện một khái niệm mới là Participial Phrase/ Cụm Phân Từ, mình sẽ đề cập trong bài khác. Một nguồn khác gọi tên phân từ là Verbal Adjective/ Tính Từ Gốc Động Từ, đây. Tác giả
màn biểu diễn nhiều vấn đề, quá nhưng tôi chỉ, xin chỉ ra, 2 ý rất phải chăng với bài này.
Thứ nhất,, có -ed đi đằng trước and đằng sau: baked cakesthe books loved by people Toàn bộ tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, cảm nhận thấy, thấy cảm nhận thấy, thấy tựa như phía trên đúng không nào, ạ nhỉ? Tại vị trí đặt, này tôi chỉ, xét
điểm đặt thôi, đứng trước hay đứng sau đều đc cả. Tiếp theo,
toàn bộ
tất cả chúng ta, có the poor and the rich. Vậy nếu phân từ quá khứ là những tính từ đuôi -ed thì hoàn hảo nhất, và tuyệt vời và hoàn hảo nhất, và tuyệt vời nhất, và hoàn hảo và tuyệt vời nhất, nhất rất có
hiệu quả, có: the dying và the woundedthe blessed Ai chưa quen với Collective Adjective/ Tính Từ Tập Hợp thì hiểu thế này: the dying và the wounded the blessed Mềm mịn và mượt mà, và quyến rũ, đấy chứ? Trước khi nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, về phân từ quá khứ, mình chưa nghĩ ra điều này. Tranh thủ viết luôn ra đây để ghi nhớ. Tóm lược nhanh, Verbal dùng để làm, chỉ những động từ (
Phía dưới, những dạng (form) -ed, -ing hoặc to, do) thực tiễn là động từ nhưng đóng những tầm quan trọng, không giống nhau, trong câu hoặc đóng tầm quan trọng, của một Part of Speech/ Loại Từ khác. Thường người ta đề cập tới, Gerund/ Danh Động Từ, Participle, and Infinitive/ Động Từ Nguyên Mẫu. Trong Participle lại phân thành Present Participle (-ing) and Past Participle (-ed). Khi đề cập tới Past Participle với tầm quan trọng, là Adjective thì có trường hợp đứng trước Noun, có trường hợp đứng sau (có cả trường hợp đi một mình). Về vấn đề, có đi sau động từ to, be hay là không,, khi đã đc sử dụng, nhiều (như thể, Adjective) thì có (ví dụ She is interested in reading books) còn khi suy đc ra câu gốc ở dạng bị động thì lại là Verb thường thì, (the victim was identified) (
Xem thêm, thêm tại đây). Với việc, việc là -ed hay -ing, như tôi đã, viết phía trên, nếu rất có
hiệu quả, quy ra thể bị động thì đương nhiên, là -ed. Như thắc mắc, trong bài vật chứng, và khẳng định chắc chắn, là phải là, the murdered man (người bị giết, The man who was murdered…) chứ nếu là the murdering man (ở đây, rất có
hiệu quả, hiểu là The man that murders people chả hạn, y
tương tự như, như như the killing machine) thì nói luôn là the murderer/ the killer cho nhanh, đâu rất sẽ phải, dài dòng như vậy,. Tùy văn cảnh mà mình chọn lựa thôi, 90% cho murdered and 10% cho murdering thì tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, chọn gì?
Vấn đề này, mình sẽ giải quyết và xử lý, và xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý trong một bài khác. Về tiêu đề, mình đặt như vậy, để sau này đọc lại cái là hiểu ngay vấn đề,. Chứ từ nãy tới, giờ chưa xuất hiện liệt kê ví dụ liên quan, cho rõ ràng và cụ thể,. Toàn bộ tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, đã hiểu đc content phía trên thì xem toàn bộ ví dụ
Phía dưới, đây sẽ cảm nhận thấy, thấy cảm nhận thấy, thấy rất dễ hiểu,. Xem Ngay: Google Adsense Là Gì –
chiêu trò
hoạt động giải trí và sinh hoạt Của Adsense a fallen leafa broken hearta retired generaldeveloped countriesthe man forgotten by peoplefood frozen for five years Riêng hai trường hợp cuối tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, cần
Xem thêm, thêm về cụm phân từ and rút gọn mệnh đề quan hệ. Thể Loại: San sẻ, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Monolithic Là Gì - Nghĩa Của Từ Monolithic

Bài Viết: Predicate Là Gì – Predicate Nghĩa Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Predicate Là Gì – Predicate Nghĩa Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *