click

Port Of Discharge Là Gì

Port Of Discharge Là Gì

Thông suốt content nội dung bài viết về thuật ngữ C/O, hethongbokhoe.com xin ra mắt, 15 thuật ngữ tiếp sau sau phần 2 này. Bài Viết: Port of discharge là gì 1. Full container load (FCL) – Chở trọn container Sử dụng để chỉ hàng đc chở đầy một container and người chuyên chở sẽ thu cước theo
Đơn vị chức năng,
công dụng
hiệu quả, container. 2. Feeder – Tàu con Là tàu chuyên gom container từ những cảng có lượng container ít, triệu tập,
nâng cao, nâng cấp, ở cảng trung chuyển and vừa ý cho tàu mẹ (mother vessel) để chở tới cảng, đích theo
đoạn đường dài ra hơn thế nữa,. 3. Straight Bill of Lading – Vận đơn đích danh Là vận đơn ghi đích danh tên người nhận hàng mà hoàn toàn không, kèm theo theo chữ “Theo lệnh”. Như vậy,, chỉ chứa một số trong những, lượng dân cư này mới có quyền nhận hàng đã nêu trong vận đơn. Vận đơn đích danh thuộc dòng vận đơn dường như không,
còn điều gì khác khác chuyển nhượng ủy quyền, ủy quyền bằng chiêu trò ký hậu (Non-endorsed bill of lading). 4. Shipping Marks – Nhãn mác của nhà
sản xuất ghi trên vỏ hộp xuất khẩu Là ký hiệu về nhãn mác
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, lô hàng xuất khẩu, những thông tin này do
Đơn vị chức năng, sản xuất vừa ý and in trên vỏ hộp. Kim chỉ nam tránh, nhầm lẫn với những lô hàng khác trong
quy trình, vận chuyển,. 5. Stevedore – Công nhân bốc dỡ hàng Tại những cảng, công nhân bốc dỡ đc phân việc làm bốc dỡ theo đội hoặc nhóm (Team): Nhóm làm việc thao tác làm việc tại thềm bến (Apron team), nhóm làm việc thao tác làm việc tại miệng hầm (Hatch team) and nhóm làm việc thao tác làm việc trong hầm hàng (Hold team). Xem Ngay: Worship Là Gì 6.TEU (Twenty feet equivalent unit) –
Đơn vị chức năng,
công dụng
hiệu quả, container bằng 20 feet Là
Đơn vị chức năng,
công dụng
hiệu quả, container cỡ 20’ (foot) đc
Cần sử dụng, làm tiêu chuẩn,
Thống kê, và tính toán sức chứa container của con tàu and tính cước chuyên chở. 7. Transit Time – Thời điểm trung chuyển Là thời khắc đc
Cần sử dụng, để biến hóa mẫu sản phẩm/container từ phương tiện đi lại, đi lại vận động và di chuyển, và đi lại vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ này sang phương tiện đi lại, đi lại vận động và di chuyển, và đi lại vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ khác. 8. Place of Receipt
Vị trí, nhận hàng từ người gởi hàng 9. Port of Loading – Cảng xếp hàng tại nước xuất khẩu 10. Port of Discharge – Cảng dỡ hàng:
rất có thể, là cảng trung chuyển,
rất có thể, là cảng đích 11. Place of Delivery
Vị trí, Ship hàng, tại cảng đích ở nước nhập vào 12. Final Destination
Vị trí, Ship hàng,
sau cuối tại nước nhập vào 13. Sea – Waybill – Giấy gửi hàng đường thủy, Là chứng từ vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ đường thủy, mà người chuyên chở lập and ký phát cho chủ hàng, xác thực,
Đã nhận được, được đc được and vận chuyển, số hàng đã ghi trong ấy. Giấy gửi hàng đc
Cần sử dụng, trong quan hệ giữa người chuyên chở and người mướn tàu, có tác dụng, như 1 biên lai giao nhận hàng and một Hợp Đồng vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ đã đc ký
cam kết. Nó không được đánh giá, như thể dẫn chứng, xác thực, quyền sở hữu mẫu sản phẩm and
vì vậy, không được những ngân hàng nhà nước
nhà nước đồng ý là 1 trong các, trong số những chứng từ thanh toán giao dịch, ngoại thương.
Đấy là, điểm nổi bất lôi cuốn, giữa giấy gửi hàng and vận đơn đường thủy,. 14. Door to, Door – Từ cửa tới cửa Thuật ngữ
Cần sử dụng, để chỉ chiêu trò chuyên chở đưa hàng từ cửa của Vị trí đặt, người gửi tới, cửa của Vị trí đặt, của rất nhiều lần, người nhận (kho hàng, xí nghiệp sản xuất) and thường phải cần sử dụng phối phối hợp, 2 hoặc rất nhiều lần, phương thức, thức vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ. Xem Ngay: Irregular Menstruation Là Gì ? Nghĩa Của Từ Menstrual Trong Tiếng Việt 15. Description of Goods
diễn tả cụ thể rõ ràng, cụ thể rõ ràng, mẫu sản phẩm Là sự liệt kê những thông tin cụ thể rõ ràng, cụ thể rõ ràng, của mẫu sản phẩm như thỏa thuận hợp tác hợp tác ký kết trong Hợp Đồng giữa
người tiêu dùng and người bán. Thể Loại: San sẻ, giải bày, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Blizzard Là Gì - Blizzard Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Bài Viết: Port Of Discharge Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Port Of Discharge Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *